Kryon Cirkel van Twaalf.   September 2022 -1

Kryon Cirkel van Twaalf.   September 2022 1

6 september 2022  / Lee Carroll
Geplaatst: 24 oktober 2022
Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Over het thema van vandaag kunnen jullie zelf misschien ook wel wat dingen bedenken, maar er zijn wel bepaalde dingen verborgen omdat zij niet naar voren zijn gebracht of jullie zijn je er niet bewust van geweest. Toch zijn zij er altijd geweest. Als een kind dat steeds zuurstof heeft ingeademd en zich op een dag afvraagt wat dit is omdat niemand het heeft verteld over de moleculen en waar die vandaan komen en dat dit een symbiotische relatie is met de planeet. Er zijn vele dingen die hierop lijken.

Ik zal jullie vandaag een metafoor geven en het is er een die de meesten van jullie wel zullen begrijpen of gezien hebben. Jullie zullen allengs gaan begrijpen waar de metafoor over gaat en wat hij betekent.

Wat wij in de Cirkel van Twaalf hebben gedaan zullen wij ook vandaag weer doen en waar deze Cirkel van Twaalf feitelijk over gaat is dat jullie je grotere Zelf ontdekken. Zelfs religieuze leiders, spirituele mensen, hebben God aan de ene kant van de sluier geplaatst en jullie aan de andere kant en er zijn allerlei soorten processen die jullie dan op de een of andere manier in staat zouden stellen om het gelaat van God aan te raken dat niet hier is omdat het aan de andere kant van de sluier is.

In de Cirkel van Twaalf was het een van de eerste keren waarop ik jullie een metafoor gaf die doorgaat om te proberen jullie te laten zien dat dit gelaat feitelijk vlak voor jullie is. Die sluier is in feite de afscheiding tussen jullie en je grotere Zelf….jullie Ziel.

Sommigen zullen zeggen: “Wat heeft dit te maken met de sluier tussen ons en God?” Ik zal het jullie vertellen. Jullie ziel is een deel van de Creatieve Bron, dat enorme deel. Als jullie in contact zijn met je ziel bevinden jullie je in die enorme ruimte die meestal aan de andere kant van de sluier is….een multidimensionale ruimte waar engelen zijn en gidsen zijn en waar de liefde van God steeds om je heen is. Wij hebben jullie dit voorbeeld steeds en steeds weer gegeven…dat jullie Spirit echt, werkelijk op je schoot hebben.

Maar dit is niet de gang van zaken geweest, nietwaar? Laat mij jullie iets tonen. Ik wil dat jullie samen met mij iets visualiseren; iets dat de meesten van jullie al eens hebben gedaan in deze Cirkel van Twaalf….een aantal opbergdozen. Soms zullen jullie dit zien – afhankelijk van jullie cultuur – als mooi versierde dozen van verschillende maten. Jullie openen er een en dan is er een kleinere en als jullie die openen is er weer een kleinere. Soms gebeurt dit ook met eieren of Russische Matroesjka’s….. steeds kleiner en kleiner en zij zijn allemaal decoratief en prachtig. Als jullie bij de kleinste komen is die schattig. Hij is mooi. “Wow, ik moest er tien uitpakken om bij dit kleine ding te komen!” Ik vraag mij of hij dit zou weten als hij zou kunnen praten.

Hier is het eerste deel van deze metafoor: Die kleine doos, helemaal ingepakt in die andere dozen…..ben jij! Jullie hebben natuurlijk geen besef van de andere dozen om je heen omdat het donker is….en als iemand jullie zou vertellen dat er grotere dozen om je heen zijn zouden jullie zeggen: Ik weet het niet. Ik weet niet of je gelijk hebt, maar als het zo is, is dit een sluier en is God aan de andere kant daarvan.” Nou, het is niet direct God….ook daar is weer een grotere doos omheen.

Wat kan dat betekenen? Deze dozen zijn een bewustzijn. Het zijn dozen van bewustzijn en wij hebben jullie steeds verteld dat de grootste doos, degene die God ziet, degene die ik zie…..de echte JIJ is. De kleine is de ingekapselde JIJ…en hier is de uitnodiging die er altijd al was. Wij willen dat jullie begrijpen wat ik jullie steeds vertel –  misschien in plaats van hetgeen anderen jullie hebben verteld dat dit de limiet is van jullie jullie spiritualiteit of van hetgeen jullie denken – dat jullie gewoon omgeven zijn door weer een andere doos.

