Kryon Cirkel van Twaalf. 69 – 2

Kryon Cirkel van Twaalf. 69 – 2

2 februari 2022 in Sedona / Lee Carroll
Geplaatst: 9 april 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Kom een beetje dichterbij. De metafoor is deze: Wij scheppen een metaforische Brug om die over te gaan en dit is een manier om te vertellen dat jullie gaan van wat jullie weten naar wat jullie niet weten. Daarbij is er vaak ook angst omdat mensen niet graag dingen doen waar zij zich onzeker over voelen. Dit is wel logisch want het is een overlevingstocht. Jullie lopen niet over een plank naar het niets als jullie niet beter weten. Daarom zal ik jullie helpen want daarvoor ben ik hier. Dat is de reden waarom ik naar deze planeet kwam. Ik ben hier om jullie te geleiden naar een nieuwe dispensatie. Een ervan zal compassie zijn die ervoor zorgt dat deze dingen op regelmatige basis bij jullie zelf kunnen gebeuren, niet op een begeleidende manier, waarbij jullie de intentie kunnen aangeven dat jullie die brug over willen gaan, metaforisch gezien, door de mist kunnen gaan – die de sluier is – naar een openbaring die jullie niet hebben verwacht en die JULLIE zijn!

Ik nodig jullie dus uit om dit samen met mij te doen. Dit is de Cirkel van Twaalf, de energie van cirkel die het Universum vertegenwoordigt, de heiligheid van alle dingen en de katalysator voor Spirit. De katalysator is iets dat de envelop opent, dingen samenbrengt om iets anders te scheppen. Dat is waar het allemaal om gaat. De Brug bestaat en jullie kunnen niet zien wat er aan de andere kant is. Er moet dus vertrouwen zijn. Jullie dienen te begrijpen dat het lopen naar deze onbekende plaats, lopen is naar een veilige plaats die jullie niet verwachten. Als jullie daar eenmaal zijn geweest en die realiteit een keer hebben gevoeld, willen jullie daar weer naartoe.

Dit is niet iets wat je zomaar even doet. Doe het niet als je er niet klaar voor bent en begrijp dat dit geen meditatie is. Het is een realiteit! Nu, op dit moment, kunnen wij samen scheppen. Ik wil dat jullie mijn hand vastpakken en samen met mij de Brug over gaan. O, als ik jullie alles zou kunnen laten zien. Dit zou iets zijn dat jullie je de rest van je leven zouden herinneren….de rest naar een gebied dat niet uit te leggen is….waar liefde, waarheid, compassie en heling, regendruppels lijken te zijn die op elk deel van jullie cellulaire structuur vallen. In plaats van bang te zijn, verwelkomen jullie dit, jullie zien het, en begrijpen het. “Tsjonge jonge, dit is wat ik wilde. Toen ik in de Wind der Geboorte stond, voordat ik hier kwam, was dit de belofte….dat wij dit misschien zouden kunnen doen tijdens ons leven…..een glimp op te vangen van onze eigen ziel en de puzzel kunnen uitwerken en wij deden dit zoveel beter dan wij konden aan de lineaire kant van de Brug.

Elke helingwoensdag breng ik jullie naar die plaats, naar jullie eigen ziel, jullie eigen realiteit, en breng jullie een scenario van heling. Jullie kunnen zeggen dat dit een leuke meditatie of een leuke gedachte is, maar dit is niet zo. Dit is een gebied waar jullie voor kunnen kiezen, en dat, lieve vrienden, is het multidimensionale deel van jullie, dit 24 paar chromosomen die jullie hebben. 23 ervan zijn lineair en er is er een multidimensionaal en dat is jullie gegeven door de sterrenzaden. Dit is degene die jullie nu gaan gebruiken nu de energie toeneemt op de planeet en jullie tot dingen in staat stelt en jullie versterkt. Jullie gaan naar die plaats en daar is zoveel om je voor te stellen en ieder van jullie heeft een ander idee over wat daar is omdat multidimensionaliteit niet landt op lineaire ontvangers. Het schept dingen, patronen, in jullie unieke brein. En jullie zien wat jullie niet konden zien. Jullie zien misschien mooie dingen van degenen die jullie willen helpen. Jullie kunnen dingen en scheppingen zien, je eigen innerlijk aangeborene. Jullie kunnen misschien je naam horen. Jullie zouden jezelf in het verleden kunnen zien.

Er is altijd een deur om door te gaan en wij vragen jullie om door die deur heen te gaan. Het is een deur naar iets dat specifieke energie heeft. Ga samen met mij door die deur. Neem mijn hand en ga samen door die deur. Het is jullie deur en daarachter is een deel van jullie ziel waarmee wij gaan werken. Wij gaan iets ontvangen als jullie dit willen, en dit is hetzelfde als wij de vorige groep gaven. Het is net zo diepgaand en wij willen dat jullie het krijgen.

Door die deur heen is er een visualisatie van een theater in de rondte. Soms is het groot en soms is het klein….het maakt vandaag niet uit. Een rond theater met overal publiek. Er is een verzonken podium en jullie moeten dus door het publiek heen naar beneden om op het podium te komen.

Nog een metafoor: Op het toneel staat een stoel, een stoel voor jullie allemaal…..een andere metafoor! Alle dingen die Spirit jullie geeft, vaak in geschriften en kwatrijnen, betekenen vaak iets anders. Bijna niets is lineair. De stoel vertegenwoordigt dat jullie zitten, jullie hoeven niet te staan, maar de metafoor is dat jullie rechtop staan voor een publiek of een prestatie leveren….maar ook dat hoeven jullie niet te doen. Jullie zitten en zijn er klaar voor om te ontvangen, en in deze groep is het hetzelfde als bij de vorige: er brandt een vuur voor jullie. Het is niet te heet voor jullie, maar de vlammen zijn wel warm genoeg om alles te verbranden wat in het vuur wordt gegooid om het te vernietigen. Jullie weten dat er iets gaat gebeuren. Het publiek toont zich en dit lijkt op een publiek dat jullie eerder hebben gezien, maar dit is een versnelde oefening.

Ik wil hier beginnen, nog voordat wij naar het publiek gaan kijken. Is dit echt…..of is het denkbeeldig? Ieder van jullie is uitgenodigd om naar deze dimensie van realiteit te gaan, zodat jullie kunnen voelen wat er gebeurt want wat er gaat gebeuren kan voor altijd invloed hebben op je leven. Het publiek laat zich zien. Het kunnen er een paar zijn, maar ook honderden, maar op een vreemde manier herkennen jullie hen….een zeer vreemde manier want iedereen in het publiek is een onderdeel van jullie Akasha. Zij zijn allemaal JIJ! Jullie kijken er goed naar en zien dat sommigen al heel oud zijn en anderen maar drie maanden oud. Hoe kan dat? Wat is er toen gebeurd? Dit komt omdat jullie toen een overeenkomst hadden waarin stond dat jullie al snel zouden overlijden om je ouders op een plaats te brengen waar zij Spirit konden vinden en het gezicht van God konden aanraken omdat zij geen andere mogelijkheid meer zagen, en jullie brachten licht naar de Aarde door die opoffering om hier te komen en weer snel te overlijden. Dit was een vorig leven. Velen van hen hebben nog niet eens een naam.

Dit zijn JULLIE!

Daar zijn oude zielen allemaal doorheen gegaan. Dit zijn de programma’s die jullie voor jezelf hebben uitgezet. Alle geslachten hebben jullie gehad….jullie waren zowel mannen als vrouwen. Jullie kijken om je heen en zien hen en jullie Akasha vertelt jullie de waarheid over ieder van hen in elk leven dat voorbij is.

Dit is werkelijkheid, en ieder van jullie kan hier vandaag bij zijn. Dit is geen oefening, maar een realiteit, en weet dat zij nu naar je kijken. Het is een ontmoeting van jullie met jullie, jullie allemaal, alleen deze is anders omdat alles wat voorbij ging, alle vorige levens, al diegenen met andere namen, die jullie zijn, horen bij jou, want jullie hebben allen iets gemeen, EEN ZIEL! Zij kijken jullie aan en zeggen: ”Je hebt het gedaan…van alle levens die er waren hebben jullie het leven met allerlei problemen en de Opwaardering gekozen. En alles wat wij ooit samen hebben gedaan heeft geleid tot dit moment. Wat er nu gaat gebeuren, lieve mensen, kan alleen gebeuren in deze nieuwe energie. Elk van de mensen van jullie vorige levens, inclusief de kleine van drie maanden oud, heeft een pakketje voor jullie, een cadeautje dat zij hebben ingepakt, en een voor een komen zij naar het podium en geven zij jullie je geschenken. Zij vertellen allen hun naam, wie zij waren, waar zij leefden. Zij zullen jullie iets vertellen, nemen het pakketje en gooien het in het vuur! Het begint…en jullie zien wat er gebeurt. Degene die het langst geleden was komt naar voren en vraagt: “Hoe was jouw eerste leven? Ik heb een pakketje dat werd gevormd in je eerste leven en dan naar het tweede en derde….omdat dit het eerste leven in je Akasha was. Sommige dingen ervan zijn er ook vandaag nog en sommige dingen stinken omdat zij oud en vreemd zijn. Het is niet goed om ernaar te kijken en al die rottigheid zit in dit pakket dat ik nu aan jou geef om het in het vuur te gooien en te laten verbranden zodat je kunt zeggen: “Het was er, het bestaat niet langer meer!” Dan buigen zij en gaan weer verder.

Een voor een komen zij, geven een pakketje waarvan jullie sommige niet eens herkennen, maar zij vertellen jullie alles over het pakketje. “Dit waren de zorgen die je in de oorlog had”. (“Dit was de pijn op het slagveld toen jij stierf in de modder, iets wat jullie nooit meer met je mee hoeven te dragen of je hoeven te herinneren. Nooit, want ik heb het in dit pakketje. Ik heb dit voor jou met me meegedragen. Jij hebt het met je meegedragen….wij hebben het met ons meegedragen, en nu gaat het in het vuur en is het verdwenen. Jij hoeft dit nooit meer te ervaren….zolang als jij mens op deze planeet bent zal het niet langer in jouw psyche of in je onderbewustzijn zitten.

Een voor een, zelfs dat kleine drie maanden oude wezen, komt iedereen naar voren en spreekt: “Dit zijn jouw opofferingen en die zitten allemaal in dit pakketje….wat het ook was dat je hebt meegemaakt….het is verdwenen! Oh, er zijn de ziekten, de genealogie, die jij had, die jouw zus misschien had…het zat allemaal in het pakketje en het is allemaal verdwenen! Een voor een…een voor een, hoelang zou dat duren?

Wat weten jullie nu, wat jullie met je meedragen, dat ongepast is bij jullie pracht? Ik wil dat jullie daarover nadenken. Waar zijn jullie bang voor? Wat is je diepst gezaaide angst? Ik wil dat jullie de pakketjes van die zielen zien. Allemaal zielen…een voor een vertellen zij hun naam en gooien zij het pakketje in het vuur. Als zij daarmee klaar zijn, zijn jullie helemaal schoon!

Als jullie mij volgen in deze realiteit, in deze dimensionale opwaardering, doe deze dingen dan en kijk, en wees je echt bewust dat jullie in een andere dimensie zijn, en die is echt, en dit is jullie ziel die op het hoogste niveau werkt, voor de eerste keer met jullie lichaam….op een snelspoor waarop het heel snel gaat en jullie alle dingen die jullie niet meer nodig hebben, laten vallen…een voor een!

Als jullie ermee klaar zijn en als zij klaar zijn vertel ik jullie dat jullie zullen weer terugkomen in deze stoel, in het geheiligde Sedona in Arizona. Jullie kunnen voor altijd veranderd zijn omdat alles nu schoon is waardoor er dingen kunnen gebeuren omdat jullie nu attributen hebben. Er zijn zoveel dingen aan de hand in vele landen, maar jullie zijn zojuist schoon geworden omdat jullie oude zielen zijn en omdat jullie het kunnen. Ik wil dat jullie daar blijven….blijven….blijven om daarna zo vaak jullie willen terug te komen.

Is dit echt…of is het een meditatie? Ik heb een zaal vol oude zielen die hier anders vandaag kunnen gaan dan zij zijn gekomen. Blijf!

En zo is het.

Kryon