Kryon Cirkel van Twaalf. 45 – 2

Kryon Cirkel van Twaalf. 45 – 2

4 augustus 2021 / Lee Carroll
Geplaatst: 11 september 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Kom een beetje dichterbij. Dit is een tijd voor het onderzoeken van dingen die jullie niet verwachten. Voor sommigen is het moeilijk te geloven dat dit bewuste scenario van het overgaan van de Brug nu elke week is gebeurd, bijna elke week, en nu al een jaar lang. Het is een tijd waarin jullie dingen onderzoeken die jullie niet hebben verwacht, en wat ik hiermee bedoel is dat jullie een brug overgaan en dit is altijd een metafoor.

Een brug overgaan van wat jullie denken te weten naar dingen die onbekend zijn. Ik zei niet het overgaan van een brug naar hetgeen jullie niet weten. Ik zei: naar dingen die onbekend zijn! Er zit een klein verschil tussen en dit heeft te maken met jullie houding. Er zijn mensen die letterlijk een bubbel om zich heen hebben geschapen van houding en kennis die zo stevig is dat alles van buiten deze bubbel belachelijk is. Dus zeggen wij weer tegen degenen die hier zijn en misschien met hun ogen rollen of zeggen die dit belachelijk spul is en dat zij hier alleen maar zijn om te luisteren naar die gekkigheid….ik zeg tegen jullie dat er veel van die gekkigheid gaat komen als jullie je op ons blijven afstemmen vanwege de informatie die ik jullie ga geven. Jullie gaan misschien zelfs nog meer met je ogen rollen, maar ik wil jullie nogmaals vragen: Wat denken jullie van een situatie waarin alles wat jullie als belachelijk zien, gewoon hetgeen is wat jullie niet weten, of wat jullie misschien is geleerd en alles wat jullie is geleerd versterkt zich tot een muur. Het is een muur waarop jullie kunnen schrijven dat jullie dit hebben geleerd, dat hebben geleerd, en als er ook maar iets is dat verder gaat dan hetgeen jullie is geleerd….is het belachelijk!

Ik wil jullie graag wijzen op de wetenschap. Jarenlang van revolutionaire experimenten die het belachelijke hebben opgeleverd….bacteriën bijvoorbeeld. Belachelijk hoor, dat idee van kruipend en krioelende dingetjes die jullie niet konden zien. Toen werd dit bewezen barstte alles open en dit gebeurde weer, en weer en steeds staan jullie dit spiritueel gezien toe.

Weten jullie echt alles over alles op deze planeet? Weten jullie echt alles wat er is gebeurd op deze planeet en hoe dit in zijn werk ging? Of is er misschien een grotere waarheid dan jullie ooit is verteld? Dit is het pleidooi aan jullie en zelfs aan wetenschappers. Dit alles om te vertellen dat er zoveel meer is dan als jullie gewoon stoppen met denken of stoppen met jezelf te ontwikkelen bij die belachelijke barrière waar jullie zeggen dat alles dat verder gaat dan dit punt, dom is. Er zijn veel mensen die dit hebben gedaan en dit zullen zeggen, en zij zullen weglopen bij dit programma en lachen en hebben plezier en zeggen tegen hun vrienden: “Dat had je moet horen! Ha ha! Hartstikke grappig!”

Wel, ik zal jullie nu iets grappigs geven….een waarheid die verder gaat dan de waarheid, waarschijnlijk verder dan alles wat jullie hebben gehoord en voor sommigen zal het een volledige herkenning zijn van wat jullie weten of wat jullie voelden.

Dit is een oefening van het gaan naar een plaats waarvan jullie niet weten wat daar is. Dit is niet makkelijk. Spirituele mensen die vaak mediteren hebben dit vaak gemerkt en dit is de reden waarom zij mediteren. Maar zij hebben misschien niet geweten of berekend dat zij een brug zijn overgegaan. Zij zijn erover gegaan. Zij die al heel lang hebben gemediteerd doen dit steeds weer. Niet omdat dit een of andere doctrine is die zegt dat zij dit moeten doen, maar zij kunnen nauwelijks wachten omdat zij op een plaats zitten en worden gedragen naar een prachtig scenario waarin zij alleen maar willen zitten en ervan genieten en genieten. Zij zullen daardoor langer leven.

