Kryon Cirkel van Twaalf. Nr: 25

Kryon Cirkel van Twaalf. 25

3 maart 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Weer zeggen wij tegen jullie dat hier geen mysterie is. Wij weten wie er kijken, wie er luisteren of lezen, nu of later, wanneer dit ook moge zijn. Wij kennen degenen die lezen, luisteren of kijken en dit komt omdat er een geweldig multidimensionaal bewustzijn van God is. Natuurlijk weten jullie dit. Hoe kan er een energie zijn die tegelijkertijd tien miljoen gebeden hoort en toch iedereen kent?

Dat is de multidimensionaliteit van de Creatieve Bron. Jullie maken daar deel van uit en wij hebben dit eerder gezegd. Dit is dus een boodschap voor jullie. Soms hebben wij een serie boodschappen en dit is ook deze maand zo: vier stuks. Zij zullen de katalysator zijn voor heling….niet allemaal, maar vier. Vier grote katalysators voor heling. Deze boodschap en de andere drie zullen kosteloos zijn. Deze, die jullie nu horen, is gratis in een video-uitvoering, de andere drie komen beschikbaar in een bandopname.

Laten wij het hebben waar deze boodschap over gaat en waar die naartoe gaat.

Deze eerste kan niet zo duidelijk voor jullie zijn….een katalysator voor heling is de kracht van jullie woorden.  De eerste katalysator voor heling is de kracht van jullie woorden.

Laten wij bij het begin beginnen. Jullie lichaam werkt door chemie. Jullie zouden kunnen zeggen: “Er is meer dan dat. Er is elektriciteit bij betrokken, er is een zenuwstelsel, er worden signalen verstuurd om bepaalde dingen te doen” en dit klopt ook. Maar als je bekijkt hoe het lichaam hoofdzakelijk werkt, gaat dit via chemie, en het interessante van deze chemie is dat er veel meer is dan jullie je ooit zouden realiseren. Dokters moeten vele jaren studeren over de werking van het menselijk lichaam en een deel daarvan is de studie van de chemie daarvan. Ik wil dat jullie hen vragen naar iets wat zij in het eerste jaar van hun studie ontvingen. Het lijkt wel een beetje op een test: Hoeveel chemische reacties er plaatsvinden als jullie hersenen tegen je arm zeggen: “Beweeg je arm!” Het antwoord is: Veel meer dan jullie ooit kunnen weten of je zelfs kunnen herinneren, en dit gebeurt ogenblikkelijk. Dit gaat niet door elektriciteit, het gaat door chemie. Een chemisch deeltje doet iets, een ander reageert en weer een ander reageert daar weer op door je arm te bewegen.

Hoeveel chemische deeltjes zijn er nodig voor een volledige spijsvertering? Denk daar eens over na. Vanaf het moment dat het je lichaam in komt tot het moment waarop het dit in een andere vorm weer verlaat….wat denken jullie dat daar allemaal bij betrokken is? Jullie zullen zeggen: “Daar is heel veel bij betrokken, maar ik weet daar niet echt veel van!” Dat is ook zo en daar zijn jullie ook niet voor ontworpen omdat zij schijnbaar werken zonder ook maar een gedachte. Als jullie kijken naar de manier waarop jullie lichaam werkt, met al zijn organen, met alles wat het doet vanaf de dag van je geboorte tot aan je laatste adem zijn de processen hetzelfde….en zij gaan maar door en door en door. En daarom zien jullie de processen van je lichaam vaak zoals dit. Het individu groeit op, leert een beetje over het lichaam en realiseert dat hij er echt niets aan hoeft te doen: het werkt gewoon! Dus kijken de meesten van jullie naar je lichaam en zeggen dat jullie hopen dat het hiermee doorgaat. Het is bijna alsof jullie hopen dat alles blijft werken.

Dit is de chemie waarmee jullie zijn opgegroeid….en dan ging er iets gebeuren. Er was een herkenning, jaren en jaren geleden, dat van de chemie waarover ik over spreek op een positieve manier kan worden verwacht  door de manier waarop jullie denken. Dat is het moment waarop jullie gaan bedenken dat jullie jezelf naar gezondheid kunnen denken. Dit komt omdat alle wetenschappers die de hersenen bestuderen zeggen: “Weet je, wij zijn erachter gekomen dat stress een killer is, en de reden hiervoor is dat het de chemie verandert en de chemie dan uit balans is en de dingen waarop jullie vertrouwen, je spijsvertering, de producties, alle dingen die automatisch lijken te gaan lijken te worden beïnvloed door de manier waarop jullie denken.

