Cirkel van Twaalf, Nr 29 – 2

Cirkel van Twaalf nummer 29-2

8 april 2021
Geplaatst: 21 mei 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Goedendag, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Jullie zullen deze zin vaak horen. Het is een uitdrukking die ik niet de hele voorbije dertig jaar heb gebruikt. Hij is nieuw omdat er een nieuwe energie is. Deze nieuwe energie is een uitnodiging….een uitnodigingsenergie voor jullie om te ontdekken waar jullie werkelijk van zijn gemaakt en om dit te doen is er de metafoor om naar de andere kant van de sluier te gaan.

Er zijn vele mensen die Kryon hebben gevraagd wie wij nu echt zijn. Is hij een mens geweest…wat is de energie van Kryon? Het is een intellectuele uitoefening voor jullie, lieve mensen, om uit te zoeken en te begrijpen….een engelachtige energie. Dit is wie Kryon is. Als jullie alleen al het woord “wie” gebruiken is dit de 3D van jullie die in 3D alles wat er is wil identificeren.

Wie is God? Deze vraag zal jullie logisch lijken en zeggen dat als jullie hierom vragen, jullie ook gaan vragen: “Wie staat er direct onder God?” Dit is echt een 3D-vraag. De energie van de andere kant van de sluier is één energie. Allen van ons die jullie boodschappen brengen, welke soort dan ook, met name degenen die nooit mens op deze planeet zijn geweest, brengen jullie dezelfde energie….het is dezelfde energie van de Creatieve Bron. Als jullie die engelachtig willen noemen, ga je gang, want dit is voor sommigen van jullie de definitie van compassie en liefde, begrip…..en dat is wat er nu voor jullie zit.

Ik Ben Kryon, maar daarmee ben ik niet maar één entiteit….ik vertegenwoordig veelvoudige andere entiteiten en de energie van de andere kant van de sluier als die naar jullie kijkt en jullie namen kent. Ik vertegenwoordig elke healing die er ooit is geweest op de planeet. Ik vertegenwoordig elke openbaring die er ooit is geweest op de planeet, want als deze dingen gebeuren is er een samenhang. Hebben jullie dit woord eerder gehoord. Samenhang is een vermenging van bewustzijn, en als jullie dit willen intellectualiseren zullen jullie het niet begrijpen. Vermenging van bewustzijn is wat jullie voelen als jullie verliefd zijn. Dit is het beste voorbeeld wat ik jullie kan geven. Degenen die verliefd zijn geweest zijn beiden in samenhang geweest en wat zij beiden over elkaar denken is vaak hetzelfde. De een heeft een gedachte en de ander denkt dit ook….dit is samenhang van compassievolle liefde.

De moeder die na de geboorte voor het eerst in de ogen van haar kind kijkt….het welkom-op-Aarde-moment….de liefde, de compassie….onbeschrijflijk want er is direct een samenhang tussen de moeder en het kind die dezelfde lucht ademen in dezelfde ruimte….als één! Dit is waar de magie begint als jullie de brug overgaan. Er zijn mensen die zeggen dat zij deze magie nog niet voelen. Het is een moment waarop jullie van 3D naar de andere kant van de brug gaan en door een poort gaan en jullie verwachten dat alles daardoor zal gaan veranderen. Waarom nu niet? Waarom gaan jullie die brug in je geest niet over voordat jullie dit in 3D doen? Waarom laten jullie dit niet toe in je hart en zitten en denken gewoon bij jezelf dat dit een magische tijd en een magische plaats is, en dat jullie het verdienen om hier te zijn, want dit is zo!

Jullie hebben even geleden ware affirmaties gedaan en zij waren toestemming die jullie gaven. Als jullie de woorden zeiden weten jullie waar wij naartoe gaan. Het is jullie bereidheid om buiten de box te denken. Het is jullie bereidheid om je niet op maar een ding te focussen waarvoor jullie zijn gekomen, maar eerder jullie bereidheid om te denken: “Wat als mij HELE Zelf zal veranderen?” “Wat als ik samenhang zal hebben?” zouden jullie kunnen zeggen, met de andere kant van de sluier? Als jullie daaraan hebben gedacht hoef ik jullie helemaal niets meer te vertellen want DAT is Heling-woensdag! Dit is als jullie een samenhang scheppen met je ziel! De brug die jullie overgaan wordt iets dat jullie ZIJN!

