Kryon Cirkel van Twaalf. Nr. 37 – 2

Kryon Cirkel van Twaalf. Nr. 37 – 2

2 juni 2021 / Via Lee Carroll

Geplaatst: 2 augustus 21
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon.

Kom een beetje dichterbij voor een verhaal. De wetenschapper Greg is vandaag bij jullie geweest. Hij is een visionair en misschien zonder zelfs ooit een channeling van Kryon gehoord te hebben vertelt hij ons een verhaal dat ik al een tijdje vertel….dat er een verdeeldheid zou kunnen komen tussen de mensheid. Het zou wel een scheiding zijn die wordt gerespecteerd, maar toch een scheiding tussen degenen die hebben besloten om door te gaan met de oude manieren en denken dat de oude manieren de enige manieren zijn en ook al ontwikkelen zich daar nieuwe dingen zijn het toch alleen maar weerspiegelingen van oude energie. Dan zijn er degenen waarvan velen naar dit programma kijken die op een andere manier naar de toekomst kijken en zeggen: “Wat ik in mijn lichaam heb is voldoende voor heel veel dingen, en het nieuwe normaal waar Kryon over spreekt is er een waarin wijsheid gaat toenemen en een evolutie die wij niet hadden verwacht gaat plaatsvinden en die zal ons beïnvloeden op manieren waardoor wij beter zullen weten en in staat zullen zijn om dingen voor de toekomst te scheppen zonder hen te vernietigen door de oude manieren te gebruiken.”

Ik sprak vaak over een scheiding waarbij degenen die voelen dat zij een deeltje zijn van God, zelf oplossingen zullen gaan vinden, uitvindingen doen met gebruik van natuurlijke dingen en dat die vele mensen zullen scheppen die langer leven en zij leven langer door het gebruik van natuurlijke dingen, door dingen samen te voegen door de nieuw verworven wijsheid, dingen die nooit eerder werden samengevoegd en die nu natuurlijker worden dan ooit tevoren.

Omdat zij langer leven zal er een grote groep zijn die zegt: “Wij begrijpen niet wat jullie doen; wij hebben allerlei technologie en leven lang niet zo lang als jullie. Dit moet hekserij zijn, dit moet magie zijn!” Dit is wat zij zullen zeggen. Het klinkt misschien onmogelijk, maar lieve mensen, als jullie van bepaalde groepen uitgesloten gaan worden gaan jullie niet bepaalde dingen doen. Het is gewoon begonnen. Er zijn vele mensen die zich zorgen maken en zeggen: “Ik begrijp dat er een scheiding zal zijn.” Zij zullen niet begrijpen dat er mensen met een hoger bewustzijn zullen zijn die zichzelf mogelijk kunnen genezen en langer leven door hun eigen bewustzijn. “Ik begrijp best dat er een scheiding kan zijn maar zal dit ons niet uit elkaar drijven? Zal dit de mensheid niet verdelen?” Ik zal jullie dit vertellen, lieve mensen: Als meer mensen op deze planeet geboren zullen worden in deze nieuwe energie, zullen zij dingen accepteren en nieuw DNA hebben, en als ik ander DNA zeg bedoel ik dat er knoppen zijn omgedraaid die jullie niet hebben en die jullie ouders niet hebben. En wat ik bedoel met omgedraaide knoppen is: biologisch! Zij zijn er klaar voor, zijn bereid en wachten erop om wijzer en slimmer te zijn. Zij zullen het verschil gaan zien en er zullen uiteindelijk meer mensen zijn die het wel op een natuurlijke manier doen, dan niet. Dit is nu aan de gang en het is een deel van wat ik heb voorspeld….dat de mensheid….een deel van de mensheid, hier klaar voor is, en een ander deel niet.

De leraar Greg, de wetenschapper, laat de bel luiden die zegt: Let op wat er gaat gebeuren, want zelfs zonder deze channeling ziet hij het omdat het eraan komt en het duidelijk is.

Wat ik jullie wil zeggen, lieve mensen is: Wees niet bang voor de toekomst. Ja er zullen problemen zijn, maar wees er niet bang voor want jullie verkeren aan de kant van het licht, en het gaat uitzonderlijk duidelijk worden, met name voor de jongeren die naar voren gaan treden….dat de ware manier om jezelf en de planeet te redden door wat wij de nieuwe mens noemen, zal gaan…de mens die vriendelijker is, degene die begrijpt dat relaties – alle relaties – tussen rassen, landen, culturen, seksen….alle relaties, gebaseerd zijn op respect en liefde.

