Kryon Cirkel van Twaalf. Februari 2023 -2

Kryon Cirkel van Twaalf. Februari 2023 -2

6  februari 2023 / Lee Carroll

Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Kom een beetje dichterbij. Waarvan denken jullie dat het onmogelijk is? Als ik dit soort dingen zeg kunnen jullie je bedenkingen hebben, maar in feite zetten jullie die bedenkingen zelf op, en dit is wat ik bedoel. Het bewustzijn van de mens is heel erg als hetgeen waar wij in de Cirkel van Twaalf over gaan spreken. Het is bijna als een projectie in de atmosfeer en daardoor in de toekomst van een mensenleven. De statements die jullie maken, of zij nu positief of negatief zijn, of zij voor of tegen je zijn….ga niet zomaar weg! Het is bijna alsof jullie hen tegen de muren plakken zodat jullie ernaar kunnen kijken. Hoe vaak hebben jullie in je leven al gezegd dat iets niet kan gebeuren? “Dat zal nooit gebeuren Ik kan dit niet, ik kan dat niet”. En die woorden gaan dan niet zomaar weg.  Zij staan feitelijk op de muur, als jullie hen willen visualiseren in de kamer waarin jullie zijn. Die kamer wordt de kamer waarin jullie leven, waarin jullie zijn betrokken met je toekomstig leven. En daar kijken jullie er elke dag naar. “Dit kan niet! Dat kan niet! Ik zal die ziekte krijgen, of iets anders!’ Wij hebben jullie allen al vele jaren verteld om op je woorden te letten omdat zij zeer krachtig zijn. Let op de gevoelens die jullie hebben….zij zijn zo krachtig!

Een van de krachtigste dingen die jullie hebben….is hoop.

Wij zijn hier begonnen met een channeling over hoop en wij hebben jullie attributen gegeven over wat hoop niet is….geen vertrouwen! Wij hebben jullie verteld dat hoop actief is. Het is een energie die ontworpen kan worden. Jullie kunnen die hoop visualiseren en dan wordt die hoop daarom dan gemanifesteerd omdat jullie die hebben geschapen en vooruitgestuurd hebben.

Het is dus heel anders dan sommigen van jullie hierover dachten. Hoop is geen esoterisch idee dat wegzweeft…”Ik hoop dat het gaat gebeuren…en dan lopen jullie weg….bij de hoop vandaan. DAT IS GEEN HOOP!

De hoop waarover wij spreken kan gemanifesteerd worden. Nogmaals, het lijkt bijna op affirmaties. Jullie hoop, lieve mensen, kan wel een toverstokje genoemd worden, als je het zo wilt noemen, dat vele dingen op deze planeet oplost voor jullie en voor anderen. Een hoopvolle houding is een positieve houding….een positieve houding schrijft positieve woorden op de muur en kijkt daar elke dag naar…,”Ik KAN dit! Dit gaat er gebeuren. Wat er nu gaat gebeuren zal het juiste voor mij zijn, welwillend zijn voor de rest van mijn leven! Ik weet niet hoe dit zal gaan werken, maar het zal gaan werken.” Hoop voor dingen gaat niet altijd om onzichtbare dingen…het zijn verstrengelde dingen die jullie met de hoop daarvoor hebben gemanifesteerd.

Dit is wat wij jullie willen laten zien en erover vertellen. Er zijn zoveel voorbeelden van hopeloosheid – het tegenovergestelde van hoop – omgedraaid naar hoop en alleen maar omdat er iets is gebeurd, omdat er iets werd gerealiseerd of omdat er synchroniciteit was die jullie niet hadden verwacht en dat alles veranderde!

Lieve mensen, hier worden wonderen van gemaakt…voor jullie. De synchroniciteiten die worden geschapen langs jullie levenspad worden geschapen door de hoop die wordt geschapen op jullie levenspad.

Ik zal jullie een voorbeeld geven van een levenspad dat reeds corrupt is. Het is een pad met heel veel foutieve dingen daarop. “Ik zal dit niet hebben, ik zal dat niet hebben, dit niet kunnen, dat niet kunnen. Dit zal nooit gebeuren!” De cynicus die dit niet gelooft en die niet gelooft dat dit ook voor hem of voor haar geldt en daardoor in het donker door het leven gaat. De synchroniciteiten die zich voorgedaan zouden kunnen hebben en die verandering zouden kunnen brengen, lopen zij straal voorbij omdat zij helemaal niet worden aangetrokken tot het individu dat steeds zegt dat dit of dat niet kan gebeuren.