Angst, stress, al dit soort dingen, lijken jullie ook ouder te maken! Zij gingen ook kijken naar levens met veel van deze dingen en kwamen erachter dat de levensspanne korter werd….en toen snapten zij het. De chemie van jullie lichaam werkt gewoon van zichzelf….maar jullie kunnen het wel beïnvloeden. Toen kwam de tweede gedachte: Toen zij ontdekten dat bewustzijn energie is. Zij gingen in bepaalde kringen ook begrijpen dat jullie dan feitelijk tegen je lichaam kunnen spreken, tegen je chemie kunnen spreken, als de BAAS van je lichaam! De experimenten bewijzen dit en jullie kunnen spreken met degenen die werken met de chemie van de synapsen van jullie hersenen en jullie kunnen dit meten en zien met de instrumenten van vandaag….hoe jullie daarmee vrede voor jezelf kunnen scheppen en coherentie en dan zien jullie zelf dat het hele lichaam verandert en dat de chemie gaat veranderen en dan realiseren jullie je dat jullie langer kunnen leven als jullie tegen jezelf spreken. Het is een gegeven dat zeer velen dit niet begrijpen en nog steeds naar hun lichaam kijken en hopen dat het blijft werken als in een parabel.

Wo is een zeeman….dit is een parabel. Onthoud dat parabels geen realiteit zijn maar iets anders verduidelijken. Zolang als hij zich kon herinneren was hij op een schip en benedendeks. Wo doet zijn best voor de rest van de bemanning door voor zijn deel van het schip te zorgen. Hij zorgt voor zijn cellulaire structuur, hij kookt, hij zorgt voor het “huishouden” want dat is zijn taak…..en allemaal benedendeks. Hij deed dit al jaren. Hij kon het voelen als het schip wiebelde en hij deed zijn werk….hij was een goede zeeman. Hij was al heel, heel lang op zee! Het is een parabel!

Op een dag voelt hij dat het schip anders aanvoelt….er gebeurt iets. Het is niet direct een storm maar er is iets aan de hand. Hij gaat hiermee naar de kapitein en die zegt dat hij niets merkt en dat alles goed lijkt. Mo gaat weg en dan begint het schip tegen Wo te spreken. Hij was ervan ondersteboven, echt ondersteboven, maar hij begreep dat het schip tegen hem sprak: Wo, ga naar het bovendek. Wo zei dat hij daar normaal gesproken niet naartoe ging, maar het schip zei dat zij in moeilijkheden waren en dat het tijd was om naar het bovendek te gaan. Wo denkt dat hij gek wordt en zegt tegen het schip: “Nee, ik ben hier altijd geweest en heb hier alles gedaan. Ik ga gewoon door met hetgeen ik altijd al heb gedaan. Ik wil er nies meer over horen. Ik stel mij dit alleen maar voor. Ik wil het niet meer weten! Ik wil geen stemmen meer horen. Ik wil gewoon voor mijn werk zorgen!” Maar er was ook een deel van Mo dat zei dat er wel logica in zat en Mo dacht voor het eerst: “Misschien moet ik toch naar het bovendek gaan!” Uiteindelijk ging hij toch via een ladder naar boven en hij was een beetje kriebelig omdat hij niet wist wat hij daar kon verwachten….misschien wel de kapitein.

Hij gaat de ladder op, doet het luik open en ziet voor het eerst de open zee. Hij ziet het roer dat het schip stuurt en hij ziet dat het schip totaal onbemand is. Hij kijkt om zich heen waar de kapitein is. Er is geen kapitein! Hij zoekt de bemanning….er is geen bemanning! Maar het was een zeilschip, lieve mensen, en hij kijkt weer naar het roer en ziet daar niemand staan. Dan kijkt hij verder en ziet dat het schip naar de rotsen zeilt. Daarom sprak het schip in dit verhaal tegen hem. Hij rende naar het roer en draaide eraan en het schip draaide onmiddellijk om zodra hij het roer aanraakte. Het was bijna alsof het schip zei: “Eindelijk! Er staat iemand aan het roer!” Hij vroeg aan het schip: “Is het al die tijd zo geweest dat er niemand aan het roer stond?” En het schip zei dat dit klopte. “Wij zitten midden op de oceaan en het schip heeft steeds in cirkels gedraaid en het ging goed, maar eigenlijk gaat het helemaal niet goed want wij zeilden op de rotsen en af en jij, Wo, stuurde ons daar vandaan. Jij, Wo, gaat nooit meer benedendeks want nu weet jij meer en hebt nu de leiding over het schip. Jij zal het in veiligheid houden!”

Begrijpen jullie deze parabel? Het schip is jullie lichaam, de chemie, en het heeft jullie altijd al gevraagd om de leiding te nemen. Als jullie dit niet doen en er geen communicatie is zal het schip zijn eigen weg gaan totdat het fout gaat. Maar als jullie met je bewustzijn tegen het lichaam en je cellen spreken en net als bij het schip het roer in handen nemen, lieve mensen, hebben jullie een veel langer leven. Ziekte zal zich niet aan jullie kunnen hechten omdat het “schip” naar allerlei plaatsen kan gaan en bestuurd wordt….en dit is ook bewijsbaar voor jullie wetenschap.

Neem de leiding! Jullie woorden zijn zeer belangrijk want het schip, jullie lichaam, hoort jullie bewustzijn spreken en zeggen: Doe dit, doe dat, ga hierheen, ga daarheen en jullie doen dit elke dag omdat jullie de kapitein zijn!

Hebben jullie de boodschap begrepen? Als jullie dit doen zal heling automatisch volgen omdat jullie nu de leiding over alles in je lichaam hebben.

Dit is werkelijkheid!

En zo is het.

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon en ik nodig jullie uit om dichterbij te komen.

Deze uitnodiging om dichterbij te komen is de focus van deze Cirkel van Twaalf, deze meditaties. Het is een integratie van alles wat jullie denken te zijn….om dichterbij te zijn bij dingen waarvan jullie niet eens denken dat zij bestaan en een deur te openen waarvan jullie niet wisten dat het een deur was. Multidimensionale dingen zijn ook zo en wij zeggen dit heel vaak.

Wij nodigen jullie uit om iets te doen dat jullie niet vaak wordt gevraagd. Bij geloof, zonder intellectuele inmenging, om te voelen dat dingen echt en accuraat zijn in plaats van hen te bewijzen op een driedimensionale manier. Dit is wat wij vragen. De channeling van vandaag ging over chemie. Het ging over chemie die totaal apart lijkt te staan van wie jullie zijn. Jullie bewustzijn overdenkt grootse dingen. Jullie bewustzijn vraagt zich dingen af over de wereld, jullie overleving, jullie systemen. Goed en fout, jullie bewustzijn vraagt zich prachtige dingen af maar het doet dit niet over jullie lever…..dat hoeft ook niet want voor deze dingen wordt gezorgd, nietwaar? De chemie doet wat het doet en als jullie aandacht schenken aan de channeling hiervoor realiseren jullie je dat jullie misschien een blijvende verandering kan komen door je dingen af te vragen over je lichaam.

Nu gaat het goed worden: Onderzoek heeft aangetoond dat de moleculen van de chemie die jullie lichaam vormen verrassenderwijs multidimensionale aspecten hebben. Er is aangetoond door experimenten van kwantumbiologen dat er meer dan drie dimensies zijn, dat er waarlijk een aspect van multidimensionaliteit is, en dat betekent dat jullie bewustzijn dat ook multidimensionaal is, de hand kan schudden met jullie chemie op een manier waarvan jullie niet dachten dat dit mogelijk was.

Wij hebben jullie verteld dat jullie tegen jezelf kunnen spreken en jullie weten nu waarom. Het is meer dan spreken, lieve mensen, het is bewustzijn, van

jezelf houden en zeggen: “Ik hou van jou en ik feliciteer jou omdat jij bij mij bent…..laten wij samen verder gaan. Tel elke dag en je lichaamsklok zal langer meegaan. “Lieve cellen, ik zal uit de stress zien te blijven. Ik zal alles doen wat ik kan om mijn lever te steunen en alle andere dingen, mijn voeten, mijn knieën….al die dingen die jullie toebehoren zijn gemaakt van chemiedeeltjes en zij hebben allemaal multidimensionale aspecten.

Wij gaan straks de brug over, figuurlijk, naar een ander land, figuurlijk, waar jullie ervoor kunnen kiezen om te ontwaken voor een ander soort concept: Is het voor jullie mogelijk om je ziel aan te raken? Mogen jullie je ziel aanraken? Dit heeft niets te maken met een of andere doctrine van welk geloofssysteem op de planeet dan ook. Een doctrine is meer geschiedenis en regels, nietwaar? Zij vertellen jullie wat jullie wel en niet zouden moeten doen en zij vertellen weinig over het aanraken van je ziel. Maar daar gaat het hier over en dit is geen doctrine…..het is een ervaring….het is een geloof. Ja of nee.

Is het mogelijk dat deze speciale energie die sinds 2012 is ontwikkeld, anders is? Is het mogelijk dat mensen nu in staat zijn en uitgenodigd worden om een dimensionale brug over te gaan die jullie dan in contact brengt met datgene dat in het verleden onaantastbaar was….de essentie van jullie eigen ziel. Er is jullie – misschien wel door vele spirituele leiders – verteld dat jullie niet werden geacht om dit te doen omdat dit een beetje “te heilig” was. Zij zeggen: “Wel, Je ziel is door God gegeven en jullie leven in je lichaam!” En dan, als jullie je laatste adem uitblazen zullen jullie weer samen zijn met je ziel alsof die ziel totaal apart van jullie staat.

Nu zeggen wij tegen jullie dat dit nooit zo is geweest. Jullie wandelen rond MET je ziel, dit Merkabah, deze enorme energie die altijd van jullie is geweest. Jullie denken daar niet zo vaak aan omdat jullie altijd is verteld dat de ziel apart van jullie is. Hij spreekt niet veel tegen jullie, nietwaar, totdat jullie er als eerste tegen spreken.

Nog een uitspraak van Kryon: Jullie ziel, al die dingen, al die dimensionaliteit, de diepgaande liefde van Spirit, zijn daar en houden van jullie en jullie hebben de vrije keuze om dit wel of niet te zien. Maar als jullie dit doen en die deur gaan aanraken en erop kloppen en de hand aanraken, gaan er dingen veranderen omdat Spirit zegt: “Hij kijkt, zij kijkt….laten wij gaan! Laten wij erop wachten tot jullie beslissen of dit echt is of niet!” Dit is wat er aan de hand is.

Als jullie tegen de chemie van je lichaam gaan spreken is dit hetzelfde….jullie gaan een reactie krijgen. Dit is geen esoterische stelling….dit is chemie!

Degenen die dit hebben gedaan en daar succes mee hadden zijn hier evangelisch door omdat zij weten dat dit werkt en als zij hierover met je praten zeggen zij: “Het werkt, en wij geloofden dit niet totdat wij het deden, en toen wij regelmatig gingen communiceren met ons lichaam gingen er dingen veranderen! Wij konden het voelen!”  Dan vertellen zij jullie nog iets anders….dat hun zienswijze veranderde toen zij resultaten boekten en dat zij nu iets weten dat zij voorheen niet wisten….dat zij een bewustzijn hebben over wat zij kunnen doen en dat er MEER was, en dat de stelling van Kryon is dat jullie niets kunnen ont-weten omdat er geen deleteknop in jullie hersenen is, of een wedstrijd in de ervaringen die jullie hebben, en als jullie een ervaring hebben die jullie leidt naar dit multidimensionale punt kunnen jullie dit niet ongedaan maken. Oh, jullie kunnen het ontkennen en dan zijn jullie in ontkenning, maar jullie kunnen het niet ontleren! Daarom is het zo dat als jullie dit eenmaal hebben ervaren, jullie weten dat het zo is en dat het voor jullie heeft gewerkt en dat er zoveel meer is dan jullie wisten en zeggen: “Dank je wel, Spirit, omdat u het licht hebt aangedaan en dat ik deze dingen op een andere manier kan zien!

Er is een brug voor jullie die jullie uitnodigt om er samen met mij overheen te gaan. Hij is daar altijd!

