Kryon Cirkel van Twaalf. 33 – 1

Kryon Cirkel van Twaalf. 33 – 1

8 mei 2021 / Lee Carroll
Geplaatst: 24 juni 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Steeds als wij op deze manier bij jullie komen hoop ik dat jullie de liefde, de welwillendheid, de schoonheid zullen gebruiken. Wij komen om aan jullie voeten te zitten en de wijsheid te brengen die hier is.

Deze planeet is op een grootse manier aan het veranderen. Jullie zullen je hiervan bewust zijn. Sommigen van jullie zijn angstig of lijken angstig vanwege de Opwaardering en de veranderingen en begrijpen niet dat sommige van die veranderingen het normale geweld aan kunnen doen en dat het normale misschien niet terugkomt…een normaal van een laag bewustzijn dat zich gaat verwijderen van de mensheid.

Dit is de eerste channeling van de maand. Alle eerste channelings van de maand zijn beschikbaar en wel gratis.

Er zijn steeds vier channelings in elke maand en zij behandelen samen steeds een onderwerp. Degenen van jullie die hierop zijn afgestemd, die dit willen zien, hebben allemaal iets gemeen….verschillende niveaus van iets gemeen, en dat roept vragen op, en een van die vragen is bijvoorbeeld: “Heb ik iets gemist? Is er misschien iets dat groter is dan mij ooit is verteld, met name als het over God gaat, de Creatieve Bron, spiritualiteit, de energie op en van de planeet….iets waarvan sommigen zeggen dat die naar een plaats gaat waar het nooit eerder was. Zij hebben gelijk. Het verschil met de anderen is dat jullie anders zijn. Ik noem het: Opwaardering van bewustzijn. Anderen noemen het Ontwaken. Ik zal het de nieuwe grens van de mensheid noemen. Niet alleen maar ontwaken, maar een opwaardering van de zienswijze op deze planeet die zich stapje voor stapje voordoet. Het refereert niet alleen naar spirituele dingen want dat doet het eigenlijk aan de manier waarop jullie denken….het menselijk bewustzijn gaat hoger vibreren en het eerste wat er gebeurt, lieve mensen, is dat er mensen bewuster zullen worden dan zij daarvoor waren.

Laten wij het in plaats van ontwaken een groter bewustzijn noemen. Dit is de nieuwe grens….groter, grootser bewustzijn, met name over Spirit, met name over jullie eigen spiritualiteit en daarom zijn jullie hier. Het heeft jullie leven veranderd, soms werd het hierdoor moeilijker in je leven, sommigen van jullie hebben hierdoor vrienden en familieleden verloren. Wij gaan het hier dus even over hebben. De attributen van deze bewustzijnsopwaardering…dat is het onderwerp. De eerste van de vier is gewoon om je heen kijken. Ik heb vele parabels gegeven, vele voorbeelden en vele metaforen over dat wat jullie feitelijk in moeilijkheden bracht en ik bedoel daarmee: als jullie tegen de norm ingaan. Zij zeggen: “Hoe heb je dat kunnen doen? Je werd hiervoor getraind, je hebt dit en dat gehoord over de manier waarop alles werkt, en daar ben jij ver vandaan! Ik ga mij niet met jou bezighouden!” Misschien zijn jullie daarom wel hier. Jullie zijn hier onder vrienden en goed gezelschap.

Toen ik voor het eerst met mijn partner op deze planeet begon met channelen ging een van de eerste parabels die ik bracht over Wo. Ik vertelde jullie dat hij geen man en geen vrouw was, hij was onzijdig. Wij noemen hem een man, een hij, en het had te maken met een verstoring in de hoek en dit is een metafoor voor het feit dat Wo in de hoek van een kamer was, de kamer was zijn leven, en er was altijd een hoek die vreemd vibreerde en al degenen die met hem in de kamer waren waarschuwden hem om niet naar die hoek te kijken omdat hij dan door iets te pakken genomen zou worden. “Het is niet goed voor je!” Maar in dit verhaal keek Wo toch naar die hoek en zag dat er een krakende deur open ging. Er was licht en er waren andere dingen die hij niet begreep, maar het was welwillend en er was liefde.

Dit was de eerste keer dat wij zo’n verhaal brachten en daarmee bedoelen wij dat als jullie ergens naar gaan kijken er een kans is dat jullie een grotere waarheid ontdekken dan jullie is verteld.

Wij gaven een parabel die nu in een boek staat. Het gaat over een doorsnee man die een bijna-doodervaring had en die terugkwam met instructies van een engel. De engel vertelde hem om naar een stad te gaan en in een park op een bank te gaan zitten wachten. Uiteindelijk dacht hij dat hij iets in een heg zag….zoiets als een opening, een onregelmatigheid. Hij ging naar de heg en zag dat er een opening was, een deur als je wilt. Toen nam hij een beslissing want steeds als hij naar de heg keek zag hij die deur, steeds weer.