Zij gaan zeker een brug over. Zij weten dat wat zij niet wat weten, daar is. Zij weten alleen dat zij ervan genieten. Sommigen zien dingen en anderen niet. Sommigen willen alleen maar zitten omdat dit zo goed voelt. Sommigen hebben gezegd dat zij daar naartoe gaan en uiteindelijk zweven, stromen. Als zij terugkomen zijn er uren voorbij en weten zij dat zij zweefden in een of andere mist. Dit is precies wat wij doen. Wij nemen jullie mee op de Brug door een mist!

Lieve mensen, dit is allemaal hier, en de reden waarom wij dit doen is dat jullie allemaal naar een plaats kunnen gaan en dingen onderzoeken die jullie niet wisten of die jullie misschien graag zouden willen zien en erop hebben gehoopt dat zij daar zouden zijn….een grotere waarheid van pracht die daar is en waar niemand jullie ooit over heeft verteld. Wij gaan nu beginnen met hetgeen waarvan sommigen zeggen dat het belachelijk is….zelfs voordat wij de Brug overgaan. Zou het kunnen zijn dat de totale geschiedenis van jullie planeet anders is dan jullie is verteld?

Ik zou het zelfs aan de grootste intellectuelen willen vragen: Denken jullie dat het mogelijk is dat als jullie ’s nachts naar de sterren kijken, daar leven zou kunnen zijn? Wees voorzichtig met je antwoord want als jullie nee zeggen gaan jullie tegen de grootste intellectuelen van allemaal in….de astronomen, de wetenschappers, die zeggen dat dit wel zo moet zijn. Degenen die daarnaar hebben gekeken en hebben geprobeerd om hen te tellen zeggen dat er miljarden planeten zijn en dat deze miljarden roteren rondom een ster zoals dit bij jullie het geval is en dat zij veel op de Aarde lijken. Wisten jullie dit?

Er zullen mensen zijn die zeggen dat dit klopt maar dat er geen bewijs is dat er op een van die planeten leven is. De astronomen zullen dan zeggen dat jullie moeten kijken naar de kansenberekening omdat jullie sterrenstof zijn en zij ook en dat alles is gemaakt van dezelfde elementen….dezelfde natuurkunde in het hele melkwegstelsel, en jullie denken ook maar een moment dat daar geen leven is terwijl het hier wel is? Dat is niet logisch….dat is….belachelijk!

Als dit het geval is vraag ik jullie verder: Is het mogelijk dat dit leven er eerder was dan dat van jullie? Wees voorzichtig want de wetenschappers hebben ja gezegd. Zij zeggen dat leven op deze planeet langzaam is ontstaan. Jullie weten waar ik naartoe ga, nietwaar? Ik wil dat jullie iemand gaan ontmoeten die jullie een paar dingen zal vertellen, en sommigen zullen zeggen dat het belachelijk is. Jullie kunnen die Brug overgaan want die persoon staat daar op jullie te wachten en die gaat jullie een paar verhalen vertellen als jullie daarnaar willen luisteren. Ik ga jullie omringen met bepaalde energieën, als jullie dit willen. Hoeveel van jullie geloven in engelen? Er zullen veel handen omhoog gaan…zelfs van degenen die denken dat het belachelijk is om in engelen te geloven omdat hen is verteld dat zij bestaan.

Wat is een engel? Zouden jullie dit willen definiëren? Kan het zijn dat een engel zich presenteert als een multidimensionale vorm die van de andere kant van de sluier komt waarvan sommigen zeggen dat het God is, en die naar beneden komt naar deze planeet om wat te doen….om jullie misschien op een plaats van heling te brengen of jullie misschien informatie te brengen. Ik wil dat jullie een engel ontmoeten. Het is misschien niet degene die jullie denken. Sommige van deze dingen zijn zo diepgaand! Wat als bij de evolutie van deze planeet tussenbeide is gekomen? Wat als jullie zijn gemaakt van sterrenstof, maar nog meer: wat als er bij de geschiedenis van deze planeet feitelijk tussenbeide is gekomen door degenen die van de sterren komen? Doelbewust….om jullie iets te geven dat jullie anders niet gehad zouden hebben, en dit zijn de attributen van goddelijkheid en de ziel.

