Kryon Cirkel van Twaalf. November 2022 -1

Kryon Cirkel van Twaalf. November 2022 -1

2 november 2022  / Lee Carroll
Geplaatst: 19 december 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is het begin van een maand met onderwerpen zoals wij dit altijd doen. Het onderwerp voor deze maand is zullen vier lessen zijn – als jullie dit zo willen noemen – over een verandering van paradigma.

Laat mij beginnen met een boodschap die jullie allemaal al eerder hebben gehoord.

Er is nu iets aan de hand op de planeet dat wij de Opwaardering noemen….iets dat is voorspeld door de Ouden en zelfs voor jullie zichtbaar is in het nieuws.

Dingen veranderen op manieren die jullie niet hadden verwacht, en sommige van die dingen die jullie niet begrijpen en waarvan jullie denken dat zij negatief zijn en veranderingen brengen op een negatieve manier….en jullie hebben het mis.

“Kryon. hoe kan jij dit zeggen. Er is oorlog en is dat geen stap achteruit?” Het lijkt er inderdaad op, maar als jullie je de boodschappen en de voorspellingen herinneren die ik jullie gaf….al die tijd en zelfs nog onlangs, vertelde ik dat het licht op deze planeet schijnt en dat dit zich zodanig zou gaan uitbreiden dat degenen die investeringen hebben gedaan in het duister daartegen in opstand zouden gaan komen….die alles weer terug wilden gaan trekken naar de wereld van jullie grootvaders!

Hebben jullie dit gezien? Het antwoord is JA. Vele ongepaste dingen zullen op die manier zichtbaar worden; dingen die er misschien altijd al waren worden nu zichtbaar en gaan reageren omdat er gewoon….een beetje teveel licht is. Misschien is er een beetje teveel vrede, misschien een beetje teveel verandering die voor hen niet comfortabel aanvoelt voor organisaties, landen, systemen, die erop rekenden dat zij in het duister zouden zijn of buiten de integriteit, en opeens is er een reactie.

Dat is wat er aan de hand is.

Er zijn dus zelfs paradigma’s van Opwaardering in spiritualiteit, in het bovennatuurlijke waar wij over spreken en die de dingen die jullie kunnen doen verhogen, dingen die er al waren voordat werd bewezen dat bewustzijn energie is. Er was het idee dat mensen een samenhang van gedachten kunnen scheppen en dat zij dit kunnen doen op een niet-lineaire manier, bijna op een multidimensionale manier die andere groepen mensen beïnvloedt. Daardoor zijn er groepen die samenwerkten en baden om vrede en die weer andere groepen op de planeet vroegen om op hetzelfde moment hetzelfde te doen en het idee is dan dat jullie samenhang hebben tussen deze groepen. Hoe ver zij ook weg waren. De resultaten waren verbazingwekkend. Het is pas de laatste 10 jaar waarin jullie deze resultaten kunnen meten….en deze gemeten resultaten waren zeker verbazingwekkend: Het werkte!

Maar het uitgangspunt is nog steeds lineair….hoe goed dit uitgangspunt ook is.

Een groep mensen die samenkomt kan een specifieke lichtenergie scheppen die verzonden en gevoeld kan worden door andere groepen op de planeet die dan ook in samenhang andere lichtenergie zullen scheppen. Het idee is dat dit allemaal samen zal uitbreiden naar anderen die niet tot de groepen behoren en die toch helpen bij het scheppen van samenhang bij degenen die de beslissingen nemen….bij degenen die stemmen en gewoon naar de mensen op de planeet zodat ook zij deze samenhang krijgen en jullie uiteindelijk vrede gaan krijgen op deze planeet.

Met heling gaat dit hetzelfde. Dit is al een zeer lange tijd gedaan en pas is de laatste twintig jaar is gemerkt dat dit diepgaand effectief is….diepgaand….onverwacht.

Dit is waar wij nu zijn. Maar ik kan jullie iets vertellen: Een verandering in dit paradigma van hoe dit wordt gedaan, eerder nog wat hiervan verwacht kan worden….komt eraan. Met gebruik van dezelfde principes, hetzelfde paradigma waarin jullie op een lineaire manier waren….met een nieuw idee dat daarin is opgenomen om het tienvoudig te versterken.

Ik geef jullie dit voorbeeld: Laten wij doen dat op de oude manier – tot nu toe een goede manier overigens; de enige manier – dat ieder van jullie een toverstokje van licht heeft dat jullie in je handen houden en dat samenhang genereert in je groep. Iedereen heeft zo’n toverstokje van licht dat een samenhang van licht schept dat krachtig is om vrede te scheppen, zou je kunnen zeggen. Het toverstokje van Ontwaken, zou je kunnen zeggen. Als zij in deze staat mediteren zien anderen in andere groepen op de planeet dit en krijgen zij dit toverstokje ook en opeens zijn ook zij allemaal in staat om hun toverstokje van licht te gebruiken. Dit is het oude paradigma en daar is niet mis mee. Integendeel: het is prachtig!