Als een bepaalde hoeveelheid van de bevolking aardig tegen elkaar gaat zijn en langer gaat leven, zal ik jullie vertellen dat dit zeer aantrekkelijk is, met name voor de jongeren die om zich heen kijken om te beslissen wat wat is. Jullie zouden kunnen zeggen: “Ik weet het niet omdat jongeren altijd aangetrokken worden door het nieuwe….zij zullen altijd de nieuwe technologie hebben en zij zullen dit en dat willen hebben!” Geef hen het voordeel van de twijfel, lieve mensen, met name degenen die nog niet zijn geboren. Geef hen het voordeel van de twijfel door om zich heen te kijken en dingen te zien. Ja, zij zullen de hebbedingetjes willen hebben, maar als het op de planeet en hun gezondheid aankomt en op de manier waarop de dingen werken, zullen zij een beetje slimmer zijn dan jullie misschien denken.

Deze toekomst van jullie zal heel anders zijn dan jullie denken!

Vandaag breng ik jullie een channeling over het Veld en wij spreken nog steeds over het Veld want het Veld zal nog steeds het bewustzijn bevatten van de manier waarop de planeet denkt, en met name de manier waarop bepaalde delen van de planeet denken, en dingen die er misschien gaan gebeuren.

Er was een oud paradigma dat zei dat als er iets goeds gebeurt, bijvoorbeeld een prachtige uitvinding die voordeel biedt voor iedereen en voor de planeet, dat die dan, zo gauw hij er was, in beslag werd genomen door grote bedrijven, en vervolgens werd begraven.

Ik wil jullie een ander scenario geven. Dit is inderdaad hetgeen er steeds en steeds weer is gebeurd. De leraar Greg heeft niet verteld dat alle oplossingen er al waren, maar een oudere houding ten opzichte van de manier waarop het lichaam werkt en hoe jullie opgroeiden en de manier waarop jullie dachten hielden jullie tegen om een van deze oplossingen te gebruiken. Dit is een oud paradigma, lieve mensen, waarin de meesten van jullie opgroeiden. Wat als ik jullie vertel dat er een nieuw paradigma is? Het Veld speelt hierin een rol waar jullie je niet van bewust zijn.

Hebben jullie gemerkt dat belangrijke veranderingen op de planeet – ik bedoel uitvindingen – allemaal tegelijk over de hele planeet plaatsvinden, maar degenen die dit het eerst gebruikt krijgt alle lof. Wij hebben eerder gezegd dat de gebroeders Wright, die voor de eerste vluchten voor jullie zorgden, de Fransen maar twee weken voor waren. Met andere woorden: dit werd ook op andere plaatsen ontwikkeld en geprobeerd, maar degenen die de eersten waren kregen alle lof toegezwaaid. De uitvinding van de radio zat zo dicht bij elkaar, het was bijna simultaan dat men bij wijze van spreken een muntje omhoog moest gooien om te bepalen wie de eer toekwam. (Edison en Marconi. Henk) En toch gebeurde dit op verschillende plaatsen op de wereld die zelfs nooit met elkaar spraken….omdat zij geen radio hadden! (Kryon lacht)

Wat zeg ik jullie hiermee? Dit is gewoon, lieve mensen, voor een bewustzijn dat zich samen ontwikkeld in groepen, waarin dingen simultaan gebeuren en waar ideeën en uitvindingen simultaan plaatsvinden in plaats van op maar een plekje op de Aarde. Als jullie je op het Veld afstemmen betekent dit dat geen mens alle ideeën van alle bronnen in zich kan opslaan. Het is een nieuwe manier van denken dat niemand iets kan tegenhouden dat goed voor jullie en de planeet is, en dat het goed is als de planeet het ermee eens is en Gaia niet onder die uitvinding lijdt. Dit zijn de dingen waarover wij spreken. De Cirkel van Twaalf is er. De Cirkel van Twaalf neemt jullie mee naar de energie van je ziel. Wij willen jullie daar weer mee naartoe nemen omdat wij jullie een paar verhalen te vertellen hebben en daar iemand is waarvan wij willen dat jullie die ontmoeten. Laten wij daar naartoe gaan.

