Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 10

 Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 10

Totowa, New Jersey

Vertaald: 29 januari 2021 / Geplaatst: 14 november 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Steeds weer komen wij bij jullie Zusterschap. Ik wil dat jullie het feit negeren dat de aanwezige jongens mannelijk zijn. De andere kant van de sluier is geslachtsloos. Dit is een boodschap van de plaats die jullie de Creatieve Bron noemen en die jullie op dit moment eert voor wie jullie zijn.

Vrouw zijn in deze speciale tijd op de planeet in een ontwakende energie is heel anders dan het was in de Zusterschap die jullie vieren en waar jullie meer over willen weten en waar jullie deel van uitmaken. Het is geen toeval – ik zeg dit altijd – dat jullie hier zitten. Nogmaals, het feit dat jullie hier zitten, oude zielen, is iets dat jullie herinnering kietelt voor bewustzijn en het fluistert jullie toe: Was ik daar ook? Als dit zo is, kunnen wij dan scheppen wat wij daar schiepen?

Ik houd ervan om jullie mee te nemen naar die plaats waar de ontmoetingen van de Zusterschap vaak plaatvonden….in het water. Er waren vaak avondbijeenkomsten en minder vaak ontmoetingen bij zonsopgang. Altijd in het water. Soms stonden jullie en soms bungelden jullie voeten in het water van wat nog steeds de warme Stille Oceaan is. Het is nu een klein beetje anders, maar de plaatsen zijn er nog steeds. Het was geheiligd, prachtig. De liederen die jullie zongen werden zo duidelijk gemarkeerd in jullie Akasha dat als jullie hen vandaag zouden zingen of horen, er tranen in jullie ogen zouden komen omdat jullie je dit herinneren….de zachtheid, de gepastheid en de liefde.

Was Lemurie een Utopia? Het antwoord is Nee. Maar het had iets anders dat jullie je zouden moeten herinneren. Jullie waren eerste-generatie-mensheid. De kinderen die jullie hadden waren eerste-generatie-gezaaide mensheid. Dit betekent dat als de Lemuriers verder gingen op de planeet zij de zaden met zich meedroegen van hun Akasha-herinneringen uit Lemurie. De Pleiadiers waren jullie zaad-ouders. In de tijd van jullie Zusterschap waren jullie allemaal gezaaid….al jullie DNA was verhoogd en veranderd om te zorgen voor de nieuwe generaties op de planeet in Lemurie. Dit gebeurde ook op andere plaatsen maar Lemurie was speciaal omdat dit een eiland was waarvan men niet kon ontsnappen…..een snelkookpan als jullie willen….heiligheid!

Ik wil nu dat jullie twee en twee samenvoegen en bedenken waar jullie vandaan komen. Jullie waren daar als vrouw in Lemurie met het ene leven dat jullie hadden en kwamen in Cirkels bijeen en zongen prachtige liederen en vestigden de energieën die het eiland nodig had om te jagen en te vissen….de energieën voor relaties en eerbetoon. Jullie vestigden het patroon voor Lemurie….allemaal.

Waar kwamen jullie vandaan? Als jullie eerste-generatie gezaaide mensheid waren zal ik jullie vertellen waar jullie vandaan kwamen.

Jullie hebben allemaal de Akasha van een Pleiadier.

Met andere woorden: er was geen Akashakroniek in de Zusterschap omdat jullie nooit mens waren geweest….geen gezaaide mensen….niet met de kennis van de God binnenin. Niet met de ziel die de dualiteit heeft die jullie nu hebben en dus als jullie in Lemurie kwamen, als Pleiadiers, als vrouwen, en geheiligde dingen deden in deze Cirkel, was jullie Akasha helemaal leeg, behalve dat wat jullie was gegeven door de Pleiadiers…en hoe zag hun Akasha eruit? De gegevens van een geascendeerde planeet die dingen wist van de Bron binnenin om jullie de liederen te geven die jullie leerden wat jullie wisten.

Hoe voelden jullie je? Het antwoord is: geheiligd! Het was niet zo moeilijk. Zonder een Akasha die het jullie moeilijk maakte….zonder enige geschiedenis, waren jullie geheiligd en jullie voelden de God binnenin. De liederen kwamen op een natuurlijke manier. De opgewekte houding, het applaudisseren na de geboorte van een kind was meer dan een “Welkom op Aarde.” Het was zo als er een kind werd geboren dat eerste-generatie was. Er was een heiligheid die werd gevoeld en die sinds die tijd niet meer is voorgekomen…voor het geboren worden op andere plaatsen in gemeenschapen die pas begonnen, samen met anderen die van Pleiadische huize kwamen, hadden een overeenkomstig iets dat jullie evolutie zouden noemen…..zij werden vermengd op ongelijke gronden, afhankelijk van het eiland waar men vandaan kwam.

Leven na leven na leven vormde zich een balans en langzaamaan werd de heiligheid die jullie voelden getemperd. Er kwam een mensheid. Wat mannen met vrouwen deden kwam er, een ontering, een herijking van de geslachten! Dit is algemeen voor een onontwikkelde samenleving waarin de ene sekse sterker is dan de andere. Dit gebeurde ook in Pleiadische tijden. Het is dus eerder gebeurd.

Jullie zouden je kunnen afvragen wat wij willen dat jullie hieraan doen in deze tijd. Niet met een Pleiadische herinnering, niet met pure heiligheid, maar met niets anders dan wat jullie hebben ervaren.

Vanavond hebben wij het gehad over filters. Dit is er een van jullie en hij maakt deel uit van jullie sekse-filter en hij wordt niet eens herkend in een gemengd gezelschap. Het gaat er niet om dat de mannen weer moeten horen wat zij verkeerd hebben gedaan en over hoe ongelijk het was….door de hele geschiedenis heen. Het gaat er nu om dat jullie de reden voor dit gedrag horen. Vanavond is het de tijd om jullie heiligheid terug te nemen. Zie je, het is daar nog steeds. Kunnen jullie het voelen? Kunnen jullie heiligheid voelen? Kunnen jullie alle Akasha-herinneringen even opzij schuiven? Kunnen jullie de filters wegnemen en alleen die ene overhouden….die ene die de eerste was….de geheiligde? De reden hiervan is dat wij het nodig hebben dat jullie die opnieuw laten ontvlammen. Wij hebben het nodig dat jullie rechtop staan en hier meer geheiligd vandaan gaan.

Laat mij jullie iets vertellen over heiligheid. Het is zo dat andere mensen hetzelfde zien en op dezelfde manier weer weggaan. Jullie zien wat het binnenin jullie doet. Jullie zien de zachtheid in jezelf. Jullie zien de puurheid in jezelf. Er is meer dan alleen maar tot de Zusterschap behoord te hebben. Het gaat om het scheppen van een wereldwijde Zusterschap. Allemaal vrouwen, en dat men gaat begrijpen dat heiligheid altijd al een vrouwenzaak was omdat jullie als eerste de nabijheid en de zachtheid voelen.

Jullie zijn gidsen voor de mensheid, en om dit in de komende generaties te doen is er een teruggaan naar heiligheid nodig.

Laat de bijeenkomst beginnen.

En zo is het.

 

Kryon