De Cirkel van Twaalf. Nr. 5 

De Cirkel van Twaalf. Nr. 5 

oktober 2020
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon.

Kom dichterbij en wij zeggen “kom dichterbij” want dit is de metafoor die zegt: Kom naar een plaats – als jullie het zo willen noemen – kom naar een houding – als jullie het zo willen noemen die veel dichterbij is dan alles wat jullie ooit hebben gedaan…..dichter bij de Creatieve Bron van Alle Dingen. De Bron die jullie heeft geschapen is prachtig….mooier dan de stralende zon die alle het interne in jullie ogen blokkeert maar die binnenin is gevuld met patronen die heilig zijn. Wij spreken nu in metaforen, maar dat is alles wat jullie zullen gaan horen, begrijpen of zien in de realiteit die nu van jullie is en waarin jullie nu zitten en dingen doen.

Elk van deze bijeenkomsten van de Cirkel van Twaalf beginnen op deze manier en wij zeggen: Kijk om je heen, want voor jullie je ogen sluiten ga ik jullie zeggen: Kijk naar wat jullie geloven dat echt is, want de dingen waarvan jullie geloven dat zij echt zijn, zijn een snapshot….letterlijk….een snapshot als een foto die jullie in je hand hebben vergeleken met wat werkelijk waar is om jullie heen. Het is een stromend moment in vier dimensies terwijl jullie ziel in honderden dimensies leeft. Sommigen hebben gezegd: “Zijn jullie je ervan bewust, lieve mensen, dat jullie altijd in twee, drie of vier plaatsen tegelijk zijn? Jullie hebben dat gevoel hoe dan ook. Sommigen voelen dit zo sterk als zij gevraagd worden: “Geloof jij in andere realiteiten?” Jullie hebben boeken, films en andere dingen over deze onderwerpen en toch voelen jullie dit. Dit is jullie intuïtie die jullie hebben, maar in vier dimensies bouwen jullie vierdimensionale elkaar afwisselende verhalen.

De waarheid is dat jullie in vele dimensies en realiteiten tegelijk zijn maar er is geen andere Aarde. Er is alleen deze Aarde, een ontwakende Aarde. Een Aarde die binnenkort andere dimensies begint te zien op manieren die jullie niet verwachten.

Laat de realiteit om je heen weggaan als jullie je ogen sluiten want deze Cirkel van Twaalf, een idee dat jullie kunnen bewegen naar een andere dimensie of naar vele dimensies kunnen gaan – anders dan jullie gewend zijn – jullie kunnen dit doen omdat jullie in staat zijn gesteld om dit te kunnen doen.

Er is geen toestemming voor nodig. Snappen jullie dit? Wat jullie ook is verteld, jullie staan op de drempel om een grotere JIJ te ontmoeten en dit betekent dat jullie moeten begrijpen dat er mogelijk een gebrek aan kennis of een gebrek aan begrip kan zijn over hoe het zou kunnen zijn. Een gebrek aan het gevoel dat dit gepast is omdat jullie dit normaal gesproken niet doen en omdat jullie wordt verteld om dit niet te doen en het niet aan de mens is om naar deze geheiligde plaatsen te gaan. Dit is het vertrekpunt voor dingen die ik jullie ga vertellen en die jullie eerder zijn verteld.

Mijn verhaal is dit: Jullie hebben niet alleen toestemming om de deur te openen en door de mist te gaan….jullie gaan naar huis als jullie dit doen. Wat als “thuis” betekent multidimensionaal zijn….je bewust zijn van je ziel? Niet naar de andere kant gaan, niet dood, dat thuis uiteindelijk is waar je thuishoort terwijl je de Aarde bewandelt. De meesters die op deze Aarde rondliepen waren op de Aarde en zij waren thuis. Zij waren gevuld met liefde en mogelijkheden en zij waren geweldig en zij liepen en jullie konden hun voetstappen zien. Zij leefden en ademden net zoals jullie. Zij ademden de zoetheid van Gaia in en uit, die hen werd gegeven door Gaia en zij ademden uit om Gaia te voeden. Zij maakten deel uit van alles wat op de planeet leefde….zij waren net zoals jullie. De metafoor is altijd deze geweest: Jullie zijn net zo geweldig als welke meester dan ook die ooit op deze planeet rondliep, maar in deze nieuwe energie gaan jullie deze stelling begrijpen.

Daarvoor kwamen de meesters van deze planeet hier, lieve mensen, om de pracht te laten zien die van jullie is en om mens te zijn zoals jullie….om op de planeet te lopen zoals jullie en geweldige dingen te doen omdat Dat is wie jullie Zijn!

Alles verandert en dit geldt ook voor natuurkunde. Zelfs van de atomische structuur waarvan jullie denken dat jullie die zijn want ook die gaat veranderen omdat bewustzijn koning en koningin is van alle energieën op de planeet. Jullie hebben de controle over wat er vervolgens gebeurt….echt waar! Laten wij daar dus naartoe gaan, ik wil daar wat tijd met jullie doorbrengen.

Het begint altijd op dezelfde manier en ik wil dat jullie zien wat jullie zelf kiezen. Er is inderdaad een kloof. Die moet er zijn, die is er altijd.

De Cirkel van Twaalf is een compleet metaforisch verhaal van jullie die van het bekende naar het onbekende gaan en meedoen aan een structuur van twaalf die jullie nu niet hebben. De twaalf is de metafoor voor de manier waarop het melkwegstelsel en het Universum werken….de processen die jullie zelfs niet zien en die prachtig zijn. Bewustzijn dat over en weer contact heeft met andere bewustzijns….ik heb jullie het verhaal van de schilderijen verteld en ik vroeg jullie: Wat voor artiest zijn jullie? Dit is een deel van wat jullie gaan doen.

Laat jullie bewustzijn de kleuren toe? Jullie staan op het punt om hen te zien. De kloof is er. Er is een brug. Er is altijd een brug.

Wij hebben veel van deze uitzendingen gemaakt maar er zijn mensen die dit voor het eerst horen. De brug is betekenisvol. Hoe groot is hij, hoe lang is hij? Wat betekent hij voor jullie? Is het een eenpersoonsbrug of is hij voor meerdere personen? Het maakt niet uit, lieve mensen, want hij is van jullie, maar hoe jullie ernaar kijken kan veranderen.

Degenen die vaker naar deze plaats zijn gegaan zullen dit nog vaker doen als de serie doorgaat zullen wij een brug gaan zien die zij herkennen omdat zij er zo naar uitzien om eroverheen te gaan. Eenendertig jaar geleden ging mijn partner deze brug over. Hij ging naar het onbekende en was bang. Hij had drie jaar nodig om werkelijk, echt door de mist te gaan….drie jaar…omdat het angstwekkend was om te denken dat er een groter deel van hemzelf zou kunnen zijn. Maar nu, in deze energie, in deze zeer nieuwe energie, kijken jullie naar deze brug, en ik zeg jullie dat deze brug uiteindelijk een vriend is. Net zoals mijn partner in de stoel zit en glimlacht naar zichzelf en zegt: “Hier gaan wij weer de mist in.” De mooiste plaats waar hij ooit is geweest of ooit zal zijn.

Ik wil dat jullie samen met mij lopen, als jullie daarvoor kiezen…over deze brug die er altijd is en er is altijd een mist die waarlijk het overgaan naar het onbekende vertegenwoordigt. Het is het onbekende deel van jullie.

Kom dichterbij, lieve mensen, nu wij samen de mist ingaan. Als jullie mijn hand willen vasthouden zou ik graag willen dat jullie samen met mij gaan. Wees niet bang voor wat geheiligd is. Wees niet bang voor jezelf. Laten wij daar nu samen in wandelen.

Wat er nu gebeurt hangt van jullie af. Er zijn mensen die dit vaak hebben gedaan en die naar deze plaats zijn gegaan en zich niets anders herinneren. Zij zijn er nog niet helemaal klaar voor om te aanvaarden dat er in zichzelf een pracht, een grootsheid is die zij nooit hebben (h)erkend. Kom met mij naar deze magische plaats van multidimensionaliteit waar veel dingen hout zullen snijden en andere dingen niet. Ga lopen door een magisch land waar jullie zien wat jullie wensen te zien. Sommigen zullen de schoonheid van Gaia zien en wij hebben eerder gezegd dat sommigen de elementen en vrienden om zich heen zullen zien die net zoals jullie multidimensionaal zijn, maar waar jullie werkelijk voor zijn gekomen zijn de multidimensionale delen van jezelf….niet jullie familie, niet jullie vrienden…nog niet. Niet de Aarde, niet echt….maar deze dingen presenteren zichzelf op de manier waarop zij dit doen om jullie op je gemak te stellen en te laten voelen dat jullie hier thuishoren omdat jullie in jullie gebied zijn. Jullie zijn, als jullie dit willen, in het gebied van jullie ziel. Ga met mij nu naar de tempel die bestaat en waarover wij jullie hebben verteld. Sommigen hebben hem in licht gezien. Sommigen hebben hem als kristallijn gezien en anderen als een grot waar jullie in gaan en verdwijnen naar een andere brug….als jullie dit willen…..wat jullie maar willen.