Het individu dat de hoop heeft dat dit zal gebeuren, dat door de hoop de kennis heeft dat het zal gebeuren, degene die op het spoor zit en zegt: “Ik weet dat het gaat gebeuren…ik weet wel niet hoe, maar het komt, al weet ik niet wanneer…die rent regelrecht naar de synchroniciteit die daarvoor op dat moment nodig is. De synchroniciteit ziet er zo uit: “Ik heb iets voor jou dat jij niet hebt verwacht…en het is levens-veranderend. Het maakt niet uit wat het is, want wat het ook is dat jullie verwachten, het begint door de synchroniciteiten waar jullie doorheen gaan. Zij worden door jullie aangetrokken, begrijpen jullie?

Zo gauw jullie je leven weer gaan samenstellen door positiviteit voorop te stellen, verwachten jullie dingen terwijl jullie voortgaan terwijl de hoopvolle energie zich manifesteert gaan jullie regelrecht naar synchroniciteit.

Dit is de manier waarop het werkt….licht trekt licht aan. Licht zal dat aantrekken waar jullie op hopen. De attributen van hoop zijn als een lijm die direct in contact zal komen met wat jullie nodig hebben. Dit is steeds en steeds weer bewezen.

Lieve mensen, dit is geen vertrouwen in het onzichtbare….dit zijn jullie die met je eigen goddelijkheid werken aan de puzzel met een energie van kennis van dingen waarop jullie hopen en die gemanifesteerd worden omdat jullie dit kunnen doen.

Hebben jullie dit gehoord? De dingen die jullie in dit leven nodig hebben, waarom jullie in dit leven vragen, verdienen jullie. Maar met vrije keuze kunnen jullie hen gaan ontwerpen…dit vlak voor je zien gebeuren.

Als je niet weet wat de oplossingen zijn, doe dan alsof zij al zijn gebeurd. Dit schept een vrede in jezelf die hen dan in staat stelt om door synchroniciteit plaats te vinden. Jullie hebben iets nodig en ontmoeten iemand die je weer verwijst naar een ander, en dan gebeurt er iets en al vrij snel is alles opgelost.

Daar zijn wonderen van gemaakt. Jullie hebben er vandaag van een gehoord….jullie hebben er vandaag twee gehoord. Oh, er zijn er zoveel!

Zij die begrijpen dat zij krachtig zijn….

Ik wil jullie meenemen over de Brug waar wij altijd overheen gaan. Het is een metaforische Brug van het bekende naar het onbekende….van 3D naar Multi-D….van hetgeen waarvan jullie denken dat het je realiteit is naar een andere realiteit die je ziel is. Een Brug die jullie naar een plaats brengt waar jullie vrijuit kunnen bewegen, vrijer dan jullie hier op de planeet kunnen zijn omdat alles daar mogelijk is. Zie de Brug voor je, als je dit wilt, en ga er samen met mij overheen.

Neem mijn hand, jij en alle anderen die mee willen gaan door de mist die het andere eind van de Brug verbergt. Jullie gaan vrijwillig mee en zijn op de veiligste plaats waar jullie ooit zijn geweest…..dit is je ziel! Het is een energiegebied waarvan jullie denken dat jullie er misschien niet in thuishoren, maar dit is wel zo. Jullie zullen je daar niet ongemakkelijk voelen omdat jullie daar THUIS zijn. Jullie hebben meer tijd doorgebracht in je ziel dan op de planeet, lieve mensen.

Dit is prachtige energie. Kunnen jullie de vrede hier voelen? Alles is hier prachtig. Jullie kunnen de heiligheid voelen van jezelf binnenin.

Ik neem jullie mee naar een plaats waar ik wil dat jullie heel sterk visualiseren, en degenen van jullie die niet kunnen visualiseren vraag ik om te luisteren…..misschien een paar keer luisteren….een tekening maken die hiermee te maken heeft, en werk daar dan aan terwijl je luistert zodat jullie met ons aan deze puzzel kunnen werken.

Ik wil dat jullie visualiseren dat jullie door een deur gaan zoals jullie dit hier altijd doen, als jullie het zo willen noemen….alleen de deur opent zich vandaag naar een enorme, grotachtige omgeving. Het is een treinstation. (Kryon lacht) Wij hebben jullie nog niet naar een treinstation gebracht. In dit station gebeuren er heel veel dingen, maar het is vreemd want in dit station zijn er heel veel treinen en maar een spoor. EEN SPOOR! Maar dit ene spoor is bijzonder…je zou kunnen zeggen dat het gloeit….het is een gevierd spoor….het is de toekomst van wat jullie maar willen want het is jullie toekomst. Maar het is jullie toekomst op de planeet. Het is ook de toekomst van de planeet omdat jullie je daarop bevinden met de mensheid. Het zijn heel veel toekomsten, zou je kunnen zeggen. Maar degene waar wij ons vandaag mee bezig gaan houden is die van jullie. De dingen die jullie met je meedragen op dit spoor terwijl jullie je leven leven….zorgen, wanhoop, angst, als jullie dit willen. Of positieve affirmaties over vreugde en liefde, vriendelijkheid en compassie, als jullie willen, wat het ook is…wie jullie zijn…dat is jullie spoor. (Muziek)

Vandaag gaat het om een stoomtrein die veel geluid maakt en krachtig en doelmatig is. Hij trekt langzaam op en aan de voorkant, letterlijk aan de voorkant, zit er iets dat heel speciaals….een pakket van een soort multidimensionaal canvas of zoiets of iets van prachtige regenboogkleuren en essences en prachtige dingen, en jullie glimlachen daarvan als jullie ernaar kijken en zeggen: “Wat is dat? Wat gaat er met het spoor gebeuren als de trein gaat rijden?”

Als jullie die trein laten rijden, de trein die HOOP heet, gaat hij rijden op het spoor dat jullie leven is….jullie toekomst en de trein zal dragen wat het is en het pakket voor het spoor waarover jullie rijden….wat willen jullie daarin stoppen? Het is al een ontworpen Hoop-trein! Wat willen jullie op dit spoor aanbrengen? Wat?

Laten wij daar oplossingen aanbrengen, gezondheid en vrede, vriendelijkheid en herstel. Laten wij daar alles aanbrengen dat jullie nodig hebben om in vrede verder te gaan op deze planeet, lichtwerkers, zodat jullie je werk in de komende tijd kunnen doen, want deze trein vertrekt vaker uit dit station, en steeds is het degene die Hoop wordt genoemd. Alle treinen zijn voorbereid met andere dingen die zij in het canvas pakket meenemen.

Kunnen jullie zien wat wij doen? Wij brengen jullie eigen hoopvolle wensen vlak voor jullie. Wij manifesteren en ontwerpen dat wat jullie voor je leven willen en wij leggen het voor jullie op het spoor en wanneer het tijd is zullen jullie meedoen aan wat jullie op een moment willen hebben.

Snappen jullie dit?

Dit is wat jullie kunnen op deze multidimensionale plaats waar geen tijd is.

Met jullie mogelijkheden, lichtwerkers, met alles wat jullie zijn, wil ik dat jullie hier blijven als dit wordt gelanceerd. Nu wil ik dat jullie dit gaan lanceren. Haal de hendel over en de trein vertrekt en maakt een hoop lawaai. Hij gaat het station uit en jullie zien dat het spoor direct een andere kleur aanneemt als het laat zien wat jullie erop aangebracht hebben voor jullie zelf.

Gezegend is de mens die begrijpt dat hij zojuist zijn leven heeft veranderd met eigen kracht, met wat hij voor zichzelf in de toekomst kan doen en wat in dit leven altijd al mogelijk is geweest. Nu is dit meer dan ooit manifest in iets wat doenbaar is, gezien kan worden en gemanifesteerd kan worden.

Felicitaties aan jullie voor vandaag het veranderen van je toekomst. Waarom blijven jullie niet om die trein te zien vertrekken en zeg met je hand op je hart dat dit voor je hele leven zal gelden? “Ik ga nog meer treinen versturen!”

DAT IS WIE JULLIE ZIJN! Dat is wie jullie zijn!

En zo is het!

Kryon