Jullie gaan samen met mij de brug over die een barrière en een brug tegelijk vertegenwoordigt omdat sommigen daar niet over willen gaan. De brug ligt tussen jullie dimensionaliteit die lineair en enkelvoudig is, naar een andere realiteit die multidimensionaal is, en jullie zijn hen beide. Wij hebben het eerder gezegd want jullie ziel is een multidimensionaal deel van jullie. Het lichaam kan multidimensionaal zijn. Jullie ziel bevindt zich in dat gebied, zou je kunnen zeggen en de brug ligt tussen wat jullie denken te weten en wat jullie niet weten. Jullie gaan over die brug en komen in een mist en gaan niet verder omdat sommigen achter die mist willen kijken en anderen niet. Maar wij gaan de brug over. Ga alsjeblieft samen met mij de brug over. Laten wij samen gaan.

Dank de Aarde voor hetgeen je wilt gaan doen. Neem mijn hand en kom dichterbij, lieve mensen. Het is een prachtige plek, als je het zo wilt noemen, waar jullie opeens de daar aanwezige vrede kunnen voelen….een vrede van jullie stamlijn, van al jullie levens, van alles dat jullie zijn, van alles wat jullie hebben ervaren dat goed en welwillend en vriendelijk is. Er is daar liefde waartoe jullie niet in staat waren om die zoals nu te voelen. Ik wil dat jullie deze liefde in je hart uitnodigen omdat die een deel van de Creatieve Bron is en daar altijd is geweest. Wisten jullie dit?

Sommigen van jullie worstelen al heel lang om deze dingen te voelen en hier zijn zij dan en zij zijn hier altijd geweest, maar jullie hebben die in een oude energie nooit gevoeld omdat jullie werd verteld dat jullie hier niet naartoe konden komen….en hier zitten jullie dan. Dit is echt, lieve mensen, DIT IS ECHT!

Ga met mij mee door de poort naar het amfitheater want er zijn mensen die ik jullie wil laten ontmoeten. Jullie zijn op een plaats waar geen begin en geen einde is. Er is hier geen tijd. Alles is in een cirkel. Het is de Cirkel van Twaalf. De manier waarop het Universum werkt, en als jullie dit weten, weten jullie dat tijd een constructie is, het is niet normaal. Het is hier gebracht om het hier voor jullie zinvol te maken zodat jullie nu in een theater zonder tijd zijn. Ik wil dat jullie de trappen af lopen en naar het podium gaan zoals jullie dit altijd doen. Ga in de stoel zitten zoals jullie dit altijd doen want er zijn mensen die tegen jullie willen spreken.

Als jullie op een tijdloze plaats zijn weten jullie misschien al waar wij naartoe gaan. Als er geen tijd is betekent dit dat de toekomst en de potentiëlen van de toekomst al zijn gebeurd.

“Dat is verwarrend voor mij, Kryon!” Ja, dat is het zeker, en omdat er geen regels zijn om dit te controleren, hoe kan ik jullie dan geven wat er gaat gebeuren. Hoe kan iemand dit vertellen? Het antwoord is omdat het Veld de potentiëlen bevat van alles dat jullie hier nu gaan horen. Ga in de stoel zitten. De lichten gaan aan en jullie kunnen het publiek zien en jullie kennen hen niet. Sommigen zijn vreemd gekleed. Er zijn kleuren die jullie nog nooit hebben gezien, sommige lichtgevend en jullie kennen die niet. Er is schoonheid daar en zij zien er goed uit en zij zijn allemaal gezond. Wie zijn zij? Een van hen staat op als spreker voor hen allen en zij zeggen, lieve mensen, dat dit jullie toekomst is, zoals die vandaag wordt gemeten in het Veld. Hebben jullie dit? De toekomt wordt bepaald uit de potentiëlen die nu in het Veld aanwezig zijn en die vormen de toekomst die jullie nu op een tijdloze manier scheppen en die spreker staat op het punt om jullie daar alles over te vertellen.

