Kryon Cirkel van Twaalf. Nr. 9

Kryon Cirkel van Twaalf. Nr. 9

12 november 2020
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het onderwerp van vandaag is Muziek! Meer dan muziek is het onderwerp Geluid. Meer dan geluid kan het onderwerp een samenhang van geluid zijn die jullie resonantie noemen. Heb ik jullie ooit verteld dat muziek, geluid, door de sluier heen gaat? Wat ik daarmee bedoel is dit: het ding dat jullie muziek noemen, dat jullie harten verwarmt en in jullie geheugen blijft tot je laatste adem….is iets dat ook aan de andere kant van de sluier klinkt.

De reden hiervan, lieve mensen, is dat wat jullie vibraties noemen. Er kunnen vele soorten vibraties zijn. De vibraties die jullie als mensen horen zijn de vibraties in de lucht en deze vibraties delen jullie in hokjes en voegen hen samen op manier waarop zij met elkaar harmoniseren. Zij harmoniseren als zij op bepaalde manieren veelvouden en fractals van elkaar zijn. Wij hebben jullie al verteld dat frequenties in de muziek die bij elkaar horen feitelijk dingen doen waardoor jullie bewustzijn hen herkent en zich opent.

Ik wil met jullie spreken over hetgeen resoneert. Ik wil het hebben over iets waar jullie misschien niet aan hebben gedacht. De gast van vandaag – de meester – kent deze dingen die ik jullie wil gaan vertellen. Hij heeft over deze dingen nagedacht omdat hij vanaf het allereerste begin geluiden heeft samengevoegd die een verschil zouden maken voor gezondheid, voor heling, want hij weet dat de cellen van jullie lichaam op geluid reageren.

Jullie weten wat resonantie is, maar misschien hebben jullie dit woord nog niet gehoord. Resonantie is er als een geluid dat jullie maken antwoordt op een andere bron of van een andere bron en vibreert op een gelijksoortige frequentie. Dit is makkelijk uit te leggen: jullie doen dit als jullie onder de douche staan. Jullie zitten dus in een doos, misschien een schoenendoos, misschien wel een doos van plastic, van cement….het maakt niet uit, maar het weerspiegelt een oppervlak en het kan resoneren. Bepaalde vormen en materievolumes zullen proberen te resoneren met de noten die jullie zingen, en dus staan jullie onder de douche en zingen een bepaalde toon en die is luider dan de andere tonen en jullie merken dat jullie die toon vaker willen zingen omdat jullie resoneren met de ruimte of de materialen of de weerkaatsingen onder de douche.

Als jullie die noot zingen vibreert die dan feitelijk met iets anders? Het antwoord is: Oh, ja, dat is zo! Als dit andere correspondeert met de noot die jullie zingen zal dit feitelijk een beetje vibreren en dit schept die resonantie of de weerklanken die gaan luider gaan vibreren in de lucht door jullie noot! Dit is dus een van de vele dingen die resonantie voor jullie kunnen scheppen onder de douche.

Laten wij nu gaan naar iets dat wat eleganter is. Velen van jullie zijn je bewust van mensen die in het verleden violen hebben gemaakt, met name de meesters die niet meer bij jullie zijn (Amati, Stradivarius. Henk) en de geheimen van resonantie kenden. Laat mij iets uitleggen. Als jullie geen viool bespelen, zelfs als jullie fervente luisteraars zijn, zullen jullie waarschijnlijk niet het verschil kennen tussen wat jullie horen en wat de vioolspeler hoort. De vioolspeler hoort iets dat specifiek is: de resonantie van de noten, van de snaren en de frequentie van wat er wordt gespeeld. Een zeer goede vioolmaker zal een klankkast maken met een bepaalde vioolhars die hij kent en die de noten en de snaren op een bepaalde manier zal laten vibreren, resoneren, in die klankkast. Niet alle klankkasten van violen zullen op dezelfde manier vibreren, en jullie weten dit omdat jullie hebben gehoord van de astronomische bedragen die nodig zijn om deze violen uit het verleden te kopen die zo speciaal zijn.

