Kryon Cirkel van Twaalf. Februari 2023 -1

Kryon Cirkel van Twaalf. Februari 2023 -1

6  februari 2023  / Lee Carroll
Geplaatst: 20 maart 2023
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wij komen hier weer bij jullie in een nieuwe maand met een onderwerp. Dit betekent dat de komende vier weken hetzelfde onderwerp hebben. Het thema van deze maand is De Energie van Hoop.

Wij geven jullie steeds dezelfde attributen omdat ik wil dat jullie hen begrijpen. Wij geven hoop waarschijnlijk een andere betekenis dan jullie, maar hoop is iets dat alles verandert bij een mens, met name bij mensen die geen hoop hebben.

Er zijn mensen die vragen: “Wat is hoop? Leg het eens uit.” Als je van de klassieke definitie uitgaat kan die anders zijn. Het eerste element van hoop waarover wij het gaan hebben is dit: Hoop is geen Vertrouwen! Lieve mensen, ook de definitie van vertrouwen kan controversieel voor jullie zijn. Vertrouwen hebben jullie in een onzichtbare energie die jullie niet kennen. Er zijn mensen die zeggen: “Wij zullen vertrouwen hebben in dit of dat!” en als jullie dit doen vragen jullie aan een ander om iets voor je te doen. Zelf dit is spiritueel gezien ook controversieel omdat zij kunnen zeggen: “Ja maar wat als ik zeg dat ik het aan God overlaat als ik een probleem heb waarbij ik vertrouwen heb in de Almachtige en ik ga dit of dat doen!” En ik zeg tegen jullie dat als jullie niet hebben opgelet in al die jaren: jullie hebben een element van spiritualiteit binnenin je dat de handen schudt met de Schepper! Het is niet afwachten tot God het oplost, lieve mensen. Het is jullie heiligheid laten trouwen met je ziel en zorg te dragen voor de dingen die jullie kunnen doen en wij hebben jullie verteld wat jullie kunnen doen.

Een van de dingen die hoop jullie geeft is een energie die feitelijk in de toekomst geprojecteerd kan worden. Dit is dus de tweede energie: de energie van geprojecteerde verwachtingen. Dit lijkt heel erg op affirmaties, nietwaar? Hoop is een actieve energie van welwillendheid. Het is een ontworpen energie en wij zullen het daar straks over hebben. Het is een energie die jullie feitelijk zelf samenstellen. Jullie voegen er energie bij en zetten het vlak voor je en het verandert. Het verandertd jullie uitzicht en wij zeggen jullie wat het nog meer verandert, zelfs in je lichaam.

Denk eens aan de energie van geprojecteerde verwachtingen!

Nummer drie: het derde attribuut is een ontwerpenergie. Jullie ontwerpen het. Jullie denken aan wat het is en waar jullie op hopen en jullie verbinden dit met een energie die is ontworpen en stoppen die in je bewustzijn….in de energie van bewustzijn….ontworpen energetisch bewustzijn die hoop is. Jullie ontwerpen het, en ik blijf het zeggen: Jullie zetten dit vlak voor je omdat dit is wat hoop is. Het is een energie die niet direct voor dit moment is maar voor later. Het is voor iets dat nog moet komen en wat er dan komt is het onderwerp voor deze weken….er zijn vier dingen waarmee wij dit willen verbinden.

Laten wij het hebben over de vierde….de energie van welwillendheid. Jullie zullen dat welwillende dingen ontwerpen voor jezelf. Ik zei dus niet dat jullie antwoord ontwerpen voor je problemen, nietwaar? Dat is een algemeen verhaal dat wij jullie geven in de channelings. Stel je niet voor hoe de dingen zullen gaan gebeuren; wat er precies zal gaan gebeuren; hoe de oplossingen of de wonderen die jullie nodig hebben voor elkaar zullen komen…of het nu om gezondheid gaat of over overvloed of relaties, kinderen…alles!

Jullie ontwerpen hoop en zeggen: “Ik zet dit recht voor mij voor goddelijke oplossingen waarvan ik niets weet…..welwillendheid….dat is wat ik doe!”

Nummer vijf: Hoop geneest. Kunnen jullie je een situatie voorstellen waarin iemand is verteld dat er iets heel belangrijk voor hen is, hopeloos is? Hopeloos! Of het nu een ziekte in hun lichaam is; misschien een relatie die heel belangrijk voor hem of haar is….of het om een partner of kinderen gaat.

