Kryon Cirkel van Twaalf. 49 – 2

Kryon Cirkel van Twaalf. 49 – 2

1 september 2021 / Lee Carroll
Geplaatst: 16 oktober 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Kom een beetje dichterbij. Kom dichterbij. De Cirkel van Twaalf is een meditatie die jullie helpt om meer over jezelf te begrijpen. Ik wil verwijzen naar de channeling eerder op de dag. Wij begonnen te beschrijven hoe groot(s) de mens werkelijk is op spirituele schaal. Niet de mens die binnen de huid zit en waarvan jullie zeggen dat jullie dit zijn, maar degenen die veel, veel grootser zijn. Alle mensen hebben zo’n ziel. Dit roept bij jullie enkele vragen op. Een van de vragen die jullie hopelijk stellen is deze: “Als ik echt zo groot ben, wat houdt mij dan tegen om gewoon tegen de kosmos te spreken; daar kom ik tenslotte vandaan! Waarom voel ik mij gevangen of zo klein of zo ongeliefd?” zeggen sommigen. Dit zijn de vragen waarmee wij ons bezighouden en die wij ons afvragen.

Lieve mensen, het is tijd dat jullie eindelijk de gereedschappen begrijpen die jullie altijd al hebben gehad. Laten wij even teruggaan naar de channeling van eerder vandaag. Wij spraken over de multidimensionaliteit van de mens. Wij spraken van de wetenschap die nu van jullie begint te worden dat er dingen zijn in de multidimensionaliteit die diepgaand anders zijn dan alles wat jullie vandaag ervaren. Er zijn mensen die zeggen: “Wij gaan naar een nieuwe dimensie” maar feitelijk gaan jullie naar ALLE dimensies. Jullie waren in vier dimensies….gebonden aan vier dimensies, zou ik willen zeggen….eonen lang! De vier dimensies met hun diepte, tijd….dat waren jullie. De multidimensionale mens is degene die gaat uitbreiden naar de dingen waar wij nu over spreken….die zich bewust gaat worden van een bewustzijn dat immens kan zijn.

Als jullie multidimensionaal worden – en dat worden jullie – begrijpen jullie dan dat dit jullie in staat stelt om een communicatie te hebben die verder gaat dan de sluier? Meer dan dat: Wat als jullie beginnen te begrijpen dat jullie bewustzijn verstrengeld kan zijn met het DNA van je lichaam?

Hoeveel van jullie zijn je ervan bewust dat alle mensen het potentieel hebben voor wat ik zelf-channelen noem. Er is jullie verteld dat jullie naar de dokter gaan en een recept krijgen en een pil, of dat jullie naar iemand gaan voor advies om de dingen te krijgen die jullie nodig hebben. Jullie krijgen de lijstjes die jullie nodig hebben en dan activeren jullie die lijst en doen dit en dat en wachten dan! Dit is een lineaire houding, een lineaire manier, een lineair proces, want dit is alles wat jullie ooit hebben geweten en gekend. Jullie zijn hiermee opgegroeid en dit is jullie realiteit geweest. De leraren van nu brengen jullie nu informatie die juist dit vertelt over wat er altijd binnenin jullie is geweest en wat jullie kunnen noemen wat jullie willen. Wij zeggen innerlijk aangeborene, Hoger Zelf….al die dingen die deel uitmaken van jullie multidimensionale zelven….zij zijn daar altijd geweest! Zij zijn verantwoordelijk voor spontane genezing, de magie die jullie hebben gezien en waar jullie naar verlangen en waarvan jullie zeggen: “Als ik dat toch eens had. Wat kan ik doen om dat te krijgen. Laat ik een ander boek pakken. Laat ik een ander proces nemen. Laat ik nog een pil nemen!” Het zit gewoon voor jullie en kijkt jullie aan en zegt: “Waarom proberen jullie mij niet?” Jullie zijn het zelf….het is jullie gezicht in de spiegel met een multidimensionale glimlach op je gezicht dat vraagt: “Ben je er nu eindelijk klaar voor?”