Het idee is dat als genoeg mensen dit toverstokje van licht voor vrede  en ontwaken dragen, wordt dit licht overgedragen naar anderen. Maar er gebeurt ook nog iets anders en dat is heel lineair…heel lineair. Jullie kunnen dit de wet van het omgekeerde vierkant noemen, of wat dan ook, als jullie in de fysica hiervan willen gaan, en hier is het. Als jullie stoppen met de samenhang, met de meditatie, verdwijnen de anderen. Wat jullie hopen is dat er genoeg mensen met een toverstokje zijn om Vrede op Aarde te krijgen en de heling die jullie proberen, en dus doen jullie het nogmaals…en weer… Daar is niets mis mee.

Maar wat als jullie deze ervaring zouden kunnen verhogen met nog een paradigma? Een complete verandering die toch hetzelfde is….een beetje niet-lineair. Ik zal het jullie nu vertellen: Degene die het toverstokje vasthoudt zegt: “Laat dit stokje MIJ zijn” en binnenin jezelf worden jullie dit stokje. Hier is iets dat anders is. In plaats van dat jullie een toverstokje in de hand hebben, dat een stukje gereedschap is, dat jullie hier en daar kunnen gebruiken zodat anderen het kunnen zien en jullie het gereedschap uiteindelijk wegleggen. Maar als jullie dit in jezelf stoppen – luisteren jullie – is het daar voor altijd! Het gaat in jullie DNA. Het gaat in jullie cellulaire structuur, in jullie bewustzijn….en jullie WORDEN het licht!

Jullie delen dit met de anderen van de groep om je heen zodat ieder van hen de mogelijkheid heeft om ook een toverstokje te dragen of het toverstokje te worden; om licht in zichzelf te hebben zodat hun bewustzijn dit uitstraalt. Het blijft daar. Er is geen sprake meer van het wegleggen van het toverstokje of zoiets, want nu blijft het daar. Tot aan hun laatste adem blijft het daar. Het licht in hen is geschapen en jullie hebben in een samenhangende groep een combinatie van enkelen die het licht hebben gevonden en anderen die nog steeds het toverstokje vasthouden omdat zij nog steeds willen uitzoeken hoe dit werkt.

Een andere groep op de planeet bevindt zich in dezelfde situatie en ook zij zien het.

Wees dit licht binnenin je. Dit is de meditatie: Niet alleen vasthouden. Maar als er die andere groep is aan de andere kant van de planeet en zij zelf het licht worden – sommigen binnenin en anderen die het in de hand houden – als die meditatie voorbij is, luister dan hiernaar: als jullie hiermee klaar zijn, zijn jullie met zoveel mensen die LICHT zijn geworden. Jullie hoeven het stokje niet meer weg te leggen. Het is niet meer van: als je het weglegt is het weg. Nee, in plaats daarvan blijft het….tegen alle lineaire regels en wetten in. Het blijft en breidt zich uit naar anderen en ook zij zien het licht, worden het licht en het blijft bij hen. En langzaam, door de tijd heen, als jullie dit weer en weer doen groeit dit allemaal. Het is geen wetmatigheid meer dat dingen verdwijnen. Integendeel, het gaat opeens groeien….vanzelf…en de mensen zien het licht en willen het licht worden dat zij zien…die schoonheid. Zij willen die schoonheid van binnen hebben. Zij willen die vrede in zich hebben.

Zien jullie hoe dit zich over de planeet kan verspreiden op een niet-lineaire manier en dat het sterker wordt in plaats van te verdwijnen. Dat is een nieuw paradigma van jullie die groepen vormen die aan vrede of heling denken. Opeens hebben jullie iets dat groeit. Het stopt niet zodat jullie het weer moeten doen en dan erop hopen dat het even blijft. Het groeit vanzelf en er zijn steeds meer mensen die het snappen en hun toverstokje aan andere groepen geven, want opeens, zijn zij het zelf geworden en zijn zij degenen die deze planeet bewandelen voor de rest van hun leven.

Ik hoop dat jullie begrepen dat deze nieuwe gereedschappen nodig zijn om slag te leveren met het duister dat nu naar buiten wil komen en dat alles wil slaan dat nieuw is en met het licht te maken heeft. Het vecht tegen elk ontwaken….hoe klein ook, dat zegt dat het een andere Aarde wil. Een Aarde met compassie en integriteit. Een Aarde die ertoe doet. Een natuur die ertoe doet. Een ander paradigma van leven waarin licht het verschil maakt en dit licht overal gezien kan worden.

Dit is de boodschap van vandaag. Het is doenbaar, lieve mensen. Probeer het eens….jullie zullen het zien!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon