Kryon Cirkel van Twaalf. Nr. 37 – 1

Kryon Cirkel van Twaalf. Nr. 37 – 1

2 juni 2021 / Via Lee Carroll

Geplaatst: 1 augustus 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik zou graag kort, maar op een manier waarop ik dit niet eerder heb gedaan, willen spreken over iets waar jullie steeds meer over zullen horen, en wat Het Veld wordt genoemd. Het Veld is vaak beschreven omdat het gezien en gemeten kan worden.

Is het mogelijk dat er een soort veld van energie is rondom ieder van jullie, dat het Veld van Bewustzijn is? Maar het is zo groot en het bevat zoveel meer dan jullie dat het ook het totaal van alle bewustzijns op de planeet kan zijn waardoor jullie iets kunnen bespeuren dat eraan zit te komen. Wij hebben er nu films over, documentaires….metingen ervan. Er zijn mensen die zeggen dat zij het kunnen voelen in het Veld, en zij hebben gelijk. Wij weten nu op deze planeet….jullie weten nu samen op deze planeet, dat er een overeenstemming is dat bewustzijn wel energie moet zijn. Het is niet gewoon maar een stroming waarover sommige psychologen spreken. Het is gemeten, en als bewustzijn dus energie is, moeten jullie ook de wetten van energie op het bewustzijn toepassen. Het is dan ook mogelijk dat bewustzijn een veld van bewustzijn uitstraalt, en met de miljarden mensen op de planeet kan dit Veld helemaal om jullie heen zijn.

Degenen onder jullie die intuïtief zijn kunnen dingen voelen in het Veld.

Ik heb dit heel vaak verteld: Ik voorspelde een tijdje geleden dat jullie een nieuwe paus zouden krijgen en dit gebeurde ook binnen dertien maanden en de vorige hoefde daarvoor niet te overlijden….het was dus echt een afwijking van de regel. Maar lieve mensen, dit werd jullie gegeven om te kunnen inzien dat dit geen voorspelling was en het was ook niet iets dat zomaar uit de lucht kwam vallen zoals sommigen zeggen omdat dit in het Veld zat. Zie je, de huidige paus was al in moeilijkheden op een manier waardoor hij wist dat hij ontslag moest gaan nemen, en dat deed hij dus en dit was bekend in het bewustzijnsveld op het moment dat ik jullie dit gaf en dertien maanden later manifesteerde dit zich met een nieuwe paus. Wat ik jullie wil vertellen is dat ik jullie een voorbeeld gaf van dingen die niet noodzakelijk voorspellingen zijn maar lezen wat er in het Veld aan de gang is. Er is veel aan de hand in het Veld en velen beginnen dingen op te pikken….goede dingen!

Het Veld geeft ook zeer, zeer positieve dingen door degenen die denken dat er positieve dingen gaan gebeuren of dat uitvindingen zich gaan manifesteren die zich ook in het Veld bevinden, en ook dingen die een beetje minder zijn of die dingen veranderen….dit zit in het Veld!

Maar hier is wat ik jullie wil vertellen: Het Veld is een multidimensionaliteit van bewustzijn. Bewustzijn, dus energie, is ook multidimensionaal….dat moet het wel! Jullie kunnen dit op een lineaire manier niet lezen. Dat kan gewoon niet en daarom lezen jullie het als een droom gelezen zou worden. Misschien hebben jullie een zeer diepgaande droom. Jullie denken te weten wat hij betekent maar hij is onzinnig. Velen van jullie hebben dit soort dromen, en jullie gaan dus naar een specialist, iemand die een droom kan uitleggen, en jullie voelen je heel prettig want dit betekent dit en dat betekent dat en jullie gaan weg en zeggen: “Wow” dit is mijn bewustzijn dat mij informatie geeft” en jullie hebben gelijk. Dit is jullie eigen bewustzijn dat tegen jullie spreekt in metaforen.

Als jullie dus bepaalde dingen dromen en naar een specialist gaan en die vertelt wat jullie bewustzijn je vertelt is dit een voorbeeld van wat ik jullie over het Veld vertel. Het Veld geeft geen lineaire informatie op een lineaire manier. Het geeft hen op een multidimensionale manier en dat betekent heel vaak dat alles wat in het Veld wordt gevoeld, metaforisch is. Het betekent iets anders! Hebben jullie dat? Lezers en helderzienden hebben dit altijd gezien. Dit is de manier waarop zij aan informatie komen. Een lezer of helderziende die tegenover jullie zit, leest jullie Veld. Zij hebben geen magische kristallen bol zoals sommigen misschien denken. Het Veld is de energie die jullie opwekken met je bewustzijn en je onderbewustzijn en alles is daar. Als het dus tijd is om het Veld te lezen worden er zoveel vergissingen gemaakt omdat men niet begrijpt dat het Veld in metaforen spreekt. Zeker! Zeer, zeer zeldzaam, geeft het jullie een aankomende lineaire gebeurtenis. Ik zal jullie twee voorbeelden geven en jullie zullen hen begrijpen.

In vele, vele jaren, zijn er op de planeet veel geloofssystemen geweest die in het Veld hebben gelezen en wat zij lazen was het potentieel van de Opwaardering. Alle Inheemsen van deze planeet – allemaal – hadden een vermoeden over dat wat cyclisch was met de planeet…..cyclisch met de planeet! Het gebeurde in cycli en een deel van de cycli komt door de schommeling van de Aarde en de stand van de sterren. De Inheemsen zagen dit….de profetie over 2012, de precessie van de equinox werd door vele, vele Inheemsen gezien in hun cycli.

De manier waarop zij dit interpreteerden was heel interessant. Helemaal tot aan jullie huidige religies zagen zij het omdat dit in het Veld was, en wat zij jullie vertelden was dit: dat de oude meesters, sommigen specifiek en anderen niet, terug zouden komen naar deze Aarde. Dat de trompetten zouden klinken en dat mensen zouden verdwijnen en anderen zouden komen en er vrede op Aarde zou zijn en dat er een ander bewustzijn zou regeren. Dit gebeurde niet, lieve mensen. Jullie zijn nu eenentwintig jaar verder dan de dingen die werden gezien maar niet gebeurden, maar wat nu gebeurt is een nieuw normaal, een verandering van bewustzijn, vriendelijkheid, compassie, een schoonmaak….alle dingen waarover zij op een lineaire manier over spraken gebeuren nu op een andere manier.

Zien jullie dit? Zij hadden gelijk. Wat zeggen jullie? Zij hadden geen gelijk omdat die en die meester niet terugkwam? Oh, echt? Wat als dat ook een metafoor was? Wat als de meesters van de planeet het Veld binnengaan of het bewustzijn, al die dingen? Wat als zij terug zijn, maar niet in mooie gewaden en lineaire dingen en geblaas op trompetten? Begrijpen jullie wat ik bedoel?

Ik zal jullie nummer twee geven. Al jaren zijn er voorspellingen over een totale en volslagen mislukking van jullie aandelenmarkt in Amerika. Zij zeggen dat dit systeemzaken zijn en het helemaal fout zal gaan omdat jullie het systeem niet kunnen veranderen en het systeem zelf kapot is.” Daarom ga ik dit boek en dat boek schrijven omdat ik een expert ben in aandelenmarkten en er gaat een crash komen en al die dingen!”

Ik zeg jullie dat het allang voorbij die houdbaarheidsdatum is. Het gebeurde niet. Maar wat wel gebeurde was Covid en dit bracht de planeet tot stilstand. Het stopte de transacties, het veranderde de manier waarop mensen kopen en verkopen op systeemniveau en het veranderde de aandelenmarkt, het veranderde het bankieren.

Met andere woorden: Wat als alles wat zij op een lineaire manier zagen als een complete ineenstorting gewoonweg was waar jullie nu doorheen gaan? Zij konden het niet op een andere manier interpreteren dan een ineenstorting en in plaats daarvan krijgen jullie een herijking en stopt de wereld en herijkt zich en begint opnieuw, maar zo leek het voor hen. Ik vertel jullie dit met een reden want jullie zullen allerlei soorten voorspellingen gaan horen en sommige zullen doorgaan met hel en verdoemenis. Sinds mijn partner werd geboren had hij voorspellingen over hel en verdoemenis en geen daarvan vond plaats omdat zij niet goed werden gelezen.

Dit is een channeling die vertelt dat de dingen niet altijd zijn wat zij lijken te zijn. Dingen in het Veld die jullie voelen gebeuren niet altijd op de manier waarop jullie het verwachten. Dit is de reden waarom sommige voorspellingen niet uitkomen….zij gebeuren niet op de manier waarop zij jullie werden verteld omdat zij lineair werden gebracht, maar als jullie om je heen kijken zien jullie de resultaten alsof zij wel uitkomen. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Jullie toekomst is anders dan het visioen van wie dan ook. Grootser, mooier, en het Veld gaat jullie informatie geven over wat eraan komt…metaforisch gezien!

Het is prachtig, lieve mensen. Wees verstandig als mensen jullie vertellen over dingen die zij bespeuren of voorspellen. Begrijp de boodschap van deze channeling….een beetje anders en misschien een beetje welwillender dan jullie denken dat het zal zijn.

En zo is het.

Kryon