Kryon Cirkel van Twaalf. Nr: 17

Kryon Cirkel van Twaalf. Nr: 17

6 januari 2021 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.
Ik heb dit eerder gezegd. Er zijn vele mensen die vragen naar degenen van achter de sluier die ik vertegenwoordig. Zijn zij zich waarlijk bewust van waar de mensheid doorheen gaat? Het antwoord is: meer dan jullie weten. De reden is deze: omdat jullie ons steeds compleet hebben gescheiden. Jullie maakten ervan dat wij in den hoge waren en jullie laag waren. Julie bouwden vaak een muur tussen de Creatieve Bron en jezelf. Jullie kunnen deze barrière heel duidelijk zien als jullie kijken naar de protocollen en de doctrines van de vele spirituele doctrines en groepen van de religies op de planeet. Er is zoveel eerbetoon en neerknielen voor dat wat jullie als zeer heilig zien maar jullie vergeten daarbij dat dit ook voor jullie geldt.

Lieve mensen, wij hebben het eerder gezegd: Jullie zijn een stukje van de Schepper en dit is de waarheid. Misschien is dit de grootste waarheid waarover wij ooit hebben gesproken en wij hebben dit al dertig jaar verteld. Er is geen scheiding! Wij zijn ons zeer bewust van waar jullie doorheen gaan omdat wij er samen met jullie doorheen gaan. Jullie zijn nooit alleen. Er wordt zeker veel van jullie gehouden en er is ook zeker meer tussen ons dan alleen maar een relatie. Binnenin jullie op cellulair niveau, zijn kleinste en belangrijkste deeltjes van jullie – zelfs het DNA en kleiner – multidimensionale deeltjes van de Schepper zelf. “Gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis” jullie hebben dit gehoord. Dit beeld is: LIEFDE. Jullie zijn allemaal het beeld van liefde!

Vandaag zou ik het willen hebben over een van vier dingen. Het is een serie voor deze maand en ik ga die noemen: De Vier Gezichten van Angst! Er zullen nu direct mensen zijn die hiernaar luisteren en zeggen: “Ik doe niet mee aan de gekochte boodschappen en dus werkt het niet voor mij!” Dat is niet zo. Luister: Ik heb mijn partner jaren geleden verteld dat elke channeling die ik doe gratis zou moeten zijn….dat er een methode zou moeten zijn om hen gratis te maken voor de hele wereld….zoveel channelings als mogelijk is. Zoveel mogelijk op band opgenomen channelings zouden weggeven moeten worden en dit gebeurt ook. Er is een plek op mijn partners website waar iedereen alles kan lezen en horen wat wij ooit hebben gechanneld.

Er is een channeling voor de helingswoensdag per maand en men zal hier naartoe gaan dus voel je niet buitengesloten als ik jullie nummer een van de vier geef want jullie kunnen hen alle vier horen als jullie dit willen.

Het onderwerp: De Vier Gezichten van de Angst. Ik zeg Gezichten omdat dat het is waar jullie naar kijken. Ik zei niet “attributen” omdat dit het een beetje meer nadruk geeft. Gezicht! Wat weten jullie van het gezicht? Alles is een metafoor. Lieve mensen, moet ik jullie dit nogmaals vertellen? Zelfs in de boodschappen. Zelfs in de taal waarin jullie hen horen zijn er metaforen. Ik zal vele dingen vertellen die vreemd zullen klinken. Begrijp de metafoor!

Wat weten jullie over een gezicht? Jullie kunnen een gezicht herkennen of zien of een gezicht familie is of niet, maar elk gezicht kan veranderen. Jullie kunnen glimlachen of boos kijken. De Vier Gezichten van Angst. Waarom zou ik over angst spreken? Als wij de helingsmogelijkheden hebben die ik hier presenteer met het hele onderwerp van vandaag is dit Heling. Waarom zou ik over angst spreken. Het lijkt het tegenovergestelde te zijn van heling. Ik zal jullie dus nogmaals vertellen dat wij al die jaren deze dingen hebben verteld, en nu komt het tot op een punt van focus. Hier is het statement en jullie zouden dit weer moeten horen/lezen:

Het tegenovergestelde van heling is angst!

Als jullie angstig zijn, lieve mensen, kan werkelijk niets dat in deze programma’s wordt gepresenteerd, dat bereiken. Dat is het aangezicht dat jullie voor jezelf hebben gekozen.

Dit bepaalde gezicht, lieve mensen, houdt bijna alles tegen wat wij jullie kunnen geven.

Wij kunnen niet door angst heen komen. Jullie kunnen niet door angst heen gaan. Het houdt alles tegen!

“Kryon, zeg jij nu werkelijk dat er een barrière is, ondanks al ons gezond leven en voedsel en al die dingen?” Ja! Dat is wat ik jullie vertel omdat ware heling gebeurt met het bewustzijn en niet met objecten en gewoon niet met remedies.(medicijnen etc.) Het heeft te maken met jullie bewustzijn, in overeenstemming met wat jullie naar je lichaam sturen….boodschappen van hoop en vreugde, compassie en heling. En als jullie bang zijn stopt dit allemaal bij de muur die angst heet!!!!

Vier gezichten…. Ik wil het hebben over de eerste. Het is die van 3D, die van dualiteit en het is de meest basale. Er zullen mensen zijn die zeggen dat dit niet kan veranderen. Oh ja, dit kan wel!

Overleven: jullie zijn geboren met de angsten die bij overleven horen. Jullie zijn intuïtief geboren met de angst voor het duister….angst, tussen twee haakjes, dat jullie opgegeten zullen worden. Dit gevoel komt nog uit de oude tijden waarin jullie angst hadden om opgegeten te worden door de sabeltandtijger, opgegeten te worden door jullie stamgenoten of zoiets. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Het is de angst om opgegeten te worden….. voor dat waar jullie geen controle over hebben. Er is meer….de angst dat jullie misschien niet zullen overleven omdat jullie misschien niet goed genoeg zijn. Dit zijn basis-overlevingsinstincten zou je kunnen zeggen. Een psycholoog zal zeggen dat dit correct is…jullie komen hier met al deze instincten. Elke moeder weet dit.

Hoe lang duurt het voordat jullie begrijpen dat het kind dat jullie hebben, waar jullie naar kijken en waar jullie zoveel van houden….zij zijn alle dingen die jullie hen nooit hebben geleerd. (Kryon lacht) Er is jaloezie en kwaadheid en competitie en hebzucht en alle basisinstincten, de onvolwassenheid….geen elegantie. Het is daar allemaal en jullie weten het en jullie hebben hen niets van dit alles geleerd. Het was er gewoon, nietwaar? Jullie weten dat ik gelijk heb.

Nu ga ik met jullie spreken over oplossingen. Allereerst een statement: ook al zijn deze dingen instinctief en komen jullie hier met deze dingen, zijn dit programma’s, en dat is alles! Noem hen engrammen als jullie willen. Zij zijn afgedrukt in jullie psyche en zij zijn niet zo goed bedraad….er is een verschil. Er is niet zoveel sterk bedraad/vastgelegd, behalve de manier waarop jullie lichaam functioneert. Al het andere, met name in het bewustzijn, is een programma. Jullie komen hier met de erfenis van de energie van de planeet die jullie vervangt. Alles wat er is eonen lang gebeurd met laag en hoog bewustzijn en dualiteit heeft zich op jullie afgedrukt en jullie komen hier en zijn bang! Dit is een programma en zoals elk programma dat jullie in deze shows hebben gehoord kan het altijd worden herschreven….het is herschrijfbaar. Interessant…waarom vertoont het zich op deze manier? Het is bijna, lieve mensen, zoals jullie dit zien met olie en water. Je kunt een glas water hebben met een beetje olie erop en de olie blijft erop drijven.

Laten wij zeggen dat jullie naar een glas water kijken en dit is dan een metafoor van jullie bewustzijn als jullie op de planeet komen en daar is de olie die alle negatieve dingen vertegenwoordigt bovenop. Het is alleen maar een fractie van de vloeistof, de majesteit, de vreugde, de compassie die daaronder zitten en de olie die er bovenop ligt is maar een filmpje en jullie moeten door de olie heen om die helemaal weg te kunnen schrapen….jullie kunnen het herschrijven. Maar het drijft bovenop en het is het eerste wat jullie ervaren en jullie moeten daar doorheen.