Dit is de waarheid! Er is zoveel meer aan jullie dan sommigen van jullie ooit is verteld!
Wat is jullie geloofssysteem? Hoeveel geloofssystemen brachten dingen die niet (geheel) geaccepteerd werden, die zeiden dat jullie God zijn? Blasfemie natuurlijk, want dat is jullie zo verteld. Wat als dit vonken van de waarheid zijn? Als jullie ziel een deel is van de Creatieve Bron maakte God jullie ziel. Niet apart van God maar een deel van God! Jullie ziel is een deel van de Creatieve Bron van het Universum en daarom zijn jullie een deel van God. Wat te denken van het woord “Namaste”? Wat betekent dit? Hebben jullie daar ooit over nagedacht? De God in mij ontmoet de God in jou en de God in jou groet de God in mij! Dit was de begroeting van de Ouden. Hebben jullie er ooit over nagedacht wat dit betekent. Over welke God hadden zij het? Hadden zij het over een menselijke God met een huid of zo in een land dat ver weg was? Nee, wij spreken hier van de Creatieve God. Degenen die jullie als God kennen, als jullie dit woord willen gebruiken. Spirit! Jullie zijn altijd een deel van de kosmos geweest….altijd!

Wij hebben jullie verteld dat de ziel eeuwig is. Er zijn heel wat geloofssystemen op de planeet die dit ontkennen. Zij zeggen: Wel, je hebt wel een ziel maar die krijg je als je wordt geboren en vanaf dat moment heb je dus een ziel…..in plaats van dat die ziel er altijd al was, en als dit zo is wat heeft die ziel dan gedaan sinds hij was geschapen? Toen zeiden wij dat hij nooit was geschapen, net zoals God nooit is geschapen. Hij was er gewoon altijd, en zou er dan gewoon alleen maar komen bij jullie geboorte? Is er misschien een groter plan?

Wat als jullie met deze ziel al vaker op deze planeet zijn geweest, en misschien wel op andere planeten? Misschien zelfs wel in andere Universums. Als jullie altijd een ziel hebben gehad, lieve mensen, zijn jullie immens groot. Hoe past dit bij het nu, zouden jullie kunnen zeggen. “Hoe past dit bij mijn leven? Kryon, zoals ik hier zit in deze moeilijke tijden?” Ik zal dit zeggen: Als jullie willen beginnen te begrijpen dat er een evolutie gaande is in jullie bewustzijn….als jullie dit willen herkennen – misschien, heel misschien – dan hangt dat van jullie af. Of gaan jullie hier vandaan in de wetenschap dat dit bij jullie past….en gaan jullie tegen je eigen cellen affirmeren: “Ik voel mijn eigen multidimensionaliteit en daarom begin ik te zien wat ik kan doen!”

Zijn jullie werkelijk verstrengeld met je cellulaire structuur? Dit betekent dat jullie bewustzijn niet apart staat van je lichaam. Jullie hele cultuur heeft jullie altijd verteld dat jullie geen enkele invloed hebben op je lichaam. Jullie zitten gewoon en kijken naar wat het ook moge doen. Jullie weten dat ik gelijk heb. Vanaf jullie geboorte is jullie iets verteld dat iets pijn doet, en jullie gaan er vandaan. Jullie weten niet wat te doen en gaan naar een plaats waar men een pil heeft om dit te corrigeren. Jullie zeggen niet “IK beschadig” maar “Het doet pijn.” Jullie zeggen: “Mijn hand doet pijn” in plaats van “Ik doe pijn!” Op een multidimensionale manier zijn jullie elke cel in je lichaam. Allemaal!

Jullie zijn het slijk der Aarde. Wisten jullie dit? Jullie zijn zo groot dat jullie ziel alles omvat wat IS! Jullie zijn een deel van de Aarde in de volle betekenis hiervan. Is het dus teveel gevraagd dat jullie met mij samen een brug over gaan naar een onbekend gebied dat jullie dit gewoon laat zien?

