Kryon Cirkel van Twaalf. 77 – 2

Kryon Cirkel van Twaalf. 77 – 2

7 april 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 24 mei 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Kom een beetje dichterbij. Er is veel aan de hand op deze planeet, maar een ding blijft steeds hetzelfde….de liefde van Spirit voor jullie en de staat waarin jullie zijn geboren! Een schepsel, als jullie jezelf zo willen noemen, gemaakt naar beeld en gelijkenis van de Schepper! Hebben jullie dit eerder gehoord? Wat betekent dit omdat God geen fysieke vorm heeft? Welk beeld zien jullie als jullie aan Spirit denken, de Schepper? Het beeld is compassie en liefde. Daarnaar werden jullie geschapen en dit betekent dat jullie geweldig zijn.

De Cirkel van Twaalf is een weerspiegeling daarvan en is een verbetering, als jullie willen, van de algemene kennis die jullie voor een bepaalde tijd is gegeven over wie de Schepper kan zijn en wie jullie in relatie daarmee kunnen zijn…met de realiteit, als die er is, als jullie geloven dat die er is, de Bron die jullie God noemen.

Er zijn mensen die jullie al vele, vele honderden jaren hebben verteld dat God in de hemel is en dat God, God is en dat jullie mensen zijn, en dat jullie God nooit zouden bereiken. In welke vorm dan ook zouden jullie deze energie nooit kunnen ontmoeten; dat konden jullie gewoon niet, en dit betekent dat de scheiding die er tussen jullie is, compleet is. Alsof er een gigantische muur staat zouden jullie nooit in staat zijn om die Schepper te bereiken. Lieve mensen, deze speciale boodschap is niet zoals het in werkelijkheid is. Het is echt niet waar, niet meer waar dan dat jullie een prachtig kind krijgen en daar nooit tegen spreken….hen helemaal alleen laten in de hoop dat zij het zullen redden.

Dit is geen liefde. Dit is niet de compassievolle liefdesschepping die jullie hebben. God is liefde….hebben jullie dit eerder gehoord? Jullie kunnen niet zeggen dat God liefde is en tegelijkertijd zeggen dat God jullie zal martelen, of dat God een muur heeft, of dat jullie niet met de God van Liefde die onmetelijk van jullie houdt, kunnen spreken! “Spreek niet tegen hem, niet tegen haar! Er zijn oxymorons, dingen die helemaal nergens op slaan, kant noch wal raken. Wat wij jullie al die jaren wilden vertellen is dat de Creatieve Bron jullie kent omdat jullie een deel daarvan uitmaken.

Gemaakt naar het beeld van de Schepper….niet bij toeval! Gemaakt naar het beeld van de Schepper betekent: gemaakt in liefde, geweldige, prachtige, compassievolle zielen zijn jullie! Het streven is dus dat jullie begrijpen dat niemand van jullie, niemand, werd geboren om slachtoffer van deze planeet te zijn. Als jullie jezelf daar dingen over afvragen, zouden jullie over deze dingen na kunnen denken, of zelfs maar een paar momenten overdenken wat wij jullie geven op wekelijkse basis, dat het misschien anders is dan jullie altijd is verteld.

Is het mogelijk dat niets wat er met mensen gebeurt, toeval is? Is het mogelijk dat mensen in plaats daarvan ertoe worden aangetrokken door wat hun bewustzijn verwacht? Als jullie dit kunnen aanvaarden komen jullie bij een andere regel: dat bewustzijn energie is! En, lieve mensen, als jullie het nieuws nog niet hebben gehoord….dit is nu bewezen! Jullie bewustzijn is een gangbare energie op deze planeet en daardoor kunnen jullie misschien begrijpen dat jullie scheppen wat jullie denken. Wat hebben jullie onlangs gedacht? Wij zullen het hierbij even laten.

Er is hier zoveel dat wij jullie willen geven, dat schoonheid, liefde en compassie is om jullie te laten begrijpen dat deze planeet door een prachtige, prachtige transitie gaat…een cyclus, zoals ik eerder vandaag zei: het is het herontdekken van niet alleen waartoe jullie in staat zijn, maar dat dit jullie stamlijn is. Jullie vertegenwoordigen een cyclus die al veel vaker is gebeurd. Om dit te kunnen zien moeten jullie zeer esoterisch zijn, en ik hoop dat jullie hier vandaag klaar voor zijn. Dit zijn dingen die jullie misschien niet zullen geloven, maar wij gaan naar een plaats van kernwaarheid, genaamd je ziel!

Er is een brug die wij bij elke Cirkel van Twaalf over gaan die een brug vertegenwoordigt van het gaan van het bekende naar het onbekende – van vier dimensies naar alle dimensies.

Het is voor velen moeilijk om deze brug over te gaan. Jullie gaan erover heen en hebben nog steeds je vierdimensionale zienswijzen en dus zullen jullie alles wat er gebeurt niet begrijpen.

Word samen met mij dus multidimensionaal nu wij deze brug van de Cirkel van Twaalf weer oversteken naar een gebied dat prachtig is. Het gaat verder dan het begrip, waar vele dingen gebeuren die nooit zouden gebeuren in deze speciale omgeving van vier dimensies waar jullie nu in leven. Laten wij samen over die brug gaan. Neem mij hand!

Het oversteken van de brug is een opmerkelijke ervaring als jullie echt begrijpen wat het betekent. Jullie stappen in het perfecte deel van jezelf, een deel van jezelf waarvan velen zeggen dat jullie dit nooit zouden kunnen, en jullie doen het nu. Kom met mij mee en doe dit, en begrijp de realiteit van vele dingen die hier zijn. Het kan waarlijk een echte ervaring voor jullie zijn, zelfs al lijkt het dat hetgeen ik jullie nu ga vertellen exceptioneel esoterisch is. Exceptioneel!

Er is een deur waarvan ik wil dat jullie er doorheen gaan en die niet leidt naar het theater, maar hij leidt naar een plaats waar jullie eerder zijn geweest. Jullie gaan die zaal binnen en er is een persoon, een persoon die jullie eerder hebben ontmoet. Dit betekent dat wij jullie, zoals eerder, jullie zienswijze tonen over hoe jullie denken dat een entiteit eruit zou moeten zien. Het is een persoon, jullie zullen hem menselijk maken, ook al is het een energie. Het moet een persoon zijn, met een persoonlijkheid en jullie gaan deze ene persoon ontmoeten. Een persoon….geen theater…en hij gaat jullie iets laten zien wat spectaculair is, absoluut spectaculair! (Muziek)

Dit is een entiteit, als jullie hem zo willen noemen, die wij misschien hebben ontmoet en misschien ook niet. Het hangt ervan af hoe jullie hem of haar noemen. Dit is een combinatie van een sterrenmeester en een tijdmeester. Er is een combinatie van overeenkomsten tussen die twee. Zij horen bij elkaar. Jullie hebben altijd gehoord over ruimte en tijd, maar vandaag gaat die sterrenmeester die jullie eerder hebben ontmoet, jullie mee terugnemen in de tijd en jullie de sterren tonen, en de sterren die hij of zij jullie gaat tonen – het hangt ervan af wie jullie vandaag hebben ontmoet – zijn jullie niet zelf. Jullie gaan de Aarde niet zien, maar in plaats daarvan gaan jullie de cyclus van de Aarde zien uit andere tijden en plaatsen in jullie eigen melkwegstelsel.

Vraag: Is het mogelijk dat waar jullie nu doorheen gaan op deze planeet….anderen dit eerder hebben meegemaakt? Of misschien zijn jullie er wel eerder doorheen gegaan als jullie geloven dat je ziel op andere planeten was. Als dit zo is en als het waar is en als jullie dit vandaag zien, betekent dit dat jullie je dit op een bepaald niveau herinneren, en dit geldt voor velen van jullie. Dit is een onderdeel van ontwaken, lieve mensen, een zeer, zeer subtiele herinnering van wat er op deze planeet gebeurt en waarvan jullie zeggen dat het tijd werd en dat jullie het hebben verwacht. (Muziek!

Ontmoet de sterrenmeester die ook tijdmeester is. Deze sterrenmeester neemt jullie ergens mee naartoe….ver, ver weg. In dit melkwegstelsel is er een groep planeten die jullie Orion noemen, en hij gaat jullie laten zien dat daar leven was, veel lijkend op dat van jullie. (muziek) Maar dit was niet in de echte tijd, dit was in het verleden, lieve mensen. In deze constellatie die jullie Orion noemen. Deze constellatie is niet waar wij het over hebben, het is de ster, het zijn de planeten om de ster heen, en er zijn er meer dan een, net zoals jullie eigen zonnestelsel. Dit is overal hetzelfde, door de hele Melkweg heen. Er is een zon, er zijn planeten. Wij nemen jullie mee naar een daarvan, en op die planeet die nu nog even geen naam heeft en die zoals wij het zeggen in de invloed van Orion is, zullen jullie een systeem zien, een cyclus, waar velen doormaken waar jullie nu doorheen gaan, als jullie naar hun geschiedenis kijken zouden jullie zien dat er oorlogen na oorlogen waren en nu niet meer.

Ik wil dat jullie even goed kijken omdat de sterrenmeester jullie iets laat zien. Hij versnelt de tijd om jullie te laten zien dat deze planeet naar een, wat wij noemen, ascensie-status ging. Dit betekent dat licht en donker zoveel veranderden dat er veel meer licht dan donker was en het bewustzijn omhoog ging. Zij groeiden verder en zij begonnen natuurkunde te begrijpen….dezelfde natuurkunde die de Schepper heeft….de soort natuurkunde die jullie in staat stelt om te reizen waarheen jullie maar willen met je bewustzijn in plaats van je lichaam. Wat zij daarmee deden is dat zij ergens anders naartoe gingen en de zaden die zij hadden, plantten.

