Kryon Cirkel van Twaalf. 49 – 1

Kryon Cirkel van Twaalf. 49 – 1

1 september 2021 / Lee Carroll
Geplaatst: 15 oktober 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij hebben vaak gezegd dat de boodschappen niet voor de hele wereld, maar persoonlijk zijn, en ik zeg dit nogmaals. De eerste reden is dat er een samenhang tussen jullie is. Dit zijn voor veel mensen inderdaad moeilijke tijden en toch heb ik gezegd – en ik blijf het zeggen –  dat de Opwaardering over jullie komt. Deze Opwaardering die door de Ouden werd voorspeld werd in mijn boodschappen ook vele malen voorspeld voor het jaar 2012, is hier!

Het mag vreemd lijken, maar nu wij bijna tien jaar daarin zijn, gaan jullie dit nu zien. Het is niet noodzakelijk een Opwaardering die jullie oorlogen brengt tussen landen, zoals jullie misschien gedacht hadden. Het is een oorlog, een echte oorlog, tussen donker en licht en jullie beginnen de resultaten ervan te zien…maar niet op die manier. De antwoorden die werden gegeven, zelfs vandaag, gaan over het weggaan van de gevechten naar een positie waarin jullie je eigen pracht kunnen zien en voelen, en jezelf hier doorheen kunnen brengen.

Echt, er zijn diverse aspecten hiervan: Hoe scheppen wij meer licht? Hoe kunnen wij deze planeet naar meer licht brengen en meer vrede brengen? Dat is een aspect daarvan, maar terwijl jullie dit doen….hoe overleven jullie dit dan? Hoe kunnen jullie in samenhang zijn met datgene dat spiritueel is  terwijl er overal om je heen herrie van de duisternis is? Daarom brengen wij jullie deze maand een serie channelings zodat jullie meer begrijpen van wie jullie zijn en jullie te helpen naar die plaats te gaan.

De serie van vier channelings van deze maand zal heten: De buitengewone menselijke ziel! Of, als jullie willen: de buitengewone attributen van de menselijke ziel! In beide gevallen gaat het over jullie ziel! Er zullen er vier zijn die allen ter beschikking staan van iedereen.

Lieve mensen, vanaf het moment waarop wij hier kwamen hebben wij over de menselijke ziel gesproken. Eenendertig jaar lang hebben wij over de menselijke ziel gesproken. In 2014 ontwikkelden wij een programma. Ik vroeg mijn partner om dit samen te stellen, waarin wij spraken over de attributen, de negen attributen van de menselijke ziel en over de manier waarop die samenwerkt met jullie Akasha en met alle andere delen van jullie die esoterisch zijn, zelfs jullie innerlijk aangeborene. Deze leringen zullen wij opnieuw doen, maar nu wil ik het hebben over vier buitengewone attributen waaraan jullie herinnerd moeten worden op dit moment in de tijd zodat jullie zullen begrijpen wie jullie zijn. Wow…als jullie jezelf zouden kunnen zien zoals wij jullie zien. Het zou adembenemend zijn….geweldig! Net alleen maar een lichaam met een huid eromheen…met hersenen en een beetje bewustzijn. Dit is de manier waarop zo velen van jullie jezelf zien: “Oh, hoe kunnen wij van A naar B gaan en hoe kunnen wij aan deze puzzel werken en door dit alles heen gaan?”

O, er is zoveel meer aan de hand. Ik wil jullie graag herinneren aan hoe groot(s) jullie zijn. De menselijke ziel, het deel van jullie dat spiritueel is, wordt over de hele wereld (h)erkend. Wij hebben dit eerder verteld. Elke religie, geloofssysteem op de planeet, heeft een bepaalde metafoor voor iets dat groter is dan jullie. Degenen die de oceanen bevaren spreken van het aantal zielen aan boord. Er is een herkenning vanuit alle geschriften dat er iets is dat groter is dan jullie.

Het is jammer, lieve mensen, dat een lineaire planeet met lineaire geloofssystemen die worden geacht eer te betonen aan een geweldige God, jullie vertellen dat de ziel maar om een reden bestaat….om later gestraft te worden of later beloond te worden. Het is bijna alsof de ziel een soort voertuig is. Gestraft of beloond. Jullie hebben iets dat na de dood gebeurt. Klinkt dit jullie eerlijk in de oren?

Jullie ziel is een deel van de Creatieve Bron. Wisten jullie dit? Ik ga het nu hebben over hoe groot jullie zijn. Hoe groot is de ziel van een mens? Er zijn mensen die feitelijk hebben geprobeerd om de ziel te meten door te zeggen: “Wel, hij moet dit en dat doen!” en zij vermengden de ziel misschien wel met dat wat het Merkabah is, wat een spirituele bubbel in lineaire vorm om jullie heen is terwijl jullie de planeet belopen. Het is groot….acht meter doorsnee en bij alle mensen, maar dit is niet jullie ziel!

Laten wij het hier eens over hebben: Wanneer kreeg de mens zijn ziel? Het antwoord is: JA! Die kreeg de mens nooit. De ziel WAS altijd. Dit is een les die moeilijk te geven is, en te begrijpen en te herkennen is omdat de mens lineair is. Een andere keer hebben wij jullie dit verteld: alles heeft voor jullie op jullie planeet een begin en een einde. Of het nu om je leven gaat of je auto, om een paar sokken of een onderbroek….alles heeft een begin en een einde. Daarom is dit de manier waarop jullie denken…..tot jullie naar God gaan, natuurlijk.

