Kryon Cirkel van Twaalf. – NR: 21

Kryon Cirkel van Twaalf. – 21

6 februari 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur 

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Kom wat dichterbij…..iets dichterbij. Al een aantal maanden zeg ik dit. Het is een uitdrukking die iets anders betekent. Voor jullie, op een lineaire manier betekent het: kom een stap dichter naar mij toe. Dat is een beetje moeilijk omdat jullie mij fysiek niet kunnen zien en dus moet het wel iets anders betekenen, en daarmee vertelt het ook een verhaal. Het verhaal is dat, dat waar jullie je ook bevinden ik tegen jullie vertel dat jullie gekend zijn….gekend door een liefhebbende God die wil dat jullie dichterbij komen naar dat wat de Bron van Jullie is, en dat is waar de Cirkel van Twaalf over gaat! De Twaalf is de structuur van alle dingen, de schoonheid.

De Twaalf vertegenwoordigt een filosofie. Niet een aantal heiligen of meesters. De Twaalf is de filosofie de zegt dat alle dingen gestructureerd zijn in de Twaalf. Alle dingen die multidimensionaal zijn. Alle natuurkunde is God die er is, zichtbaar of onzichtbaar….het is de structuur van Twaalf.

In een Cirkel van Twaalf zijn betekent dus dat jullie deel uitmaken van de structuur. Jullie zijn daar….samen….als de structuur….en daar kwam de naam vandaan.Moeilijk te begrijpen voor jullie? Te esoterisch? Te intellectueel misschien? Dit hoeft niet zo te zijn. De instructies zijn altijd hetzelfde geweest: Zit stil en laat van je gehouden worden! Er zijn vragen over de manier waarop jullie dit moeten doen en dit was ook een metafoor! En hier is hoe dit gedaan kan worden: Ga niet analyseren wat ik zojuist heb gezegd. Gebruik je intellect niet om dit uit te zoeken want een multidimensionale Bron is niet te begrijpen voor een enkelvoudig menselijk wezen. Het kan gewoon niet. Daarom is het zo dat de meditatie aan het einde van elke Cirkel van Twaalf op de woensdagen jullie meeneemt naar een onbekende plaats.

Zit en laat van je gehouden worden betekent: laat alle gedachten weg om te begrijpen en uit te zoeken en gebruik je logica niet om dit of dat te kunnen zien, want het zal niet werken! Alles wat jullie uiteindelijk zullen uitzoeken en zien, zijn en voelen, gaat verder dan jullie logica. God gaat verder dan jullie logica.

Velen vinden dit niet leuk en zeggen: “Vertel mij daarover zodat ik het wel kan begrijpen!” Zo werkt het niet want er zijn dingen die jullie nog niet weten omdat jullie hen nog niet hebben gezien. Jullie weten niet wat jullie niet weten! Hoe kunnen jullie dan dingen die jullie niet weten gebruiken als stukjes van een puzzel om de dingen uit te zoeken? Het werkt gewoon niet zo! In plaats daarvan vragen wij jullie: Vertrouwen jullie op de Schepper? Kunnen jullie van je laten houden door de Schepper zonder je af te vragen hoe dit dan gaat….of waarom….of wanneer…..of waar.

Elk van deze bijeenkomsten is een reis naar de andere kant van een brug. Of jullie je hem voor je kunnen zien of alleen maar luisteren: het maakt niet uit, want de belofte van elk van deze ontmoetingen is als volgt: Julie ziel s eeuwig en alle mensen hebben een ziel. Deze ziel van jullie is een deel van de Creatieve Bron. Er zijn vele spirituele systemen op deze planeet die dit (h)erkennen….dat de meesters die op de Aarde rondliepen dezelfde dingen vertelden….dat jullie een deel van het geheel zijn. Sommigen hebben zelfs gezegd dat de mens is geschapen naar beeld en gelijkenis van God, en dat betekent niet dat jullie op God lijken, maar het beeld van God is compassie en liefde en jullie zijn naar dat beeld geschapen! Jullie zijn een deel van Alles Wat Is! En Toch vertelt jullie lineariteit dat jullie worden geboren, maar een leven hebben en dat het dan voorbij is! Jullie begrijpen daarbij niet dat dit niet zo is. Het voertuig waarin jullie zitten, het lichaam, komt en gaat en vernieuwt zichzelf.

Er zijn meer mensen op de planeet die dit wel geloven dan niet, lieve mensen, omdat dit intuïtie is en het is het eerste als jullie wakker worden en je afvragen of jullie eerder hebben geleefd omdat jullie dit en dat voelen, en het antwoord is: Ja! Jullie zijn allemaal op een reis van vele levens! Jullie ziel is elke keer dezelfde. Jullie zijn eeuwig in beide richtingen en dit betekent dat er geen begin was, net zoals er geen begin van God was.

Dit alles leidt ertoe te vragen: Zouden jullie meer over jezelf willen weten….of willen jullie gewoon in vier dimensies blijven en rondwentelen in angst en drama en niet begrijpen dat het licht voor jullie niet echt is aangegaan en je altijd dingen blijven afvragen over de dood? Of zouden jullie meer over jezelf willen weten….over je ziel die eeuwig is en waar het licht wel is aangegaan ook al kunnen jullie het niet helemaal begrijpen….maar oh, jullie voelen het…jullie weten dat daar vrede is. Kunnen jullie vrede hebben zonder het te begrijpen? Het antwoord is: Oh, ja!

Dit is voor velen soms een oefening, steeds weer, om de vrede te vinden die alle begrip te boven gaat. Jullie kunnen die hebben!

De brug vertegenwoordigt een reis, als jullie willen, tussen hetgeen comfortabel voor jullie is en wat misschien niet comfortabel is, want als jullie naar een multidimensionale staat gaan werken de dingen niet op de manier die jullie gewend zijn.

Als jullie in staat zijn om met mij deze brug over te gaan, een of twee keer, en jullie jezelf dichter bij je ziel kunnen plaatsen, kan dit zeer ongebruikelijk voor jullie voelen en deze ongebruikelijkheid voelt zo voor jullie omdat jullie daar nooit eerder zijn geweest.

Wat als jullie geweldig zijn geboren….meer dan jullie ooit gedacht hebben? Deze pracht wordt niet volledig begrepen maar jullie herkennen wel dat het echt is. Kunnen jullie waarheid zien zonder alle dingen die er om jullie heen zijn? Kunnen jullie tegen iemand zeggen: Ik Ben een deel van God want ik Ben die ik Ben? Ik weet het! En als men dan vraagt: “Bewijs het dan!” Dat is moeilijk, nietwaar? (Kryon lacht)

Vader, moeder, houden jullie van je kinderen? Bewijs het! Dan zeggen jullie: “Nou, Kryon, zo werkt het niet, je kunt liefde niet ontleden of bewijzen!” Nee dat kunnen jullie niet, maar de liefde van God gaat mee over die brug. Ik heb jullie al eerder gezegd: jullie gaan over de brug naar een plaats, als jullie het zo willen noemen, jullie het zo willen noemen, waar sommigen van jullie eerder zijn geweest en anderen nauwelijks kunnen wachten. “Laten wij gaan Kryon. Kom op!”

Kom met mij mee naar het midden van de brug waar jullie een ondoorzichtige mist zien, een mistbank als een muur. Die is de reden ervan dat jullie achter de mist niet echt kunnen zien wat daar is in 4D. Jullie zullen er naartoe moeten voordat jullie het kunnen beginnen te begrijpen. Kom met mij mee. Wij staan in de mist. Neem de hand van degenen om je heen. Zij zijn familie en sommigen zijn hier voor het eerst. Als je wilt neem hun hand vast want er zal geen angst zijn….een ontdekking van iets wat zij niet hebben verwacht….iets moois dat zij niet kenden.

Loop met mij door de mist. Oh, de mist gaat weg en nu zijn jullie aan de andere kant van de mist en lopen naar het onbekende dat de pracht is van JULLIE. Kunnen jullie je voorstellen dat jullie in je eigen pracht binnenwandelen….een deel van jullie dat nooit aan jullie is uitgelegd en wat men nooit heeft laten zien, maar er alleen maar een hint voor heeft gegeven? Wat betekent “gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis” voor jullie? Als de meesters jullie vertelden dat jullie een deel van de schepping zijn….wat betekent dit dan voor jullie?

Welkom bij iets wat jullie niet hadden verwacht. Jullie pracht en wat jullie kunnen doen is zo groot(s), zo geweldig en zo opmerkelijk. Oh, er zijn hier dingen die wij helemaal nooit hebben genoemd, hoe jullie licht kunnen horen en hoe jullie dingen kunnen zien die jullie nooit eerder zagen en die jullie uiteindelijk zullen begrijpen….uiteindelijk zullen begrijpen…hoe het Universum krioelt van het leven en het niet alleen maar om engelen gaat, lieve mensen. Er is hier zoveel dat jullie kennen, dat jullie ziel kent.