Hier is wat jullie misschien niet weten: Wat dit een absolute meesterviool maakt is dit: elke noot op de viool is anders. Sommige vertegenwoordigen open snaren, zonder te irriteren. De meeste noten worden bepaald door het plaatsen van een vinger op het vingergedeelte, de hals, maar bij de meeste violen, in feite de meeste snaarinstrumenten, zullen bepaalde noten luider resoneren dan andere noten. Maar als jullie een viool hebben die met alles resoneert dan hebben jullie een viool die tegen jullie zingt!

Weten jullie dat de grote pianomakers met hetzelfde ding werken? De klankkast van de piano moet hetzelfde doen. Hij kan niet een noot hebben die luider klinkt dan een andere…zij moeten allemaal hetzelfde zijn – of zo dicht daarbij als maar mogelijk is. Het is de wetenschap van het resoneren! Jullie hebben natuurlijk wel van een gitaar gehoord….dat als jullie een noot spelen en er een andere snaar bij gaat trillen en die op een bepaalde manier is afgestemd en dat die gaat resoneren en feitelijk geluid gaat maken, zelfs als jullie hem niet aanraakten.

Dit is samenhang, lieve mensen, dit is vibratie, en alles heeft vibratie….trillingen!

“Kryon, waarom spreek jij hierover?” Laat mij jullie vragen: Denken jullie dat bewustzijn vibraties heeft? (Kryon lacht) Oh, hier gaan wij dan! Ja, dit is zo! Dit moet wel want alles vibreert! Het zullen misschien geen cycli per seconde, of Hertz, zoals men zegt…het kan misschien niet op die manier gemeten worden.

“Heeft licht een vibratie?” Ja, dat heeft het en het wordt gemeten door de afstand tussen lichtgolven en de lichtsoorten….of jullie licht met samenhang hebben of verstrooid licht. Dit is vibratie. Heeft bewustzijn vibratie? Er was een medisch wetenschapper die ontdekte dat er een bepaalde boventoon-vibratie was die werd geschapen in een laboratorium….zij konden moleculen zien vibreren….moleculen van jullie bestaan, van jullie DNA of misschien van jullie cellulaire structuur en zij gebruikten microscopen om hen feitelijk te kunnen bekijken. Zij ontdekten dat bepaalde cellen bepaalde moleculen konden verhogen.

Zij deden ook andere ontdekkingen. Een bepaalde ontdekking met gebruik van een speciale microscoop. Men ontdekte dat met bepaalde soorten geluiden ziekten verpletterd konden worden. Hij kon het zien….hij kon de andere cellen ongemoeid laten en de cellen die er niet thuishoorden verpletteren. Hij kon zelfs de frequenties afstemmen op een virus of op andere dingen.

Heeft jullie bewustzijn vibraties? Wat als, lieve mensen, jullie naar een plaats zouden kunnen gaan en alleen door je gedachten alles zouden kunnen doen wat jullie wilden doen en dat dit goed samengaat met goede dingen in je lichaam? Goed samengaan betekent: gezondheid! Is het mogelijk dat jullie bepaalde cellulaire structuren kunnen laten vibreren en hen via je gedachten instructies kunnen geven….dat jullie samenhang kunnen hebben met bepaalde organen in je lichaam? Wat als jullie samenhang kunnen hebben met kanker? En als jullie dit kunnen wat zouden jullie er dan tegen zeggen? Horen jullie mij? ALLES VIBREERT!

Hebben jullie weleens een lied gehoord waarbij jullie je goed voelden? Een lied dat jullie je vredig liet voelen? Dit is vaak zo….een favoriet lied, met of zonder tekst, dat jullie in je hoofd kunnen horen spelen waardoor jullie zeggen: “Steeds als ik dit hoor stop ik even en voel ik mij vredig!”

Heeft jullie bewustzijn vibraties? Ik heb jullie zojuist laten zien dat dit inderdaad zo is omdat jullie bewustzijn wordt beïnvloed door de vibraties van muziek. Muziek bespeelt misschien wel de snaren van jullie gedachten om jullie naar een vredige plek te brengen. Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Er is zeker een verbinding tussen de vibraties van muziek en jullie gedachten…jullie bewustzijn. Wat als jullie je lichaam zouden kunnen sturen naar die samenhang, niets horend, zodat het bijna is alsof jullie bewustzijn een noot is….misschien en speciale noot waar al jullie cellen aandacht aan schenken….zij stoppen gewoon even terwijl jullie gedachten hen instructies voor samenhang geven….alles vibreert.