“Kryon, wat bedoel jij hiermee? Hoe kan een brug iets worden wat wij zijn?

Wat als er geen brug zou zijn? Wat als jullie morgen wakker worden en in de Poort zijn en tegelijk ook op de planeet zijn? Als jullie deze ervaring hebben, lieve mensen, zijn jullie in samenhang met je ziel, en dat is het doel….dat op een dag programma’s als dit niet meer worden gemaakt, jullie nog steeds die ervaring van het oversteken van de brug hebben, en dat kan gewoon altijd…..ook als jullie slapen….want DAT is wie jullie zijn! Het is meer dan het veranderen van je leven….het is een paradigma verandering van jullie bestaan.

Als jullie van gedachten veranderen en een paradigma van wie jullie zijn weggaat, veranderen jullie misschien wat jullie voor de kost doen omdat jullie misschien niet met iets tevreden zijn en iets anders doen. Of jullie hebben een openbaring van bewustzijn die zegt: “Ik wil meer mensen helpen, zoiets wil ik doen.” Begrijpen jullie hoe opmerkelijk het is als jullie naar een andere laag gaan en jullie realiteit anders is? Hoeveel van jullie hebben teruggekeken op je leven en zeiden: “Dit is niet wie ik ben!” Ik heb het niet over naar jezelf kijken toen jullie bijvoorbeeld naar school gingen, ik praat hier over de volwassene….misschien tien jaar geleden, misschien minder, en jullie kijken terug en zeggen: “Dat ben ik niet. Ik ben nu anders. Ik denk anders, ik handel anders. Ik ben anders.” Sommigen van jullie veranderden zelfs je naam. Jullie zijn heel anders!

Dit is een verandering van samenhang! Jullie resoneren nu op een hoger niveau met de andere kant van de sluier. Jullie zijn de brug overgegaan.

Laten wij dit nu allemaal doen. Wij zullen het weer doen in wat jullie 3D noemen en ik help jullie door de potentiëlen te gaan, maar hier is een uitnodiging: Waarom doen jullie dit niet voordat jullie door de mist gaan? Wat als de mist alleen maar een demarcatiepunt is zodat jullie kunnen voelen dat er een 3D-reis voorhanden is? Maar in realiteit zijn jullie daar al!

Laten wij gaan. Kom met mij mee naar de brug zoals jullie dit steeds doen. Als jullie nieuw zijn: dit is een brug tussen wat jullie weten en niet weten. Wij gaan daar nu overheen en in het midden van de brug is er een mist die jullie tegenhoudt om te zien wat er aan de andere kant van de mist is en dat is doelbewust zo. Dit is niet om onzekerheid of angst te scheppen, het is ook geen test, want als jullie door die mist gaan zullen jullie allen zien en voelen en dingen anders ervaren aan die kant. Voor degenen van jullie die zeggen dat zij moeite hebben met dit alles te zien of te voelen, zeg ik nu: Wat als jullie dat niet nodig hebben? Wat als jullie in plaats daarvan gewoon zitten en de ongelooflijke zorg voor jullie voelen die de Creatieve Bron voor jullie heeft? Dit is alles wat wij vragen.

Jullie gaan naar een plaats die jullie verandert. Ga nu met mij over de brug, naar het midden….de mist is daar voor degenen van jullie die visualiseren, voelen en dit willen doen. Ga met mij mee en geef mij je hand en voordat jullie door de mist gaan zullen wij iets doen wat wij eerder hebben gedaan. Jullie kijken allemaal mee. Geef elkaar allemaal een hand. Waarom gaan wij niet allemaal die brug over? Jullie zijn met velen en jullie gaan vandaag een les in samenhang krijgen. Laten wij gaan.

Door de mist heen gaan is een metafoor voor zonder verwachtingen naar een plaats te gaan….naar een plaats die anders is dan naar het ronde theater te gaan en dan geheeld te worden. In plaats daarvan stappen jullie in een nieuw bewustzijnsparadigma waar alles heel anders is, waar elke cel van jullie lichaam heel anders is, en jullie zweven of lopen, wat jullie willen, door die poort waardoor wij samen het theater in gaan.

