Kryon Cirkel van Twaalf. December 2022 -1

Kryon Cirkel van Twaalf. December 2022 -1

6 december 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 23 januari 2023
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ter herinnering….alle boodschappen die ik jullie tijdens de programma’s op dit kanaal heb gegeven, zullen voor iedereen beschikbaar zijn op de website van mijn partner….alles wat in deze channelings is gezegd zal beschikbaar zijn.

Deze maand willen wij met een andere serie beginnen en hij kan erg veel lijken op een eerdere serie die wij in 2021 brachten. Wij gaven jullie toen uitleg over de vier gezichten van angst, en deze maand gaan wij het ook over vier angsten hebben. Maar van deze vier angsten zou ik zeggen dat zij exceptioneel praktisch zijn en zij zijn wat op dit moment wordt ervaren. Zij zijn niet zo esoterisch en generiek als degene die wij jullie eerder gaven. Zij zijn wat dichter bij huis!

De eerste van de vier is controversieel. Het kan zijn dat jullie zeggen dat jullie hier niets controversieels aan kunnen ontdekken terwijl anderen zeggen: “Hoe kan jij deze dingen zeggen, Kryon?” Want jullie bewustzijn en wat jullie verwachten, wat jullie denken en wat jullie is geleerd zal ervoor zorgen hoe jullie deze angst zullen zien, deze speciale instructies, deze speciale boodschap.

Er is veel leed, zou je kunnen zeggen, op plaatsen op deze planeet en ook bij de manier waarop men aankijkt tegen de Creatieve Bron. Wie is God voor jullie? Wat is jullie over God verteld? Is God zelfs wel het juiste woord? Is het zo dat de Schepper, alles wat bestaat, gevreesd moet worden? Dit is wel wat jullie is geleerd.

De eerste angst die mensen hebben waar ik jullie dus over wil vertellen is degene die liefde in de weg zit en compassie en heling en het leven in de weg zit, is de angst voor God!

Wat is jullie verteld? Allereerst geef ik jullie het scenario dat ik jullie al heel vaak heb verteld, maar misschien is dit de eerste keer dat jullie het horen.

GOD HEEFT GEEN MENSELIJK BEWUSTZIJN!

Hoe beschrijven jullie de pure liefde die alles wat is omringt….die onvoorwaardelijk is en die zoveel liefde voor jullie heeft dat deze God jullie namen kent en dat jullie een deel van deze Creatieve Bron zijn omdat jullie ziel door God werd gemaakt….en jullie ziel is eeuwig! God hield zoveel van jullie dat jullie een onderdeel zijn van ALLES.

En dan komen jullie naar de Aarde en eonen lang hebben jullie menselijke wezens besloten dat God een soort mens is. Jullie zeggen misschien dat dit gek is omdat niemand ooit heeft gezegd dat God een mens is. Ja, jullie hebben dit wel gedaan mensen….steeds als jullie een doctrine maakten die God boos en bestraffend maakte en die wetten had om jullie te straffen. DAT IS EEN VADER, lieve mensen….dat is een menselijke vader. Ik denk dat jullie dit verkeerd hebben en toch, in de energie van schepping begint het net als eerst de kleuterschool en de eerste en de tweede klas enzovoort, en zo gaat het ook met energie. Je zou dus zoiets kunnen verwachten op een planeet maar het werd nooit beter en zelfs vandaag de dag gaan jullie naar bepaalde plaatsen waar men zegt dat God liefde is en dat God jullie zal straffen als jullie je niet goed gedragen…als jullie niet dit en dat doen. En – tussen twee haakjes – zelfs nog voor iets dat jullie duizenden jaren geleden hebben gedaan, en dit gaat maar door en door.

Denken jullie echt dat de Schepper van dit Universum – de definitie van liefde en compassie – jullie kan straffen? Hoe makkelijk is het dat er mensen zijn die zeggen dat jullie maar een leven hebben en dat jullie dit leven leven en het maar beter een goed leven kan zijn….want anders wordt jullie goede ziel aan het einde daarvan gemarteld, lieve mensen….zullen zij zeggen. Er zijn vele afbeeldingen van deze martelingen….in de kerken en zelfs plaatjes voor kinderen en al die kinderen zien dit dus.

Jullie weten dat dit zo is…ik heb het niet bedacht.

ANGST VOOR GOD! Jullie zijn geprogrammeerd om bang te zijn voor God! Dit is enorm! Wat doen jullie daarmee?

Mijn partner beleefde hetzelfde en dus begonnen wij de vragen te stellen die God onmiddellijk beantwoordde, maar je moet ertoe in staat zijn om hen te stellen.