Uiteindelijk, lieve mensen, ging hij door die deur en begon het avontuur en hij leerde over grotere dingen dan hem was verteld, maar het punt is dat als jullie beginnen te kijken en er iets gebeurt, kunnen jullie dit niet meer ongedaan maken…..er is geen deleteknop. Jullie bewustzijn, jullie hersenen, houden iets vast, iets van wezenlijk belang, een opening misschien, een bewustzijn misschien. Sommigen hebben het zelfs een ontwaken genoemd van wat het ook is en jullie zijn er niet bang voor omdat jullie weten dat hetgeen jullie hebben gevoeld en gezien, goed en veilig is en jullie willen er meer van weten.

Er zijn heel veel mensen die deze channelings een truc hebben genoemd, dat jullie worden gehersenspoeld en er voor altijd in vastzitten. Lieve mensen….wat als jullie van donker naar licht gaan en liever in het licht zijn? Het is geen truc!

Ik zal jullie iets vertellen dat jullie moeten horen, het zelfs nodig hebben, en dat is dat jullie allemaal de vaardigheid hebben om te kijken, te zoeken, en als jullie daarvoor kiezen, lieve mensen, is het als een uitgestoken hand die zegt: “Kijk, kijk naar hem, naar haar….zij kijkt, hij kijkt…laten wij hen iets geven zodat zij kunnen ZIEN!” Dit is wat er met mijn partner gebeurde. Dit is wat er met velen van jullie gebeurde….jullie zagen een grotere waarheid en gingen daar dieper naar kijken en dit werd nu jullie leven omdat dit enkelen van jullie het leven heeft gered….wij weten wie er luisteren en lezen. Het werd iets dat jullie leven uitbreidde….wij weten wie er kijken en lezen! Wat als God groter is dan jullie ooit is verteld? Wat als God niet eens voldoende door dit woord wordt vertegenwoordigt? Soms staat dit woord voor boosheid en disfunctie, zoals bij de Grieken het geval was.

De Creatieve Bron die jullie heeft geschapen is over de hele wereld bewijsbaar. Als je niet gelooft in dat wat God is….wat als je het hele idee van een Vader in de hemel wegpoetst en in plaats daarvan een welwillende Bron hebt waar jullie deel van uitmaken en die een veel groter ontwerp heeft dan wie dan ook jullie heeft verteld?

Laat mij dit gedeelte hiermee afsluiten: Er zijn doctoren op deze planeet die ergens heel goed in zijn en dat is het redden van levens en zij brengen hun tijd vaak door in operatiekamers, meestal met spoedeisende hulp, met mensen die overlijden aan ongelukken en zij proberen hun levens te redden en hen terug te halen omdat het voor hen nog geen tijd is in hun manier van denken….in jullie manier van denken. Misschien komen zij na een ongeluk binnen en stopt hun hart ermee en om welke reden dan ook – het kunnen vele redenen zijn – kunnen zij dit herstellen en die dokters zijn daar goed in en redden mensen en halen hen weer terug. Zij hebben steeds en steeds weer gezien dat iemand een aantal seconden of minuten klinisch dood was. Jullie hebben dit vaak gezien, jullie weten het. En wat zij jullie allemaal vertellen, steeds weer, vraag het hen want sommigen hebben er zelfs een boek over geschreven, is dat die persoon terugkomt van die bijna doodervaring en het eerste wat zij aan de dokter vragen is dit: “Waarom heb je mij teruggebracht?”

Zie je….zij zagen iets….de deur stond open en zij zagen het licht daaruit stralen en zij voelden de liefde en de welwillendheid. Zij voelden zich veilig en heerlijk. Oh, kunnen jullie je zoiets voorstellen? Ook al was er familie op de planeet en al die andere dingen, maar alles wat zij wilden was daar blijven! Dit was geen truc van de geest zoals sommige biologen jullie zullen vertellen.

Dit is echt!

En dan komen zij terug op een planeet waarop zij moeten werken met bewustzijns die laag en hoger zijn en al die dingen en dan zijn velen van hen teleurgesteld en dan gaan sommigen hierover filosoferen en worden zelf schrijvers, leraren en helers en allemaal door die bijna doodervaring….ZIJ ZAGEN DE WAARHEID! Zij willen die aan jullie tonen zodat jullie niet hoeven te doen wat zij deden en daarom zitten jullie en luisteren naar hen. Daarom hebben wij hen jullie laten zien in programma’s zoals dit en probeerden wij jullie te laten zien dat er meer IS!

Er is een bewustzijnsverhoging aan de gang, lieve mensen, en jullie kunnen die niet missen. In het volgende deel, als wij weer terugkomen, zullen wij doorgaan met wat er gebeurt als jullie de waarheid in al zijn glorie zien. Ik denk dat dit past bij heel veel mensen die nu luisteren en lezen. Hebben jullie interesse? DIT ZIJN JULLIE! Dit gaat over het ontwakende bewustzijnsproces op de planeet….niet alleen bij jullie maar bij heel veel mensen om jullie heen.

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon