Cirkel van Twaalf 69 -1

Kryon Cirkel van Twaalf. 69 1

2 februari 2022 in Sedona / Lee Carroll
Geplaatst: 8 april 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

 Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Kom een beetje dichterbij. Dit is de tweede keer dat wij een channeling van de Cirkel van Twaalf voor een publiek brengen. Dit verhoogt de gehele ervaring omdat er een herkenning van samenzijn is. Jullie hebben geleerd dat dit een samenhang van bewustzijn is. Dit betekent dat hier velen zijn die elkaar nauwelijks kennen, naast elkaar zitten, maar elkaar bijna niet kennen, maar zij verhogen degenen die naast hen zitten om deze ervaring nog echter te maken. Dit roept de zaak op dat deze speciale meditatie geen meditatie is, maar eerder een verhoging van de realiteit. Het is een echte oefening, het is iets dat bestaat, een uitnodiging om de dimensionaliteit te veranderen….al is het maar voor even….iets dat nooit eerder is aangeboden en bij de meeste mensen niet mogelijk was….zelfs bij oude zielen, voor de Opwaardering van 2012.

Mijn partner spreekt van nieuwe energie op deze planeet en die is er zeker. Het is een verwachte energie, een energie die mensen tot dingen in staat stelt. Lieve mensen, degenen die al die duizenden jaren naar deze beschaving hebben gekeken naar de precessie van de equinoxen….het begin en het einde van de 26.000-jarige cyclus, en of die een verschil zou gaan maken….zouden jullie jezelf daarvoor vernietigen of zou er iets zijn dat jullie daarbij zou tegenhouden en jullie regelrecht naar die Opwaardering zouden gaan en klaar zouden zijn voor een nieuwe soort energie terwijl de planeet ronddraait naar nieuwe gebieden in de ruimte die ook verhoogd zullen worden? Jullie zijn nu hier, op dit punt in de tijd, in 2021, en dit zegt iets!

Ik zal jullie nog iets anders vertellen, oude zielen die hier voor mij zitten: Er zijn vele mensen die begrijpen die hier een soort planningssessie was voordat jullie hier kwamen. Dit is diepgaand en het geldt voor jullie allen die hier aanwezig zijn. Het is moeilijk voor te stellen dat jullie een bijeenkomst hadden waarin werd bepaald dat jullie hier nu zijn, welke ouders jullie zouden hebben, en de condities waar jullie doorheen zijn gegaan, maar de meesten van jullie deden dit inderdaad vrijwillig omdat dit de tijd zou zijn, door de Opwaardering, die het verschil zou kunnen maken op de planeet.

Daarom houden wij zoveel van jullie!

Toen jullie naar de planeet keken toen jullie kwamen, was er geen garantie dat jullie de Opwaardering zouden halen. Er was geen enkele garantie dat de Derde Wereldoorlog niet zou plaatsvinden. Jullie hebben altijd op het punt van oorlog gestaan….altijd. Deze wereld had zichzelf volledig kunnen vernietigen. Daarvoor waren er landen in oorlog en daarvoor waren het stammen die in oorlog waren. Er was altijd oorlog….kijk maar om je heen. Je zou kunnen zeggen dat oorlog de hoeksteen van de menselijke natuur was.

Toen jullie door de wind der geboorte gingen, op het punt stonden om naar deze planeet te gaan, was dit hetgeen er te wachten stond en was dit de toekomst. Jullie geschriften gaven aan dat het mogelijk was dat jullie het jaar 2000 niet zouden halen, dat er iets zou kunnen gebeuren. Het zou misschien het einde zijn van de Aarde zoals jullie die kennen, en er waren heel veel mensen die dit geloofden. Terwijl jullie daar waren, in die planningssessie, was er het idee dat jullie zouden worden vernietigd door weer een, uiteindelijk definitieve, oorlog. Jullie keken om je heen, en wisten dit: Als er genoeg van ons “naar beneden” gingen en “ja” zouden zeggen, met de kennis van wat er zou kunnen gebeuren, de Opwaardering er ook zonder oorlog zou kunnen komen.

Hoeveel van jullie hebben je dit bedacht? Degenen die naar deze channeling gaan luisteren, lezen, of die hier zijn, hoeveel van jullie hebben hierover nagedacht….dat jullie bestaan als oude ziel op deze planeet, of jullie nu ontwaakt zijn of niet, dat het zijn van een oude ziel waardevol is voor de planeet, omdat jullie kwamen….omdat jullie deze beslissing aan de andere kant van de sluier in vol bewustzijn hebben genomen….over wat er hier zou kunnen gaan gebeuren! En daar gingen jullie dan!

Wat een energie die hier voor mij zit! Ik weet niet of jullie dit echt begrijpen. Dit was moedig, oude zielen, dit was moedig, en omdat jullie dit deden en er zo velen waren die dit deden, was er geen Derde Wereldoorlog! In feite was er het begin van het tegenovergestelde. Tegen alles in kwamen er kleine opwaarderingen die jullie brachten naar een plaats waar bepaalde systemen van regeringen in elkaar vielen in plaats van een Derde Wereldoorlog die er niet kwam. Het kwam allemaal tot een einde en het stopte en jullie gingen niet in de horror die voorspeld was….bijna allemaal!

Dit waren jullie!

En dus begon de Opwaardering en in deze Opwaardering is er nu een versnellende energie van ontdekkingen. Dit is het beste dat ik jullie kan geven. Jullie hebben nu de mogelijkheid om verder te gaan dan welk attribuut van welk spiritueel systeem dat ooit op de Aarde heeft bestaan, want oorlog en horror en einde zijn geen dingen die bestaan bij geciviliseerde beschavingen. Een planeet van horror en oorlog kan zelfs geen kleine groepen voortbrengen met mensen die doen wat jullie vandaag doen en wat een versnelde dimensie is. Zelf-introspectie en een beweging waardoor jullie achter de sluier kunnen komen.

Dit is wat wij nu doen!

Ik vertelde mijn partner maanden geleden: Maak een oefening die realiteit weergeeft, zodat mensen naar een onvoorstelbare realiteit kunnen gaan…die van hun eigen ziel! Onvoorstelbaar omdat zij daar nog nooit zijn geweest…zeker niet geregeld. Ook niet vrijwillig. Het was moeilijk, zo niet onmogelijk. Er was die sluier die jullie niet konden doordringen….jullie weten wat ik bedoel. Schijnbaar waren de hoogste van de Goeroes soms in staat om achter de sluier te komen en energieën daarvan mee te nemen die magisch leken te zijn, maar zij konden er niet doorheen komen. Zij dachten er doorheen te kunnen komen, maar nu vertel ik jullie het echte verhaal: De sluier scheidt de derde dimensie van de multidimensionale dimensies van jullie ziel.

Jullie hebben allen deze jaren geleefd in het lineaire deel, het menselijk deel, en sommigen van jullie hebben een prachtig stuk werk geleverd, en hebben het licht zelfs in het duister omhoog en vast gehouden. Jullie hebben het licht zelfs in angst vastgehouden en daardoor hebben jullie geholpen om deze planeet te scheppen zoals die vandaag bestaat….gewoon door jullie mooie gedachten, de liefde, de hoop! En hier zitten jullie dan. Nu ga ik jullie vertellen dat er een manier is, gewoon door intentie, dat jullie nu door die sluier kunnen gaan naar de schijnbaar magische elementen van jullie ziel die multidimensionaal is, en jullie gaan de Grotere Jij zien….de rest van Jou, het Hogere Jij! Dit is niet vreemd of spookachtig of angstaanjagend. Dit hoeft allemaal niet omdat het totaal veilig is omdat het JIJ is die meer ontdekt van JOU!!

En zo is het.

Kryon