Ik wil jullie een verhaal vertellen. Het is een verhaal over een kind, een kind dat een naamloos meisje zal blijven. Ik wil jullie vertellen wat zij ervoer en wat zij deed omdat dit een wijs meisje is. Je zou kunnen zeggen dat dit meisje weet hoe de dingen werken en dit voor zichzelf had uitgezocht. Op een avond ging zij naar bed en toen zij, om welke reden dan ook, midden in de nacht wakker werd kreeg zij rillingen want in de stoel die in haar kamer stond zat een afzichtelijk wezen. Zij zag elke schaduw op zijn gezicht, op zijn lichaam en hij keek gewoon naar haar en was onbeweeglijk. Hij staarde alleen maar naar haar en zij was erg bang….bang voor het donker, bang voor wat er in het donker was….alle instinctmatige dingen die zij had. Haar moeder kwam de kamer in omdat zij jammerde en zij deed het licht en het meisje realiseerde zich dat het monster een bundel kleren was die zij op de stoel had zien liggen en die zij gewoon in de stoel had gelegd en dat haar voorstellingsvermogen en haar angst en alle dingen waar zij zeker van was schiepen en dat het monster zeker uit de stoel zou komen om haar te verslinden of nog erger! Zij realiseerde zich dat al die dingen daar waren. Toen haar moeder het licht uitdeed kwam, interessant genoeg, het monster weer terug in haar geest en realiseerde zij zich dat dit iets was dat steeds weer zou gaan gebeuren. Het was voor haar onmogelijk om dit te herschrijven….het was instinctief, en wat zij deed….ik wil dat jullie goed luisteren. Zij schiep een engel! (Kryon lacht) Of het nu een bundel kleren was of iets wat zij bij de deur had gehangen en wat alles verving dat donker was. Toen zij ging slapen en het licht uit was kon zij daar naar kijken en zeggen: “Lieve engel” en zij gaf hem een naam en vroeg: “Laat niets dat ongepast is vannacht bij mij komen in mijn kamer of in mijn dromen want ik word nu beschermd!”

Wat een wijs meisje. Hoe is dit bij jullie? Dit alles was een metafoor en die ging over een jong meisje. Hoe is dit bij jullie? Kunnen jullie iets scheppen dat zegt: “Ik Ben geweldig en er is niets dat bij mij binnenkomt en dat machtiger is dan mijn pracht. Er is niets meer dat bij mijn geboorte is meegekomen, geen angst, geen duister, geen enkele fobie want het is allemaal herschrijfbaar en ik herschrijf dit want mijn pracht zal door al het donkere heen schijnen!”

Werkt dit? Oh JA! Net zoals bij dit meisje werkt het zeer goed omdat JULLIE JEZELF scheppen en de dingen herschrijven die ongepast zijn en met je mee zijn gekomen maar die jullie helemaal niet weerspiegelen….jullie pracht helemaal niet weerspiegelen.

Dit is alleen maar het begin van wat jullie kunnen doen.

Als ik de andere drie angsten ga beschrijven zullen jullie de gelijkheid van oplossingen merken in elk van hen. Maar jullie hebben de controle over elk van hen.

Dit is de geweldige mens die ik ken.

En zo is het.

Kryon

De Cirkel van Twaalf. Nummer 17 


Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon.

Kom een stukje dichterbij….kom wat dichterbij. Ik wil jullie iets vertellen dat diepgaand is, echt en waar is. De meesten van jullie die nu luisteren of lezen doen dit doelmatig, kunnen wij zeggen. Naar dit eerste programma van de maand zullen waarschijnlijk de meest mensen kijken. Jullie zijn hier met een doel. Er zijn hier maar een paar van jullie om eens even rond te kijken. De meesten zijn hier met een doel omdat het nu de tijd voor heling is. Er gebeurt iets in deze meditatie van de Cirkel van Twaalf, zoals ik jullie heb verteld.

In de maanden waarin wij dit doen zie ik mensen die geraakt zijn, veranderd, geheeld door wat zij hebben uitgevonden….vanwege het bewustzijn dat gaat trouwen met de hulpmiddelen, de modaliteiten die worden gepresenteerd. Vaak bewustzijn alleen! Als mensen zich gaan realiseren dat jullie als jullie de brug over gaan, binnengaan in iets dat prachtig JULLIE is…..een plaats waarvan jullie nooit is verteld dat die daar was en dus is het diepgaande dat ik jullie wil vertellen dit:

Wat als de Schepper naar beneden zou komen om jullie in je oor te fluisteren? Wat als dit zo zou zijn? Wat als jullie een communicatie zouden hebben die zeer krachtig is….of door gebed of welk hulpmiddel dan ook en dat jullie zeggen: “Goed, even voor even met de Schepper spreken!” Wat als jullie die zachte en prachtige stem horen, mannelijk of vrouwelijk, wat dan ook, en jullie iets in je oor fluistert? Hoe zou dit zijn? Ik zal jullie zeggen wat het is. De Schepper zou tegen jullie zeggen: “Kom dichterbij!” want dat is het verzoek van de andere kant van de sluier aan alle mensen op de planeet.

Dichterbij komen is natuurlijk een metafoor. Het betekent een bewustzijn hebben van wie je bent en dat een nauwere relatie toestaat met dat waarvan jullie nooit is verteld dat jullie het zouden kunnen hebben.

De meditatie van de Cirkel van Twaalf is het scheppen van een energie die in staat stelt, toestaat. Het is het toelaten dat jullie zouden scheppen en hebben en dat verder gaat dan dat waar jullie aan gewend zijn en dat werkelijk verder gaat dan wat jullie ook is verteld over wat jullie kunnen doen. Wij hebben het eerder gezegd: zelfs de helers….degenen die bezig zijn met wat jullie spiritueel werk noemen, medici, met fysiek werk of wat dan ook…komen in deze gebieden terecht waar ik over spreek….spiritualisten, mediteerders. De meesten van hen zouden tegen jullie zeggen: “Ik weet wat er beschikbaar is. Ik ben uit mijn lichaam gegaan….ik ben hier en daar geweest. Ik weet wat je kunt doen” maar dit gaat verder….echt!

Er zouden mensen zijn die hier bezwaar tegen maken en zeggen: “Wie ben jij, Kryon, om de regels te veranderen? Ik wil dat jullie dit goed begrijpen en helder zien zodat jullie dit antwoord kunnen geven aan iemand die deze dingen zegt. Ik verander niets….jullie hebben het allemaal veranderd toen jullie het ijkpunt van 2012 passeerden.…toen jullie een deur openden die jullie niet kunnen sluiten en die jullie de toekomst noemen en die vraagt om meer compassievolle actie dan ooit eerder.

Jullie deden het! Jullie veranderden de regels! Klinkt het logisch dat jullie op een bepaald niveau kwamen en daar dan tot in eeuwigheid rond zouden blijven hangen als het aankomt op bewustzijn of meditatie of met de relatie als mens met de Schepper? Denken jullie dat het tot een bepaald punt gaat en dat dit dan alles is en dat jullie dit dan vast dienen te houden? Zo werkt het niet. Er is altijd groei en jullie weten dit. Maar met de verandering in 2012 hebben wij jullie de informatie gegeven dat de planeet zelf jullie helpt. De Creatieve Bron helpt jullie. Dit is een nieuwe tijd, een nieuw normaal, en dit opent de deur die jullie toestaat om de dingen anders te zien. Wow!

Ik zeg dus tegen al diegenen die al hun hele leven de dingen waarover ik spreek bestuderen: Ontspan je even. Ik wil dat jullie voelen: Is er iets dat meer beschikbaar is, of niet? Ga verder dan hetgeen jullie is verteld. Het gaat helemaal niet in tegen hetgeen jullie hebben geleerd om te denken dat er meer kan zijn. omdat, lieve mensen, jullie dit zullen onderwijzen. Ik leer het jullie op dit moment, maar wacht een tiental jaren en dit zal de norm zijn. Dat is wanneer mensen begrijpen dat zij naar een bepaalde staat van zijn kunnen gaan, van geest, als je wilt, van bewustzijn dat de brug over gaat die wij straks over zullen gaan die hen in een multidimensionale staat brengt waar zij gaan werken met de energie van hun ziel en zij gaan de dingen ontmoeten waarover wij hebben gesproken en wij zullen het er vandaag ook nog over hebben omdat dit eindeloos is.

De dingen die jullie kunnen doen als jullie over de brug gaan.

Over de brug gaan is een metafoor. EEN METAFOOR van dat wat jullie niet weten naar dat wat jullie zullen weten. Wij hebben heel vaak de uitdrukking: “naar kleur toe bewegen als je in zwart/wit bent” genoemd. Het opent de deur naar wat jullie niet hebben verwacht. De reden hier van, alweer, is zo fundamenteel dat jullie niet verwachten om je pracht te zien. Jullie verwachten het niet door de training die de meesten van jullie hebben gehad en die zegt dat jullie NIET prachtig zijn.

Dit is wat wij nu overwinnen, lieve mensen, steeds meer mensen, een voor een, die om zich heen gaan kijken en op weg gaan. “Oh my…oh my. Bedoel jij dat dit daar altijd al was?” Het antwoord is: Oh ja! Jullie zullen uit die box van geloof moeten klimmen die zegt dat jullie niet kunnen doen wat jullie op het punt staan te gaan doen.