Wat zouden jullie nu tegen je cellulaire structuur willen zeggen? Wat zouden jullie kunnen zeggen? Hier wordt het zelfs nog beter dan jullie dachten. Wat schept ouder worden? Het antwoord is: de lichaamsklok! Jullie hebben die vanaf je geboorte en dit meet letterlijk de dagen. Het kent dag en nacht en dag en nacht….het is een klok. Weten jullie dat deze klok variabel is? Heeft iemand jullie dit ooit verteld? Jullie lichaam en alle processen die daarin zijn reageren op bepaalde dingen….met name op het bewustzijn! Wat als jullie je lichaamsklok zouden vertellen om langzamer te gaan? Tel om de dag, sla dus steeds een dag over….zouden jullie denken dat dit werkt? Ik vertel jullie dit al meer dan tien jaar. Dit is de kracht die jullie in je bewustzijn hebben over de cellulaire structuur van jullie lichaam omdat alles vibreert. Het is een resonantie. Jullie bewustzijn kan resoneren met alles in jullie , zelfs met een ziekte. Jullie bewustzijn kan scheppen wat tot nu toe als wonderen werd gezien….spontane genezing is de resonantie van een bewustzijn dat tegen die ziekte zegt: “Wegwezen!” en die ziekte kan niet bestaan als het bewustzijn ermee resoneert en het vernietigt.

Wat zouden jullie tegen je lichaam willen zeggen terwijl het vandaag resoneert? Oh, dit is een helingswoensdag vandaag, lieve mensen, en jullie moeten dit horen….er is zoveel dat jullie nog niet weten! Jullie zijn veel groter dan wie dan ook jullie heeft verteld….jullie hebben zoveel meer controle over jezelf en het is tijd om meer te leren!

Ik kom terug!

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon.

Kom dichterbij, lieve mensen, voor wat ik wil gaan doen.

Deze bijeenkomsten zijn speciaal. Jullie zitten ver genoeg van elkaar af om te weten wat jullie van elkaar missen….kameraadschap misschien…..samenzijn in een groep. Zelfs degenen die gescheiden zijn door duizenden kilometers kijken allemaal en horen een samenhang van vibraties dat een bewustzijn brengt van de een naar de ander.

Wij hebben nog niet zoveel programma’s gemaakt, mijn partner, en toch zijn er al mensen die begrijpen waar dit over gaat. Zij gaan de realiteit begrijpen van het feit dat er meer kan zijn dan wat zij ‘echt” noemen….dan wat zij hebben gedacht. Vanaf het begin hebben wij jullie verteld dat er vele dimensies zijn en dat jullie alleen maar in een paar daarvan leven. Noem hen 2D of 3D….wat jullie willen….het is alles wat jullie hebben. Er zijn mensen die hier zo mee zijn verbonden dat zij zeggen dat zij er niet uit vandaan kunnen en zeggen dat alles wat zij niet kunnen aanraken en voelen, onzin is.

Dan is er de wetenschap en de wetenschapper die zegt: “Neem mij niet kwalijk! De realiteit heeft vele dimensies….misschien wel 27.” Dit zijn degene die jullie hebben ontdekt. Er zijn er veel meer. En jullie, als mensen, leven in hen allemaal! Jullie zijn echter alleen vertrouwd met vier en dus wordt dit jullie realiteit. Wat jullie niet zien….daarvan denken jullie dat het niet bestaat en daar komt de Cirkel van Twaalf op de proppen. Het is een herhaalde oefening van jullie die over de barrière gaan tussen dat wat jullie begrijpen en weten tot echte dingen die jullie nog steeds moeten ontdekken en ervaren, maar die jullie nog niet kennen.

