Kryon Cirkel van Twaalf. Nr. 1 

Kryon Cirkel van Twaalf. Nr. 1 

2 september 2020
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Gezegend is de mens die zichzelf ziet zoals wij jullie aan de andere kant van de sluier zien, als waardig om de waarheid te horen. Waardig te zijn voor de dingen die voor hen altijd mogelijk zijn geweest. Gezegend zijn de mensen die de pracht van hun ziel zien, van de Schepper die jullie God noemen.

De Creatieve Bron heeft vele namen, vele culturen. Soms willen jullie het woord God niet gebruiken vanwege het stigma van wat jullie is verteld over dit woord. Het maakt niet uit, God heeft vele namen en een daarvan is God. Sommigen ervan zijn zo kostbaar dat men hen zelfs niet wil uitspreken. Deze Creatieve Bron wordt door vele mensen gezien als de perfecte Bron van Liefde van het Universum….de Schepper van alle dingen. Het mooiste van deze Schepper….zijn jullie! Op deze planeet spelen jullie de hoofdrol. Wij hebben jullie al vaak verteld dat de wijsheid van de Inheemsen jullie vertelt over eenheid met de natuur die de naam Gaia heeft en dit is een van de vele dingen die jullie zijn verteld. Door jullie cultuur zijn er vele dingen verborgen, dingen die jullie cultuur niet naar voren heeft gebracht over het verleden. Dingen die jullie cultuur niet heeft verteld over dingen die al zo lang de hoeksteen waren.

De channeling van vandaag wil jullie hier opnieuw mee in verbinding stellen….niet met wat jullie verloren zijn maar met hetgeen jullie gewoon niet is verteld. Het IS daar, lieve mensen, het is daar allemaal! Ik wil het weer tegen deze groep zeggen, ook tegen mensen die dit misschien nog nooit hebben gehoord: Weten jullie wat het innerlijk aangeborene is? Als jullie mij hebben horen spreken over het innerlijk aangeborene weten jullie waarover ik het heb. Ik wil spreken over iets dat in jullie lichaam aanwezig is en dat een sleutelrol speelt, als jullie dit woord willen gebruiken, in de Helingscirkel van Twaalf….iets wat jullie moeten weten en nu kunnen gaan horen. Sommigen van jullie zullen op je hoofd krabben maar er zijn vele mensen die niet weten wat het innerlijk aangeborene is, maar ik ga het jullie nu vertellen.

Er is een intelligentie in jullie cellulaire structuur die niet noodzakelijk ook in jullie hersenen aanwezig is. Jullie hersenen zijn de hoofdcomputer en de “herinneraar”….het heeft een deel van jullie bewustzijn, maar niet alles. Jullie bewustzijn is een triade (driemanschap) van jullie pijnappelklier, je hart en jullie hersenen, maar jullie hersenen zijn niet alles wat er is en ook al controleren de hersenen heel veel van wat jullie lichaam doet is er iets dat het innerlijk aangeborene wordt genoemd, en dat innerlijk aangeborene is slimmer dan jullie. Het weet veel meer over wat er in het lichaam aan de hand is dan jullie. Er zijn dingen waarvan jullie misschien hebben gehoord in verband met het innerlijk aangeborene en een daarvan is kinesiologie. (bewegingsleer van het lichaam) Het heeft ook een andere naam: Spierentest. Kinesiologie en spierentest worden zelfs in de wetenschap gebruikt, door doctoren en het is iets waarvan men absoluut weet dat het werkt…..misschien niet zo goed waarom het werkt. De spierentest wordt soms gebruikt om te weten wat het lichaam wil over de dosis van een medicijn of supplement. Bij deze test wordt er gevraagd: Ja of nee? Is het lichaam hier klaar voor?

Het innerlijk aangeborene is verantwoordelijk voor een van de grootste helingsmodaliteiten die op de planeet bestaan….Homeopathie! Hoe kan je een tinctuur nemen die een signaal is om te helen dat zo klein is dat het een miljoenste deeltje van iets is, veel te klein om welke chemische reactie dan ook van het lichaam te krijgen. Jullie doen het in je mond, onder je tong, en het lichaam voert dan uit waar de tinctuur voor is. Homeopathie wordt al eeuwenlang gebruikt, en het werkt! Als jullie in bepaalde landen naar een winkel gaan om een remedie te kopen verkopen zij jullie niets anders dan homeopathie omdat zij de kracht kennen van het signaal van onder je tong en dat jullie hersenen dit zien. Dit is het innerlijk aangeborene, lieve mensen, en deze dingen gaan verder en verder. Zij corresponderen ook met het bewustzijn. Hier is wat ik wil zeggen: Hebben jullie gehoord van affirmaties en hebben jullie je afgevraagd waarom zij zouden kunnen werken?

Iemand zegt: “Ik ben geheeld. Ik ben compleet en ik ben puur” terwijl die persoon misschien wel liegt op zijn of haar ziekbed ligt en jullie misschien zeggen: “Wat vreemd dat iemand die op zijn ziekbed ligt vertelt dat hij gezond is.” Dit is waar het innerlijk aangeborene begint te werken omdat er een bewustzijnsdeel is van het innerlijk aangeborene dat hoort wat jullie zeggen….omdat jullie de baas zijn. Het bewustzijn van jullie lichaam zijn jullie en als jullie iets tegen het lichaam vertellen zal het innerlijk aangeborene dit horen en net als bij homeopathie de dingen gaan implementeren die jullie zeggen. Hebben jullie dit gehoord? Zo krachtig is jullie bewustzijn als het een proces begint dat er altijd al is geweest!

Wij hebben jullie ook over het tegenovergestelde hiervan verteld, dat als jullie beslissen om je lichaam te vertellen dat het waardeloos is, jullie innerlijk aangeborene een proces van ongezondheid, van ziekten zal starten. Als jullie waardeloos zijn horen jullie hier niet eens thuis! Dit is wat jullie je lichaam vertellen!!! Daarom zeggen wij ook altijd dat jullie voorzichtig moeten zijn met wat jullie zeggen want het innerlijk aangeborene, het slimme lichaam, luistert, en als de baas dingen vertelt zal het zijn best doen om die dingen te implementeren. Net alsof jullie een tinctuur onder je tong leggen die zegt: “Word ziek” Dan gebeurt het ook. Zo krachtig zijn deze dingen, lieve mensen, het wordt innerlijk aangeborene genoemd.

Mijn partner heeft het over hypochondrie gehad. Hij had een vriend die vanaf de schooltijd al bang was dat hij van alles zou krijgen en dat hij zou sterven aan kanker. Zijn hele leven lang was hij ziek en zijn hele leven lang hoorde mijn partner dat hij dit had en dat had en niet lang zou gaan leven. En dat deed hij ook niet. Zijn hele leven lang vertelde hij zijn lichaam waar hij bang voor was en het lichaam deed dit allemaal en hij overleed aan hetgeen waar hij het meest bang voor was: kanker! Dit komt omdat hij zichzelf programmeerde voor disfunctie.

Het gaat twee kanten op, lieve mensen. Wat zouden jullie denken van jezelf programmeren voor grootsheid?

In deze Cirkel van Heling – deze Cirkel van Twaalf – is het innerlijk aangeborene van vitaal belang, want als jullie beginnen met de visioenen die ik jullie geef en die jullie leiden in waar jullie doorheen gaan, zal jullie slimme lichaam, jullie innerlijk aangeborene zeggen: “Dit ga ik doen, want dit is echt! Dit is wat het bewustzijn zegt. Dit is wie wij zijn en waar wij zijn. Kijk, er worden voeten gewassen, er zijn genezingen enzovoorts….kijk naar de affirmatie. Ik luister naar wat het bewustzijn heeft te vertellen over wie je bent en wat er nu gaat gebeuren.” Jullie innerlijk aangeborene, lieve mensen, is een deel van dit helingproces. Men noemt het niet voor niets het slimme lichaam…. Met een zeer goede reden omdat het slimmer is dan jullie en soms, lieve mensen, zal het zelfs rond jullie gaan, en wat ik daarmee bedoel is dat als jullie in een speciale positie komen, met name tijdens deze visualisaties, het innerlijk aangeborene zelfs als jullie twijfelen zal zeggen: “Ik ben slimmer dan dat!”

Wat denken jullie van een heling vandaag in plaats van te twijfelen? Dit is het slimme lichaam en dit hebben jullie nodig bij elke Cirkel van Heling, samen met homeopathie, met de verbinding met je ziel en dit brengt jullie naar een plaats die nieuw is. Het is nieuw! Verbinding met het niveau van de ziel hebben wij jullie nooit eerder op deze manier gegeven.

