Cirkel van Twaalf: nummer 33 – 2.

Cirkel van Twaalf: nummer 33 – 2.

8 mei 2021 / Lee Carroll
Geplaatst: 22 juni 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon.

Kom een beetje dichterbij. Dit is mijn nieuwe statement dat ik sinds enige tijd gebruik en dit is een uitnodiging en een metafoor voor waarlijk bewustzijn.

Als jullie dichterbij kunnen komen bij wat er aan de andere kant van de sluier is die jullie altijd heeft gescheiden van wat jullie denken dat de realiteit is en van het goddelijke. Als jullie daar dichter bij kunnen komen gaan jullie dingen getoond worden en hebben jullie een bewustzijn dat jullie niet eerder hadden.

Jullie die hiernaar luisteren bevinden je bijna allemaal in een cultuur waarin jullie zijn geboren en waarin jullie informatie werd gegeven door jullie families, door de mensen om je heen, door jullie leraren. Het is de zienswijze van de manier waarop zij denken dat de Aarde werkt en dat is nu niet direct spiritueel. Misschien hoe het werkt op medisch gebied of op andere gebieden, wat men doet en wat men zegt en wat je dient te doen als je in bepaalde situaties terecht komt en jullie hebben deze dingen vanaf je geboorte geleerd. Na verloop van tijd zijn jullie jonge volwassenen en hebben jullie een set, een patroon in je en dit door jullie cultuur zelf gemaakte patroon, door degenen om je heen, door mensen, voor jullie cultuur, is vaak herhaald. Zo’n patroon wordt vaak gemaakt zodat jullie dit patroon worden en daarom noemt men het ook een patroon en daarom is het de komende vijf of tien jaar en langer, altijd hetzelfde. Maar er zijn ook mensen onder jullie die dit patroon wegnemen en als jullie dit doen gaan jullie de vragen stellen.

In onze channeling van kort geleden begon ik met jullie te spreken over deze zienswijzen over een nieuwe grens en dat is een nieuw bewustzijn. Zou het zo kunnen zijn dat de sluier omhoog gaat? Dit is op zichzelf al een metafoor. Als jullie hier voor het eerst naar luisteren zullen jullie je afvragen wat die sluier is. De sluier heeft altijd vertegenwoordigd wat verder gaat dan jullie weten en met name op spiritueel gebied. Vaak is het zo dat jullie aan de ene kant van de sluier zijn en dat God aan de andere kant is. Dit is wat jullie is geleerd en als jullie naar die instituten gaan, als jullie hen zo willen noemen, en zitten en luisteren naar degenen die jullie informatie van God geven zullen sommigen van hen jullie over de sluier vertellen en zij zullen jullie vertellen dat deze sluier jullie zo compleet scheidt en dat jullie daar niet naartoe kunnen en jullie met anderen moeten wedijveren om te luisteren naar dit en dat en bepaalde dingen moeten doen of een trap moeten beklimmen om over de sluier te kunnen kijken of er doorheen te kunnen gluren….jullie weten precies wat ik bedoel. Dit is het patroon.

Maar er zijn vele mensen die zeggen: “Wat als…wat als deze informatie goed was in een oude energie op deze planeet? Zo goed en zo kwaad als het was want het sprak wel over een liefhebbende God, maar dat was alles wat zij hadden en als je kijkt naar de tradities en de informatie is die niet alleen honderden jaren oud….het is duizenden jaren oud. Het spreekt over een God aan de andere kant van een sluier of een muur waar jullie nooit bij kunnen komen en nooit mee kunnen spreken en die God is dan vaak ook nog een straffende God en dit komt niet in de buurt van wat wij jullie leren. En dan is er de vraag: Wat als er in een nieuw bewustzijn deze sluier dunner wordt en een beetje wordt opgetild en jullie een glimp kunnen zien van een zienswijze voor een veel accuratere God, als jullie dit willen?