Deze Cirkel van Twaalf is een meditatie en wij doen altijd hetzelfde….het is een beetje anders zoals elke meditatie een beetje anders is….er zijn andere woorden, er is ander bewustzijn….een beetje anders dan bij een channeling waarin er steeds nieuwe informatie is en er dingen zijn die gedaan moeten worden en plaatsen zijn waar naartoe gegaan moet worden en waar leringen zijn. Dit is anders, dit is een meditatie-ervaring, de Cirkel van Twaalf waar ik jullie binnenleid.

Ik weet wat hier mogelijk is. Als jullie naar de andere kant van die brug gaan weet ik wat er mogelijk is. Ik weet dat er ervaringen zijn die ziekten omkeren omdat die niet in je lichaam kunnen blijven als jullie een bewustzijn van licht hebben en er is nu geen licht! Ik weet dingen die in het verleden zijn gebeurd toen mensen dit soort bewustzijn hadden en zij dit eerder niet hadden. Ik heb gezien, en jullie hebben gezien en gehoord over spontane genezingen en al dit soort dingen.

Dit is aan de andere kant van de brug en uiteindelijk zal er geen brug zijn, lieve mensen, die er voorheen wel was en waar ik jullie over vertelde. De brug scheidt het bekende van het onbekende….wat jullie zijn, wat jullie denken te zijn….alle dingen die jullie geloven….de brug overgaan naar dat waarvan jullie niet eens wisten dat het bestaat en dat misschien dingen schendt die jullie zijn verteld en de realiteiten waarover jullie is verteld en die mogelijk of niet mogelijk zijn. Jullie gaan de brug niet over met een klembord terwijl jullie dingen checken die jullie wel of niet weten en terugkomen om hen later na te gaan….dat is niet wat wij doen….dat is allemaal 3D!

Als jullie de brug overgaan staan jullie wijd open! Jullie moeten in orde zijn met dingen die jullie niet begrijpen. Als jullie intellectueel gaan zijn en zeggen dat jullie het moeten zien en weten voordat jullie dit gaan doen zal het niet gaan werken. Wij hebben jullie dit eerder verteld.

Ik wil dat wij samen de brug over gaan. Kom naar het midden van de brug en jullie zullen de mist weer zien die daar altijd is. Het is een mist die verbergt wat er aan de aan de andere kant is. Jullie kunnen dus je intellect niet gebruiken om daar even te kijken en terug te komen en te zeggen: “O, ik ga daar vandaag niet naartoe” of “O, ja ik ga er vandaag naartoe omdat het goed is en de zon schijnt!” Jullie gaan die mist in terwijl jullie voorbereid zijn op het onbekende en in de wetenschap dat dit een veilige plaats is omdat JULLIE JEZELF daar gaan zien….een deel van jullie dat geweldiger is dan jullie dachten…..een ervaring die jullie verhoogt. Toch zijn vele mensen bang….alleen omdat dit zo anders is.

Kom nu met mij mee en ga dwars door de mist. Neem mijn hand. Aan de andere kant van de brug is er alles wat jullie willen….zo gaat dit met multidimensionaliteit. Wees niet geschokt of verrast als jullie niet alles begrijpen wat ik jullie ga vertellen. Ik spreek in metaforen en dat zal ik altijd doen. Bijna alle spiritualiteit is jullie gegeven in metaforen en kwatrijnen en verzen die iets anders betekenen. Dit betekent iets anders.

Wij gaan een hal binnen waar een theater is en jullie gaan een deur door waarvan sommigen denken dat het een poort is. Het is werkelijk de toegang tot het onbekende. Jullie hebben permissie gekregen om niet te begrijpen wat er gaat komen maar te WETEN dat het echt is. Kunnen jullie dit? ”Ik begrijp het niet maar ik weet dat het er is!”