Deze heling is niet nieuw. Het is ook spontane genezing. Jullie kijken naar de processen van wonderen terwijl jullie nooit begrepen dat dit processen zijn die ingebouwd zijn in het lichaam die zo diepgaand zijn dat zij op elk moment spontane genezing kunnen bewerkstelligen. Dit is de energie waar wij later vandaag ook mee werken en waar wij ook elke week mee zullen werken. Denk aan de diepgang hiervan…..iets wat jullie altijd al hadden!…..altijd hadden en dat op de een of andere manier ontwaakt, zich dingen realiseert en ziet!

“Kryon, als dit het geval is, waarom doe je dit niet maar een keer?” Ik zou willen dat dit zo was, lieve mensen, maar door vrije keuze hebben jullie zoveel geleerd dat dit de manier waarop het werkt tegenwerkt. Er zijn mensen die jullie vertellen dat jullie niets voorstellen en er zijn mensen die vertellen dat jullie groots zijn en van de Creatieve Bron komen en dat jullie ziel voor altijd verdoemd kan worden terwijl jullie ziel gemaakt is naar zijn beeld en gelijkenis, zeggen zij dat jullie zoveel moeten afleren in plaats van dat jullie in de energie van de Creatieve Bron van liefde staan die zoveel van jullie houdt.

Dit is de lering, de waarheid, het gebed….en die werken zoveel beter als jullie je verbinden met de Bron in plaats van op je knieën hierom te smeken. Deze verbinding met de Bron is de volgende stap naar de ziel die jullie allemaal hebben gezocht…..wat jullie doctrine ook is….alle meesters die jullie hebben zitten daar…in je ziel! Jullie zullen hen zien en voelen en zij kunnen van jullie houden. Zij steken feitelijk hun hand uit om die van jullie te pakken.

Dit is waar wij naartoe gaan. Dit is nieuw. Het is geen doctrine. Het is geen religie. Het is geen geloofssysteem lieve mensen, het is gewoon Jij met Jij. Jullie voelen het gewoon of jullie voelen het niet. Als jullie naar die Cirkel van Twaalf gaan zal er veel zijn om aan te werken, veel af te leren en de ware majesteit te ontdekken van Spirit, van God, binnenin jezelf.

Er komt nog meer.

En zo is het

Kryon

Cirkel van Twaalf-channeling 1. 

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon.

Kom een beetje dichter bij mij. Kom een beetje dichter bij deze energie van de andere kant van de sluier die ik nu eenendertig jaar heb gebracht.

Wat betekent dit voor jullie? Degenen voor wie deze energie nieuw is zien dit misschien niet zo als degenen die dat al langer ervaren. Het idee van channelen is dat er een groter idee is dat verborgen is in de waarheid die hier wordt gepresenteerd door degenen die spiritualiteit verbreiden op deze planeet…..een verborgen waarheid die verder gaat dan alles wat jullie is verteld. Een grotere waarheid die er altijd is, altijd bij jullie is. Ik heb veel tijd gebruikt om jullie grootse verhalen te vertellen, de metaforen, de parabels over hoe groot(s) jullie zijn en hoeveel de Schepper van jullie houdt….van de ontdekkingen die jullie kunnen doen door gewoon te zitten luisteren en geliefd te zijn. Dit is altijd de belofte geweest van de profeten van de planeet. Als jullie naar een rustige plaats gaan en daar blijven zal uiteindelijk een deel van de mist optrekken en kunnen jullie de liefde van de Creatieve Bron voelen die daar is.

De belofte van de Cirkel van Twaalf is dat jullie naar een plaats gaan die daarop lijkt….een plaats die bij jullie hoort en jullie doen het alleen. Dit gaan wij straks doen en laat mij jullie gids zijn bij deze meditatie. Mijn representatie voor jullie is die van een partner, van familie…zelfs niet die van leraar….jullie luisteren alleen maar naar mijn stem die hieraan meedoet en ik nodig jullie uit om mee te doen aan wat beschikbaar is en altijd al beschikbaar was, mooi is, geweldig is, en wat altijd al een deel van jullie is geweest. Er is altijd een vraag over hoe echt deze dingen zijn. Niet al te lang geleden, in de eerste Cirkel van Heling, ging ik door een scenario en vroeg jullie hoe echt dit voor jullie was. Is iets wat jullie je voorstellen hetzelfde als wanneer jullie wakker worden en iets aanraken? Jullie zouden zeggen: “Nee, dit zijn twee verschillende realiteiten. Er is de echte realiteit waarin ik rondloop en werk en er is de andere realiteit die op de een of andere manier in mijn droom bestaat.”