Het woord God op zichzelf is een overblijfsel van een ouder idee en een oudere zienswijze van een vader in de hemel die de dingen controleert, die jullie kent en weet wat jullie doen, die jullie goede en slechte dingen bijhoudt en die dan natuurlijk optelt als jullie overlijden zodat jullie weten hoeveel jullie gestraft zullen worden. Dit is een oud concept van hoe een God is in een oude energie en het laat heel duidelijk zien hoe mensen zijn. God is dus gewoon een mens, maar dan groter en machtiger!

Wat als….wat als, wij daar zoveel van verschillen? Dit is het idee wat hier op dit moment leeft. Dit hele ontwaken, als je het zo wil zeggen, dat langzaam gebeurt op deze planeet bestaat uit zo vele lagen, lieve mensen, en het is niet alleen maar spiritueel. Het gaat over de manier waarop jullie elkaar behandelen zelfs als jullie helemaal niet spiritueel zijn kunnen jullie toch betrokken zijn bij het optillen van die sluier, met de “dikte” hiervan omdat de attributen van de Creatieve Bron, deze liefhebbende en welwillende Creatieve Bron zijn. De attributen daarvan sijpelen door in het veld van de mensheid en mensen die nooit naar de kerk gaan beginnen aardiger voor elkaar te worden of elkaar meer te begrijpen. Zien jullie hoe dit werkt? Wij hebben het dus niet over een geloofssysteem. Wij hebben het niet over een andere manier van spiritueel denken of een ander iets om aan mee te doen. Wij spreken van een overall ontwaken, als je wilt, toename in zienswijze, in vibratie, hoe jullie het ook willen noemen, wat een opwaardering betekent….een opwaardering van bewustzijn….over de manier waarop jullie over jezelf denken. Bewustzijn over de manier waarop jullie over anderen denken en hoe jullie over de Aarde denken en over de manier waarop jullie hier zijn gekomen en wat jullie denken over wat wel en niet werkt in situaties.

Bewustzijn neemt toe in vibratie.

“Kryon, wat betekent dit?” Dit zijn metaforen voor een driedimensionaal denker die denkt dat hogere dingen beter zijn en dat hoger vibreren beter is. Het is een metafoor voor het denken vanuit een lage energie naar een nieuwe energie. Bewustzijnstoename is dat jullie meer zoals dat gaan denken dat van de Creatieve Bron komt….van Spirit….van dat wat jullie God noemen.

Wat, lieve mensen, als er een grootser waarheid is dan jullie is verteld…en het tijd is dat die wordt onthuld? De planeet is werkelijk klaar voor een andere zienswijze op dat wat alle dingen schiep.

Jullie hadden vandaag een gastspreker die de Inheemsen van de planeet bestudeerde en tijd bij hen heeft doorgebracht en wel bij enkele van de oudste tradities op de planeet. Hij was als wetenschapper gedreven om te zien hoe dit voor hen werkte en wat hij ontdekte was dit: de dingen waar de Westerse wereld zich nu bewust gaat worden zijn daar altijd geweest.

Dit vertelt jullie iets. Misschien heeft de grotere manier van dingen op een bepaalde manier altijd bestaan. Het gaat dus niet over iets nieuws over God te ontdekken, het gaat over teruggaan naar hetgeen al bekend was. Wat als jullie ontdekken dat de Oude Manieren niet zo simpel waren en zijn? Wat als zij net zo complex zijn als nieuwe manieren die jullie zouden bedenken met lagen van energie en begrip? Maar wat als dit niet vol met regels zit? Wat als jullie ontdekken dat er geen sluier is…..niet op de manier waarop jullie dachten dat die er was? In alle eerlijkheid: Wat als er geen sluier is? Dit zou betekenen dat jullie deel uitmaken van wat er aan de andere kant van de sluier is! De uitnodiging is dan niet om verder te gaan dan de sluier….de uitnodiging is dan om dit te realiseren en het dus over zelfrealisatie gaat….een bewustzijn, een zienswijze dat alles is verbonden in plaats van dat alles is gescheiden en dat jullie een bepaalde trap moeten beklimmen om naar een bepaalde plaats te gaan om het goddelijke te ontmoeten.

