Kryon Cirkel van Twaalf. 73 – 1

Kryon Cirkel van Twaalf. 73 1

2 maart 2022  / Lee Carroll
Geplaatst: 19 april 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Kom een beetje dichterbij. Dit is een basis-channeling, maar het is iets dat jullie moeten horen en jullie dienen dit allemaal vaker te horen. Hoe velen van jullie voelen je geïsoleerd op een manier die verder gaat dan alleen maar het zijn van een mens in een lichaam, in jullie beschaving, in jullie gemeenschap.

Hoe velen van jullie voelen je geïsoleerd van alles wat er gebeurt?

Ik wil jullie wat perspectief geven. Deze isolatie, lieve mensen, is een resultaat van wat jullie is verteld. Jullie voelen je op een of andere manier alsof jullie er niet bij horen. Er zijn vele mensen geweest, miljoenen zelfs, in die honderden jaren die op een diepgaande manier informatie hebben gebracht die blijft hangen in jullie psyche. Jullie groeien op, er worden jullie dingen verteld, en zij blijven hangen! Zij kunnen niet meer weg en jullie kunnen hen ook niet meer kennen. De meesten van jullie groeiden op met het gevoel dat jullie waren geïsoleerd van de Schepper.

Deze Creatieve Bron waarover wij spreken, die de hemelen en de Aarde schiep…en in dat proces heb ik jullie verteld dat er altijd zielen bestonden. Zij werden niet apart geschapen. Dit is voor sommigen van jullie heel moeilijk te begrijpen. Zij zeggen: “Gebeurde dat niet in het Paradijs toen God ons hier plaatste?” Nee, lieve mensen, dit was niet zo….dat was een ander verhaal, maar dit bewuste verhaal was toen jullie je ziel kregen….toen het menselijk ras die ziel kreeg die eeuwig is. Deze ziel bestond…bestond altijd. Deze ziel bestond voordat er tijd was. Als ik zeg dat deze ziel altijd was en altijd zal zijn, hebben jullie daar over het algemeen moeite mee. Mensen kijken over het algemeen lineair als zij naar iets kijken. Alles moet een begin hebben….alles! Alles is gewoon zo eenvoudig als wat….een touw heeft een begin en een einde….dat moet wel! Dit is het 3D van jullie, maar als wij tegen jullie zeggen dat als jullie in een multidimensionale wereld over God spreken, was er geen begin!

Hoe voelen jullie je daarbij? Zeggen jullie dat jullie hier niets van begrijpen? Jullie hebben gelijk. Jullie kunnen dit niet, maar neem aan dat het juist is en neem aan dat de Schepper die hemel een Aarde schiep, een situatie had – als je het zo wilt noemen – waar jullie deel van uitmaakten. Jullie waren daarbij….op zielsniveau! Wat als zielen delen zijn van God? Wat als de Creatieve Bron zelf een verzameling van zielen is en ook de pracht en de schoonheid van de Creatieve Bron zelf? Wat als het een systeem van liefde is dat altijd is geweest? Als jullie je alleen en klein voelen of denken dat er een scheiding tussen jullie en God is, wil ik dit in perspectief plaatsen. Ik zal jullie nu een waarheid geven die verder gaat dan alles wat jullie ooit is gegeven door welke doctrine op de planeet ook. Zijn jullie hier klaar voor?

Toen er geen dingen waren en er geen Universum was en God het Universum schiep en God de melkwegstelsels schiep en alle andere delen, in de ongelooflijke tijd geleden toen hij jullie zon schiep en God jullie Aarde schiep in het gebied van Genesis waarover jullie lezen en nadenken. Wat ik jullie wil vertellen is dat jullie daarbij waren! Jullie waren daar allemaal! Jullie keken ernaar. Jullie zagen de majesteit en de schoonheid ervan en jullie zagen hoe de Aarde gevormd werd voor jullie. Jullie wisten dat jullie op deze plaats zouden komen in de tests tussen licht en donker. Jullie wisten dat jullie dit zouden gaan doen. Maar meer dan dat…jullie zagen alles gebeuren in de melkwegstelsels, en met name in dit melkwegstelsel en lang voordat deze Aarde klaar voor jullie was deden jullie mee aan deze dingen….velen van jullie, op andere planeten en in andere gebieden. Hoe vinden jullie dat?

Ik wil jullie vertellen hoe groot(s) jullie zijn. Enorm! En daarmee bedoel ik niet jullie grootte maar jullie afstamming, jullie geschiedenis, jullie pracht! Jullie ziel is geweldig en dat zijn jullie ook! Bij al die dingen waren jullie er dus bij!

Het verhaal van de Hof van Eden van Adam en Eva is een metafoor, lieve mensen, het zit er niet zover naast. Het heeft een feitelijke betekenis want alle verhalen en geschriften van de Ouden die steeds werden verteld hebben elementen van waarheid in zich die bleven hangen, maar de meeste daarvan zijn metaforisch en als de meesten van jullie dit verhaal dus horen, weten jullie dat de Hof van Eden de Aarde is. Jullie lezen van Adam en Eva en dat zijn natuurlijk alle mannen en vrouwen….dat is de metafoor! Jullie horen dat er een engel naar beneden kwam die iets aan hen gaf…aan alle mannen en vrouwen….en dat was hun ziel, hun goddelijkheid, en dit werd iets dat deel van jullie uitmaakte. Op dat moment in de tijd veranderde zelfs jullie DNA. Dit gebeurde er toen jullie je ziel kregen. Jullie stonden in de rij, lieve mensen, jullie waren daarbij! Jullie waren daar allemaal bij. Niet alleen maar een paar, niet alleen maar een paar die naar de Aarde kwamen….allemaal! Jullie waren er allemaal bij en keken naar het proces totdat jullie aan de beurt waren om naar deze planeet te komen, in welke tijd dan ook, jullie kwamen!

Velen van jullie zijn dus wat ik noem: oude zielen. Ik zeg het weer: dit is een school. Hoe meer levens jullie op deze planeet hebben gehad, hoe meer ervaring jullie hebben gekregen, en die werkt cumulatief en jullie herinneren je er genoeg dingen van leven tot leven en jullie gingen begrijpen hoe de dingen werken. Een van de dingen die jullie van leven tot leven met je meenemen is jullie spiritualiteit. Degene van jullie die sjamanen zijn en de juiste vragen stelden en leerden over de energieën en alle dingen waarover jullie vandaag spreken…dingen die zijn blijven hangen. Zij zitten in jullie DNA en in jullie herinneringen in de Grot van Creatie. Wat ik zeg is dat jullie hen oppikken als jullie hier weer binnenkomen voor een volgend leven en jullie dragen het met je mee.

Jullie zoektocht naar God is innerlijk aangeboren, intuïtief, en degenen van jullie die dit leven na leven hebben gedaan, komen hier weer en doen dit dan weer en het blijft hangen. De wijsheid die jullie hebben geleerd over bepaalde dingen blijft ook hangen.

Lieve mensen, wij hebben jullie enkele verbazingwekkende verschillen in deze nieuwe energie verteld….met name wat jullie met je meenemen als jullie komen, en een daarvan is een nieuw stuk gereedschap. Jullie die hier binnenkomen en weer weggaan en weer terugkomen hoeven deze dingen die jullie in dit leven leerden niet meer te leren….jullie brengen hen met je mee! In welke vorm dan ook….het blijft hangen! Dit is nieuw! Dit is een nieuw paradigma. Dit is een nieuwe energie. Dit is waar het nieuwe magnetisme van jullie Aarde over gaat. Al deze dingen zodat jullie in de toekomst meer licht zullen hebben dan jullie ooit hebben gehad op deze planeet. Dat is waar dit naartoe gaat. Maar bij al deze dingen vertel ik jullie dat jullie erbij waren. Jullie zijn niet verstoken van al deze processen. Het is een deel hiervan, van het systeem. Jullie komen op de planeet en er is veel verborgen. Wij hebben zelfs vele channelings gegeven over de verborgen dingen als jullie je dit nog kunnen herinneren. Een deel daarvan is wie jullie zijn, maar ik ben hier om jullie te vertellen wie jullie zijn.

Deze pracht gaat verder dan alles wat jullie je kunnen voorstellen. Ik zeg jullie: Jullie zagen het allemaal. Jullie zagen het allemaal….jullie zijn tijdloos. Als jullie deze plaats verlaten en weer teruggaan naar het zielenniveau zullen jullie doorgaan….altijd! Er komt geen einde aan jullie bestaan. Er was geen begin aan het zielsniveau en dit niveau wordt steeds meer beschikbaar zodat jullie het kunnen aanraken.

Meer dan een jaar geleden vertelde ik mijn partner om de Cirkel van Twaalf te scheppen….het begin van het aanraken van je ziel. Daarin kunnen er allerlei soorten wonderbaarlijke heling zijn. Heling voor angst die jullie misschien hebben voor het onbekende….niet alleen in je lichaam…om vrede te hebben waar geen vrede is…dat is een enorme heling, lieve mensen….om vreugde te hebben als je geen reden voor vreugde had….dat is een enorme heling. Het zijn niet alleen maar lichamelijke dingen. Het gaat om jullie die je je eigen diepgang op de planeet realiseren. Jullie waren erbij! Jullie waren daar allemaal. Groter dan jullie denken, meer betrokken dan jullie denken….met engelen en gidsen in een groep om je heen….overal waar jullie lopen, en zij wachtten erop tot jullie hen zouden herkennen of dat jullie bewuster zouden zijn en meer informatie zouden hebben over wie jullie feitelijk zijn.

Het is een spectaculaire waarheid, lieve mensen, en jullie waren erbij….bij alles!

Hoe kunnen jullie je hiervan meer bewust zijn? Hoe kunnen jullie je meer betrokken voelen? Waarom vragen jullie er niet om? Jullie zouden kunnen zeggen: “Lieve Spirit, help mij te begrijpen en voelen wie ik ben…en de afstamming, de stamlijn van de mensheid die ik heb. Help mij om vrede te hebben met deze dingen, en weten dat ik erbij betrokken ben en dat er innig van mij wordt gehouden. Help mij om de Groep om mij heen steeds te voelen en mij ontspannen te voelen met de dingen waardoor ik niet ontspannen ben. Help mij om mij mijn oneindigheid te begrijpen en ook het licht dat ik bij mij draag voor de Aarde.”

Dat is een goed begin. Jullie vragen om dingen die jullie graag worden gegeven. Wij hebben erop gewacht dat velen van jullie hierom zouden vragen, en dit is de waarheid van de dag. Dit is de grootste waarheid die ik jullie vandaag kan geven!

Jullie waren erbij….bij ALLES!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid….en jullie weten nu waarom! Er is veel om van te houden!

En zo is het.

Kryon