Kryon Cirkel van Twaalf. Juni 2022 -2

Kryon Cirkel van Twaalf. Juni 2022 –2

2 juni 2022  /Lee Carroll
Geplaatst: 4 augustus 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Kom een beetje dichterbij. De Cirkel van Twaalf is een cirkel van heling. Daarvoor is hij geschapen en niet alleen voor de heling van lichaam en geest als jullie ontdekken dat er een waarheid is die er altijd was maar waar jullie niets vanaf wisten, is dit ook een vorm van helen. Als jullie vreugde ontdekken die jullie nooit hebben gehad omdat er in je leven altijd iets fout ging….als jullie nooit licht aan het einde van de tunnel zagen en het idee hadden dat jullie in de tunnel werden geboren en daar nooit meer uit zijn gekomen….dit is zo herkenbaar voor vele mensen. Dan herstelden jullie je en herschreven jullie dit op de een of andere manier en was er vreugde en vrede en waren er geen zorgen.

Laat mij jullie vragen: Zouden jullie geheeld willen worden? Het antwoord is natuurlijk: Oh, JA. Zouden jullie vreugde willen hebben? Het antwoord is natuurlijk: Oh, JA! Voor velen is het een wonder als zij uit een depressie komen…om uit een gevoel van slachtofferschap te komen…een grote opluchting, het is een redding. Er zijn zovele mensen die dit zeggen en toch is de redding heel dichtbij en wij hebben jullie dit verteld vanaf het begin van de Cirkel van Twaalf, en het is zozeer beschikbaar voor jullie.

De Cirkel van Twaalf is een oefening, een meditatie, en als het de eerste keer is dat jullie dit horen of dat het de eerste keer is dat jullie hier zijn, laat mij dan zeggen dat dit een reis is naar het zelf. Het is een deel van het ontdekken van het zelf. Het is een paradigma dat anders is. Het is een meditatie die jullie helpt om een brug over te gaan van het bekende naar het onbekende. Deze brug is een symbool dat in jullie geest is, dat zegt dat jullie van de ene plaats naar een andere gaan, maar de plaats waar jullie naartoe gaan is een plaats die jullie niet alleen nog nooit hebben gezien, maar waarvan jullie nooit hebben gedacht dat die binnenin je eigen ziel is, lieve mensen.

Dit is een speciale reis en die is niet voor iedereen. Het is een reis die zo echt kan zijn als de stoel waarin jullie zitten. Het is niet doen alsof. Het is ook geen visualisatie. Dit is iets dat jullie kunnen doen. De moeilijkheid is altijd dezelfde. Het eerste deel van de moeilijkheid is dat je werd verteld dat je het niet kan doen. Het is jullie misschien wel verteld door metafysische mensen dat jullie het niet kunnen doen omdat het iets is dat nooit beschikbaar is geweest, en wij zeggen weer dat er verandering is. Wij zeggen het nogmaals….er is verandering! Hebben jullie het niet gevoeld op deze planeet, zelfs nu ik tegen jullie spreek over deze dingen zijn er dingen waar jullie naar uitkijken die nu zelfs gebeuren. De duisternis van een geschiedenis vol oorlog en alle dingen die jullie grootvaders ervoeren die proberen zich weer op deze planeet te vestigen en jullie zien nu gebeuren wat wij jullie hebben verteld over degenen die negatief zijn, die een duistere energie vertegenwoordigen, hun best zullen doen om jullie terug te trekken omdat deze planeet, lieve mensen, op weg is in een andere richting, een richting van Licht, en wij hebben jullie verteld dat er mensen zullen zijn die dit horen en zullen zeggen: “Waar zijn JULLIE geweest? Hebben jullie onder een steen gelegen?” Zij weten niet wat er gaande is en als jullie het nog niet hebben gehoord, luister dan. Als het licht binnenkomt zal het duister zich tonen. Doe een helder licht aan en alle vuil laat zich zien, en dat is wat er nu gebeurt. Het zou nooit gebeuren als het duister zich niet bedreigd voelde….het duister doet helemaal niet anders dan het altijd heeft gedaan en het zal niets op een andere manier doen omdat zij altijd de controle hebben gehad.

Waarom laat het zich nu zien? Waarom toont het zich nu aan de hele planeet? Er is lelijkheid in oorlog, zorgen, horror, dood…net zoals in 1942, 1943, 1944, het is hier allemaal, net zoals toen en jullie zien dit elke dag. Ik zeg jullie dat deze energie zich weer wil opdringen zodat jullie niet zullen besluiten dat jullie geen oorlog meer willen of dat jullie allemaal samenkomen om ervoor te zorgen dat er geen oorlog meer komt.