Wat als dit hele verhaal van Adam en Eva waar was als een metafoor….dat God inderdaad naar deze planeet kwam op een manier die jullie iets gaf dat jullie daarvoor niet hadden? Goddelijkheid! Wetenschappers zeggen dat de evolutie te snel ging. Ga het hen vragen want dit is alleen maar het begin van de bewijzen.

Ik wil dat jullie met mij die Brug overgaan en nu iemand gaan ontmoeten. In de Cirkel van Twaalf nodigen wij jullie uit om te komen, mijn hand te nemen, de handen van de anderen te nemen en gaan symbolisch die Brug over van wat jullie denken te weten naar wat jullie niet weten. Of dat jullie zeggen dat jullie weten, maar nog niet alles….dat is het verschil! Wat is jullie houding ten opzichte van het onbekende? Ten opzichte van degenen die in de bubbel van belachelijkheid zitten die ik heb beschreven en zeggen: “Laat het mij niet zien omdat het niet zo is…het is niet zo omdat ik een bubbel heb. Heb jij mijn bubbel gezien? Ik heb die om mij heen dus vertel mij niets dat daarbuiten valt!” (Kryon lacht) En dan zijn er mensen die zeggen: “Ik heb een bubbel, maar die is rekbaar. Laat mij zien wat daar kan zijn?”

Kom met mij mee. Laten wij nu samen die brug overgaan. Kom met mij mee. Laten wij gaan. Ik wil dat jullie nu met mij meteen naar het theater gaan, door die poort die een doorgang is, een symbool, zoals ik al eerder heb gezegd….altijd een symbool. Het is gewoon een symbool voor het gaan van de ene plaats naar de andere en wij gaan naar het ronde theater. Dit ronde theater is een symbool en een metafoor voor een voorstelling misschien, voor luisteren misschien naar muziek of poëzie of zelfs kunst…wat dan ook. Maar degenen die daar komen zien dingen die zij anders niet zouden zien, en licht, en iedereen is rustig en stil, maar niet deze keer. Een verzonken, rond theater met een verhoogd podium. Jullie gaan naar beneden en jullie gaan naar het deel waar normaal het publiek zit en lopen het podium op en vandaag zien jullie voor allen twee stoelen en er is geen publiek terwijl het er toch wel is. Het publiek zijn JULLIE allemaal. De duizenden die nu of later lezen of naar dit programma kijken zullen allen in je geest beslissen of jullie dit belachelijk vinden of niet en wat er wel of niet mogelijk is….welke deuren jullie zullen dichtslaan over informatie waarvan jullie vinden dat die dom is, of misschien niet dom.

Wat als het diepgaand is. Wat als ik jullie Waarheid ga laten zien….een glimp van waarheid die altijd in je geest aanwezig zal blijven als jullie dit toestaan. Twee stoelen! Stoelen zijn er om gemakkelijk te kunnen zitten. (Muziek) Nu gaan jullie zitten en genieten. Niet alleen genieten, jullie kunnen ook iets voelen als jullie daarvoor kiezen omdat ik een engel bij jullie wil introduceren. De stoel die voor jullie staat is nog niet bezet maar jullie voelen iets omdat er iets gaat gebeuren. Er is een energie die zich uitbreidt en die dik is door liefde, schoonheid, welwillendheid, vriendelijkheid, vrede….al die dingen die jullie verlangen en willen. Jullie willen dat dit in je lichaam stroomt en dat dit in al je cellen stroomt omdat jullie misschijn pijn hebben….of erger….jullie hebben misschien angst of nog erger. Ik ken degenen die hier zijn.

Ik wil dat jullie in de stoel zitten en voelen dat er iets komt. Langzaam zien jullie een beeld ontstaan en het is prachtig en engelachtig. Het is Licht en het doordringt alles bijna als een multidimensionaal, multi-gekleurd wezen dat in de stoel voor jullie gaat zitten. Sommigen van jullie trillen hiervan omdat de energie ervan nogal dik is en een beetje krachtiger dan jullie hadden verwacht, en die entiteit zal zeggen: “Vrees niet (Muziek) want ik kom met goede berichten! Ik breng jullie vreugdevolle dingen, zoals altijd!” Het is een vrouw. Jullie zien dat het een vrouw is. Dit is de manier waarop dit aan jullie wordt gepresenteerd. Het is een moederbeeld, en dit is doelbewust zo gedaan. Hebben jullie gemerkt dat door de geschiedenis heen engelen bijna altijd als vrouwen werden getoond en dat zij prachtig zijn als stralende sterren….in die stoel vlak voor jullie, zonder dat er iets wordt gezegd heelt deze entiteit jullie lichaam. Jullie zitten op de juiste plaats, lieve mensen. Jullie zitten daar met de intentie om het belachelijke te ervaren. Misschien. Wat is jullie definitie? Sceptisch? Belachelijk? En zeggen jullie dat wij hier malende zijn? Dan zeg ik: Kom over een jaar of tien maar eens terug, als jullie dit redden. (Muziek) Laat mij jullie nog iets vertellen: Deze entiteit gaat jullie zo direct vertellen over een dag, als jullie degenen van de sterren ontmoeten, die er een miljoen jaar eerder dan jullie al waren…. op een dag, generaties vanaf nu. En zij komen naar deze planeet in welwillendheid en vriendschap en zij komen naar beneden en zij geven jullie hun DNA zodat jullie kunnen onderzoeken….iets wat jullie direct kunnen doen met jullie technologie. Jullie zullen met open mond staan kijken omdat zij zoveel op jullie lijken. Zij zullen glimlachen en zeggen: “Wij zijn jullie ouders!” Ik wil dat jullie deze engel ontmoeten. Zij komt van de sterren en zij zegt tegen jullie: “Hebben jullie interesse in geschiedenis, lieve mensen?” Als jullie dan in staat zijn om te spreken, want misschien is de energie die jullie voelen sterk, waardoor al jullie cellen in je lichaam worden gereinigd….alleen maar omdat jullie in deze energie zitten! Dit is een plaats van heling en jullie kunnen een geschiedenisles krijgen en kunnen zeggen wat jullie willen, maar jullie zullen luisteren. Zij zal zeggen: Laat mij jullie een verhaal vertellen. Het gaat over een planeet die door oorlogen ging. Het gaat over een planeet die dictators had die genocide pleegden.” Jullie zullen zeggen: “Ja, dat weten wij, wij hebben dit in boeken gelezen!” En zij zal verder gaan en zeggen dat het een planeet was die uiteindelijk niet tussen haar andere planeten staat!” Jullie zullen zeggen dat dit niet op jullie planeet lijkt en zij zegt: “Het is niet jullie planeet, het was de mijne! Wij gingen erop uit en zochten andere planeten en veroverden hen en wij hadden zelfs genocide en wij hadden donkere energie….zelfs meer dan jullie hadden. Wij deden onbewuste dingen!” Er is een stilte, en dan zegt zij: “En dan…was er een Opwaardering, en toen die begon begreep niemand het. Er was strijd en tweedracht want toen het licht bij ons aanging toonde dit alle donkere dingen. Voordat het leven op deze planeet begon hadden wij onze Opwaardering en begon ons bewustzijn zich te verhogen wat resulteerde in hetgeen jullie vandaag voor je zien. (Muziek) Ik ben het zaad van jullie lichaam. Ik Ben een sterrenmoeder!”

Wat denken jullie ervan, tot nu toe? Echt? Onecht? Waar? Niet waar? Geloofwaardig? Ongeloofwaardig? Dit is waar vrije keuze in het spel komt voor ieder van jullie. Dit is de kern van alles wat wij leren….het grootste verhaal van alles: Dat God binnenin jullie werd geplaatst voor jullie, zodat jullie die kunnen vinden….met vreugde als jullie kiezen. Jullie kunnen hier allemaal voor haar blijven zitten en de prachtige, stralende energie in je opnemen die elke cel van je lichaam reinigt en naar haar luisteren als zij vertelt over haar geschiedenis die heel veel op die van jullie lijkt, en over hetgeen er daarna gebeurde…totdat er een geascendeerde planeet kan zijn, zoals Kryon heeft gezegd, die jullie planeet kan zijn. (Muziek)

Dit is het verhaal dat wij jullie altijd al wilden geven, en dat hebben wij nu op deze verjaardag gegeven.

En zo is het.

Kryon