Kunnen jullie dit? De meesten van jullie doen dit dagelijks met technologie. Jullie gebruiken dingen die jullie niet begrijpen, maar jullie weten dat het werkt. Dit werkt ook! Kom met mij mee naar dat theater, dit verzonken, ronde theater waarin jullie het podium beklimmen nadat jullie de lange trappen af zijn gegaan. Het publiek weet niet wie er gaat komen en dit verandert van dag tot dag, van tijd tot tijd, van meditatie tot meditatie. Als jullie het niet kunnen visualiseren ga dan gewoon zitten en voel het. Spirit wil dat jullie dit krijgen en als jullie het niet kunnen visualiseren betekent dit niet dat jullie het niet kunnen krijgen. Spirit zegt dan: “Doe niets, zit gewoon en laat mij van je houden!” Jullie kunnen dit, nietwaar? Kunnen jullie zitten en gewoon voelen?

Maar voor degenen die dit wel kunnen visualiseren: kom met mij mee, beklim de trap en ga in de stoel zitten.

Wij doen dit al maanden….een keer per maand, twee, drie, vier keer per maand. Wij zitten in deze stoel en vragen jullie om te visualiseren terwijl jullie in de stoel zitten. Er zijn mensen die zeggen dat zij echt niets kunnen visualiseren. Kunnen jullie visualiseren dat jullie zitten? Is dit teveel gevraagd? Dan zeggen jullie: “Nee, dat is goed. Ik kan visualiseren dat ik in de stoel zit!” Stop. Ga zitten! Kunnen jullie visualiseren dat er van je gehouden wordt en dat er mooie dingen tegen je worden verteld, dat jullie gefeliciteerd worden en zelfs de voeten worden gewassen? Is dit te moeilijk? Het is heel erg 3D. Doe het gewoon….laat ons van je houden! Voor de rest van jullie die alles kunnen visualiseren wat ik vraag wil ik dat jullie zien dat het publiek binnenstroomt. Ik zal jullie vertellen wie zij zijn: elk lid van het publiek is een mens en elk van hen heeft zijn/haar leven veranderd omdat zij tegen hun cellen spraken. Zij hadden ziekten die verdwenen. Zij hadden vrede waar geen vrede was. Zij hebben hun leven geschoond van de angsten die zij hadden. Zij hebben onvergeeflijkheid laten vallen. Elk van hen is in die zin een kampioen. Zij hebben dit gedaan. Zij hebben geleerd hoe zij dit moesten doen, en zij doen dit allemaal dagelijks. En, lieve mensen, er zijn er tienduizenden. Zij zitten in het publiek en kijken naar jullie want dit is wat jullie hier komen doen….komen leren.

Zij zitten in het publiek en nu is het voor jullie tijd om tegen jezelf te spreken. Wat gaan jullie zeggen? (Muziek)

Jullie zouden hiermee kunnen beginnen: Lieve cellulaire structuur, lieve chemie. Ik ben uiteindelijk hier om het roer van het schip in handen te nemen. Ik ben hier en ik begrijp nu dat dit mogelijk is. Doe alsjeblieft met mij mee. Dank je, cellulaire structuur voor de liefde die wij voor elkaar hebben. Dit is het begin van een relatie voor de rest van mijn leven. Als jullie denken dat dit moeilijk is en zeggen: “Dat kan ik niet. Kryon, ik kan niet tegen een molecule spreken!” zal ik jullie vertellen dat het publiek jullie nu gaat steunen en zij gaan jullie suggesties toeschreeuwen, zij gaan dingen opschrijven op stukjes papier en gooien die propjes naar jullie toe omdat zij weten dat dit kan en omdat zij verliefd op jullie zijn omdat jullie aan het ontdekken zijn wat zij hebben gedaan.

Elk van hen heeft dit gedaan en zij zijn hier om jullie te helpen. Sommigen van hen komen zelfs op het podium en spreken tegen jullie: “Waarom proberen jullie dit niet, dat niet? Waarom houden jullie onze handen niet vast? Ik heb een proces. Ik heb nog iets anders. Ik had een tijdlang problemen maar nu gaat het goed met mij.”

Daar is het publiek voor….jullie krijgen steun! Jullie denken dat dit gek is? Jullie denken dat dit onmogelijk is? Jullie krijgen steun! Er zijn anderen die dit hebben gedaan en zij zijn hier om jullie te steunen. Dit is het begin van iets moois. Zit gewoon en ervaar hoe zij jullie tonen hoe jullie je eigen pracht kunnen ontdekken en je leven kunnen verlengen en alle dingen weg kunnen jagen die niet horen in jullie pracht!

Blijf…blijf!

En zo is het.

Kryon