Kryon. – Cirkel van Twaalf. – November 2023 -1

Kryon.Cirkel van Twaalf.November 2023 -1

1 november 2023 / Lee Carroll
Geplaatst: 14 januari 2024
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de eerste boodschap van de maand en deze gaat heel anders zijn omdat het een uitleg zal zijn van een woord dat ik een jaar geleden gaf. Ik heb het hier vorige maand over gehad, maar niet in dit programma en ik zal het nu weer doen.

Elk jaar geven wij een woord dat het jaar kan beschrijven. Mensen houden hiervan, zelfs al is het woord van het vorige jaar nog steeds actief is, willen zij het veranderen. En dus deed ik dat ook en het woord waarin ik het veranderde was dit: Dit is het jaar van HERSTEL. Mensen die hiernaar kijken krabben zich op het hoofd en zeggen: “Wij kijken naar de wereld van vandaag, Kryon, en het lijkt er helemaal niet op dat wij herstellen van wat dan ook. In feite lijkt het erop dat wij juist de andere kant van herstel opgaan.”

Ik zal dit nu uitleggen voor iedereen die nu kijkt, voor al de leden van de Cirkel van Twaalf en voor degenen die interesse hebben. Juist op dit moment is er het kritieke punt op de planeet dat actief betrokken is bij herstel. Dit is wat het betekent: Als mensen in het ziekenhuis in coma liggen en zij daar na verloop van tijd weer uitkomen is dit zeer opwindend. Allereerst is er natuurlijk de mogelijkheid dat zij daar niet uitkomen. Dit is een metafoor die ook voor de mensheid geldt. De mensheid is altijd in een coma van donkere energie geweest. Als je historicus bent heb je daar geen enkele twijfel over als je daar helder naar kijkt.

De menselijke beschaving is altijd over een ding gegaan: Je kunt de ontwikkeling van een beschaving altijd afmeten aan de oorlogen die zijn voeren en die oorlogen gaan maar door…..met andere woorden: er wordt gewoon niets geleerd. Van een oorlog wordt ook nooit iets geleerd en ook al is de oorlog weer afgelopen lijkt het erop dat iedereen zijn leven leeft, van een lunch geniet, en weer een nieuwe oorlog begonnen gaat worden.

Dit wordt nu menselijke natuur genoemd….dat geen enkele generatie dingen leert die het over oorlog door kan geven aan de volgende generatie. Zij doen het eenvoudigweg weer!

DAT is een coma…een donker coma! Duisternis brengt irrationaliteit en disfunctie en dat is waar de mensheid steeds is geweest. Het werk dat ik doe heeft een punt in zich…een thema. Als jullie mij, Kryon vragen waar mijn werk over gaat, gaat het over het ontwaken van mensen op deze planeet. Het gaat over de Nieuwe Mens op deze planeet.

Ik ben hier nu meer dan dertig jaar en de boodschap die ik bracht toen ik hier kwam was dit: Jullie zullen geen Armageddon hebben zoals dit voorspeld was voor het jaar tweeduizend en later en in plaats daarvan zouden jullie gaan naar iets dat onverwacht is. Jullie zouden een veldslag krijgen tussen donker en licht. Maar die veldslag zou ook het omslagpunt zijn tussen donker en licht op de planeet. Jullie zouden ontwaken uit een duisternis die er eonenlang was en het hoogste bewustzijn ontwikkelen dat de planeet ooit heeft gehad en wat uiteindelijk zou resulteren in: geen oorlog!

DAT is wat ik heb gezegd en dat is altijd het thema van Kryon geweest…in al die jaren.

En hier zijn wij nu!

Jullie zijn aan herstellen van het coma. De mensheid begint nu te ontwaken uit die duisternis, en wat er bij dat ontwaken gebeurt is zeer interessant. Er zullen mensen zijn die uit dit coma komen en er zullen mensen zijn waarbij dit niet zo is….en dat is het punt!

Degenen die er niet uitkomen hebben geen bewustzijn van een hoger niveau. Er is een gezegde dat jullie niet omhoog kunnen kijken in bewustzijn….jullie moeten daar zijn en dan naar beneden kijken. Jullie weten niet wat jullie niet weten. Jullie kunnen niet in een bepaald bewustzijn zijn en je voorstellen dat jullie in een hoger bewustzijn zijn. Dit is niet de manier waarop het werkt. Jullie bewustzijn lijkt altijd accuraat, waar en correct te zijn….behalve als jullie ontwaken voor een hoger bewustzijn! Het is als het uitvinden dat er geen Sinterklaas bestaat (Kryon lacht) voor degenen die kinderen waren in de cultuur van mijn partner.

Het lijkt erop dat jullie ouder en wijzer zijn geworden en zeggen: “Oh, dat was lief en leuk, maar nu ben ik ouder en wijzer en ga vanaf hier verder en ik zie de liefde die daarin zit!”