Dit is waarom de planeet protesteert, lieve mensen, en dit is waar ik jullie over vertelde. Ik vertel jullie dus geen onzinverhaaltje, lieve mensen. ik vertel jullie iets dat ik al vaak heb voorspeld….twee stappen vooruit en een achteruit en jullie lijken nu in een stap achteruit te zijn, maar, lieve mensen, dat komt alleen omdat jullie het licht uitstralen!

Deze Cirkel van Twaalf is nieuw omdat jullie in een Opwaardering zijn. Een Opwaardering van bewustzijn die zich al begint te tonen op deze planeet, en daarom nemen wij jullie nu mee naar een plaats waar niemand jullie ooit over heeft verteld….naar je ziel!

Wij gaan de brug over en lopen kamers en speciale plaatsen binnen en dit zijn allemaal metaforen voor deeltjes van jullie goddelijkheid of jullie geest.

Wij zijn de laatste tijd naar zoveel plaatsen geweest, met al deze afleveringen. Het is tijd om sommige van hen weer te bezoeken, misschien op een andere manier. Wij gaan een precedent scheppen voor alle afleveringen van deze maand. Wat ik wil dat jullie gaan doen is een beetje anders.

Wees er klaar voor als jullie mee willen doen aan deze Cirkel van Twaalf. Als wij die brug over gaan wees dan voorbereid op iets moois…niet iets vreemds. Als jullie iets vreemds willen zijn jullie aan het verkeerde adres want als jullie ermee stoppen om op die manier te denken en begrijpen dat hoe goddelijker jullie worden, hoe meer jullie over jezelf zullen leren, dan dat is niet vreemd; dat is liefde.

Jullie werden gemaakt voor liefde; jullie waren het beeld van liefde, en als jullie gaan naar zelfontdekking gaat dit zich heel, heel positief tonen dat jullie op een plaats voor jezelf zijn…een veilige plaats. Laten wij daar nu naartoe gaan. Ik nodig jullie uit en wij gaan altijd een brug over. Jullie zijn niet alleen. Laten wij samen gaan. Neem mijn hand en laten wij kijken wat daar vandaag voor jullie is. Dit is altijd het mooiste deel…om door de mist te gaan die zoveel mooie dingen verbergt en waarvan sommigen hebben gezegd dat het lijkt op het gaan door de sluier waarvan jullie altijd is verteld dat dit niet mogelijk is, behalve als jullie dood zijn, en dat zijn jullie niet…verre van dat, en jullie kijken nu naar iets dat jullie moesten zien….de schoonheid van jezelf….de schoonheid van jullie.

Wij zijn vaak naar deze plaats geweest in de Cirkel van Twaalf en vaak is er een theater waar wij naartoe gaan of andere kamers. Wij gaan deze keer naar het theater en het kan erop lijken dat dit hetzelfde is en dat wij dit eerder hebben gedaan en wij kunnen dit doen….herhalingen van ervaringen die prachtig zijn, en jullie hebben hen nodig. Er zijn veel mensen die zeggen: “Waarom herhalen jullie dit en dat niet?” en dan vraag ik jullie waarom, en dan zeggen jullie: “Ik vond het heerlijk en ik voelde bepaalde dingen, en mijn vraag aan jullie is: “Als jullie dit toen voelden, waarom zouden jullie hen dan nogmaals willen voelen? Jullie zouden kunnen zeggen dat dit een rare vraag is. Maar, lieve mensen, wij zijn multidimensionaal en als wij voelen dat er iets gebeurt, voelen wij dit voor altijd. Hier op Aarde moeten jullie daar steeds weer naar terug gaan om dit bij je te houden en het dan eventueel met je mee naar huis nemen.

Welkom bij een nieuwe Cirkel van Twaalf. Ik wil dat jullie weer naar het theater gaan. Ik wil dat jullie samen met mij naar het theater gaan en laten wij door die deur gaan waar jullie naam op staat en die jullie niet kunnen lezen omdat die in licht is geschreven. Alles op deze plek is jullie…alles. Dit is een metafoor omdat jullie met lineaire ogen kijken. Als jullie een superkracht zouden hebben om te visualiseren, zouden jullie er nog niet achter komen. Ik wil dat jullie visualiseren wat jullie maar willen en dat jullie blij maakt terwijl jullie naar die vreugdeplaats lopen. Ik zeg het nogmaals: het is de meest comfortabele plaats die jullie kennen…het is jullie thuis en het is gebouwd voor jullie ziel. Het theater binnengaan door die deur….kijk in de rondte naar al die plaatsen….en jullie lopen de trappen af en beklimmen het podium.

Hoe voelt het om op een podium te staan? Jullie zouden kunnen zeggen: “Ik voel mij een beetje ongemakkelijk, Kryon, om op een toneel te staan!” (Kryon lacht) Dat is grappig, want het podium waarop jullie staan is jullie kern….het podium is ook een kern van het theater. Hebben jullie er ooit aan gedacht, Cirkel van Twaalf-luisteraars, dat dit jullie kern is waar jullie altijd al wilden zijn…het is jullie podium….waar alles naar jullie wordt gebracht. Daarom wilden jullie naar het podium….het is waar de Wind der Geboorte blaast….waar jullie vergaderingen hebben over de plaats waar jullie geboren zullen worden en in welke familie…die zielen zijn daar ook. Het is een complex idee, nietwaar, dat jullie je eigen ouders hebben uitgekozen? Wij hebben het hier eerder over gehad.

Vandaag gaan jullie iets doen dat wij eerder hebben gedaan. Het publiek wordt zichtbaar en het zijn er heel veel. Zij zitten niet helemaal om jullie heen want dit zijn speciale entiteiten, als jullie hen zo willen noemen. Zij zijn degenen uit het verleden van de planeet en zij hebben allemaal iets gemeen…zij kennen jullie ziel! Dit kan vreemd voor jullie zijn want in dit leven kennen jullie alleen maar bepaalde mensen en de belangrijke mensen zijn in jullie omgeving als jullie op Aarde zijn en als jullie in je zielenstaat zijn, op het podium, is alles en allen die hebben bestaan bij elkaar en men kent jullie, kent jullie goed en zij weten waarom jullie hier zijn.

De meester-helers van de planeet zitten in de stoelen, waar jullie zijn. Jullie staan op het toneel en zij zitten in de stoelen en zij kijken naar jullie. Wij zijn hier eerder geweest, maar dit is anders. Een voor een gaan zij jullie eren en zij komen een voor een op het podium, en jullie vragen je nu af hoe lang dit wel zal duren. Het zal een fractie van een seconde duren omdat jullie op een multidimensionale plaats zijn waar geen tijd is. Maak je geen zorgen over hoe lang het zal duren. Denk dat zij allemaal om je heen staan, als je dit wilt. Zij raken jullie aan. Misschien hebben jullie je handen al uitgestoken zodat zij die kunnen pakken en zij zullen jullie brengen wat hun specialiteit is…of het nu de schoonheid van vreugde of humor is, het geschenk van heling…heling van de chemie in je lichaam, misschien heling van een ziekte. Zij zijn allen specialisten. Sommigen van hen zijn specialisten in hetzelfde en zij doen het op verschillende manieren, maar ieder van hen wil jullie aanraken en zij willen dit nu doen. Jullie zouden kunnen zeggen: “Daar heb ik geen tijd genoeg voor!” Wat als ik jullie vertel dat zij jullie toch allemaal aanraken. Het is een multidimensionale gebeurtenis en steeds als een van hen jullie aanraakt ligt er een geschenk aan jullie voeten en als zij allen komen in een paar momenten en jullie aanraken, liggen al die prachtige dingen uit het verleden aan je voeten. Als snel liggen er vele geschenken aan je voeten en ik wil een beeld schetsen als het is afgelopen. Dit is het beeld – en het kan maar een of twee seconden duren – als zij ermee klaar zijn liggen al die geschenken aan jullie voeten, hoog opgestapeld. Jullie gaan met je handen over al deze geschenken die jullie in liefde zijn gegeven en zij gaan naar je kern. Dit betekent dat zij in jullie menselijk lichaam gaan en op dat moment komen jullie thuis…terug naar de stoel waarin jullie zitten bij de Cirkel van Twaalf van waaruit jullie zitten te kijken. Alles wat jullie toebehoort blijft bij jullie en jullie hoeven nooit meer naar dat podium te gaan als jullie dit niet willen omdat jullie dit met je mee hebben genomen en zelf kunnen bepalen wat echt is en wat niet. Is het er voor jullie of is het alleen maar alsof…en ik zal jullie een waarheid vertellen: Jullie hebben de heling gemanifesteerd waarom jullie zo vaak hebben gevraagd. Jullie kunnen alles uitpakken als jullie dit willen. Al die heling is er voor jullie. Jullie kunnen een ceremonie of een meditatie houden als jullie dit willen en die aan je lichaam toevoegen want het behoort jullie allemaal toe. Het is aan jullie op zielsniveau gegeven door de voorouders van deze planeet die jullie namen vandaag kennen.

Denk hierover na. Blijf nog even en overdenk dit. Waarom zouden zij jullie namen kennen? Misschien zijn jullie een beetje grootser dan jullie denken? Julie zijn hier vandaag om geheeld te worden!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon