Kryon Cirkel van Twaalf. 73 – 2

Kryon Cirkel van Twaalf. 73 – 2

3 maart 2022 / Lee Carroll
Geplaatst:20 april 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Kom een beetje dichterbij. Dit is de Cirkel van Twaalf. Er zijn velen van jullie die deze kleine reis vaak hebben gemaakt en er zijn er altijd een paar die op deze speciale channeling afstemmen, meditatie, of hoe jullie het ook willen noemen, en het zal de eerste keer zijn dat jullie naar deze plek zijn gekomen die zo anders is.

Lieve mensen, deze speciale meditatieoefening die wij samen bij deze Cirkel van Twaalf doen heeft een doel, en dat is meervoudig. De eerste waar wij het al eerder over hebben gehad is het gaan naar een gebied waarvan jullie normaal gesproken denken dat jullie daar niet naartoe kunnen gaan. Jullie bevinden je nu in een spectaculaire nieuwe energie en sommigen van jullie zullen zeggen dat jullie niet zeker weten of jullie die tot nu toe wel leuk vinden. Er zijn zoveel dingen die anders zijn. Er is zoveel te leren dat wij nu volgens sommigen aan het leren zijn.

De energie waar wij nu over spreken is de energie vanaf 2012. Het is een energie die door velen op deze planeet is voorspeld, en toen ik hier in 1989 kwam, lieve mensen, vertelde ik jullie dat er iets aan zat te komen en dat was niet de derde wereldoorlog. Dat er iets aan zat te komen en dat dit niet Armageddon zou zijn dat jullie allemaal verwachtten, of dat sommigen van jullie verwachtten omdat de geschriften zeiden dat dit zou gaan gebeuren.

In plaats daarvan kregen jullie iets dat niemand had voorspeld….een nieuwe energie en die is anders en dat zou jullie moeten vertellen dat er veel dingen zijn veranderd en dat er in die verandering ook positieve dingen zijn. Misschien zien jullie die nog niet allemaal, maar sommigen van jullie beginnen je te realiseren dat als jullie hier in deze tijd doorheen gaan er inderdaad iets positiefs is. Sommigen van jullie beginnen te voelen dat er enkele nieuwe gereedschappen zijn, dat er dingen zijn die de lichtwerker kan doen, dingen die jullie in een oudere energie niet konden doen.

Ik sprak een tijdje geleden over het feit dat sommige helers bemerkten dat er nieuwe dingen zijn. Zij zagen dat er dingen gebeurden, met name in hun processen en in hun werk, in hun procedures en in hun energie….dingen die zij niet hadden verwacht. Zij zien meer resultaten. Zij zien niet alleen mensen die geheeld worden, maar zij zien mensen die helers worden alleen maar omdat zijzelf geheeld werden.

Er is iets dat anders is. Er zijn mensen die readings geven, zou je kunnen zeggen, mensen die energie in je lichaam kunnen aanvoelen. Wij hebben het zojuist gemerkt….een van jullie gasten, en als jullie haar zouden interviewen durf ik erom te wedden dat zij dit nu beter ziet dan voorheen….dat zij meer bij zichzelf komt, zou je kunnen zeggen, en dat is wat wij jullie leren.

Lieve mensen, deze Cirkel van Twaalf is een uitnodiging om iets te zien en te voelen dat verder gaat dan alleen maar een meditatie. Wij hebben jullie vorig jaar verteld, toen wij met de Cirkel van Twaalf begonnen, dat er vele soorten realiteiten zijn voor de mens. Maar in de nieuwe energie waarover wij spreken kunnen dingen zien die jullie nog een paar jaar geleden niet echt leken, maar die nu wel echt zijn. Jullie zijn multidimensionaal, dat is altijd zo geweest en dit is nooit veranderd. Jullie DNA is multidimensionaal. Jullie leven in een multidimensionale wereld. Alles om jullie heen heeft deze attributen….alles! Toch lijken jullie vast te zitten in maar vier dimensies. Er zijn heel veel dimensies. Jullie lijken alleen maar die vier te willen ervaren.

Dit is de uitnodiging….deze Cirkel van Twaalf, om verder te gaan dan die vier, en in de nieuwe energie kunnen jullie dit, en dat is meer dan een uitnodiging. Het is iets dat jullie doordat wij het jullie vertellen, is gegeven. Als jullie dit een keer doen en ervaren en het voor jullie werkelijkheid wordt, kunnen jullie dit zelf gaan doen. Jullie hebben geen meditatie nodig. Jullie hebben mij niet echt nodig om daar naartoe te gaan. De uitnodiging geldt voor jullie allemaal, om deze ervaringen van de Cirkel van Twaalf ook zelf te doen. Dit is wat jullie kunnen. Dit is jullie stamlijn en wat wij daarmee bedoelen is dat jullie dit altijd hebben zien aankomen. Het was daar altijd: jullie zijn multidimensionaal!

Hier is waar ik het over heb, als jullie dit niet eerder hebben gehoord: Als wij over die brug gaan genieten wij van een multidimensionale ervaring. Jullie gaan binnen in een deel van jezelf waarin jullie nooit eerder zijn binnengegaan, tenzij jullie dit steeds met mij hebben gedaan. De Brug die wij gaan oversteken is een energiebrug. Hij verbindt het gat tussen een vierdimensionale realiteit en een multidimensionale realiteit, en die zijn beide van jullie. Als jullie binnengaan in de multidimensionale JIJ, zal dit geen sprookjesland zijn. Het zal geen onregelmatig iets zijn dat jullie je voorstellen. Het zijn jullie die gewoon gaan raken aan het grotere JIJ. Jullie gaan naar een plaats – als jullie het zo willen noemen – (Kryon lacht) die multidimensionaal is.

Lieve mensen, ik gebruik hiervoor steeds dezelfde zin omdat er geen enkele plek is in een multidimensionale wereld….het is helemaal energie! Deze dimensies kennen geen plaatsen. Dit is moeilijk! Maar wij gaan daar nu naartoe. Wij geven jullie allerlei metaforen zodat jullie je prettig voelen, maar ik wil dat jullie het zien. Ik wil dat jullie het voelen. Ik wil dat jullie daar samen met mij zijn vanwege hetgeen daar gaat gebeuren. Zie de Brug zoals hij daar altijd al is geweest tussen het bekende en het onbekende. Op de helft ervan is er mist waardoor men niet kan zien wat erachter is, zodat jullie er doorheen gaan en het lijkt alsof jullie door de sluier gaan….het ding dat jullie lijkt te scheiden van zovele dingen. Maar vandaag scheidt het jullie nergens van.

Laten wij samen gaan. Laten wij nu gaan. Neem mijn hand. Ga samen met mij over deze Brug zoals jullie dit al zo vaak hebben gedaan, naar een vreugdevolle plaats, lieve mensen, die vol is van zovele dingen die wij eerder hebben beschreven. Dit is wat ik jullie vaker heb verteld: dit is werkelijk Thuis! Dit is waar jullie naartoe gaan als jullie niet op de planeet zijn, maar nu realiseren jullie je dat als jullie wel op de planeet zijn, hier ook naartoe kunnen gaan. Dit is jullie ziel. Dit is dat ding dat de goddelijkheid van jullie bevat….dat de goddelijkheid van jullie uitbreidt. Er is geen barrière, geen vastbinden van de ziel omdat die toebehoort aan de Creatieve Bron. Dit is altijd zo geweest en het zal altijd ook zo zijn. Het is het meest grootse wat jullie hebben en jullie dragen het met je mee als jullie op de planeet zijn.

Wat wij vandaag willen dat jullie doen is gaan naar een plaats (ha, ha) die geen theater is. Het is een grote zaal, en jullie gaan door de deur waar een naam op staat. Jullie kunnen die naam niet lezen en jullie kunnen hem niet uitspreken. Het is een prachtige, prachtige deur en hij is gevuld met dingen die jullie niet hadden verwacht, want aan die deur hangen een paar ballonnen. Hoe kan dit nu mogelijk zijn? Ik bedoel….dit is jullie ziel en daar zijn geen ballonnen. En toch zijn zij daar! Zij zijn voor jullie, lieve mensen, en als jullie door die deur naar binnen gaan klinkt er geluid in die kamer….een hoop geluid, en als jullie naar binnen gaan stopt dit opeens en is er een stilte onder alle aanwezigen in die zaal en zij kijken naar jullie.

Laat mij uitleggen wat er nu met jullie gebeurt. De vorige maand namen wij jullie mee naar een kamer en gingen jullie op een tafel liggen en doordrongen de gidsen jullie met schoonheid, met helingenergie….diepgaand….misschien weten jullie het nog….met vrede. Misschien herinneren jullie je dat nog…met waarheid! Waarheid die jullie laat ontwaken voor het licht dat jullie je misschien herinneren, en met liefde….hoe kunnen jullie dit vergeten?

