Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 101 – De Sjamaanvrouw die Liefde uitstraalt.

 

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 101

De Sjamaanvrouw die Liefde uitstraalt.

6 januar1 2022 / Geplaatst 20 augustus 2023
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames, lieve Sjamaanvrouwen. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt opzij. Zijn jullie je bewust van de situatie dat jullie juist nu luisteren naar deze channeling en dit niet zo was gepland? Het zou in Colorado plaatsvinden. Melihah zou hier nu niet moeten zijn, zij was in de planning voor een live gebeurtenis met jullie, maar zij kon daar niet bij zijn.

Als je kijkt naar dit soort dingen en of er redenen zijn waarom zij gebeuren zijn die er vaak en redelijk vaak zien jullie hen niet, of pas later. Zou het kunnen zijn dat Melihah het niet redde, er daardoor ergens anders een keten van gebeurtenissen plaatsvond rondom iets anders die misschien wel een leven redden?

Het zit allemaal in het Veld, lieve mensen, en daarom vinden er ook ongeplande dingen plaats. Het beste wat jullie kunnen doen is dit te vieren en te begrijpen dat jullie deel uitmaken van een groter plaatje. Het is geen puzzel. Het heeft stukjes in zich die perfect op elkaar aansluiten. Maar, lieve mensen, het geheim om hen voor jullie te laten werken is: hen te vieren!

Melihah had een tijd waarin zij ziek was en niet naar Colorado kon komen en zij probeerde uit te zoeken waarom zij ziek was. Dit is nog steeds een mysterie. Maar ik zal jullie iets vertellen. Misschien was het de bedoeling dat zij daar niet bij zou kunnen zijn en haar toekomst dus anders zou zijn….en dat brengt mij tot het feit dat jullie hier nu allemaal naar mij luisteren.

Wat bracht jullie hier? Denken jullie dat er gebeurtenissen en ongelukken waren waardoor jullie hier nu zijn? En is het voor jullie makkelijker om nu te luisteren? Al deze dingen komen vaak op een perfecte manier samen…vooral voor degenen die zich hiermee bezig houden, en dat is te zeggen dat jullie door allerlei dingen heen en weer worden gegooid die jullie niet onder controle hebben.

“Er is een tegenwerping” zouden jullie kunnen zeggen. “Er is altijd een Waarom?” zouden jullie kunnen zeggen. Hoeveel van jullie hebben naar dit alles gekeken en zeiden: “Wel, ik zie dat er een groter plan is. Ik zie dat er misschien iets is dat speciaal is met al die dingen die ons nu samenbrengen en het nu compleet anders is gegaan.”

Wat als ik het nodig heb dat jullie op een andere manier gaan luisteren? Luisteren naar levenssituaties! “Oh, er is niets beters dan levenssituaties” zouden jullie kunnen zeggen. En daar hebben jullie het mis. Soms, heel soms, is het nodig dat jullie mij horen als jullie je helemaal op je gemak voelen, in plaats van naast iemand anders te zitten waarbij jullie de bijeenkomst hebben gepland, erop zijn gekleed en dat soort dingen. In plaats daarvan zijn jullie hier nu bij mij op een veel minder gedwongen manier om de woorden te horen die ik jullie wil geven.

Wat zit er in jullie hart, sjamaanvrouwen? Het blijft daar en komt niet naar buiten. Jullie zouden kunnen zeggen: “Ik zou het niet weten want ik ben erg openhartig en ik laat de dingen gewoon gaan.” Ik zal jullie zeggen dat er iets is en het is heel algemeen. Vooral voor degenen die zichzelf op een spirituele manier zien. Wisten jullie dat de menselijke ziel iets bijzonders schept als de intentie daartoe er is? De intentie die jullie afgeven, waar die ook over gaat, niet alleen om hier te zijn, maar ook te horen bij iets dat groter is….de Zusterschap. Om te horen bij een groep die de sjamaanse energie bestudeert.