Dit is wat de Cirkel van Twaalf is. Het is een tijd waarin wij een openbaring beginnen. Jullie moeten met kleine stapjes beginnen, lieve mensen. Hoe kunnen jullie de dingen ontleren die jullie zijn verteld over maar een klein deel van wat daar is? Dit herschrijft niets aangaande hetgeen jullie is verteld over de grootsheid van God. Dit herschrijft geen doctrine die zegt dat God groots is en dat God goed is en dat God welwillend is….het verheft alles alleen maar. God is zoveel groter dan alles wat jullie ooit is verteld, en jullie hebben daar altijd deel van uitgemaakt. Altijd deel ervan geweest!

Stel je eens voor dat welk wonder dan ook waar jullie ooit over hebben gelezen, of erover hebben gehoord….feitelijk een deel van jullie is! Dit is de lering: Er is geen scheiding tussen de Creatieve Bron en het menselijk bewustzijn, de menselijke Akasha, de menselijke ziel. Het is allemaal een deel van de Schepper….jullie!

De lering kan anders zijn dan hetgeen jullie ooit werd verteld. De ziel bestaat niet om later te worden gestraft. De ziel bestaat om terug te komen en weer terug te komen en te groeien met de mensheid en te groeien in het Licht voor deze planeet. Daarom is de ziel hier. Dit is ook gebeurd op andere planeten. Jullie zijn niet de enigen in de kosmos. Hebben jullie dit echt gedacht? Het is een prachtig, groots systeem van verlichting, en wij willen jullie nu meenemen naar een plaats waar jullie dit een beetje kunnen oefenen.

Ik wil dat jullie je weer een brug voorstellen. Deze brug is altijd een metafoor geweest, die jullie willen oversteken. Het overgaan van de brug betekent dat jullie van de ene plaats naar een andere gaan. Jullie gaan van A naar B en dat is een metafoor en jullie moeten dit soms doen bij een deur, want jullie lineaire geest begrijpt: Goed, ik ga door de deur naar een ander bewustzijn of gevoel.

Er is een brug en in het midden daarvan hangt een mist zodat jullie de andere kant niet kunnen zien en jullie moeten erop vertrouwen dat hetgeen er achter die mist is, goed is. Wat er aan de andere kant is, is de Grotere JIJ….degene waar jullie nooit echt over is verteld, degenen waar ik jullie al eenendertig jaar over vertel. Maar jullie zitten nog steeds in een lineair lichaam en dus is het moeilijk om je iets anders voor te stellen dan hetgeen jullie kennen en voelen. Het is een plaats waar jullie al je angsten kwijt kunnen raken, waar jullie tegen jezelf kunnen spreken, waar heling is en waar verstrengeling een dagelijks ding is. Het is een plaats om te trainen, lieve mensen. Training voor als jullie weer teruggaan over de brug, weer aan het werk gaan, er een stukje hiervan met jullie meegaat en hoe meer jullie dit doen hoe beter jullie kunnen begrijpen wie jullie zijn. Neem mijn hand nu aan en laten wij over de brug gaan.

Jullie gaan met mij door de mist heen en wat jullie daarachter zien is compleet afhankelijk van wat jullie geestesoog daar wil zien….wat jullie voelen met je geestesoog. Wat doet jullie pijnappelklier op dit moment? Is hij hierbij betrokken of denken jullie nog steeds op een lineaire manier?

Lieve mensen, dit is de meest grootse plaats die jullie ooit zullen bezoeken. Het is een plaats die jullie nu al een jaar bezoeken en waarvan ik mijn partner vraag om dit samen met jullie te ontwikkelen zodat jullie een idee krijgen van de grootsheid van jezelf en wat er bereikt kan worden als jullie uit de vier dimensies gaan.

Als jullie de brug over gaan, herken dan dat dit geen plaats is, dit ben JIJ! Maar de brug vertegenwoordigt een herkennen, een bewustzijn….van jezelf.