Ik wil jullie meenemen naar de plaats waar zij hen plantten of waar de invloed is waar zij dit plantten. Ik wil jullie meenemen naar waar de Arcturiers leven.

Lieve mensen, er zijn veel mensen geweest die vertelden dat de mensen van Orion, de Arcturiers, de Siriers en vele anderen, allemaal iets gemeen hadden, en ik zal jullie vertellen wat zij daar deden. Er was een stukje DNA in hen allemaal, dat hetzelfde was, en op een dag, in de verre, verre toekomst, als jullie hen ontmoeten, zullen zij het jullie laten zien. Zij zullen glimlachen en jullie dit van jullie tonen, en zij zullen zeggen: “Dit is het deel dat wij allemaal hebben!” En degenen die de Octuriers heten zullen zeggen dat zij een vergelijkbare geschiedenis hadden en als jullie naar hen kijken en naar hetgeen daar gebeurde….de tijdmeesters manipuleren de tijd zodat jullie dit alles kunnen zien en van dichtbij kunnen zien. Jullie mond zal openvallen als jullie zien dat zij door hetzelfde heen gaan als waar jullie doorheen gaan…laag bewustzijn naar hoog bewustzijn (muziek) Ook al waren de zaden door dezelfde wezens geplant, moest men toch steeds door dezelfde dingen heen gaan om op te groeien, en dat deden zij ook. Jullie zullen ook zien waar zij naartoe gingen met de zaden die zij van Orion ontvingen, en waar zij op hun beurt weer naartoe gingen. Zij hadden weer invloed op de plaats waar zij naartoe gingen, heel dichtbij jullie, heel dichtbij, genaamd de Zeven Zusters….de Pleiadiers!

Als jullie naar hen willen kijken hebben wij jullie verteld dat zij verschillende bewoonbare planeten hadden en het een rotzooitje was. Er was horror en er was zelfs volkerenmoord. Zij kwamen van de meest donkere plaats en zij hebben het gered, tienduizenden jaren, zelfs al voordat er zelfs leven op jullie Aarde was, waren zij al in het proces van ascensie waar zij doorheen gingen.

Ik vertelde jullie al dat dit ongelooflijk zou zijn. Ik zei jullie dat dit esoterisch zou zijn!

Wij hebben het vandaag over timing. TIMING!

Toen de Pleiadiers dit punt bereikten van degenen die hen voor gingen en die weer daarvoor gingen, stuurden ook zij hun bewustzijn weer ergens anders heen, en wij noemen die plaats: Aarde! Jullie zitten in het proces van een cyclus die herhaaldelijk is voorgekomen in dit melkwegstelsel. Het is een cyclus van ontwaken voor de Creatieve Bron die jullie allemaal heeft geschapen.

Ik heb gezegd dat dit voor jullie moeilijk te begrijpen of te geloven zou zijn. Misschien rolden jullie met je ogen toen wij hierover begonnen, en zeiden dat jullie hier genoeg van hadden.

JULLIE DNA KOMT VAN DE STERREN!

Jullie waren hier niet toevallig. Jullie waren hier nooit bij toeval geschapen. Er was een invloed die jullie hier bracht, lieve mensen, en die jullie hier hield zodat jullie door de cyclus konden gaan als jullie daarvoor kozen. Toen de tijd daarvoor kwam deden jullie dit ook en dat is de cyclus waarin jullie nu zitten. Dit is de timing van deze planeet. Het is prachtig, en wij hebben het eerder gezegd: Jullie geschiedenis is niet meer wat jullie dachten…hij gaat zich niet weer herhalen. Jullie gaan naar onbekend gebied dat niemand op deze planeet ooit heeft gezien, maar het is wel gezien door jullie voorouders op de andere sterren. Er is dus een herinnering over wat jullie nu kunnen doen en wat er nu gebeurt.

Gezegend zijn de mensen die dit licht zien aan het einde van deze tunnel waar jullie nu doorheen gaan en waarin het zo donker lijkt, maar het heeft de zaden van grootsheid. Jullie toekomst is helder…dat is wat wij zien, net zoals wij dit zagen bij al die voorouders.

Blijf hier en laat de sterrenmeester jullie de details geven van om jullie dit steeds weer te laten zien zodat jullie het geloven!

Stel je steeds de vraag of dit echt waar is of niet. Vraag Spirit of dit waar is en zie of jullie je er op kunnen afstemmen dat het niet alleen waar is, maar dat jullie daar misschien wel zijn geweest om het te zien.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op jullie allemaal.

Blijf, blijf, en geniet van jullie geschiedenis en van de schoonheid van waar jullie naartoe gaan.

En zo is het.

Kryon