Om de dingen nog even ingewikkelder te maken: multidimensionale dingen handelen niet zoals jullie denken…..zij blijven veranderen en bewegen en zelfs als jullie geloven dat jullie daar naartoe kunnen gaan en daar kunnen zijn, zoals wij dit straks gaan doen, bewegen en veranderen zij en daar zijn jullie ook niet aan gewend. Veranderen is moeilijk. Het is voor alle mensen moeilijk. Sommigen zeggen: “Ik ben niet bang….kom maar op!” Het gaat niet om angst, lieve mensen, het gaat om je prettig voelen. Anderen hebben gevraagd of het veilig is en of het goed met hen zal gaan. “Blijf ik er misschien in vastzitten? Zal ik in staat zijn terug te komen. Zal het mijn geest beïnvloeden?” Al deze vragen tonen mij dat jullie het niet begrijpen. Kan het in jullie geest kruipen? Kunnen jullie jezelf beschadigen als jullie vrede, vreugde en liefde ontdekken? Als jullie de deur openen en al je vrienden en familie daar zien juichen en gefeliciteerd roepen….zouden jullie dit afwijzen omdat dit een beetje te ongebruikelijk voor jullie is en omdat jullie daar nog niet eerder zijn geweest? (Kryon lacht) Dat is waar wij het over hebben! Jullie openen een deur en daar zijn niet alleen jullie juichende familie en vrienden….jullie ontmoeten ook de rest van jezelf en het is precies hetzelfde…..het is een viering, een feest omdat jullie het zover gehaald hebben.

Wij beginnen deze reis, deze Cirkel van Twaalf, steeds met het vertellen dat jullie een reis maken naar de soep van het bewustzijn….een multidimensionaal gebied, een regio van jullie eigen ziel. Jullie ziel is echt! Jullie weten dit. Er zijn zeer veel mensen die zeggen dat jullie ziel nooit weggaat, altijd ergens is. Jullie ziel is niet iets dat dood ervaart, hij is er altijd….hij gaat gewoon verder. Al jullie geloofssystemen zeggen dit. Waarom zouden jullie dus bang zijn om deze ziel, deze eeuwige ziel, te bezoeken? Jullie eigen naam staat erop, echt! Deze ziel is op zeer vele plaatsen op deze planeet geweest en zal dit blijven doen. Maar jullie realiteit zegt: “Nou, daar ben ik niet zo zeker van!” Toch zijn jullie er zeker van dat hij bestaat…..waarom zijn jullie er nu niet zeker van?

Er zijn mensen die zeggen: “Je kunt hem niet aanraken, hij is ontastbaar….hij behoort God toe!” Jullie ziel behoort jullie toe, lieve mensen, want hij is een groepscreatie van God, jullie zijn schepselen van God. Jullie zijn verbonden met de Schepper. Ook dit hebben jullie nog niet goed begrepen. Jullie zeggen dat jullie apart staan van de Schepper…dat is niet zo! Dit is nooit zo geweest. Gemaakt naar beeld en gelijkenis van de Schepper hebben jullie het creatieve “spul” binnenin je. Als jullie ook maar even in je ziel zouden kunnen gaan zouden jullie dit zien….jullie zouden het zien!

Er zijn zoveel mensen, lieve mensen, die naar de rand zijn gekomen, de rand die de mist is die de scheiding is tussen wat jullie en onecht vinden. Het is nog steeds echt, het gaat alleen verder dan jullie verwachten. Degenen die daar naartoe zijn geweest waren in staat om zichzelf te helen. Er waren mensen die daar doelbewust naartoe gingen en mensen die dit onbewust deden en mensen die daar waren tijdens een bijna dood-ervaring en zij kwamen allen veranderd terug….allemaal! Sommigen hadden een spontane genezing en sommigen hadden bewustzijnsverhoging en/of ontwaken. Zo vele dingen dat zij het niet eens konden uitleggen. Heel veel van hen wilden niet meer terugkomen….dit is altijd zo. Maar toen vonden sommigen uit dat zij daar altijd naartoe konden gaan als zij dit wilden en veranderden hun realiteit. Met andere woorden realiseerden zij zich dat zij door de mist konden gaan wanneer zij dit maar wilden….dat zij feitelijk konden staan tussen twee werelden…..sommigen, lieve mensen, namen zelfs de mist weg.

Elke meester die op deze planeet liep leefde, werkte en ademde bestond in vele dimensies tegelijk, en dit is wat jullie zagen en wat jullie zo aantrok. Zo compassievol waren zij dat zij jullie boodschappen konden sturen. Mensen kwamen van grote afstanden om hen te volgen. Zij werden geroepen van grote afstanden en zij liepen met hen op omdat hun bewustzijn multidimensionaal was. Jullie konden de liefde en de compassie voelen.