Ik wil jullie iets vragen: Wat als de droom de ECHTE realiteit was en waar jullie in rondlopen een 3D-representaie is van het beste wat jullie kunnen doen onder de huidige omstandigheden van een planeet met lage energie. Wat als de visualisaties die jullie voor jezelf kunnen samenstellen en multidimensionaal worden feitelijk echter zijn dan hetgeen jullie met je hand kunnen aanraken?

“Kryon, waarom zeg jij zoiets? Waar is de basis hiervoor?” Ik zal jullie die geven: Als jullie in minder dan vijf dimensies leven is alles wat jullie hebben in minder dan vijf terwijl er toch honderden realiteiten zijn met dimensionale attributen.

Wat is echt en wat is niet echt? Wij zeggen het nogmaals, maar het lijkt op kleur ten opzichte van zwart/wit. Jullie zijn in zwart/wit. Het is alles wat jullie kennen en daarom is dit jullie realiteit en als jullie kleuren zien, zien jullie hen als schaduwen van wat jullie denken dat echt is en deze schaduwen worden dan onecht. Voor sommigen worden zij fantasie of bedrog en voor sommigen zelfs het kwade, en hier zijn jullie dan en leven in een fractie van de ware realiteit van het Universum en denken dat dit de enige realiteit is die jullie hebben. Zien jullie dit….zien jullie waar ik vandaan kom? Daarom ga ik jullie straks vragen om die brug over te gaan.

Wat als jullie….gewoon wat als….het ECHTE zouden gaan binnenwandelen en jullie uit een beperkte realiteit zouden gaan waarvan jullie denken dat die alles is wat er is? DIT IS DE WAARHEID. Ik heb heel vaak tegen jullie gezegd dat degenen die een bijna doodervaring hadden gaan door die tunnel en trekken even het gordijn opzij en zien de realiteit van God, hun ziel. Zij zien de familie, zij zien alles wat is. Hun hart springt op en zij zeggen: ”Oh, jee!” en zij willen niet terug! Als dit aan een mens is onthuld, deze realiteit aan de andere kant van de sluier, wil hij niet meer terug.

Wat vertelt dit jullie over deze realiteit van 3D waarin jullie rondlopen en waarvan jullie denken dat het alles is wat er is? Er zijn veel mensen die zeggen: “Ik ga niet naar die plaats waar jij bent. Ik vind het maar vreemd. Ik hou mij niet bezig met dit soort dingen. Ik weet wat echt is en wat onecht is.” Het antwoord is: Nee, dat weet je niet! Je hebt geen idee. Jij denkt dat het zo is, en dus is de uitnodiging om naar die plaats te gaan waar je alles moet laten vallen wat jij denkt te weten. Laten wij daar nu naartoe gaan. De oefening waar ik nu doorheen ga, het proces….hoe jullie het ook willen noemen, is een reis naar het onbekende en zoals zo vaak zeg ik het weer: Jullie gaan van wat jullie weten naar wat jullie niet weten en in dit proces moeten jullie de dingen afleren waarvan jullie denken dat zij echt zijn, accuraat zijn, echt zijn, en dat is moeilijk en zwaar. De reden is dat wat jullie is gegeven vaak door ervaringen kwam, door jullie ouders, door degenen die van jullie houden, jullie priesters, jullie rabbi’s, over God, wat het proces van God is….wie God is, wat jullie daarmee doen. Hoe te handelen? Wat als zij steeds het beste aan jullie gaven wat zij hadden? Er was geen misleiding….zij gaven het beste wat zij hadden en bij de zich ontwikkelende Aarde is de mens zich ook – met vrije wil – op een prachtige maar langzame manier aan het ontwikkelen….op eigen snelheid en op een prachtige manier, na de precessie van de equinoxen in 2012 ontwikkelt men zich naar de Nieuwe Mens en de Nieuwe Realiteit, en dit vereist, lieve mensen, het vereist, dat jullie op zijn minst kijken wat daar zou kunnen zijn wat jullie nooit eerder hebben gezien.

