Kryon Cirkel van Twaalf. Juli 2022 -2

Kryon Cirkel van Twaalf. Juli 20222

7 juli 2022 / Lee Carroll
Geplaatst: 15 augustus 2022

Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur.

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Kom een beetje dichterbij. Dit is de Cirkel van Twaalf en het is de eerste aflevering van de maand. Elke week maken wij een reisje en wij nodigen jullie uit op deze reis. Het is elke keer een beetje anders en er zijn ook veel overeenkomsten. Wij zeiden eerder vandaag dat er een thema zou zijn dat gaat over deze vier Cirkels van Twaalf. Op bepaalde manieren grijpen wij terug naar de eerdere channeling. Maar de Cirkel van Twaalf is anders. Het is niet een kanaal dat gevuld is met informatie. Het is een meditatie die gevuld is met ervaringen.

De uitnodiging voor ieder van jullie is om op reis te gaan. De eerste keer dat wij dit deden kwam steeds weer de vraag naar voren: “Is dit echt, of niet?” Steeds als een mens de ogen sluit en een visualisatie maakt en doet alsof hij op reis is….steeds als dit gebeurt is er een gevoel dat er in het echt helemaal niets gebeurt. De mens denkt zoals hij is en dit betekent dat hij/zij in 3D is en dat de slaap droomtijd betekent en men ziet dromen niet als een echte realiteit…het zijn gewoon maar dromen. En dan worden zij wakker en komen weer in de echte wereld. Dit is een moeilijk paradigma om te doorbreken en wij hebben jullie al heel lang geleden gevraagd: “Is het mogelijk om jezelf als mens door het bewustzijn te projecteren naar iets dat echt is en buiten het lichaam is?

Dit is een retorische vraag want het antwoord is altijd JA geweest. Er is zelfs een uitdrukking voor: “Een buiten-lichamelijke ervaring!” Bewustzijn is koning….het is wie jullie zijn. Het lichaam doet eraan mee omdat het bewustzijn in het lichaam is, en als het lichaam er niet langer bij betrokken is, door overlijden of niet, zijn jullie nog steeds jezelf….het kern-niveau….en jullie kunnen reizen….zonder het lichaam! Er waren veel mensen die dit deden terwijl zij op de planeet waren. Er zijn sommigen van jullie die dit kunnen.

Wij vragen jullie om dit elke week te doen. Is het mogelijk dat jullie en ik over die metaforische brug kunnen gaan en dat dit net zo echt voor jullie is als het zitten in de stoel echt voor jullie is? Jullie zien je realiteit vaak als wakker zijn in drie dimensies. Jullie herkennen jezelf dan als wie jullie zijn en wat jullie doen. Maar wat jullie zijn en doen kan totaal zonder jullie lichaam gebeuren. Terwijl jullie hier zitten kunnen jullie op twee plaatsen tegelijk zijn, en dit hebben wij jullie al heel vaak laten zien. De onderzoekers die deze dingen meten, weten wat echt is. Dit gebeurt er als jullie de dimensionaliteit uitbreiden om in meer dan vier dimensies te zijn….als jullie naar alle dimensies tegelijk gaan, dit is wie jullie zijn, en het aangezicht van God aanraken. “Wat bedoel jij daarmee, Kryon?” Ik bedoel daarmee dat jullie regelrecht naar je ziel gaan….het voertuig dat THUIS is…deze plek – als jullie het zo willen noemen – waar jullie regelmatig vandaan komen en weer naartoe gaan. Wij hebben vaak gezegd dat jullie eeuwig zijn. Dat wat God is, is vertegenwoordigd in jullie ziel en daardoor hebben jullie God binnenin je. Jullie hebben multidimensionale delen van je lichaam, in je DNA, en dat is benaderbaar door jullie bewustzijn.

Bewustzijn brengt jullie in het Veld, een multidimensionaal aspect van de Aarde en van Al Wat Is. Dat hebben wij al verteld. Dit is ook meetbaar en zelfs bewijsbaar. Wij hebben zoveel voorbeelden gegeven van de manier waarop mensen dit hebben gedaan in de eonen van tijd. Daarom willen wij dat jullie geloven dat jullie naar die plaats kunnen gaan en de Brug over kunnen gaan naar, lieve mensen, wie jullie op kernniveau werkelijk zijn.

Vanaf het begin hebben wij jullie gevraagd om samen met ons over die Brug te gaan naar het onbekende. Wij noemen dit het gaan van het bekende naar het onbekende. Wij hebben jullie er vaak aan herinnerd dat dit voor een mens moeilijk kan zijn. Als iemand niet kan visualiseren, hoe kan hij dan visualiseren wat hij weet? Als zij naar het onbekende gaan, hoe kunnen zij dan visualiseren wat zij nog nooit hebben gezien? Dit, lieve mensen, hoeft niet echt een groot probleem te zijn want er zijn altijd andere wegen. Wij hebben jullie daar ook een paar van gegeven.

Voor degenen die niet kunnen visualiseren of daar moeite mee hebben…ik zal jullie vragen om dit te doen: Ga met mij mee op reis. Ga met mij mee over die Brug. Jullie hebben het allemaal al gedaan. Jullie kunnen het en hoeven het niet in je geest te zien. Ik wil dat jullie de liefde voelen die daarbij betrokken is als jullie over de Brug gaan. Er is iets dat over jullie heen komt…een gevoel dat jullie nooit eerder hebben gevoeld, of dat jullie misschien al hebben gehad in de Cirkel van Twaalf waardoor jullie weten dat dit echt is. Dit is net zo echt als de stoel of de bank waarop jullie zitten.

De intentie hebben om naar de kern van je ziel te gaan, naar je hart te gaan, opent de deur naar manifestatie….voor het worden van meer dan jullie denken, voor het ontdekken van je eigen essentie. De ONTDEKKING van het ZELF!

Vandaag zal het anders zijn. Het zal anders zijn dan alles wat wij ooit hebben gedaan. Het zal een iets andere manier zijn, jullie zullen het zien.

Jullie staan op een rand, misschien is het een klif en kijken in een afgrond. Velen van jullie hebben dit al eens meegemaakt en hebben geen moeite om dit te visualiseren. De reis gaat over deze brug maar het is niet te zien wat er aan de andere kant is. Voor velen is dit beangstigend. Zouden jullie dit in het echte leven doen? Het antwoord is NEE. Als je niet over die Brug kan kijken, of er misschien foto’s van zou hebben of mensen die er al zijn geweest en weten dat het in orde is om terug te kunnen komen. Als jullie alleen zouden zijn, zouden jullie het niet doen, en daarom zeg ik dat elke aflevering weer anders is.

Neem mijn hand…ik ga met jullie mee. Laten wij dit nu doen. Neem mijn hand. (Muziek) Deze reis gaat over liefde. Als jullie de Brug over gaan, door de mist die verbergt wat daarachter is, wordt het onbekende vervangen door een gevoel van liefde. Jullie lopen in de handen van God, die jullie ziel is. Jullie lopen naar iets dat jullie eerder hebben gevoeld, ook al hebben jullie dit programma nog nooit gezien….jullie hebben dit eerder gevoeld want dit is waar jullie vandaan komen. Dit is de pracht van de Liefde van Spirit….van de compassie die daar is voor jullie….jullie namen gaan hier rond. Namen die jullie misschien nog nooit hebben gehoord….namen die wij in Licht zingen.

Wij gaan deze keer niet naar een theater, lieve mensen, jullie gaan door een deur…jullie zien geen echte deur….het is een deuropening en jullie gaan daar doorheen. Jullie komen in een zeer grote kamer. Ook hier zijn jullie feitelijk al geweest. Er zijn eerdere Cirkels van Twaalf geweest waarin jullie velen hebben ontmoet in deze zaal….of maar een! Deze keer is het niet anders maar er is nu geen stoel. Maar er is wel iemand…een individu dat jullie kennen. Als mijn partner deze reis zou maken zou dit individu een man zijn omdat mijn partner graag een mannelijke gids wil hebben, een oude, wijze man. Als je als vrouw deze reis onderneemt zal die persoon een vrouw zijn omdat je die als gids wilt hebben….iemand die jullie intiem en persoonlijk kent op zielsniveau.

Laten wij even doen dat de gids in dit verhaal een man is en ik doe dit omdat het makkelijker is om dit verhaal te vertellen als jullie de sekse kennen van degene die het vertelt. Maar het kan iedereen zijn die jullie willen. Ik geef jullie een aanwijzing over wat er nu gaat komen. Jullie gaan je gids ontmoeten….een van hen. Het lijkt erop dat het een van hen zal zijn. Wij gaan dus beginnen met het verhaal, wat wij al eerder hebben gedaan met alle parabels waarin een man genaamd Wo in voorkomt. Hij gaat deze ruimte binnen en Wo….zijn jullie! Man of vrouw…en de gids staat daar te wachten. De gids spreekt…”Welkom lieverd! Ik verwachtte jou al! Jij weet dat dit zo is” Jullie zouden kunnen zeggen: “Wie ben jij”?  en de persoon spreekt tegen jullie met een stem die vol liefde is, welwillendheid, kracht, en jullie herkennen de stem zo duidelijk. Het smelt je hart om deze stem te horen….vertrouwen….”Ik ben jouw gids, gidsen. Of je mij nu herkent of niet, wij gaan samen met jullie door je leven en vandaag willen wij jullie iets laten zien.” Er is een plank die schijnbaar in de lucht zweeft en die jullie toebehoort en de prachtige gids zegt: “Er zijn vele potten op de plank en elk daarvan is tot de nok gevuld met zaden.

Als jullie de vorige channeling hebben gelezen weten jullie dat deze zaden geplant dienen te worden op Aarde door jullie…als jullie dit willen doen. En dit prachtige, liefhebbende wezen zegt: “Lieverds, het is tijd. Dit is de reden waarom jullie in deze tijd zijn geboren…de Opwaardering is aan de gang, de veranderingen komen eraan….het Licht gaat zich op de planeet vertonen. Er zijn dingen die niet van het Licht houden. Negativiteit houdt niet van het Licht….het is tijd om de zaden te planten.

Jullie zouden kunnen vragen: “Zijn deze zaden nieuw? Zijn zij er pas? Is het iets dat zomaar op deze plank verscheen?” En de prachtige gids zal glimlachen en zeggen: “Oh, nee….jullie kwamen hiermee op Aarde. Jullie namen ze mee in dit laatste leven en zelfs in het leven daarvoor. Jullie zijn aan hen gewend…zij werden een deel van jullie. Zij hebben erop gewacht tot de zon opkwam en jullie hen kunnen planten.”

Snappen jullie dit? Het is een metafoor voor de Opwaardering. De zon is opgekomen. De gids zegt: “Kies jullie zaden uit!” Jullie zien hun opschrift: welwillendheid, vriendelijkheid, verandering op de planeet, hulp voor jezelf, begrip. Het is anders….het zijn geen dingen….het zijn concepten. Jullie denken: “Wat is het verschil in die zaden? Zij komen allemaal van de planeet. Waarom moet ik er een uitkiezen die ik nodig heb?” De gids zegt: “Jullie kunnen vrijuit kiezen. Het is allemaal vrije keuze. Kijk naar het opschrift.” Jullie kijken naar de labels en zeggen: “Ik neem deze…en daar staat op: “Dingen die ik zou moeten weten!” (Kryon lacht) en: “Dingen die ik zou moeten manifesteren op de planeet, dingen die ik ken.”

Allemaal concepten van jullie in het Veld, lieve mensen….begrijpen jullie dat? Jullie kiezen deze uit en terwijl jullie kiezen zegt de gids: “Het is gedaan! Dit zijn de zaden die jullie met je mee zullen nemen als jullie teruggaan naar je stoel. Dit zijn de zaden die jullie direct zullen planten op deze Aarde en als jullie de volgende Cirkels van Twaalf zullen lezen zullen wij weer samenkomen en kiezen jullie andere zaden die jullie op dat moment nodig hebben. Maar degene die jullie nu uitgekozen hebben gaan waarlijk over begrip…wat jullie nu nodig hebben om te weten in je leven.

De uitnodiging van de gids die alle gidsen vertegenwoordigt, is dus, lieve mensen, is dus om van deze plaats te gaan, nadat jullie met mij over deze liefde hebben nagedacht, want ik blijf een tijdje bij jullie want wij blijven deze zaden een tijdje, samen met jullie, zegenen. Jullie moeten hen energie geven…activeren. Als dit voorbij is zullen jullie hen in je handen hebben….intuïtief…in de stoel en gaan jullie hen in de grond stoppen, met aarde bedekken en water geven. Jullie gaan dingen zien die jullie nodig hebben om te weten en die jullie dienen te begrijpen, en zij gaan regelrecht naar het Veld en de planeet zal weten dat jullie hier waren!

Blijf, en houd de zaden die jullie zegenden in je handen en laat deze zaden ook in jezelf tot ontwikkeling komen. Laat hen in jezelf activeren zodat jullie, als jullie weer terugkomen, niet dezelfden meer zijn!

Blijf!

En zo is het.

Kryon