Kom met mij mee, dan gaan wij de brug over zoals wij dit altijd doen. Dit is een brug die jullie scheppen. Het is een brug van het onbekende naar het onbekende. Ik zei eerder dat hij van het bekende naar het onbekende ging, maar nu zeg ik van het onbekende naar het onbekende omdat sommigen van jullie je gaan afvragen waar jullie nu zijn. Jullie gaan beginnen om veel meer van jezelf te begrijpen. Wat als deze vier dimensies in werkelijkheid een onbekende plaats zijn omdat er nog zoveel te ontdekken is….zelfs in vier! De groot(s)heid van de God binnenin is er zelfs in vier dimensies….en ook de schoonheid, de liefde en de compassie die jullie kunnen hebben, zelfs in vier, zijn voor heel veel mensen onbekend in 4D.

Deze brug zal een visioen voor jullie zijn en hij is een pad van dat wat jullie als echt geloven naar dat wat jullie nog niet als echt hebben ervaren. De brug die jullie overgaan is een pad naar een deel van jezelf waarvan jullie het niet zijn gewend om dit te zien….een deel van jullie waarvan sommigen niet eens wisten dat het daar was. Hoe velen van jullie werd verteld dat jullie daar niet eens naartoe kunnen gaan? Hoe velen van jullie werd verteld dat dit alleen maar aan een kleine groep toebehoorde, aan de engelen, en zeker niet voor jullie was?

Ik zal jullie iets vertellen: JULLIE ZIJN ENGELEN….waarlijk multidimensionale schepselen van de Schepper van het Universum….dat is wie jullie zijn! Het wordt niet engelachtiger dan dat!

Kom met mij mee….kom dichterbij….kom dichterbij om die brug over te gaan, welke kleur hij ook heeft of hoe groot hij ook is….jullie gaan naar die plek op het midden van de brug waar een mist is. Kijk samen met mij even naar de brug die jullie voor je geestesoog zien, deze visualisatie, want wat ik jullie nu ga vertellen is dit: ik neem jullie mee naar een andere dimensie van jezelf….niet naar een andere plaats, lieve mensen, het is een deel van jullie! Jullie leven in zoveel dimensies die niet jullie zijn….dit is wat ik jullie vertel! Jullie fysieke opmaak, zijn jullie. De multidimensionale cellenstructuur zijn jullie! Jullie zijn gebouwd om dit te doen, maar tot nu toe geloofden jullie niet dat jullie dit zouden kunnen. Jullie staan in de mist en kijken er even rond….aan de andere kant van de mist is een andere Jij. De Jij waarover jullie is verteld is daar niet en kunnen jullie die niet kunnen aanraken. Jullie gaan hem aanraken en jullie verdienen het!

Kom dichterbij. Doe je schoenen uit. Doe in dit visioen je schoenen uit. Dit is een teken van heiligheid omdat jullie jezelf gaan ontmoeten….een multidimensionaal deel, een geascendeerd deel…het deel waarvan jullie altijd wisten dat het er was maar dat jullie niet echt konden aanraken….het deel waar jullie van dromen als jullie dromen dat jullie vliegen.

Ga met mij mee door de mist. Haal even diep adem. Is dit een visioen of is het echt? Waar zijn jullie? Is dit een visioen of is het echt? Wat is echt? Is het alleen maar waaraan jullie gewend zijn of kunnen jullie jezelf uitbreiden naar iets dat veel groter is dan jullie ooit hebben gedacht? Lieve mensen, de natuurkunde van jullie is verbazingwekkend en die zit niet vast in de realiteit die jullie kunnen aanraken en voelen….dit gaat veel verder dan dat!

Horen jullie de muziek? Jullie zijn op een plaats die steeds verandert en hij wordt daartoe in staat gesteld door jullie bewustzijn. Waar jullie aan denken….het mooiste waar jullie aan denken WORDT! Dit zijn jullie in een realiteit waarvan jullie niet wisten dat jullie hem konden scheppen.
Hoe voelen jullie je? Sommigen zeggen: “Ik voel een heerlijke oceaanbries en er is helemaal geen oceaan!” Laat mij jullie vertellen wat dit is. Dit is de essentie van jullie….de essentie van de wind van vrede die jullie in je gezicht waait en vertelt: “Steek je hand uit en voel wat eeuwig is: JULLIE! De ziel is tijdloos….geen begin, geen einde, en dat is wie jullie zijn! Jullie zijn zojuist in een eeuwig stuk van jezelf gestapt….wijzer dan alles wat jullie ooit kunnen zijn als jullie in die doos van vier dimensies zijn.