Wij stellen ons een afgrond voor, een kloof en sommige hebben er zelfs water in gedaan om het echter te maken, maar het is inderdaad, lieve mensen, een metafoor voor afscheiding. Dit soort metafoor is altijd al bij jullie geweest. Het staat in de meeste geschriften….kijk maar….een scheiding tussen jullie realiteit en de realiteit die daar zou kunnen zijn aan de andere kant van de sluier. In vele novellen en literatuur, legenden, gedichten, zijn er zeelieden die een grote zee moeten oversteken om een plaats te vinden – misschien een ander continent of een eiland – om de magie te vinden waarnaar zij op zoek zijn in die verhalen. Dit is dezelfde metafoor! In dat geval is het een oceaan. Zij moesten in een schip gaan…hetgeen zij geloofden opzij zetten en de dingen vinden waarnaar zij op zoek waren. Soms waren zij op zoek naar een schat, maar die zullen zij niet op het strand vinden, nietwaar?

Dit zijn metaforen die jullie altijd hebben gehad, en hier is er dus weer een. De kloof is er en er is een brug voor jullie neergelegd….een brug waar misschien wel je naam op staat….een brug naar jullie eigen ontwerp die alleen jullie of vele mensen kan dragen. Het hangt helemaal van jullie af. Hij bestaat in je geest en wij vragen jullie om de brug over te steken naar het onbekende.

Het is het begin van het jaar en sommige zijn voor het eerst bij een programma als dit en anderen zijn hier steeds en steeds weer geweest. Zij weten wat er gaat komen.

Het oversteken van het bekende naar het onbekende is wat jullie gaan doen en als jullie de brug oversteken komen jullie in het midden en merken dat jullie niet verder dan een mist kunnen zien. De mist is een metafoor. Hij blokkeert dat wat jullie geacht worden te leren in plaats van jullie van tevoren te laten zien wat er achter de mist is.

Dit is meer dan een metafoor….het is menselijke natuur. Toen jullie naar school gingen en misschien in een van de eerste klassen waren en per ongeluk een paar lesboeken zagen van de hoogste klassen die misschien wel snel examen moesten gaan doen, keken jullie naar de boeken en zeiden: “Oh jee, dat zal ik nooit leren!” Zij waren te moeilijk en het kan zijn dat jullie tegen jezelf zeiden dat jullie dat nooit zouden redden. “Het is teveel, dat ga ik niet doen!” Maar jullie plantten dingen in je geest die zeggen: “Het is te moeilijk!”

Daarom krijgen jullie het niet te zien. Het is niet te moeilijk maar het kan er wel op lijken.

Kom samen met mij naar de brug….kom laten wij gaan. Laten wij naar het midden gaan waar die wervelende mist is. Sommigen hebben daar feitelijk een poort gemaakt zonder dat ik jullie ooit heb verteld dat daar een poort is. Het is een draaiende mist en dat is alles wat er is. De poort moet open zijn. Er is daar een metafoor: Wie heeft de sleutel? Ben jij het? Ja, dat is zo. Maar zelfs het feit dat er een poort is, is zelfs nog meer afscheiding. Laten wij daar nu naar toe gaan. Met alle pure intentie vraag ik jullie om je schoenen uit te doen. Ik vraag ook aan degenen die lezen of luisteren en die weten wat er gaat komen om collectief degenen te helpen die nu misschien gaan slapen omdat dit het is wat jullie doen en het een overlevingsmethode is die metafysisch is, lieve mensen. Een stem die zegt: “Ik wil niet naar die plek toe want op een bepaald niveau ben ik daar niet klaar voor!” Oh, ja, dat ben je wel, want anders zou je niet luisteren. Allemaal dus, met de hulp van de luisteraars en lezers, laten wij over de brug gaan. Kom nu met mij mee.