Ik zeg “vereist” omdat er tijdens deze dagen steeds mensen zullen zijn die ter discussie stellen wat hen is verteld door wetenschappers, zelfs als het gaat om de basiswetten van Newton en Kepler en degene die jullie hebben gebruikt en waarop jullie hebben vertrouwd dat zij zouden werken…..en opeens lijken andere aspecten – ook van hun werk – zich te openbaren en kunnen jullie daarin meegaan of niet. Velen zullen niet meegaan omdat zij zich niet kunnen verwijderen van hun levenswerk dat niet groter is en zal worden dan een ui.

Jullie ui kan worden afgepeld….de lagen van informatie die jullie werd gegeven kan laag voor laag worden afgepeld naar een grotere waarheid….de waarheid over jullie pracht….niet jullie minderwaardigheid maar jullie pracht, en daarin is er heling. Oh, er is meer dan dat. Oh, daar is ook een tijd waarin jullie een langer leven kunnen hebben. Ik zei in de vorige Cirkel dat jullie lichaam en jullie chemie en jullie cellulaire structuur zijn ontworpen om te verjongen, te verjongen en te verjongen en zij zijn ontworpen om dit op een goede manier te doen, niet op een slechte manier, niet op een disfunctionele manier zoals nu het geval is. Wat als het lichaam beter werkt en de telomeren (structuren aan het einde van een chromosoom, Henk) niet korter worden, jullie leven niet bekorten maar verdubbelen en verdriedubbelen wat jullie nu hebben omdat het lichaam dan correct werkt! Vandaag de dag doet het dit niet. Dit is een van de dingen….jullie lichaam werkt niet efficiënt en dit geldt ook voor jullie bewustzijn.

Heel veel mensen voelen dit en daarom zijn jullie hier….heel veel mensen voelen dit! Kom dichterbij, lieve mensen. Laten wij naar die plaats gaan. Visualiseer met mij dat jullie op een brug staan en dat deze brug over een afgrond ligt en jullie de brug over moeten gaan om naar de andere kant te komen en in het midden van die brug is er een mist die alles verbergt en jullie kunnen die als een muur zien….een muur van mist. In dit visioen gaan jullie naar de mist toe als jullie daarvoor kiezen. Direct zijn er al mensen die zeggen: “Ik wil dit niet doen. Waarom zou ik ooit naar een plaats gaan die ik niet begrijp en die ik niet ken!” Een goede vraag, nietwaar? Kan het zijn dat iemand jullie heeft verteld om daar niet naartoe te gaan. Kan het zijn dat iemand jullie heeft verteld dat het gevaarlijk is om in die mist te gaan, dat iemand jullie gevangen neemt aan de andere kant. Zou het kunnen zijn dan men jullie hiervoor getraind heeft?

Dit is een deel van de ui, nietwaar? Zie je, de andere kant van de mist is waar JULLIE zijn, JULLIE ZIEL!!!

Er zijn mensen die zeggen: “Ga daar niet naartoe. Je mag daar niet naartoe want het is gevaarlijk. Je hebt geen recht om daar naartoe te gaan.” Dit is een lering van de oude energie die jullie wil vasthouden, hier in 3D, en dat jullie doen wat zij willen terwijl zij jullie vertellen dat jullie onwaardig zijn en het niet verdienen om hier te zijn en waarin zij vertellen dat de liefhebbende God niet eens naar jullie kijkt. Klinkt dit jullie correct in de oren….prachtige zielen, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis die worden losgelaten in het duister waarbij het hem/haar helemaal niets kan schelen! Dit is helemaal niet logisch, zelfs niet voor een kind. Het slaat nergens op, lieve mensen, en toch wordt dit heel vaak onderwezen.

Jullie staan op deze brug, en ik zeg het weer: Ga er niet heen, ga deze brug niet over, als je dit niet echt meent, als je het niet wilt. Als jullie alleen maar even willen kijken zal ik jullie vertellen wat er gebeurt: als jullie door de mist gaan zullen sommigen van jullie gewoon in slaap vallen. (Kryon lacht) Jullie worden wakker en alles is bij het oude omdat jullie niets begrepen van wat daar was. Niets daarvan was er klaar voor dat jullie het konden zien en voor anderen is dit de reden waarom jullie hier week na week naartoe gaan, want als jullie die brug willen oversteken en langzaam laag na laag van geloof van de ui hebben gepeld van de dingen die jullie zijn verteld of waarvoor men jullie heeft getraind en waarvan jullie dachten dat dit waarheid was.

Laat mij dit zeggen: Niemand hoeft zijn geloof te verliezen, lieve mensen. Dit is ook een angst want “als jullie daarheen gaan raken jullie je geloof kwijt, die prachtige relatie die jullie nu met God hebben!” Lieve mensen, begrijpen jullie niet dat als jullie naar die onbekende plaats gaan en de energie van de ziel binnengaan, dit allemaal verdubbelt en verdriedubbelt? Het zal gewoon veeeel meer worden dan het ooit is geweest, welk geloof jullie ook hebben en wat jullie ook geloven over wie God is….alles wordt hierdoor versterkt…VERSTERKT!!! Het haalt niets weg….het wordt alleen maar groter! ALLES is groter dan jullie is verteld….ALLES!

Laten wij samen naar de mist toelopen. Hoe echt is dit? Ik heb het eerder gezegd: als jullie spreken met iemand die een bijna doodervaring had, was dat in 3D of in een bepaald visioen. Zij zullen zeggen dat dit werkelijker was dan alles wat zij ooit hebben ervaren. DIT zullen zij jullie vertellen, en als zij terugkomen en sommigen van hen spontane genezingen hadden zullen hun doctoren jullie vertellen dat dit echt was en dat zij zoiets nog nooit eerder hebben gezien. Wat is wel of niet echt, lieve mensen? Dit is een van de dingen die tevoorschijn komen bij het afpellen van de ui….wat jullie zullen gaan doen als jullie naar de echte realiteit van Al Wat IS gaan. Jullie lopen de mist in, degenen van jullie die dit willen, en deze mist, lieve mensen, wordt allen maar even een mist want hij heldert ogenblikkelijk op.

Dit is allemaal metaforisch. Wij zullen dit vaak doen. Hoe zien jullie hersenen deze dingen? Hoe ervaren jullie als mens al deze dingen? Een mist is iets dat maar langzaam verdwijnt en jullie moeten er voorzichtig doorheen gaan totdat hij is opgeklaard. Deze mist trekt ogenblikkelijk op als jullie beslissen om er doorheen te lopen. Wat is die mist dus in werkelijkheid? Het is geen echte mist, nietwaar? Het is een muur van ongeloof!

Er is meer! Maar als jullie daar lopen en de intentie hebben om door de mist te gaan, herkennen jullie wat jullie doen, met volledig geloof. Jullie WORDEN het! Er zijn mensen die vragen: “Geloof jij in dit of in dat?” Laat mij jullie vragen: Geloven jullie in zwaartekracht? Dan zeggen vele mensen: “Dat is niet iets waarin je gelooft, dat is er gewoon.” Correct: de mist aan de andere kant is er gewoon. Je gelooft er niet in, je wordt het als je er doorheen loopt!

Oh, alles gaat veranderen, lieve mensen! Alles gaat veranderen en ik zou willen dat ik meer kon doen dan jullie mee te nemen in dit visioen. Ik wil dat jullie het voelen en de muziek horen. Ik wil dat jullie weten dat dit iets is waar jullie lichaam op heeft gewacht tot jullie dit zouden doen. Er is veel feest, lieve mensen, er is nu een groot feest. Jullie zullen vragen: “Feest? Wie viert er feest?” Oh, dat zullen jullie wel merken. Zie je, jullie zijn nooit alleen. Wat denken jullie ervan dat jullie nooit alleen zijn? Tijdens het visioen staan jullie en hier zitten jullie. De vraag is dus of jullie zitten of staan. Oh, jullie staan voor die prachtige en krachtige Bron, de ziel waarvoor jullie klaar staan om die te ontmoeten. In een lagere dimensie zitten jullie en kijken naar een beeldscherm. In de echte dimensie staan jullie en zijn er klaar voor om naar binnen te gaan naar een zeer dierbare plaats….een zeer dierbare plaats. Het landschap is wat jullie ervan willen maken, lieve mensen, dat vullen wij later wel in terwijl wij naar binnen gaan. Dit is heel nieuw voor jullie maar jullie gaan dingen voelen en het eerste waarvan ik wil dat jullie het voelen is veiligheid, geborgenheid. Het is een veilige plaats, heel veilig en er is geen kwaad, er is geen onwaarheid en er is niemand die jullie ziel gevangen wil nemen….het enige wat wordt gevangen is een ontwaken voor de realiteit dat jullie zullen hebben en die jullie niet hebben verwacht.

Als jullie door de mist zijn gegaan is daar een tempel. Jullie zien hem al als jullie nog op de brug zijn. Ook die zal in de komende afleveringen van de Helingscirkel van Twaalf veranderen. Het is goed dat jullie deze dingen nu horen want elke aflevering zal een beetje veranderen waardoor jullie een kans hebben om je ui op je eigen manier te pellen, de dingen die jullie zijn verteld en die onwaarheid zijn, en dit brengt jullie naar een plaats waar JULLIE de tempel zijn. Je eigen tempel staat achter de deur en je naam staat erop en hij kan niet worden beschreven en hij verandert steeds.

Wij hebben jullie eerder verteld en vertellen het weer dat hij de veranderde realiteit vertegenwoordigt die multidimensionaal is. Een multidimensionale plaats is niet echt een plaats….moeilijk voor jullie te beschrijven en de wetenschap heeft het ook heel moeilijk om dit te beschrijven….dat dingen tegelijk op twee plaatsen kunnen zijn als zij uit jullie beperkte dimensionaliteit vandaan zijn. Dit is waar jullie zijn en dingen kunnen er omhoog gaan en zij kunnen hun weg gaan, maar het is totaal compleet omdat JULLIE en de liefde die daar voor jullie is het enige zijn dat daar constant is.

Jullie zijn de koningen van dit land, lieve mensen, jullie zijn de koninginnen van dit land, lieve mensen, omdat jullie nu je eigen tempel binnengaan. Tijdens toekomstige afleveringen spreken wij over de ingang, lieve mensen, over de dingen die jullie kunnen zien als jullie naar binnen gaan, maar dit is nog makkelijk omdat dit de eerste aflevering is van iets dat steeds ingewikkelder zal worden als wij verdergaan. Ik heb jullie tijdens een andere ontmoeting verteld dat als jullie die tempel binnengaan jullie die onmiddellijk als een theater zien.

Wat vertelt jullie bewustzijn je in drie dimensies over een theater? Er zal daar op een bepaalde tijd iets gebeuren en daarbij zullen de lichten dimmen. Jullie zitten en zien wat jullie wilden zien en waarvoor jullie hebben betaald om binnen te komen. Dit is de metafoor….jullie hebben betaald om binnen te komen. Jullie betaalden door de mist te doorkruisen, jullie betaalden met de dapperheid en de moed om naar deze onbekende plaats te gaan. Dat is wat jullie hebben betaald! Hier zitten jullie dan in een theater dat rondom jullie is. Sommigen van jullie hebben dit gezien….het toneel is in het midden en het publiek, welke aantallen dan ook, zit eromheen. Het toneel in dit theater is verzonken en daar is een reden voor, want als iemand op dat toneel is kan iedereen hem perfect zien. Zij hoeven niet omhoog te kijken en zij kunnen vanaf hun plaats vanuit alle hoeken alles heel duidelijk zien. Jullie gaan de trappen af en gaan het toneel op en gaan in de enige stoel zitten.

“Kryon, in welke richting staat deze stoel? Oh, hoe lineair van jullie om dit te vragen. Er is geen richting op een multidimensionale plaats. Jullie stoel staat in alle richtingen….zoek dat maar eens uit als jullie daar zitten en kijken naar Alles Wat Is. Er is een publiek van schijnbaar lege stoelen, maar zij zijn niet leeg en jullie weten dit. Het licht gaat aan en het eerste wat jullie zien zijn engelen die zingen en voor jullie buigen. Jullie zien dat hun hoofden lager zijn dan die van jullie en jullie weten wat dit betekent. Velen van jullie weten wat dit betekent. En dan beginnen zij! Zie je, voordat jullie ooit die tempel ingingen hebben jullie je schoenen uitgedaan. Jullie deden dit automatisch, lieve mensen….jullie trokken je schoenen uit. Dit is een metafoor die over de hele Aarde bekend is….het binnengaan van een heilige plaats….en omdat jullie nu geen schoenen en sokken aanhebben zijn jullie blootsvoets. Degenen die voor jullie zijn en engelachtig lijken gaan jullie de voeten wassen.