Kom met mij mee naar het theater waarvan wij steeds hebben gezegd dat het een metafoor is….een plaats waar jullie onderzoek hebben, ontdekkingen, liefde…een theater in de rondte waar jullie binnen kunnen gaan door een deur, een poort als jullie willen. Er staan namen op de deur, jullie namen in licht, echt waar….een code, als je wilt, een taal die jullie niet kunnen lezen, als je wilt. Het Zijn jullie, en als jullie het theater binnengaan zien jullie dat het een verzonken theater is met een podium in het midden en je moet naar beneden lopen om bij dit podium te komen. Er zijn overal stoelen om je heen en jullie gaan naar beneden….jullie gaan naar beneden, elke keer als wij hier zijn. Soms is er publiek en soms stroomt het publiek binnen en bereidt het zich voor op wat er gaat gebeuren.

Stel je dit nogmaals voor want deze keer gaan wij een oefening doen in compassie. Hierin zal weerkinken wat jullie leerden in de channeling van een paar momenten geleden. Ik wil dat jullie zelf het podium opgaan en in een stoel gaan zitten. Iedereen ziet jullie, lieve mensen, en er zijn mensen die altijd details en andere gegevens willen hebben en zeggen: Wel, als het theater in de rondte is, betekent dit dat een deel van het publiek onze ruggen ziet. Is dit echt logisch, Kryon?”

Ik zeg dan: Oh, hoe 3D van jullie. In deze stoelen ziet iedereen jullie gezichten…dit is multidimensionaliteit en zo gaat het bij multidimensionaliteit want daarin kunnen jullie op vele plaatsen tegelijk zijn. Wat denken jullie van vele jullie’s in de stoelen die iedereen aan kunnen kijken? Wat denken jullie daarvan? Iedereen kan jullie gezichten zien, geloof mij. Op dit moment….alle familie om je heen, alle mensen die naar dit programma kijken, die dit horen of lezen, lieve mensen, en degenen die dit ooit zullen doen, die allemaal verwanten en vrienden zijn, zij zijn het in hun vorige levens. De hoeveelheid mensen die naar jullie kijkt in de zetels om jullie heen, is enorm.

Hoe groot is dit theater? Het antwoord is: JA! Dit zijn de soorten antwoorden waar jullie niet van houden als jullie in vier dimensies zijn en de getallen en de specificaties willen hebben, maar in een multidimensionale staat zijn die er niet. Het is heel, heel anders en dat is de pracht van het veld dat daar is en hier is wat ik wil dat jullie doen….allemaal samen. Het publiek is stil en nu is er een oefening. Iedereen kijkt naar jullie, in rijen dik, en jullie gaan compassie hebben voor elkaar, nu, op dit moment op Aarde, want er komen veranderingen aan en deze veranderingen gaan effect hebben op de balans van licht en donker van alles wat jullie ooit dachten te weten. Het licht gaat winnen en deze planeet heeft het nodig om op een compassievolle manier geknuffeld te worden, omarmd te worden om er doorheen te komen. Op dit moment….compassie voor iedereen op deze planeet….compassie voor iedereen die voor jullie zit….zij hebben compassie voor jullie. Samen als familie gaan jullie elkaar omarmen…dit is alles wat jullie doen. Onthoud hoe ik compassie omschreef. Ik wil dat jullie je versmelten met de Geest van God. (Muziek)

Wees begrijpend, heb een open hart voor elkaar en gooi alle redenen weg waardoor jullie denken dat dingen niet kunnen gebeuren en omarm elkaar in plaats daarvan gewoon. Omarm miljoenen mensen, en jullie kunnen dit doen op een interdimensionale, multidimensionale manier. Jullie kunnen dit allemaal doen als jullie willen. Jullie zijn nu samen met al die anderen en jullie omarmen elkaar op een manier waardoor alles wat jullie zien EENHEID is. Het is de eenheid van schepping omdat ieder van jullie een ziel vertegenwoordigt die ook eeuwig is, en jullie als planeet gaan hier doorheen omdat degenen die licht hebben de anderen gaan omarmen die dit licht niet hebben en jullie helpen hen er doorheen zodat zij zich vredig voelen en niet meer bang zijn en gezondheid zullen ontwikkelen.

Dit is nu jullie werk. DIT IS DE HELING VAN HET HART.

Dit is waarvoor jullie zijn gekomen en vergeet niet: hoe meer compassie jullie hebben hoe meer jullie cellen zich zullen ontspannen. (Muziek) Zij gaan hun chemie veranderen en zich voorbereiden op de heling waarvoor jullie zijn gekomen! Blijf. Blijf!

En zo is het. 

Kryon