Jullie gaan door de mist en de reiniging vindt plaats en het nieuwe land dat jullie zien….waar de zon gewoon een beetje helderder schijnt….waar het weer rustig en heerlijk is….het wordt niet eens gezien als weer. Er is een stilte en sommige van jullie relateren die aan dieren die er zijn, aan vogels in de bomen of wat jullie ook nodig hebben om te weten dat de dingen piekfijn in orde zijn. Het is een pijnstillend middel voor de ziel….het is een vredig balsem waarin jullie je wentelen omdat alles hier veilig is en er geen gevaar is. Kijken naar jullie en je ziel is niet gevaarlijk omdat alles wat jullie zien de pracht is die jullie zijn. Kom met mij mee. Kom met mij mee….laten wij door die poort gaan. Wij zullen er zelfs niet veel over praten want ik wil jullie meenemen naar de zaal en meer spreken over wat er vandaag gaat gebeuren. Als je voor de eerste keer met mij meegaat…de zaal is niet zomaar een zaal….het kan een stadion zijn, het is een theater van elke grootte die jullie willen. Het is een theater dat helemaal rondom het podium is. Het podium is verzonken en dus is het als een amfitheater in de rondte en er zijn allemaal stoelen rondom dit podium en jullie lopen het gangpad af naar het verzonken podium en er staat een stoel in het midden van het podium. En jullie weten dat die voor ieder van jullie is. Jullie gaan daar naar toe en in dit speciale geval is het publiek klaar voor jullie. Zij zijn er klaar voor en er zijn geen opstoppingen. Zij zijn er en jullie komen aan en er is een stilte. Er is een stilte omdat zij weten wat er gaat gebeuren en ik ga het jullie nu vertellen. Klim het trappetje op en ga het podium op, lieverds. Ga in de stoel zitten….het is een erestoel en jullie namen staan erop. Iedereen heeft verwacht dat jullie daar zouden zijn. Deze helingsessie is voor diegenen onder jullie met een ziekte….dit is de specialiteit van vandaag.

Ik ga jullie nu vertellen wie er in de stoelen zitten. Er zijn er duizenden die naar dit programma kijken, lieve mensen, wisten jullie dat? Terwijl wij nu bezig zijn met deze live stream, zoals mijn partner zegt, een grappige naam (Kryon lacht), zijn er duizenden en ieder van jullie is op twee plaatsen tegelijk. Elk van jullie zit in de stoel maar jullie zitten ook in het publiek want het publiek zijn degenen die nu luisteren en lezen. Zelfs als dit een opname, een replay, is, gebeurt dit in het heden, in het NU. Het gebeurt nu omdat multidimensionale dingen geen tijdstempel hebben, lieve mensen, en jullie weten dit, en iedereen die nu kijk, luistert of leest, gaat jullie helpen met die ziekte.

Er zit zoveel kracht in getallen. Zij gaan niet hun handen uitsteken, lieve mensen, en jullie genezen. Wat zij gaan doen is ervoor zorgen dat jullie begrijpen dat het jullie is toegestaan om de ziekte in jezelf te veranderen en zij gaan jullie helpen met de energie van het gebed, van compassie, vreugde….wat jullie ook willen. Jullie allen zijn op dit moment betrokken in het helpen van jullie allemaal. Wat een concept! Voelen jullie de verbinding? Dit is de heling van de Cirkel van Twaalf!! De 12 is het getal van de manier waarop dingen werken in het Universum….dat is de natuurkunde van nu en jullie zijn verbonden met dit alles. De verbinding is zo diepgaand dat ieder van jullie in een multidimensionale staat in de andere personen is. Wat de ziekte ook is, waar jullie naar kijken en die jullie weg willen hebben….jullie hebben het recht om te vertellen dat het weg moet gaan, en al diegenen om jullie heen geven jullie de high five en zeggen: “Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Luister!” want op dit multidimensionale niveau begrijpen zij dat dit doenbaar is. Niet alleen doenbaar, jullie hebben het recht en dit heeft op jullie gewacht om de ziekte te elimineren!

Weten jullie dat jullie een afspraak hebben in de stoel…nu….een uitnodiging van de andere kant van de sluier aan jullie, op dit moment. Genees jezelf, lieve mensen, het is jullie recht voor toegang in die compassievolle, prachtige plaats…..waar jullie naar toe gaan. Laat dit het demarcatiepunt zijn. Als jullie er niet zeker van zijn dat dit gebeurt luister hier dan nogmaals naar en ga weer in de stoel zitten….zo vaak als jullie dit nodig vinden om pure intentie te hebben om te weten dat dit voor jullie echt is. Jullie doen er allemaal aan mee en jullie genezen elkaar allemaal. Wat een concept!

Ik wil dat jullie daar blijven. Blijf daar en denk na over hetgeen er zojuist met jullie is gebeurd, lieve mensen. Is dit echt of niet? Jullie psyche en jullie bewustzijn kunnen hiermee spelletjes spelen maar ik zeg jullie dat dit net zo echt is als alles wat jullie ooit hebben aangeraakt!

Raak het aangezicht van de Schepper aan en hoor de woorden: “Kom dichterbij!”

En zo is het.