“Lieve God. Lieve Spirit, ik geloof in U. Er is mij altijd verteld dat U bestaat. Ik hou van U. Is het mogelijk dat het mij niet juist is verteld? Is het mogelijk dat er een groter verhaal is dat de mensheid pas onlangs begint te begrijpen? Is het mogelijk dat U zo prachtig bent en zo glorieus. Ik hoef U niet te aanbidden want mijn ziel is een deel van U. Kan het zijn dat U zo glorieus bent dat U mij nooit zou kunnen straffen of boos kan zijn….allemaal dingen die horen bij de menselijke natuur die is ontworpen door de Creatieve Bron? Is het mogelijk dat mijn partner bijna onmiddellijk het liefdes-bad ontving dat ik hem gaf en dat dit aangaf dat er hier iets aan de hand was?

Wat, lieve mensen, als jullie nooit, nooit de waarheid is gegeven? Het was geen samenzwering, want die waarheid komt nu gewoon naar buiten in een veel, veel helderder en beter licht. In een oudere energie was dit het beste dat zij hadden. De doctrines en de programma’s die er waren, waren het beste dat zij hadden. Kijk naar de Ouden, zelfs naar de Grieken….zij maakten hun goden zo disfunctioneel dat zij precies op jullie leken. Als jullie dit een beetje bestuderen zullen jullie merken dat dit veel precedenten schiep. Dan merken jullie dat dit hele verhaal van scheppen, leven en marteling een allegorie is en alleen maar een verhaal. Het is een menselijk verhaal. Het is niet goddelijk, het is menselijk….het is niet echt! Jullie hele leven lang is dit hetgeen jullie is verteld en natuurlijk zijn jullie dus bang voor God.

Voor de Schepper van dit Universum die innig van jullie houdt hoeven jullie geen angst te hebben. De Schepper van dit Universum die onmetelijk van jullie houdt is een deel van jullie ziel. Al jullie energie werkt samen met jullie en wacht erop om jullie compassie te geven en te leren, vriendelijkheid, schoonheid.

Laten wij samen een oefening doen. Als jullie dit willen voelen nodig ik jullie uit om je hand op je hart te leggen. Als jullie meer willen begrijpen zal ik jullie zeggen dat in deze energie antwoorden snel zullen komen, met name de vragen over jullie eigen zienswijze over jullie eigen goddelijkheid.

“Lieve Spirit, lieve God. Ik wil nu alles vergeten wat mij over U is verteld en ik wil de lei schoonvegen en U laten vertellen wie U bent. Lieve Spirit, laat mij de welwillendheid en de liefde zien die daar zijn. Laat dit mijn hart met vrede en begrip vullen zodat ik volledig zal begrijpen dat U misschien anders bent. Misschien bent U helemaal geen vader zoals een mens…misschien gaat U verder dan welk bewustzijn dan ook dat ik kan bevatten. Misschien houdt U zoveel van mij dat ik nooit alleen ben….dat U altijd bij mij bent…dat er gidsen en engelen zijn die mij begeleiden door dit leven heen. Misschien ben ik hier om deze liefde te leren en geen angst voor U te hebben.

Laat het mij zien! Toon het mij, lieve Spirit, lieve Creatieve Bron, laat mij een groter beeld zien…een dat niemand mij ooit heeft laten zien en doe dit op een manier waarbij er geen plaatjes op de muur staan of in boeken, maar op een manier waardoor ik het niet kan missen. Geef mij de synchroniciteit van anderen die mij misschien dezelfde boodschap kunnen brengen op een andere manier. Misschien in mijn dromen of misschien zelfs nu. Vul mij met zoveel liefde dat ik nooit meer bang kan zijn voor God. Ik wil U zo goed kennen en zoveel van U houden. Ik wil Uw compassie en vriendelijkheid voelen zoals ik die nooit eerder heb gevoeld en gewoon achterover kan gaan zitten en lachen naar de allegorie die mij was verteld als een kind dat een verhaaltje werd verteld en dat nooit heeft bestaan. Toen ik opgroeide werd dit gecorrigeerd en het is nu tijd voor een correctie. Er is voor geen mens een reden om bang te zijn voor de Creatieve Bron die ons nooit zal straffen en die zal jullie nooit anders behandelen dan jullie je kinderen behandelen, lieve mensen.

Wees je ervan bewust dat deze Creatieve Bron verantwoordelijk is voor alles wat jullie zien als jullie naar de hemel kijken….dag en nacht kent hij jullie naam en hij wil jullie compleet vullen met liefde. Jullie zijn niet alleen maar een kleine stip op een bewegende planeet….jullie zijn eeuwige zielen. Er zijn doelen en redenen voor jullie en je bewustzijn, jullie leven, en zij zijn volledig in lijn met Gods plan van liefde, compassie en verandering op deze Aarde.

Als jullie dit doen kunnen jullie gaan stralen met het licht dat van jullie is en zullen jullie nooit meer angst voor God hebben. Nooit meer!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op deze familie. Ik heb jullie vandaag waarheid gegeven. Waarheid! Ik wil dat jullie de realiteit hiervan voelen!

En zo is het.

Kryon