Degenen die dus niet ontwaken uit die duisternis hebben dus geïnvesteerd in dat wat hun realiteit is en zij willen daarin blijven. Wat dit betekent is dus dat zij altijd zullen proberen om jullie terug te trekken naar de realiteit waaraan zij gewend zijn en die jullie hadden toen jullie gewend waren aan het coma….hebben jullie hen gezien? Beginnen jullie hen te herkennen? Het verschil met deze Opwaardering is dat jullie met je wereld verder gaan in een richting die er voorheen niet was. Het idee dat de ene generatie niet leert van de andere is nu voorbij en jullie kijken naar generaties die kijken naar de generaties van het verleden en zeggen: “Wat dachten jullie? WAT DACHTEN JULLIE toen jullie allen collectief samen kwamen en besloten om alle menselijke wezens op Aarde te bedreigen met oorlog?

Het begint voor heel veel mensen logisch te klinken dat er geen oorlog meer zou moeten zijn. In die mate dat vele landen vandaag kijken naar wat er aan de gang is, er niet aan mee willen doen. Zij willen niet meedoen aan een oorlog van Oost en West of Noord en Zuid. Zij willen niet meer meelopen op de oude politieke lijnen waarop hun voorouders liepen. Of zelfs ook hun grootvaders liepen.

Jullie zien dit vandaag. Vele landen die voorheen eraan meededen….doen nu niet mee! Ongeacht waar de oorlogen zijn, ongeacht waarom zij er zijn, wat de redenen ook zijn van degenen die eraan meedoen….degenen om hen heen proberen te helpen en doen niet mee.

Lieve mensen, dit is nieuw! Dit is het menselijk ras dat iets doet wat door de Ouden was voorspeld. Ik ben vaak met jullie naar leerplaatsen gegaan die jullie toonden dat de Ouden daar waren en dit moment voorspelden, waarop een ander pad mogelijk was….een pad dat mensen nooit eerder beliepen…een hoger pad, en dat dit de tijd daarvoor was….de precessie van de equinoxen. De astronomie ervan was juist…met name voor de Ouden. Ik vertelde jullie dat het zou komen, wanneer het hier zou zijn en jullie zitten er nu in.

Voor degenen van jullie die bang zijn voor wat er nu gebeurt en wat er zal gaan gebeuren…dit is voor jullie: Het werd verwacht. HET WERD VERWACHT! Alle dingen eromheen….werden door mensen geschapen….hoe slecht dit zou zijn! Dat is de vrije wil van mensen. De zorgen zijn er. De horror is er, maar, lieve mensen… dit is wat wij jullie vertelden over de veldslag tussen donker en licht.

Het nieuws wat ik jullie wil geven en wat ik vorige maand heb gechanneld is dit: Dit kunnen de laatste veldslagen op Aarde zijn. Niet op een negatieve manier maar op een positieve manier. De Aarde kijkt naar wat er allemaal gebeurt en ziet wat jullie voorouders zagen en het resultaat is: Nooit meer! Wij kunnen beter dan dit! Het kan nog een generatie duren, maar het licht begint te komen. Er gaan kleuren komen naar een zwart/witte Aarde op manieren die jullie misschien niet zouden willen, maar dit is wat wij jullie vertelden over wat er zou gaan gebeuren….dat het duister zo bovenop jullie licht zou willen zitten, lichtwerkers, om jullie te elimineren.

Angst zal dit voor hen doen, wij hebben jullie dit verteld. Als jullie in angst en zorgen zitten is jullie licht toegedekt, wij hebben dit verteld!

Dit is de waarheid van de dag. Jullie herstellen van een oude energie, van een oude tijd, van een oude menselijkheid en jullie ontwaken nu uit een coma naar iets waar jullie nu voor kunnen zorgen op manieren die jullie voorheen niet konden omdat het bewustzijn van de planeet begint te bewegen. Het begon een tijdje geleden te bewegen…het gaat langzaam en er zijn generaties voor nodig. Het gaat met generaties zoals wij jullie een tijd geleden vertelden toen wij het over de Indigokinderen hadden.

Dit zijn nieuw-bewuste mensen die op een andere manier denken. Het is het begin van degenen die hier nodig waren tijdens de Opwaardering. Voor sommigen van jullie is dit nu heel logisch. Mijn verzoek aan jullie is om liefde te sturen naar de planeet als die dit nodig heeft. Voor degenen van jullie die nu in vrede leven: kijk naar de conditie van licht waarin je nu bent, kijk ernaar en pak het in een doos en stuur dit naar degenen die geen vrede hebben. Denk er niet over na wie het verdient of wie het nodig heeft. Stuur het gewoon naar allen die in de problemen zitten…naar iedereen de liefde nodig heeft…..daarom zijn jullie hier! Dat is waarschijnlijk waarom jullie op dit moment naar deze channeling luisteren.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op jullie allemaal.

En zo is het.

Kryon