“Hebben jullie vragen, voordat ik begin?” zegt de spreker, en jullie zeggen: “Er is ons verteld dat de planeet verdoemd is. Zij is in een afschuwelijke staat omdat wij haar hebben vervuild en zij sterft. Wij zijn hongerig en sterven. Er is zoveel competitie, er is zoveel haat. Wat zal er gaan gebeuren?” De man staat vlak naast een vrouw die ook is gaan staan en het verschil tussen hen? Je zou kunnen zeggen dat zij er hetzelfde uitzien maar dat is niet zo. De vrouw draagt paars en jullie herkennen haar als een sjamaan, en die twee samen, deze man en deze vrouw, gaan nu tegen jullie spreken over de prachtige toekomst die in jullie Veld is, en zij zeggen: “Wees niet bang voor Gaia want de wijze mens zal uitvindingen hebben die de planeet schoonmaken. Als jullie stoppen met het vervuilen van de planeet zullen jullie, wat wij noemen, bioremediatie hebben, en jullie hebben nog nooit zoiets gezien. Gaia zal herstellen als jullie haar niet meer vervuilen en niet meer op bepaalde manieren ontginnen. De atmosfeer zal zichzelf reinigen. Als er geen vervuiling meer bijkomt zal dit zichzelf in een jaar schonen….jullie hebben nog nooit zoiets gezien.

Er komen uitvindingen aan waardoor alle elektra die jullie ooit nodig hebben niet meer in een netwerk zit…het zal bij elk gebouw en elk huis staan en dit zal niet vervuilen. Het zal niet een bron van de planeet nodig hebben. Er zullen uitvindingen komen waardoor jullie genoeg gewassen voor de hele planeet kunnen telen. Er is in deze toekomst geen honger meer. Dit is in het Veld, lieve mensen. Jullie staan daar en weten niet wat jullie moeten zeggen. “Wat? Hoe kan dit? Wij hebben een toenemende wereldbevolking die gek wordt!” Zij zullen jullie vertellen dat er wijsheid is, zelfs in de voorouders die wisten hoe zij hun bevolkingsaantal onder controle moesten houden….gewoon door te weten wanneer zij kinderen wilden hebben. Dit heet WIJSHEID, iets waar jullie in jullie wereld niet aan gewend zijn.

Jullie zullen zeggen: “Wat dan met alle competitie tussen religies en al die dingen?” en zij zullen zeggen: “Er is begrip en wijsheid en een viering voor iedereen om God op hun eigen manier te eren en te vieren en ceremonies op hun eigen manier te hebben en het wijzen met het vingertje naar wie gelijk hebben en wie niet is al honderden jaren geleden gestopt omdat zij nu weten dat de glorie van de Schepper in iedereen aanwezig is en zoals sommigen andere soorten voedsel eten zullen anderen God op een andere manier eren en dit is helemaal geen probleem. Jullie kijken naar dit alles en denken dat dit onmogelijk is. Zij zeggen dat dit niet onmogelijk is en dat dit nu begint en zij gaan jullie dingen vertellen die jullie je niet herinneren en niet meer zullen herinneren als jullie hier weer terugkomen. Er zijn mensen die nu op dit moment al bezig zijn met de ontwikkeling van deze dingen en dit zit in het Veld.

Lieve mensen, er is een potentieel voor jullie toekomst dat jullie nog niet hebben gezien, je nog niet hebben gerealiseerd, maar het is in het Veld….het wordt nu ontwikkeld over de hele planeet. Er zijn plekken waar dit gebeurt en dit is nog maar het begin want wij hebben het niet eens over ziekten gehad en over de manier waarop een hoog bewustzijn die zich niet laat vestigen in een nieuwe mens.

Dit is de nieuwe mens. Hoe zouden jullie dit vinden? Ik wil dat jullie dit overdenken en glimlachen want wij hebben het over de toekomst voor jullie kinderen en voor hun kinderen en het stoppen van dingen die er altijd waren in de oude energie, dingen als competitie, honger, ziekten, horror, dood, oorlog!

Er is een nieuwe dispensatie begonnen. Kunnen jullie zitten en dit vieren en geheeld zijn door de kennis van wat zich kan voordoen omdat het nu in het Veld is en op de planeet gebeurt? Er zijn voor alles zaden geplant en daar heb ik over gesproken. Blijf, blijf, en spreek tegen de Aarde alsof al deze dingen al zijn gebeurd.

En zo is het.

Kryon