Wat was het begin van God? Jullie zullen zeggen: “Er was geen begin omdat God altijd WAS!” Wel, lieve mensen, gebruik je spirituele logica….als jullie ziel een deel is van Gods Creatieve Bron, WAS jullie ziel altijd. Jullie, de grotere jullie, de ziel WAS altijd….altijd! En jullie zullen altijd zijn!

Jullie kunnen zeggen: “Dat is niet logisch…hoe staat dit dan in verband met de mensheid en al die dingen?” Lieve mensen, dit is een puzzel voor jullie, maar niet voor ons, en wij hebben dit vaak uitgelegd. Die ziel van jullie is ontworpen om de dingen te doen die jullie nu doen om naar diverse plaatsen te gaan en de menselijke vorm aan te nemen en bewustzijn te ontwikkelen en aan de puzzel te werken. Als jullie daarmee klaar zijn gaan jullie terug naar de ziel en gaat die misschien ergens anders naartoe. Dit maakt allemaal deel uit van een universeel systeem van schoonheid, welwillendheid, vriendelijkheid….en er is een doel voor de sluier….voor al die dingen. Er is een doel met de vrije keuze op deze planeet waarmee jullie in staat zijn om keuzen te maken zonder tussenkomst van een engel die naast jullie staat en zegt: “Uh, hu, niet doen!”

Er is een reden. Jullie ziel is immens groot. Hoe groot is God? Jullie zouden zeggen: “Goed, ik begrijp dat ik dingen niet begrijp en dat de ziel immens groot is, maar ik ben een mens en ik ben hier nu eenmaal. Hoe helpt dit mij? Ik zeg jullie dit: Omdat er een multidimensionaal deel van ieder mens is en dit zit niet vast in wat jullie pijnappelklier is. Het zit in jullie DNA, het zit in elke cel van je lichaam en het begint licht te ontvangen…..DAAR GAAT DE OPWAARDERING OVER! Luister: de Opwaardering gaat over jullie die meer multidimensionaal gezond verstand ontvangen….meer multidimensionaal bewustzijn dat zich gaat ontwikkelen naar hoger bewustzijn. Willen jullie dit nog eens horen? Dit is evolutie….een evolutie van bewustzijn en dit is wat er gebeurt. Jullie gaan dit multidimensionale deel ontvangen, en dat schept de evolutie van bewustzijn, licht. Dat is het ding dat alles opschudt….wat jullie nu zien, en dit gaat ook leiden tot bepaalde oplossingen omdat jullie allemaal bewuster gaan worden.

“Kryon, ik begrijp echt niet hoe wij multidimensionaal kunnen worden. Wat betekent dit?” Laat mij jullie een hint geven….iets wat wij jullie eerder hebben gegeven om jullie te laten zien dat de uitrusting die jullie hebben, die jullie je DNA noemen, die cellulaire structuur wordt genoemd, die bewustzijn wordt genoemd, zit niet alleen maar in jullie huid. Jullie lichaam zit in je huid, maar je bewustzijn en de multidimensionale delen en deeltjes van jullie DNA, zijn immens!

Identieke tweelingen….laten wij het daar weer eens over hebben. Identieke tweelingen op deze planeet. Kennen jullie er een paar? Zouden jullie met hen willen spreken over hetgeen ik nu ga vertellen? Zij zullen jullie vertellen dat een van hen op het noordelijk halfrond van deze planeet kan zijn en de ander op het zuidelijk halfrond van deze planeet, maar als er iets gebeurt dat op hen beiden betrekking heeft, zoals bijvoorbeeld dat hun moeder in moeilijkheden verkeert, zij dit allebei weten. De een zal de telefoon pakken en de ander zal antwoorden en zeggen: “Ik voelde het!” Met andere woorden: met identiek DNA zijn twee individuen, twee mensen, twee bewustzijns, op een dusdanige manier verbonden dat zij duizenden kilometers verderop dezelfde informatie krijgen. Dit heeft een naam. Het wordt verstrengeling genoemd. Het is een kwantumaspect en dat is iets dat verder gaat dan het lineaire. Verstrengeling is heel bekend bij natuurkundigen. Het is iets verbazingwekkends. Jullie zijn zo groot als jullie met alles zijn verstrengeld dat jullie op een andere ster zouden kunnen zijn, een andere planeet, en als er hier iets zou gebeuren zou het andere deel van jullie dit direct weten. Afstand maakt niet uit! Tijd maakt niet uit.

Dit bestaat volgens natuurkundigen, het is echt, en het gebeurt zelfs binnen jullie DNA!

Hoe groot zijn jullie? JULLIE ZIJN ZO GROOT ALS GOD!

Ik wil dat jullie begrijpen dat jullie de mogelijkheid hebben om je ziel binnen te gaan, naar je hart, zoals men zegt, en de meest welwillende golf van liefde over je heen te krijgen, waar het bewustzijn van jullie alle retoriek van alle negatieve dingen feitelijk zal stoppen en zeggen: “Het is goed! Ik Ben Wie Ik Ben. Ik ga verder dan alles wat Ik ooit zal zijn. Ik kwam voordat Ik Was.”

Dat is een multidimensionale verklaring en jullie zullen weten wie jullie zijn en dat helpt jullie door alle rottigheid die zo lineair en zo NU is. Er is hoop voor deze planeet, lieve mensen, er is hoop. Er zijn oplossingen als jullie je daaraan vasthouden. Dat is de gedachte. Dat is het Licht.

Licht gaat zichzelf versterken en in dat proces verstoort dit het duister heel erg. De duisternis wil rechtop staan en jullie vertellen dat hij niet weg zal gaan, maar het Licht zal deze puzzel winnen! Het Licht wint al op bepaalde gebieden.

Houd dit vast en weet wie jullie zijn!

Ik Ben Kryon, en ik Ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon