Kryon Cirkel van Twaalf. Juni 2022 -1

Kryon Cirkel van Twaalf. Juni 2022 –1

2 juni 2022  /Lee Carroll
Geplaatst: 3 augustus 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de eerste channeling van de maand…er zullen er vier zijn, zoals altijd, en het thema voor deze vier zal zijn: de Liefdesverbinding. Lieve mensen, ik kan niet zoveel spreken over dat wat de kern, het zaad is van de grootste energie die er bestaat en die van de Schepper komt. Wij hebben het er misschien op een ander moment over, maar deze energie is het beeld waarover jullie horen dat jullie daarvan zijn gemaakt….gemaakt naar beeld en gelijkenis van de Schepper, en dat beeld is liefde! Dus zal elk van deze vier channelings een attribuut van liefde behandelen.

Wij beginnen deze channeling met de liefde van degenen die jullie niet zien….degenen waarvan jullie misschien denken dat zij er zelfs niet zijn, afhankelijk van hetgeen jullie in deze cultuur is verteld, afhankelijk van de doctrine die jullie hebben geleerd. Of jullie dit nu wel of niet geloven….wat denken jullie over gidsen en engelen? Wat denken jullie over degenen die onzichtbaar zijn en waarvan sommigen zeggen dat jullie gek zijn om te denken dat zij jullie zullen helpen. “Niemand komt jullie helpen en jullie zijn helemaal op jezelf aangewezen”. Is jullie dit verteld?

Het tegenovergestelde is waar en het is overweldigend in zijn waarheid en zijn manier en het is een overweldigende energie in zijn waarheid en schoonheid. Lieve mensen, hier is de waarheid: Jullie komen hier niet alleen…geen enkel mens komt hier alleen. Jullie komen hier niet alleen….nooit. Geen mens komt alleen.

De ziel is een prachtig voertuig dat dat samen met jullie hier komt en die niet aan de andere kant van de sluier blijft. Deze multidimensionaliteit van jullie ziel zit nu exact in de stoel waarin jullie nu zitten te luisteren. Dit is misschien een beetje minder lineair dan jullie wilden horen, maar het is waar. En in deze ziel in jullie is er in vele vormen….dit is de multidimensionale jij…de jij die vorige levens heeft gehad met een bewustzijn dat op de een of andere manier nog steeds in jullie aanwezig is. Een bewustzijn dat nooit weggaat en waar wij eerder over hebben gesproken en over de groep gidsen die met jullie hier komt en die elk leven dezelfde is. Dezelfde engelenaanwezigheid is bij jullie. Sommige mensen hebben gevoeld dat dit een toevoeging aan henzelf is en jullie hebben gelijk….zij voelen als jullie. Zij zijn een deel van het Hoger Zelf waarvan jullie zeggen dat jullie het zijn. Je kunt deze dingen niet scheiden in lineaire groepen en gezichten in een multidimensionale staat. Deze dingen behoren tot een staat die geen enkelvoudigheid heeft, of vormen, of gezichten of aantallen, en toch voelt het wel zo omdat zij zo persoonlijk zijn. Ik zou graag willen dat iedereen, zeker als men hier voor het eerst van hoort, vanavond rustig gaat zitten en hen uitnodigt. Vraag er gewoon om. “Als jullie daar zijn, laat het mij dan zien!” Doe het gewoon en wees niet verrast als jullie menen wat jullie zeggen, dat er een tinteling kan zijn op je huid, en dat betekent dan JA! Dat zorgt dan voor een relatie. Als jullie je hart openen en die vraag stellen is dit een van de prachtigste dingen die een mens kan doen.

Ik wil dat jullie begrijpen dat als zij bij jullie binnenkomen er een ongelooflijke liefde is, de liefde voor de ziel die jullie zijn, de mens die in de expressie is, die jullie zijn. Hun doel is het om jullie te helpen, en daarom worden zij gidsen genoemd die engelen zijn, hoewel jullie hen niet zien, voelen jullie hen wel binnenin je, en in dat gevoel vormen zij wel jullie realiteit. Als jullie dit toestaan zijn zij degenen die jullie de weg wijzen en naar de juiste plaats op de juiste tijd te gaan of beslissingen te nemen door je intuïtie en invloed op jullie te hebben door te zeggen: “Niet door die deur, maar door deze!” Zij zijn degenen die in het Veld om jullie heen zitten en waar wij al eerder over hebben gesproken. Zij houden jullie uit de kansberekening vandaan, lieve mensen, en zij zijn degenen die zeggen dat jullie nog steeds met toeval bezig zijn, zoals men zegt in het land van mijn partner. “Ik gooi elke dag een dobbelsteen als ik het huis uit ga en er kan van alles met mij gebeuren. Maar niet als jullie in contact zijn met je gidsen, niet als jullie het engelendoel begrijpen omdat het deze gidsen zijn die jullie vaak veilig houden. Zij zijn ook de reden dat jullie vandaag hier zijn. Maar dit werkt alleen als jullie (h)erkennen dat het mogelijk is dat zij daar zijn.

“Waarom is dit zo, Kryon? Waarom moeten wij dingen doen om die gidsen te “activeren” om het maar zo te zeggen?” Hier is het antwoord: Omdat jullie de vrije keuze hebben om dit wel of niet te doen! Hebben jullie dit gehoord? Als jullie je hele leven je best doen om hen te negeren en jullie weer achter de sluier terugkomen, zullen wij hetzelfde feest voor jullie vieren als voor degenen die wel contact met hen hadden toen zij vier jaar oud waren. (Kryon lacht) Hebben jullie dit gehoord? Dit is geen oordeel. Er is geen oordeel, maar er is een mogelijkheid voor degenen die begrijpen dat er liefde is als jullie hier komen en zij met jullie meekomen.

Ik wil een plaatje voor jullie schilderen. Ik heb dit al vaker gedaan: Hier zijn jullie dan op deze planeet en doen je best om te overleven en doen misschien je best om een compassievol iemand te zijn en op een slimme manier met kansen om te gaan. Soms laat dit je voelen dat jullie een slachtoffer zijn van de energie die helemaal om je heen is omdat de dingen niet zo lekker gaan, en dan zijn er gidsen die op jullie zitten te wachten en die niets doen omdat jullie hen nog nooit hebben gegroet, en die niets doen omdat jullie hen nooit hebben bedankt en om begeleiding vroegen. Niet vroegen: Ik wil dat jullie mij leiden, ik wil dat jullie mijn intuïtie versterken. Ik wil dat jullie mij helpen!”

Luister, misschien is jullie verteld dat zij niet bestaan en dat het raar is, of dat jullie op iets anders moeten vertrouwen. Misschien is er een profeet of misschien is jullie verteld dat jullie helemaal niet met God kunnen praten en dat iemand anders dit voor jullie moeten doen….al die dingen zitten in de weg van de zienswijze dat jullie hier met goddelijkheid zijn gekomen. Maar omdat jullie vrije keuze hebben zal er niets gebeuren totdat jullie dat activeren.

Activeren betekent dat jullie weer gaan zitten en zeggen: “Ik wil dat jullie in mijn leven komen…jullie zijn echt. Ik geloof dit. Ik dank jullie omdat jullie van mij houden!” Kunnen jullie je de liefde voorstellen die zij voor jullie hebben door jullie te bekijken en jullie te zien rommelen en geloven wat jullie geloven, terwijl zij al die tijd figuurlijk hun hand uitgestoken hebben en zeggen: “Neem mijn hand! Neem hem gewoon. Kan jij ons niet voelen?” Geloof anderen niet maar geloof alleen je eigen kernenergie die in je hart druppelt. Geloof alleen jezelf en zie of hetgeen anderen je hebben verteld juist is en zij zullen je hele leven bij jullie zijn, als jullie dit willen. Zoveel houden zij van jullie en zij geven het nooit op. Zij geven het nooit op en zijn er altijd, want daarom zijn zij bij jullie. Zij komen hier samen met jullie. Wisten jullie dat er een bijeenkomst was van jullie allen voordat jullie in de Wind der Geboorte stapten en zij zeiden: “Voel ons deze keer alsjeblieft. Geloof niets van wat je wordt verteld. Volg je hart. Geloof ons en laat ons jou helpen en leiden naar de goede plaatsen waar geen kuilen zijn en waar intuïtie jullie zal helpen om de juiste partners en de goede mensen te ontmoeten en er zullen dan veel minder problemen zijn, zoals jullie die tijdens je leven hadden. Laat dit een leven van schoonheid zijn, zonder verraad, maar met compassie en goede dingen….daarvoor zijn zij hier.

Er is zoveel liefde. Jullie gidsen, jullie engelen zijn echt, zij hebben zelfs jullie namen, jullie namen die wij in licht zingen, zij horen bij jullie lieve mensen. Er is een systeem van liefde. Er is een verbinding met de liefde van de Schepper, en een deel daarvan komt samen met jullie hier op Aarde, is er altijd en wacht erop tot jullie hen herkennen waardoor jullie naar een goddelijke realiteit kunnen gaan die jullie verdienen door jullie stamlijn als oude zielen.

Ik zou jullie deze dingen niet vertellen als zij niet echt waren. Er is geen reden om jullie iets te verkopen als jullie dit al hebben. Ik zeg jullie alleen maar om dit aan te pakken en zelf te zien of het echt is of niet. Open dit prachtige, mooie gebied dat zal stromen in jullie geest en hart, met een grotere waarheid dan jullie waarschijnlijk ooit is verteld.

Daarom ben ik hier. ik ben hier om jullie informatie te brengen die jullie misschien nooit eerder hebben gehoord. Dit is voor jullie en het is liefhebbend, zeer liefhebbend en wij vragen jullie te volgen wat liefde en liefhebbend is. Het is geen doctrine die wij jullie vragen te volgen. Wij vragen jullie om liefde te volgen die ik breng uit liefde voor de mensheid.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid en wij gaan door met het brengen van lessen zodat sommigen van jullie een verandering van je leven zullen hebben en begrijpen dat er altijd van jullie wordt gehouden en dat jullie nooit alleen zijn.

En zo is het.

Kryon