Waarom zijn jullie hier? Een deel van jullie hersenen zal nog steeds zeggen: “Ik zit hier in een stoel in 4D…hoe kan ik tegelijk ook ergens anders zijn? Welkom bij de basis van een multidimensionaal attribuut! Ik wil dat jullie dit goed gaan voelen en dat jullie weten wat er nu komt. Wij gaan door een poort van een tempel die daar is. Jullie zijn die tempel en hij heeft elke vorm die jullie maar willen. De naam op de deur is anders dan voorheen….hij blijft veranderen.

“Wat betekent dit, Kryon?” Ik zal het jullie vertellen. Voelen jullie de heiligheid van waar jullie zijn en van de muziek? Jullie zeggen: “Wij horen de muziek!” Nee, nee, niet die muziek! Ik heb het over die andere muziek. Ik heb het over de muziek van je ziel die steeds speelt…de muziek van liefde, van compassie….voor jullie….van de Creatieve Bron. De Creatieve Bron kent jullie ziel heel goed en jullie ontdekken dit pas.

Kom in de tempel en zie het theater dat er is en dat er altijd is. Ik wil dat jullie de trap aflopen van dit amfitheater dat in de grond is verzonken. Ga de trappen af en ga naar het podium zoals jullie dit steeds doen. Er staat een stoel op dit podium en er is nog helemaal geen publiek. Laten wij een oefening doen die wij eerder hebben gedaan….laten wij even in de stoel gaan zitten….ga even in de stoel zitten…hoe hij er ook uitziet….als jullie hem maar lekker vinden. Jullie zitten nu in die stoel en ik wil dat jullie nu resonantie beoefenen. Ik wil dat jullie hier zitten en je weer iets realiseren dat wij eerder hebben gedaan. Het publiek stroomt langzaam binnen, maar het vult ook elke cel van jullie lichaam….miljarden cellen. Jullie zeggen misschien dat het theater niet groot genoeg is, maar jullie hebben niet goed om je heen gekeken. De cellen van je lichaam luisteren….wat willen jullie tegen hen zeggen? Zouden jullie een lied voor hen willen zingen? Dit is wat ik wil dat jullie begrijpen. Jullie bewustzijn kan een lied van liefde zingen tot elke cel in je lichaam.

Realiseren jullie je dat de cellen van je lichaam jullie nooit hebben horen praten en nooit hebben horen zingen? Jullie zijn de baas over hen allemaal en zij hebben jullie nooit ervaren. Jullie waren in die rare realiteit van 4D waarin jullie tegen geen van hen kunnen spreken en nu zitten jullie in de stoel en nu luisteren zij! Wat willen jullie voor hen zingen? Welk lied? Zullen jullie het lied van resonantie zingen, van vrede en gezondheid in elke cel. Willen jullie een lied zingen dat een ziekte niet kan uitstaan en daarom zal vertrekken. Willen jullie een stadion vullen dat jullie daar hebben, met zoveel liefde en zoveel compassie voor jezelf en waar zij allemaal naar jullie zullen luisteren zodat jullie, als jullie weer terugkomen naar 4D, anders zullen zijn.

Ik wil dat jullie in deze stoel blijven zitten en in je eigen geest doorgaan met het zingen van het lied waardoor allen komen en samen met jullie dit lied neuriën en allen samen met jullie een resonantie scheppen zodat jullie allemaal hetzelfde lied zingen en allemaal in samenhang zijn.

Dit is de visualisatie. Jullie kunnen dit doen wanneer jullie maar willen!

Is dit echt of niet? Haal even diep adem. Er is op dit moment een resonantie tussen jullie en jullie cellen waardoor jullie je gezondheid kunnen controleren….je pijn en zorgen en angst kwijt kunnen raken. Geen van jullie cellen wil dat je innerlijk aangeborene op en neer gaat, maar zij feliciteren jullie met de ontdekking dat jullie in staat zijn om in resonantie te zingen en dat allen met jullie mee zingen. Het is een prachtig lied, lieve mensen….het is JULLIE lied! Het is het lied van de ziel. Blijf hier. Blijf gewoon…kom dichterbij en blijf gewoon.

En zo is het.

Kryon