Hoe lang duurt het om honderden mensen de voeten te wassen? Het antwoord is: Zo lang als jullie willen. Het kunnen er twee tegelijk, drie, vijf tegelijk zijn want jullie zijn op een multidimensionale plaats en het voelt hetzelfde. Zij wassen jullie voeten met de tranen van hun vreugde omdat jullie het gehaald hebben en op deze plaats zijn en omdat jullie jezelf werkelijk eerden en de moed hadden om te zeggen dat jullie weg wilden gaan uit hetgeen jullie werd verteld en wilden kijken en het idee (h)erkennen dat jullie meer en prachtig zijn, dat jullie geen slachtoffers van de planeet zijn en waarschijnlijk iets bij te dragen hebben aan het bewustzijn van je eigen levensdoel…..dat jullie langer kunnen leven en dat jullie alles kunnen helen waarvoor jullie ook zijn gekomen. “Ik kan mijzelf helen van de angst of van ziekten….het maakt niet uit want ik weet dat mij innerlijk aangeborene nu luistert.”

Ik wil dat jullie nu even met de show stoppen….op dit moment, dit moment, is jullie slimme lichaam heel alert en jullie slimme lichaam is erg opgewonden omdat het weet: hij/zij doet het! Kijk, hij doet het! Kijk, zij doet het! En oh….het is bijna alsof de bel rinkelt. Het is bijna alsof het spoor is verlegd van spoor een naar spoor twee, en jullie horen het verschuiven en de trein waarin jullie zitten gaat ergens anders naartoe omdat jullie hebben besloten dat dit werkelijkheid is! Jullie innerlijk aangeborene weet dit en gaat samenwerken met alles wat jullie doen en dit intelligente lichaam zegt op elk niveau: “Kijk, kijk, het gebeurt en dit had ik nooit verwacht! Kijk naar wat zij doet, kijk naar wat hij doet”, en jullie zitten in het midden van die plek en laten je voeten wassen door al die entiteiten die gezichtsloos lijken, en dan, en dan…en dan…in dit beginnende scenario gaat het publiek aan jullie verschijnen – er zijn er honderden – en zij hebben allemaal jouw gezicht. Dit is een metafoor want elke JIJ is van een voorgaand leven. Alle ervaringen die jullie ooit op deze planeet hadden, alle openbaringen, alle vreugden, alle zorgen, de geboorten, de overgangen, zijn daar. Zij zijn er allemaal, en elk ervan staat gereed om jullie de voeten te wassen omdat jullie het punt hebben bereikt waarop de Aarde gaat veranderen en waar alles wat jullie hebben ervaren en wat is opgeslagen in jullie Akasha….naar dit punt leidt…..naar jullie die hier in de stoel zitten.

En nu is het tijd voor de heling!

Zou er een betere tijd zijn nu jullie voeten worden gewassen? Dit betekent dat jullie zeggen: “Ik ben geheeld. Ik ben een kind van God en gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis….een uitspraak die betekent dat ik een deel ben van de Creatieve Bron. Mijn lichaam is dit, mijn lichaam heeft dat.” Nee, jullie mogen overal om vragen….jullie claimen wat van jullie is. “Ik heb geen angst meer en ik denk niet meer aan degenen die mij voorgelogen hebben en gaan lijsten maken van de dingen die jullie zijn en niet van de dingen die jullie willen zijn. DAN BEGINT DE HELING WANT DIT IS DE SLEUTEL EN DE BRON VAN ALLE SPONTANE GENEZING, VAN WONDEREN DIE ER ALTIJD AL OP DE PLANEET ZIJN GEWEEST….DE VERBINDING MET DE ZIEL!!! ….DE VERBINDING MET DE ZIEL!!! ….DE VERBINDING MET DE ZIEL!!!

Hier stoppen wij nu maar wij zullen hier niet altijd stoppen, maar tijdens dit begin doen wij dit wel. Er is nog zoveel meer. Er zijn adviezen over wat te doen en hoe dit werkt en al dit soort dingen.

Maar hier is de uitnodiging: Verlaat deze plaats niet….niet voor een tijdje. Laat dit gewoon een opwarmertje zijn en nadat ik heb gezegd: “en zo is het” blijf dan….de muziek zal doorgaan….het gevoel zal doorgaan. Blijf en wentel je in de liefde die er voor jullie is en misschien, heel misschien, op een bepaald niveau, zullen jullie zeggen: “Oh, hij had gelijk. Ik ben prachtig omdat ik een deel ben van Pracht en op die manier ben geschapen met een doel en door liefde!

En zo is het.

Kryon