Al deze afleveringen van helende 12 waren dus als lessen waarbij de gidsen verschillende dingen in jullie stopten die jullie al hadden maar waarvan jullie meer moesten hebben. Zij pakten de pure JIJ en gaven die aan jullie, met name toen zij jullie de liefde gaven. Maar er was een ding dat zij jullie niet gaven. Misschien hebben jullie het gemist en misschien zijn jullie wel terug gegaan en zeiden dat jullie een ding hebben gemist dat jullie echt het hardst nodig hadden, en dat is wat jullie vandaag doen….jullie wandelden zojuist in een grote groep kinderen en zij zien jullie en zij barsten in lachen uit en applaudisseren en zij zijn ontzettend blij om jullie te zien nu jullie de zaal in gaan en de menigte om je heen probeert nu jullie hand te pakken. Zij zijn zo blij om jullie te zien. Het is moeilijk om niet te lachen naar die prachtige kinderen en wat zij zeggen en wat zij doen en hoe vreugdevol zij zijn. Kijk naar hen allen. Het zijn er zoveel!

Het is heel vreemd om jezelf in elk kind te herkennen. Wie zijn zij? Wie kunnen zij zijn? Maar hoe dan ook: zij omsingelen jullie met gelach en zij trekken jullie aandacht. Zij willen jullie handen pakken. “Kom hier, kom deze kant op! Wij willen jullie van alles laten zien. Wij hebben heel veel tekeningen gemaakt omdat wij jullie hier hebben verwacht. Wij willen heel graag wat tijd met jullie doorbrengen” Jullie gaan graag met hen mee.

Ik wil jullie introduceren bij vreugde en ik wil jullie vertellen wie die aan jullie geven. Oh, elk van deze kinderen zijn jullie. Het is jullie innerlijk kind uit al jullie levens die jullie ooit hebben geleefd. Die beginjaren voordat de verantwoordelijkheden kwamen….die jaren waarin jullie je helemaal nergens zorgen over hoefden te maken. Dit zijn jullie en daarmee willen zij willen een ongebreidelde vreugde met jullie vieren. Wat zou dit betekenen? Het is voor jullie nodig om naar binnen te gaan omdat dit angst verwijdert. Terwijl jullie vreugdevol zijn, terwijl jullie lachen, terwijl jullie plezier hebben, hebben jullie weinig angst. Jullie hebben zoveel vrede, lachen, vreugde en dit verwijdert zoveel dingen. Het heeft zelfs de neiging om ziekten te verwijderen.

Dit werd allemaal al eens opgeschreven en dit was het ontbrekende deel van vorige maand, maar wij konden het toen niet doen, want dit is de tijd waarin de kinderen jullie omringen.

Wat hebben jullie hen nu te vertellen? Ik denk dat jullie het beste maar niets kunnen zeggen en in plaats daarvan kunnen genieten en lachen en gewoon ZIJN! Zie wat deze kinderen jullie willen zeggen en misschien wel het innerlijk kind van al jullie levens willen absorberen. Maar ik wil niet dat jullie stoppen met lachen als jullie deze plaats verlaten.

Lieve mensen, hier is de uitdaging: dit is besmettelijk, dit zal naar jullie cellulaire structuur gaan….al dit lachen, al deze prachtige gezichten die allemaal naar jullie kijken en die van jullie houden en jullie kennen en vragen of jullie met hen willen spelen en bij hen willen zitten en dingen willen doen. Allemaal samen met EEN bewustzijn en een stem en zij luisteren naar jullie en jullie luisteren naar hen en lachen en huilen omdat jullie vol vreugde zijn.

Hier is wat ik wil: Ik wil dat jullie dit duidelijk zien en met je mee naar huis nemen. Ik wil dat jullie in staat zijn om naar deze speciale metafoor van deze Cirkel van Twaalf te kijken….steeds als jullie dit kunnen….als jullie ’s morgens wakker worden en denken aan dit innerlijk kind en aan al deze innerlijke kinderen die allemaal JULLIE ZELF zijn in deze Cirkel van Twaalf en die allemaal in jullie ziel zijn.

Als jullie deze Cirkel van Twaalf verlaten, lieve mensen, gaan zij niet weg. Zij zijn er in jullie leven altijd geweest…allemaal. Kunnen jullie je zoiets voorstellen? Als jullie in de ochtend wakker worden en het lachen van het kind binnenin horen? Misschien voordat jullie ’s avonds gaan slapen en het lachen van het kind binnenin ervaren? Dit zal jullie leven veranderen!

Ik wil dat jullie hier blijven….blijven en vervuld zijn van vreugde door het enige dat jullie jezelf kunnen geven…..jullie eigen innerlijk kind….al degenen die jullie hebben ervaren in je hele leven en in al die levens daarvoor.

Blijf! Blijf en lach, en geniet van de vreugde van het innerlijk kind.

En zo is het.

Kryon