Als jullie horen dat iets wanhopig is, worden jullie dan wanhopig, schieten jullie dan in een depressie? Dan komt er iemand de kamer in en heeft een antwoord dat jullie niet eerder hebben gehoord….nieuwe informatie misschien waardoor zij zeggen dat het helemaal niet hopeloos is omdat zij een antwoord hebben. Wat gebeurt er op dat moment met die persoon? Wat er gebeurt is dat zij opgelucht worden en opeens alle wanhoop en depressie weggaan. Het wordt er bijna door vernietigd en opeens is er licht in hun leven en zijn zij werkelijk opgelucht door het goede nieuws.

Dit is wat hoop doet. Zien jullie hoe actief dit is? Dit was nummer vijf. Hoop geneest! Hoop is de toekomst!

Nummer zes: Hoop vernietigt depressie. Hoop vernietigt wanhoop. Het vernietigt het want het kan niet tegelijkertijd bestaan…..niet in hun werkelijke betekenis.

Jullie krijgen een telefoontje…er is iets gebeurd met een groep kinderen of zoiets of ergens met vrienden en jullie weten niet hoe het met hen gaat. Jullie zitten daar en wringen je handen en hoe langer het duurt voordat jullie iets horen. Jullie zijn wanhopig. Vele mensen hebben dit meegemaakt.

Denk op dat moment aan die persoon. Denk aan hun lichaam, Denk aan hun emoties. Denk aan alle dingen die in hun lichaam aan de gang zijn…en dan komt het telefoontje opeens en is het degene waar jullie je zorgen over maken. “Mam, het gaat goed met mij. Lieverd, het gaat goed.

Dit is zo vaak gebeurd. Beschrijf nu voor mij eens wat er op dat moment gebeurt in het lichaam van degene die zich druk maakte….het is euforisch! Het is heel positief voor je chemie, het lichaam…en alles gaat goed.

Dit is wat hoop doet, lieve mensen.

Vandaag gaan wij hierover verder bij de Cirkel van Twaalf. Wij gaan iets doen waar een diepe visualisatie voor nodig is bij degenen die daar nog niet klaar voor zijn. De vraag is deze: Kunnen jullie hoop sturen naar en voor jezelf? Wij gaan het hebben over hoop voor de planeet en hoop op licht en al die dingen, maar die moet eerst naar jullie gaan. Want jullie zijn het licht van de planeet. Jullie kunnen niet wanhopig zijn en hoop naar anderen sturen. Jullie kunnen dit!

Nu wil ik aan jullie vragen om het beste dat jullie kunnen bedenken voor je zien….of je je nu zorgen maakt…er is altijd hoop voor iedereen. Zie het alsof het is opgelost en dat het in een bubbel van hoop zit en jullie rollen die voor je uit – waar jullie ook naartoe gaan op deze wereld in de komende uren, dagen, weken, misschien maanden, misschien de rest van je leven. Wat jullie hebben gedaan is het vooruit rollen van de prachtigste oplossing voor alles wat jullie je kunnen voorstellen en dat is de hoop die jullie hebben ontworpen, gemaakt, en voor jullie hebben geplaatst en waar jullie verantwoordelijk voor zijn.

Dit is de toekomst. Dit is hoop, lieve mensen. Het is een zaak van handelen. Het is geen vertrouwen. Het is iets wat jullie ontwerpen, samenstellen voor jezelf. Ik wil dat jullie dit doen. Wat is het dat jullie nu het meest nodig hebben om alle zorgen en wanhoop te laten vallen…alle depressies die jullie misschien hebben. Vorm het samen tot een bal en rol die voor je uit, en ik zeg jullie, lieve mensen, dat dit handelingen zijn, dat zijn positieve verwachtingen! Dat is de meest welwillende uitkomst en die is jullie ontwerp voor jezelf. Jullie hebben een deeltje van God in je dat hiervoor verantwoordelijk is en dit kan doen en wij hebben dit heel vaak gezegd!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op jullie allemaal. Ik zie dit voor jullie allemaal. Ik wilde jullie laten weten hoe belangrijk dit is zodat wij daar een maand aan gaan spenderen. Jullie zullen van deze attributen horen omdat ik wil dat jullie horen hoe belangrijk dit is in deze tijden en met hetgeen er op deze planeet aan de gang is, zodat jullie hoop kunnen scheppen, samenstellen en ontwerpen voor jezelf en degenen om je heen…voor Al Wat Is.

Moge jullie heiligheid vandaag gezien worden in alles wat jullie doen. Gezegend zijn de mensen die hun kracht kennen en God binnenin zich zien.

En zo is het

Kryon