Wij hebben het gehad over het afpellen van de ui van jullie realiteit als jullie die pellen van buitenaf tot jullie bij de kern zijn. Met de dozen gaat het precies andersom. Ik heb het over loslaten. Hoeveel van jullie zijn bereid om te zeggen: “Lieve Spirit, als er een grotere doos om mij heen is, laat mij die dan zien!” Alleen al dit bewustzijn laat de interne dozen verdwijnen. Jullie hadden misschien tien dozen terwijl en nu nog maar drie over zijn omdat jullie je zeer bewust zijn van de liefde van God. Een van deze dozen vertegenwoordigt hetgeen jullie is verteld. Elke doos vertelt jullie iets over wat jullie is verteld over wie jullie zijn. Dit is geen onnauwkeurigheid, lieve mensen, bij sommige was dit doelbewust. Sommige ervan waren gewoon het beste wat de mensen op dat moment hadden. Maar zij vertelden jullie allemaal over een zeer grote God en een zeer kleine mens. Dat deel was correct….maar er was geen verbinding….er was een muur tussen jullie in….dat is wat jullie is geleerd. Als jullie waren betrokken bij een van de spirituele systemen op de planeet zouden zij jullie dit direct vertellen. Jullie zijn klein en niet geacht in staat te zijn om het gezicht van God aan te raken….jullie zijn het niet waard. Daarom hebben zij allerlei soorten regels die jullie helpen om waardig te zij of op zijn minst zonder onwaardigheid tot God te komen en jullie luisteren natuurlijk naar hen.

Wat vragen zij jullie te doen? Ik heb jullie verteld dat dit dozen zijn. Het zijn dozen die jullie ervan weerhouden om de grote te zien en jullie beginnen hen te verwijderen en te verwijderen. Jullie gaan naar die plaats en zeggen: “Wat als ik de Brug over kan gaan naar die echt grote doos….en die is …de ziel!

Laat mij jullie nog iets anders over deze metafoor vertellen en dat is magisch. Als jullie in die grote doos komen WORDEN jullie deze doos. Jullie worden groter. Een stapeltje dozen van tien worden er dan vijf, want de dozen in het midden verdwijnen en de andere dozen worden groter en groter en nu hebben jullie er misschien nog maar EEN!

Welkom bij de Cirkel van Twaalf! Als jullie dit hebben gevolg zitten jullie waarschijnlijk in een grote doos waar nog een grotere omheen zit. Er is de ziel van de mens, de grote doos, en jullie, degenen die in de drie dimensies zijn die jullie zo goed kennen. Maar jullie zijn er heel dichtbij en jullie kunnen dit voelen. Jullie hebben alle dingen die jullie werden verteld, losgelaten. En hier zijn jullie dan!

Het overgaan van de Brug is wat wij vandaag doen en elke woensdag doen en wij hebben dit al tijdens meer dan honderd afleveringen gedaan. Steeds is dit de metafoor geweest….jullie die de grotere doos aanraken! Maar naast dit aanraken…wat gebeurt er met jullie ? Ik wil jullie een beeld schetsen:  Als jullie die Brug over gaan wordt die driedimensionale doos tijdelijk opgelost. Jullie moeten in 3D leven, dat is wie jullie zijn. Maar dit betekent niet dat jullie niet kunnen versmelten met de grote doos of daar niet naartoe kunnen gaan wanneer jullie maar willen.

De Brug over gaan….heen en terug….een paar van de meest prachtige dingen uitvinden die Spirit, de Schepper, voor jullie heeft. Je wentelen in de liefde die daar altijd is geweest…zonder regels, zonder dingen die jullie moeten doen om hen te verdienen. Jullie beginnen dan het echte beeld te begrijpen….de feitelijke kernwaarheid is deze: God is verliefd op jullie en heeft jullie in liefde geschapen en heeft jullie vrije keuze gegeven om dit te zoeken. Geen hoop regels die zeggen dat jullie niet geacht worden om dit te doen….geen hoop regels die zeggen dat jullie onwaardig zijn….geen hoop regels die zeggen dat jullie verdoemd zijn vanaf jullie geboorte. Dat was nooit….nooit de kernwaarheid! Dit zijn de mensen die hun waarheid op God plakken. Dit is allemaal mensenwerk, lieve mensen, dit is mensenwerk 1.1!

Straf, beloning, goed, slecht…al deze dingen hebben niets te maken met de liefde die de Schepper voor jullie voelt.

Hier zijn jullie dus en staan misschien op de Brug. Misschien begrijpen jullie uiteindelijk die grote doos die jullie IS in samenwerking met de Schepper. Jullie ziel….dat is altijd de waarheid en wanneer jullie maar willen. De Schepper heeft zijn hand uitgestrekt en vraagt: “Waarom komen jullie niet even naar die grotere doos? Bezoek je ziel even een tijdje, en vroeger of later zullen zij samensmelten….elke dag van je leven. Jullie gaan ertussen heen en weer en naar binnen en dan versmelten jullie en dat noemt men Ascensie!

Dit is waar jullie je nu bevinden in het schema van deze planeet, je zou kunnen zeggen: in de planning, die jullie heel lang geleden hebben opgezet voordat jullie hier kwamen.

Wat als dit allemaal waar is?

Ik wil dat jullie zitten en de liefde voelen waarover ik jullie vertel! Vanavond zullen wij over de Brug gaan. Ik zal jullie daar weer mee naartoe nemen!

En zo is het..

Kryon