Doe je schoenen uit, als jullie dit al niet gedaan hebben, omdat jullie op geheiligde grond gaan lopen als jullie dat theater binnengaan. Ga met mij mee. Kom dichterbij als jullie door die deur naar het theater willen gaan. Het is zo groot als jullie zelf willen en er is een verzonken podium in en het publiek zit rondom in dit theater. De lichten gaan aan….de stoel is daar. De stoel wenkt je, zoals jullie daar altijd in gaan zitten en jullie ervaren elke keer weer iets anders en ook al heb ik jullie al geïntroduceerd vraag ik jullie om te blijven zitten. Wij hebben deze overgang voor jullie geschapen in dat wat jullie 4D is om gezien te worden, bewierookt en gehoord te worden…zo vaak als jullie willen. Jullie kunnen altijd weer teruggaan naar mijn woorden zoals ik die nu steeds weer uitspreek en kom met mij mee door het gangpad. Er zit nu nog niemand in de stoelen en jullie komen nu op het podium en gaan in de stoel zitten. De stoel is voor jullie ontworpen. De stoel is een metafoor en sommigen hebben gevraagd waarom ik niet ga staan en het antwoord is dat de stoel een toestand van ontspanning vertegenwoordigt….van veiligheid. Dit is een veilige plek. De stoel kan een koninklijke stoel zijn waarin een koningin of een koning zou kunnen zitten voordat een ceremonie begint of een show of wat dan ook. Dit is wat jullie doen en jullie zitten daar…(Muziek)….zitten daar in deze liefdesstoel, als jullie willen, en als jullie dit doen gaat alles veranderen. Ik wil dat jullie daar even zitten en ik zou het heerlijk vinden als jullie voor je geestesoog de veranderingen zien en de gevoelens die jullie vandaag krijgen door een ding dat jullie vandaag wordt gegeven en dat jullie zo hard nodig hebben en voordat jullie kunnen helen, voordat jullie verder gaan, zelfs voordat jullie tegen jezelf spreken, zelfs voordat jullie gaan spreken over hetgeen goed of fout kan zijn of over je angsten….voordat jullie verder gaan, zie degenen om je heen die jullie vergeven en die jullie de voeten wassen, maar vandaag zal er iets anders zijn.

De zaal loopt vol en alweer zien jullie al degenen die ooit op deze planeet waren. Jullie zien de engelen verschijnen die in de gangpaden staan….degenen die worden geacht veel prachtiger te zijn dan jullie mensen en jullie realiseren je dat je het verschil niet kunt zien. Jullie zien je familieleden, jullie vrienden. Jullie zien iets wat jullie niet begrijpen….jullie zien degenen die nog steeds leven in de stoelen zitten glimlachen en zij begrijpen. Het is bijna alsof een deel van hun ziel, apart van hen op Aarde, daar zit en wacht, met het hoofd schudt en glimlacht en zegt: “Wacht maar tot je ziet wat er nu gaat komen!” Jullie weten dat er iets gaat komen….nietwaar? (Muziek)

En dan gebeurt het en jullie realiseren je dat er weer een gevoel van aanvaarding is….sommige toeschouwers applaudisseren zelfs.

Het woord van de dag, lieve mensen, is aanvaarding. Aanvaarding van God, van het Universum, van vrienden, van familie, van leraren, van alles wat er is van de rotsen tot de bomen. Jullie zijn volledig gekend en geaccepteerd door iedereen….geëerd en geaccepteerd. Als jullie je de acceptatie realiseren van alles wat is, de aanvaarding en van al die zielen om je heen, kunnen jullie alles doen. De acceptatie vult jullie met een troost door begrip en vrede. Ga door en glimlach terug naar degenen die jullie misschien wel geweld hebben aangedaan omdat degenen die daar zitten het deel van hun ziel vertegenwoordigen dat nu weet wat jullie doen.

Er is hier zo veel dat nog niet echt wordt begrepen, maar ik wil dat jullie je nu zeer geaccepteerd voelen, zo verwelkomd door al wat is, door mij, door degenen die zijn zoals ik, degenen die jullie multidimensionaal noemen – door de Creatieve Bron – de Grote Centrale Zon kent jullie namen en zingt die op dit moment tegen jullie in licht!

Voel deze aanvaarding en dan kunnen jullie met de heling beginnen. (Muziek)

Blijf even een tijdje, als je wilt. Blijf even en zit en wees geaccepteerd door alles wat er is. Wij weten wie jullie zijn….gelijk op alle manieren….voor ons allemaal!

En zo is het.

Kryon