Wij gaan altijd naar dit theater. Het is een metafoor, lieve mensen, de poort is een metafoor. Het is een opening, een ingang tussen wat is en wat zal zijn en wij  gaan naar binnen en zien het theater in de rondte en de verwachting is natuurlijk dat er publiek is zodat jullie op het toneel zullen staan en er toeschouwers zullen zijn of mensen die mee zullen doen….dat is de metafoor!

Het is altijd hetzelfde: kom met mij mee door de poort, als jullie willen, en daal de trappen af naar het podium en ga in de stoelen zitten. Wij gaan daar altijd naartoe, lieve mensen. Wij hebben het vaker gezegd: de stoel op zichzelf is een symbool en hij kan heel veel dingen betekenen voor heel veel mensen. Als jullie dit gaan onderzoeken heeft dit een bijbetekenis van oordeel, nietwaar? (Kryon lacht) Opstaan en afleveren is een verwachting dat jullie iets zullen gaan doen, nietwaar? Maar als jullie gaan zitten voelen jullie je comfortabel. Jullie zitten samen met een vriend en praten over dingen. Jullie staan normaal gesproken niet lange tijd met een vriend in je huis om over dingen te spreken….jullie gaan zitten en in deze positie, wij hebben het eerder gezegd, is het mogelijk om jullie de voeten te wassen, dit gaat een beetje moeilijk als jullie staan.

Het is een metafoor….ontspan, zit in de stoel. Het publiek van vanavond is er al, maar dit publiek is anders. Dit is een publiek met degenen die jullie nooit hebben ontmoet en die jullie nu misschien ook niet (echt) ontmoeten. Het is een publiek dat mensen vertegenwoordigt van alle culturen van de hele planeet. Sommige culturen kennen jullie, sommige talen kennen jullie en sommige zijn onbekend….talen die jullie onmogelijk voorkomen. Maar in deze multidimensionale ruimte van zielenontdekking ontmoeten jullie delen van hun zielenniveau zodat er niet echt verschillende talen zijn, zelfs geen verschillende cultuur, want de ziel is de ziel en alle zielen zijn identiek, met een kern van liefde en compassie in het centrum.

Alle aardse dingen zijn weggevallen en jullie kijken naar hen en zij kijken naar jullie en er is een gevoel van uitbundigheid. Werkelijk waar….het publiek is elektrisch of er komt iets aan. Dan gaan jullie het voelen, en hier is de uitnodiging: Ik wil dat jullie een samenhang hebben….niet alleen met de zielen van die mensen maar met die mensen, met die landen, met het feit dat zij allemaal familie hebben, net zoals jullie. Ik wil dat jullie samenhang met hen voelen; een tweeweg-gevoel dat zij misschien ook een heling willen hebben.

Het is een moeilijke tijd op de planeet, lieve mensen….dat is het nog steeds. Er zijn angsten!

Vraag: Als twee groepen mensen samenhang hebben, hebben jullie geleerd dat dit de angst laat verminderen. Hebben jullie geleerd wat er nog meer gebeurt? Dat er met een samenhang veel meer liefde en compassie zijn dan waar dan ook. Het is een vereiste. Dat is de energie die samenhang schept….hart-gevoelde energie die heen en weer gaat tussen zielen….tussen twee bewuste mensen. De wetenschap begint aan te tonen dat dit echt is. Ik wil dat jullie nu zitten….niet alleen in samenhang met alle anderen, maar ook met de planeet. Is dit te veel gevraagd? Zij hebben zielen, net zoals jullie. Het maakt niet uit dat het er zoveel zijn, dat is van geen betekenis. Denk aan hen als EEN SAMENHANGENDE GROEP! En jullie stappen in die groep en zij verwelkomen jullie en zij zeggen tegen jullie: “Jullie zijn even geliefd als wij en dan herinneren zij jullie eraan dat hoe meer jullie kunnen hebben van deze enkelvoudige samenhang met de andere kant van de sluier en jullie zielenenergie….hoe vaker dit gebeurt, hoe meer de 3D-ervaring regelrecht naar jullie cellen gaat en de heling waarvoor jullie zijn gekomen daarmee samen komt! (Kryon lacht)

Begrijpen jullie dit? Jullie brengen een samenhang in praktijk met iedereen om je heen, en dit gaat zelfs tot over de oceanen en jullie zullen merken dat er innig van jullie wordt gehouden.

Ga hier met vrede vandaan en neem dat waarvoor jullie zijn gekomen met je mee!

En zo is het.

Kryon