Wat als de Inheemsen altijd een grotere waarheid hebben gehad? Dit is wat er nu wordt uitgevonden en wat nu wordt gezien…niet alleen maar door de sjamanen maar door elke vrouw en man die luistert naar dit programma….als zij dit willen.

De vraag is er: Wat als de dingen groter zijn dan wie van jullie ook is verteld? Wat als dat wat jullie God noemen helemaal geen God is maar een deel van een grootsheid waar ook jullie bij horen, in plaats van een afgescheiden ding, een afgescheiden entiteit? DIT IS DE GROTERE WAARHEID!

Kom met mij mee als wij het hebben over de scheiding tussen het onbekende en het bekende, en daar is de brug, daar is hij weer. Ga met mij naar het midden van de brug. Degenen die met mij mee gaan zullen het zien en degenen die er niet zeker van zijn zullen alleen een mist zien en dat is een metafoor. Kunnen jullie verder kijken dan jullie eigen realiteit? Zijn jullie bereid om te begrijpen dat er dingen zijn die jullie niet weten? Zijn jullie bang voor wat jullie niet weten? Elk van deze vragen kan door jullie cultuur op een andere manier beantwoord worden….terwijl jullie opgroeiden en wat jullie werd verteld.

Wij staan op het midden van de brug en ik wil dat jullie met mij meegaan. Kom dichterbij. Kom alsjeblieft dichterbij. Pak mijn hand, pak de handen van alle anderen en laten wij gaan. (Muziek) Wij gaan in een energie die voor sommigen angstwekkend is omdat jullie daar nooit eerder zijn geweest en anderen hebben hier al op gewacht omdat zij hier graag naartoe gaan. Hoe vaker jullie naar deze energie gaan, hoe meer jullie je realiseren dat dit een veilige plaats is omdat dit de essentie van jezelf is. Hebben jullie je gerealiseerd hoe oud deze plaats is….hij is niet nieuw! Jullie zijn de brug overgegaan naar een zeer oud deel van jezelf en daarin vinden jullie alles….er is schepping, er zijn andere levens, er is wie jullie waren en wie jullie potentieel zullen zijn. Daar is geen begin en er is geen einde want alle dingen lijken in een cirkel van twaalf te zijn en wij hebben dit eerder uitgelegd.

Begrip, welwillendheid, compassie en geen oordeel zijn daar….je zou even heerlijk in deze energie kunnen rondwentelen voordat wij naar het theater gaan door een poort of een portaal wat alleen maar een metafoor is voor van de ene plek naar een andere gaan. Julie gaan zoals altijd dit ronde theater in. Soms is het klein, soms is het groot. Het is altijd een rond en verzonken theater met overal zitplaatsen waar je door het publiek heen naar beneden moet gaan om bij het podium te komen. Zo ziet het er altijd uit. Er staat een stoel waar jullie allen in kunnen zitten, afhankelijk van wat wij gaan doen. Vandaag is er gewoon die stoel en die is voor jullie. De stoel is altijd metaforisch, altijd symbolisch zoals alles, lieve mensen, en als jullie dit willen analyseren zeggen wij jullie dat de stoel een comfortabele plaats is, een veilige plaats waar jullie kunnen kijken of zelfs onderwijzen in die stoel. Jullie hoeven verder niets te doen dan te zitten, het is een stoel en ik wil dat jullie daar naartoe gaan en gaan zitten, als jullie willen. Sommigen zeggen dat het moeilijk is en dan vraag ik jullie of het moeilijk is om je te herinneren hoe het is om in die stoel te zitten. Waarschijnlijk niet. (Kryon lacht) Maak het dus zo eenvoudig mogelijk, lieve mensen. Zit in die stoel. Maar deze keer, als jullie je ogen openen, is er een groot publiek om jullie heen. Helemaal om jullie heen. Ook dit is een symbool van een cirkel die helemaal om jullie heen is. Er is geen begin en geen einde aan deze cirkel. Op deze symbolische en metaforische plaats kan iedereen jullie gezichten zien, zelfs in een cirkel die rondom jullie is want dit is geen lineaire cirkel.