Toen jullie die intentie hadden gaven jullie toestemming om iets binnenin jullie te laten gebeuren. De meesten van jullie zullen zeggen dat dit iets is dat van je hart komt. Dat is meestal niet zo, maar laten wij doen alsof het wel zo is. Wat als jullie veel meer liefde gegeven is…misschien in een gebundelde vorm, die binnenin jullie groeit en op het punt staat om uit te barsten om binnenin jullie iets te veranderen?

Dit is een onderwerp van veranderingen die jullie niet hadden verwacht. Wij gaan jullie dus informatie brengen over liefde! Ik gaf jullie zojuist informatie dat er een uitbreidend effect is in jullie DNA dat te maken heeft met de energie van liefde. Wij vertelden jullie in een channeling dat deze speciale situatie nieuw is. Niet bekend… Nooit over gesproken! Zelfs nooit over gechanneld.

Wat als ALLES begint met liefde? ALLE heling, ALLE situaties, gebrek aan angst….ALLES….begint met liefde omdat dit invloed heeft op iets dat binnenin jullie is en dat zich dan chemisch, esoterisch, uitbreidt naar iets dat groter is. Wat als dit nog meer toeneemt bij degenen die hun sjamaanse talenten bestuderen? En waarom zou dit zo zijn? Daarom zeggen wij weer, en wij hebben dit al vaak gezegd, dat jullie een soort overbrenger zijn….dat een multidimensionale energie – om het maar zo te noemen – van jullie wordt overgebracht naar de kamer, de zaal, zelfs op grote afstanden….jullie stralen het uit en brengen het over!

Laten wij even aannemen dat jullie iets hebben gekregen in een ingekapselde vorm – laten wij zeggen dat het een liefdescapsule is. (Kryon lacht! En die gaat naar jullie toe op een manier waarop jullie leren om die te verspreiden op allerlei manieren.

”Wat heeft dit allemaal te betekenen, Kryon?” Ik zeg jullie jullie nu dat dit de kern is van het zijn van een sjamaanvrouw….leren hoe jullie dat wat jullie is gegeven kunnen uitdrukken en uitstralen naar iemand anders. DAT IS LIEFDE! Wat er gebeurt is dat het bij hen binnenkomt en hun DNA-veld binnengaat. Zij kunnen het wel of niet accepteren maar er is een uitbreidend effect vanuit jullie hart. En dat uitbreidende effect bij hen is een bewustzijn dat zich uitbreidt. En als zij kwamen voor hulp, of voor wat dan ook – misschien om alleen maar bij jullie te zitten – stralen jullie iets naar hen uit dat zij nooit zullen vergeten en dit schept vaak ogenblikkelijk vrede en misschien ook heling omdat jullie zojuist de trekker hebben overgehaald voor een liefhebbend en uitbreidend DNA.

Wat kan een sjamaanvrouw doen? Wat is het beste, het allerbeste? Wat is het voedsel voor het zijn van een sjamaanvrouw? De kern…..het accepteren van de liefde van de Creatieve Bron tot op een hoogte dat die die zich ophoopt en uitbreidt in jullie chemie waardoor die begint met het helen van dingen die bij jullie niet in orde zijn. Deze energie te gebruiken voor iemand die dit nodig heeft zodat jullie op een pure manier kunnen zijn zorgt voor de overdracht naar anderen.

Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er vanuit het hart van een sjamaanvrouw gebeurt.

Deze informatie zal ik langzamerhand uitbreiden, maar dit is niet iets dat gewoon maar esoterisch is. Het is iets waarover wij spreken omdat dit iets is dat jullie in de nieuwe energie zouden moeten weten.

ER IS EEN KRACHT VAN DE KERNENERGIE VAN LIEFDE waarover wij nooit eerder hebben gesproken en waar alles begint! Compassie is daar ook. Maar ware liefde voor de persoon die daar voor jullie zit, in die mate dat zij het voelen en dat dit voor hen gaat werken….ik garandeer jullie dat zij op een dag bij jullie komen, naast jullie zitten, en dat hun ogen opengaan en vragen wat jullie aan het doen zijn. Wat het ook is, stop er niet mee want ik kan het voelen en weten en het is opwindend voor mij.

DAT KOMT VANUIT HET HART VAN EEN SJAMAANVROUW!

Ik komt terug.

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op jullie allemaal.

En zo is het.