Kryon Cirkel van Twaalf. 65 – 1

Kryon Cirkel van Twaalf. 65 1

5 januari 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 15 maart 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit zijn verbazingwekkende tijden….tijden die jullie waarschijnlijk niet hadden verwacht. De hele slogan van dit programma, vorig jaar, en volgend jaar en verder, is om jullie door deze tijd heen te helpen, en de beste manier om dit te doen is dat wat ik heb ontwikkeld en mijn partner heb verteld: De Cirkel van Twaalf….een metafoor voor de structuur van alle dingen….de twaalven, de schoonheid, de majesteit ervan! Maar het belangrijkste is de stap naar een gebied waaraan oude zielen niet gewend zijn, en dat is jullie eigen pracht, jullie eigen ziel.

Deze maand brengen wij vier channelings en dit zal de eerste daarvan zijn en de vier channelings gaan over dingen die zijn verborgen in het volle zicht.

“Verstopt in het volle zicht” is dus de titel en dit zal een openbaring zijn van de ware pracht van elk menselijk wezen. Het feit dat zij zijn verborgen betekent dat zij onbekend zijn voor de meeste mensen. Iets dat is verborgen betekent meestal dat er een intentie is verborgen achter dit verstoppen, en dit is ook zo!

Wij hebben jullie vanaf het begin verteld over vrije keuze die wij jullie geven om te ontwikkelen en dingen te vinden die verstopt zijn…als jullie gewoon rondlopen op deze planeet met wat mensen jullie vertellen over wat er is en de manier waarop het jullie werd verteld in vier dimensies, en jullie die niet zien. Degenen die het beste waren in het ontdekken van dingen die zich verstopten, waren de Inheemsen. Zij herkenden direct dat er meer was dan alleen maar de mensheid op zichzelf en dan hetgeen zij zagen. Dit leidde hen naar zoveel dingen die jullie vandaag dus weer ontdekken. Zij ontdekten de dingen die waren verborgen achter hetgeen jullie normaal zien, inclusief de verbinding met de Aarde, de verbinding met de voorouders. Zij kenden astronomie lang voordat er astronomen waren. Zij begrepen wat er aan de hemel stond en hoe dit bewoog, hen beïnvloedde, net zoals de astrologen van vandaag. Er zijn dus vele verborgen dingen en wij hebben vier van de belangrijkste hiervan uitgekozen en die jullie misschien wel kennen, of denken dat jullie hen kennen. Dit kan een terugblik zijn voor de oude zielen, maar er zijn zoveel mensen die dit lezen of hiernaar luisteren en die het nodig hebben.

Hoe moet ik jullie vertellen wat de grootste is….wij bewaren die niet tot het laatst. Wij willen die onthullen in het programma van vandaag in al zijn schoonheid en glorie, want dit zijn dingen die jullie niet zijn verteld, lieve mensen. Er is vandaag de dag geen groot geloofssysteem in jullie wereld dat jullie dit statement of deze informatie geeft die ik jullie zal gaan geven, en dit maakt het controversieel.

Wat als jullie het mis hadden? Wat als al jullie geloofssystemen die soms duizenden jaren geleden werden ontwikkeld met al hun wetten en regels….wat als die in een oude energie waren ontwikkeld omdat er dingen verborgen waren en zij niet beter wisten? Wat als zij enkele van de grootste dingen op de planeet die hen werden gegeven verkeerd interpreteerden en dat die vandaag weer worden onthuld?

Wat als jullie veel prachtiger en geweldiger zijn dan wie dan ook jullie ooit heeft verteld? Dit is een belofte. Er is een grotere waarheid, lieve mensen. De grootste waarheid die wij jullie willen geven is deze: Recht voor jullie gezicht verborgen: JULLIE ZIJN EEN STUKJE VAN God!

Voor sommigen is dit blasfemie, godslastering, want het hele idee van hun geloofssysteem is dat jullie niets zijn, in zonde zijn geboren en dat jullie het niet eens verdienen om naar het aangezicht van God te kijken omdat God zo prachtig en heerlijk is, en dat jullie dit niet zijn!

Als jullie dit eenmaal is verteld is het moeilijk om dit verhaal te herschrijven, maar ik zeg jullie dat zij precies het tegenovergestelde vertelden. Jullie hebben een ziel. Jullie weten dat jullie een ziel hebben. Denken jullie dat God jullie een bevlekte ziel zou geven? De ziel is een deel van God en jullie hebben een ziel. Wat zegt dit jullie over wie jullie zijn?

Lieve mensen, jullie hebben in jezelf de mogelijkheid om te doen wat de meesters op deze planeet deden. Het is prachtig…veel meer dan prachtig….het is geweldig en het komt met de belofte dat jullie dezelfde dingen kunnen als de meesters deden, en dan vertellen wij jullie dat dit komt door bewustzijn en intentie, en oefening en de energie van de Aarde die omhoog is gegaan om dit mogelijk te maken.

Dit is waar de Cirkel van Twaalf over gaat!

Er was een meester genaamd Jezus die vandaag door een miljard mensen wordt gevolgd en dit was met zorg zo gedaan. Hij werd als man op deze planeet gezet, niet als een engel. Er kwam geen enkele engel met de naam Jezus naar deze Aarde. Hij was een man. En tijdens het korte leven van deze man – met name tegen het einde – liet hij iedereen die daar was, zien wat hij kon doen, en dit was wonderbaarlijk, zeker vandaag! Hij wekte mensen die schijnbaar dood waren, weer tot leven. Hij schiep dingen uit het niets….hij zorgde voor vissen en broden uit het niets, hij liep over het water. Hij deed zoveel dingen dat degenen die hem volgen tegen jullie spreken en zullen zeggen: “Zie je, zie je, zie je…..daarom aanbidden wij hem!”

Hij kwam niet om aanbeden te worden!

Lieve mensen, deze man kwam naar deze planeet om jullie te laten zien wat JULLIE kunnen doen! Hij werd de Zoon van God genoemd en juist hij was degenen die altijd zei dat jullie ook zonen en dochters van God zijn, en DAT was de reden waarvoor hij hier is gekomen! Om jullie te laten zien wat jullie kunnen doen! En in de oude energie werd hij aanbeden en ook weer verwijderd!

Dat is een oude energie van de planeet, dit is wat jullie deden in die tijd deden met de profeten, en hij was niet de enige!

Hier is wat ik jullie wil vertellen: Bijna alles wat hij deed wordt vandaag ook gedaan door mensen in bepaalde andere landen en waar de westerse wereld zich helemaal niet van bewust is of het niet wil herkennen omdat het gewoon te vreemd is.

Dingen uit het niets scheppen….ja dit is gedaan! Doden tot leven wekken? Ja het is gedaan! Mensen aanraken waardoor zij spontaan werden genezen? Ja dit is gedaan! Dingen in de natuurkunde veranderen zodat jullie zelfs op het water konden lopen? Ja het is gedaan!

In deze moderne tijden kunnen jullie dit zoeken en het is er! Want dit was de boodschap van de meester: “Jullie kunnen deze dingen doen, net zoals ik dat kan! Want binnenin jullie hebben jullie de Creatieve Bron!” Dit is de erfenis waarmee jullie komen, oude zielen, in deze totale tijd van 2012 tot nu die is gevormd door veranderingen in het magnetisch raster toen ik in 1989 hier kwam en mij bezighield met veranderingen waardoor het bewustzijn omhoog kon gaan en bewegen. De relatie tussen bewustzijn en magnetisme is door de wetenschap gezien en bewezen. Daardoor is bewustzijn energie, en nu weten jullie dat bewustzijn een belangrijke rol kan spelen in de natuurkunde, en zij zullen dit gaan ontdekken.

Zij werken nu al met coherentie, samenhang, en dat is wat de ene mens met de anderen kan doen, en met groepen.

Al deze dingen gaan herschreven worden…over wat jullie denken dat jullie kunnen doen. En nu zullen sommige mensen die hier als gast waren, dezelfde woorden gaan gebruiken die ik heb gebruikt in al die jaren.

Kijk naar de woorden “prachtig”, “geweldig”, want dat is wat jullie zijn!

Het is moeilijk om een verhaal te herschrijven dat jullie vanaf je geboorte hebben en dat jullie vertelt dat jullie niet in staat zijn om bepaalde dingen te doen, dat jullie onwaardig zijn om hen te doen, en mensen op hooggewaardeerde plaatsen, waar jullie misschien zelfs van houden, zullen jullie in de ogen kijken en zeggen dat jullie toch weten dat jullie onwaardig zijn, nietwaar? En jullie geloven hen! Het is geen samenzwering om jullie onwaardig te houden….het is het beste dat zij hadden, lieve mensen. Het is hun geloof, lieve mensen.

Maar wat als….wat als dit is veranderd, en nu de openbaring van een grootsere waarheid, een prachtige waarheid, van jullie kan zijn? Wat als de zon – spiritueel gezien – is opgegaan, en jullie de mogelijkheid heeft gegeven om zelf om je heen te kijken en te zeggen: “Misschien hebben zij het wel verkeerd! Het is niet hun schuld, maar zij hebben het mis! Zij zullen het mis blijven hebben, maar het is niet hun schuld omdat het hun verhaal is en wat hen is verteld en wat zij geloven. Maar wat als het veel groter is dan dat en dat wij daarbij helemaal geen systeem nodig hebben en alles wat wij nodig hebben LIEFDE is en de compassie om de hand van Spirit te nemen en te zeggen: “Ja, ik begrijp nu dat ik deel uitmaak van het plan dat God is…dat ik hier ben met een reden die veel, veel grootser is dan wie dan ook mij ooit heeft verteld….en die reden is het helpen van de planeet met compassie en liefde, en ik kan dit net zoals de meesters dit deden en ik kan mensen bijeen brengen die dit willen weten en waarvan ik zoveel hou dat zij dit zullen zien en zij zullen aan mijn voeten zitten waardoor ik hen over liefde kan vertellen en sommigen van jullie zullen dit ook doen. Daarvoor zijn jullie hier…om de meesters van deze planeet uit te stralen die hier maar voor een reden kwamen….om jullie over de Liefde van God te vertellen en jullie te vertellen wat jullie allemaal kunnen.

Vlak voor je gezicht verborgen is een heerlijkheid, een grootsheid, die jullie niet hebben verwacht….meesterschap…..ascensie-bewustzijn en het begin van de energie van deze planeet!

Daarom zijn jullie hier!

Ik Ben Kryon, en ik ben verliefd op de mensheid….verliefd op de mensheid om wat jullie voor je hebben en door hetgeen jullie zullen gaan doen!

En zo is het.

Kryon