Sommigen hebben gevraagd: “Kryon, beschrijf deze cirkel eens. Geef ons iets wat een wetenschapper kan begrijpen over de schoonheid van de Cirkel van Twaalf. Jij hebt daar al over gesproken en jij hebt het hier steeds over!” Ik zal jullie vertellen wat het is, voor het eerst….het is een ringkern. Ik hoop dat dit iets vertelt aan degenen die wetenschappelijk ingesteld zijn. Oh, bestudeer de attributen van een ringkern. (Muziek) Tussen twee haakjes zal dit attribuut van de ringkern jullie op een dag iets van de energie geven die jullie vandaag missen.

Jullie zitten op een geweldige plaats, lieve mensen, en dit is wat er gaat gebeuren. Wij zijn hier eerder geweest en dit is net zo, maar er zal individueel en groepsgewijs een licht op jullie schijnen en ook dit hebben wij eerder gedaan. Alle toeschouwers zijn minstens achthonderd jaar oud. Alle toeschouwers zijn Inheemsen in hun gebied….allemaal! Zij zien jullie en zij willen tegen jullie spreken, in groepen, en zij willen jullie een samenvatting geven over hetgeen zij geloven en zij doen dit met een reden….omdat jullie worden gezien als de link met de toekomstige wijsheid voor de planeet! Waar er maar weinigen zijn die teruggaan naar het verleden om naar hen te luisteren zal de Nieuwe Mens de link met de toekomst zijn want dit begint de studie naar hetgeen de sjamanen wisten over de andere kant van de sluier, over het licht aan het einde van de tunnel die sommigen van jullie hebben geschapen en zeggen dat aan het einde daarvan het leven eindigt….wat niet zo is. Zij geloven in zovele dingen van vandaag die jullie de New Age noemen, wat niet het geval is. Het is Old Age. Het is de wonderlijke, helende energie van vorige levens waarin alles met alles is verbonden en die een partner is in jullie leven. Elk van jullie zal opstaan en als EEN groep spreken, als EEN stem en EEN bewustzijn terwijl jullie luisteren en zij zeggen: “Hier is wat wij geloven” en zij zullen jullie vertellen wat wij jullie al eenendertig jaren vertellen. Zij zullen jullie vertellen hoe verbonden jullie met alles zijn. Zij zullen jullie vertellen dat God liefde en welwillendheid is en de natuur vertegenwoordigt en dat het geen wrekende God is en dat jullie een DEEL zijn van ALLES.

Zij zullen de naam God niet gebruiken, maar Spirit, wat bewustzijn betekent en zullen zitten daarin….een voor een. En voordat zij zelfs met jullie spreken zullen zij een kleine ceremonie hebben die jullie welkom heet in hun kudde, hun groep, en zij zien jullie als een link….en daarom zitten jullie hier. Kunnen jullie de eer voelen die de Inheemsen van het verleden voor jullie van vandaag hebben omdat jullie eindelijk luisteren naar de waarheid die zoveel groter is dan alles wat jullie cultuur jullie ooit heeft gegeven?

Ik wil dat jullie hier blijven…een voor een….en luisteren als zij tegen jullie spreken en jullie namen noemen en jullie bedanken omdat jullie hier zijn, voor het luisteren en voor jullie begrip. “Jullie zijn een van ons!”

Lieve mensen, dit is de bewustzijnsgrens van de planeet die begint om zich een voor een te tonen aan degenen die willen luisteren naar een programma als dit.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid. Blijf en word geëerd! Jullie zijn de link! “Strijders voor het Licht, zonder angst” noemen wij jullie. Blijf.

En zo is het.

Kryon