Wij gaan weer door een deur, die vaak ook een poort is, en alweer gaan wij op een lineaire manier van het een naar het ander zodat jullie zullen begrijpen dat wij dingen veranderen. Jullie gaan samen met mij dit ronde theater in…een verzonken theater met een publiek eromheen zodat jullie naar beneden moeten lopen om op het podium te komen en jullie doen dit nu al een jaar.

Laten wij het weer doen. Ga de trappen af. Het publiek is er nog niet. Dit komt meestal als jullie op het podium zijn want dan vertellen wij jullie een beetje meer over wie het publiek is. (muziek) Er staat voor jullie een stoel op het toneel, die staat er altijd. (muziek) en vaak is er geen stoel…(Kryon lacht) maar vandaag is er een stoel. Als ik zeg dat die er altijd is bedoel ik dat die er altijd is voor een bepaalde ceremonie. Dit is een van die keren. Ik wil dat jullie gaan zitten en je ontspannen.

Lieve mensen, er gaat iets prachtigs gebeuren als jullie dit toestaan. Als jullie dit toestaan. (muziek) Dit is opwindend voor mij. Als jullie je afvragen of er tranen in de hemel zijn….een metafoor….oh, lieve mensen, er is vreugde, VREUGDE, aan de andere kant van de sluier bij ons allen die ook nu naar jullie kijken. Zal hij het doen? Zal zij het doen? Zullen zij nu eindelijk samengaan zodat de cellen, het bewustzijn en het DNA allen in een plaatje samen kunnen gaan? Dan gaan zij praten. Hebben jullie je ooit afgevraagd hoe het zou zijn om te spreken met God….direct? Misschien luistert er niemand anders. Hebben jullie dit ooit gewild? Hoeveel stappen moeten hiervoor worden gedaan zodat jullie een directe communicatie kunnen hebben met de Schepper van het Universum? Ik zal jullie het antwoord geven. NUL STAPPEN want de Schepper van het Universum is altijd aanwezig geweest in jullie ZELF.

Dus nu (muziek) wil ik dat jullie je hart en je geest openen en het publiek zien dat alles is wat er is. Het is niet langer een theater, het is een stadion dat zo groot is als het Universum, lieve mensen, en als jullie je mond openen om iets te zeggen, als jullie je geest openen om nu iets te denken, zijn degenen die dit horen al wat er is! Jullie zijn een deel van de Creatieve Bron! Wat willen jullie zeggen? Laat mij jullie een hint geven. (muziek) “Lieve Schepping. Dank je wel omdat jullie zoveel van mij houden dat ik nu hier ben en waar ik alles kan doen wat mogelijk is, waar ziekte niet kan bestaan in deze puurheid van liefde, waar problemen niet kunnen bestaan waar ik ben. (muziek) Waar niets ongepast is om mij heen kan zijn. Waar ik zit als een deel van Al Wat Is.”

De Cirkel van Twaalf zelf verschraalt zelf in het licht van wie jullie zijn. ZO GROOT(S) ZIJN JULLIE! ZO MACHTIG EN KRACHTIG ZIJN JULLIE!

Ik wil dat jullie zitten en nadenken over totale, complete, directe communicatie met de kosmos, met jezelf, met je cellen en alles wat is. Alle systemen waarover jullie is verteld liggen aan jullie voeten en er is hier iets dat veel groter is….JULLIE!

Is het mogelijk dat dit allemaal echt is? Lieve mensen, hoe ontwikkeld kunnen jullie zijn? (muziek) Wat is het volgende voor jullie? Zit hier en denk na over deze dingen want dit is jullie erfenis, lieve mensen….EEN worden met de KOSMOS en je ontwikkelen naar LICHT! Een metafoor? Misschien! Echt? Ja!

Ik Ben Kryon en ik Ben verliefd op de mensheid!

Blijf! Blijf en luister!

En zo is het.

Kryon