Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 104 – De Tijd voor een Nieuwe Geboorte

 

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 104

De Tijd voor een Nieuwe Geboorte

16 april 2022/ Geplaatst 10 september 2023
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames, lieve Sjamaanvrouwen. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt opzij. Er is geen grotere boodschap dan wat jullie tijdens wat jullie een Volle Maan zouden noemen. Een volle maan is altijd verbonden met verandering van bewustzijn op de planeet….soms chaotisch, maar het ook het begin van een maancyclus. Het is nu volle maan, en dan verandert het weer, en jullie zouden kunnen zeggen dat dit het begin van een nieuwe cyclus is. Al deze dingen zijn natuurlijk metaforen voor wat wij jullie leren.

Maar de grootste in dit seizoen, is verjonging, hergeboorte, het scheppen van iets dat er voorheen niet was, en dat is wat het betekent. Het betekent niet dat de cyclus doorgaat. De metafoor houdt op een metafoor te zijn als de cyclus maar door en doorgaat en in plaats daarvan betekent de hergeboorte ervan iets nieuws. In feite is het geen hergeboorte maar een nieuwe geboorte. Dit moet zo zijn want wat volgt is niet wat er was. Wat volgt kan niet echt een hergeboorte zijn. Zelfs een hergeboorte van energie of kennis of bewustzijn, zou aangeven dat het “opnieuw” is, en dit is niet opnieuw.

Dat is het hele punt van deze speciale boodschap. Het is het opnieuw samenstellen van een cyclus naar iets dat compleet en totaal nieuw is. Misschien zal er op een dag een cyclus van Nieuwe Geboorte zijn, maar deze is het begin. Niet speciaal deze maand of zelfs dit seizoen.

Het gaat over de planeet die begint aan een nieuwe energie die nooit eerder is gezien.

Wat is het in jullie persoonlijk leven dat daarop lijkt? Wat is het als jullie naar dit seizoen kijken en erover nadenken en dat compleet nieuw is? Iets dat jullie beginnen en wat jullie nooit eerder hebben gedaan?

In deze Zusterschap praten jullie over zo vele dingen die anders zijn. Niet anders dan waar de mensen over spreken, het is anders dan waar iedereen over spreekt! HET IS EEN HERINNERING VAN KERNINFORMATIE!

Als jullie in Lemurie waren zouden jullie een systeem zien. Het is een systeem van openbaring, van omwenteling, van kennis.

Stel je degenen eens voor die nooit hebben gehoord van de Schepper. Kinderen die kerninformatie werd verteld die zij nooit eerder hebben gehoord. Stel je voor hoe fris en vers dit hun zou voorkomen. Stel je nu jezelf voor als een volwassen vrouw die iets gaat scheppen in je eigen leven dat zo fris en vers is en dat niet een herhaling is van iets dat jullie eerder hebben gedaan of dat jullie nogmaals doen. Het is iets voor jullie alleen en niet voor de familie, iets dat jullie nu voor jezelf kunnen hebben als iets nieuws.

Wat kan dit dan zijn? Misschien is het een nieuwe manier van het bezien van anderen….iets wat jullie nooit eerder hebben gedaan. Iets waarover wij hebben gesproken: een hergeboorte van een energie die in jullie leven nog niet is gezien. Het is een nieuwe geboorte. Misschien is het de manier waarop jullie je familie zien, of je vrienden, of anderen…een manier die zo anders is dan jullie kennen. Het is in jullie leven nog nooit zo geweest. Wat als dit samengaat met sjamaanse leringen die wij en Melihah hebben gegeven en waarbij jullie alles waar jullie naar kijken op een andere manier bezien. Jullie zien het van een hoger perspectief dat naar beneden kijkt…en dan gaan jullie daarin en bezien het alsof jullie daar deel van uitmaken.

Begrijpen jullie wat ik zojuist heb gezegd? Ik hoop het. Dit is nieuw. Jullie zouden hierover na moeten denken. Stel je eens voor: als jullie dingen zich in je persoonlijk leven zien ontvouwen, gewone dingen… Jullie gaan naar een winkel en willen iets kopen, kijken om je heen en er zijn ook andere mensen. Wat was jullie eerdere reactie op hen? De meesten van jullie zullen zeggen: “Ik had geen reactie op hen, het waren gewoon winkelende mensen!” Wat als er nu naar ieder van hen wordt gekeken….door jullie, op je eigen manier zodat zij niet weten dat er naar hen wordt gekeken, maar meer op een bewustzijnsmanier en bij elk van hen die jou passeert zeg jij, via je bewustzijn: Ik zegen jouw leven, ik heb compassie met jou” Je zou al deze woorden kunnen samenvatten in een woord dat hetzelfde betekent zodat jullie bij het passeren aan dat woord, dat al die dingen betekent, denken.

Dit is niet zomaar een hergeboorte van iets….het is een geboorte van Handelende Compassie die jullie zullen hebben voor iedereen waarmee jullie in contact komen. Als jullie naar huis gaan zijn jullie met mensen, familie, waar jullie misschien altijd mee samen zijn. Partners, vrienden, familie, wat dan ook. Zij zijn in je persoonlijk leven dagelijks om je heen. Wat is jullie nieuwe reactie op hen? Zonder dat zij het weten, zonder dat jullie iets zeggen, is er iets dat jullie en je ziel hebben dat een geheim is. Het is iets wat jullie doen, misschien een aantal woorden: “Ik zegen jou en hoop het beste voor jou. Ik wil wat jij graag wilt….gezondheid, een lang leven, schoonheid, vreugde en geluk!” Wat als jullie dit samenbrengen in maar een woord dat jullie alleen kennen? Een woord voor jezelf. Als jullie hen zien zeggen jullie herhaaldelijk, in jezelf, dit woord. Jullie weten wat het voor jullie betekent en dit ene woord betekent al die andere woorden zodat jullie hen constant zegenen op een nieuwe manier die jullie nooit eerder hadden.

Vreemdelingen, familie, kinderen, worden door jullie gezegend op een manier die jullie zelf ontwerpen. Waarom stel ik jullie dit voor? In deze nieuwe geboorte-energie voor jullie wil ik dat jullie aan iets denken dat wij jullie leren. Wat jullie doen en wat jullie denken, als oude zielen, als compassievolle personen: Waar jullie je op concentreren heeft een energie van bewustzijn die echt is en die gaat naar een plaats die heel moeilijk te beschrijven is….een soort pakhuis van energie die letterlijk effect heeft op degenen om jullie heen en op anderen, en die Het Veld wordt genoemd. Dit is geen nieuwe geboorte, dit is een herstel van de relaties met degenen om je heen en wat je uitzendt naar het Veld.

Jullie zijn zo krachtig, dames, en alles wat jullie doen, als oude zielen, als mensen die interesse hadden in al deze dingen en naar deze channeling kijken….als jullie samen dit proces opstarten veranderen jullie alles om je heen. Die mensen die jullie in de winkel passeren….dit gaat regelrecht naar het Veld, lieve dames, en het wordt ook weer terug-geleverd aan hen in hun bubbel. Wisten jullie dit? Het is bijna alsof jullie iets uitzenden naar een pakhuis van energie dat precies weet wie het nodig heeft en het dan als energie aan hen aflevert.

Dit is de nieuwe lichtwerker…geen hergeboorte maar een Nieuwe Geboorte van iets dat jullie nooit eerder op deze manier hebben gedaan, zelfs voor degenen waar jullie elke dag mee samenzijn. De oogst zullen jullie misschien niet zo leuk vinden. Jullie zijn allemaal mensen en wij willen dat jullie hen ook zo bezien. Wat zij ook tegen jullie zeggen, wat zij jullie ook doen….dat jullie altijd een compassie voor hen hebben die veel verder gaat dan wat jullie eerder hadden in jullie menselijke relaties. Nogmaals: jullie zijn hoger en zien als het ware je leven zich ontvouwen. Jullie kijken naar jezelf vanaf een hogere plaats. Misschien helpt dit om jezelf te analyseren door jezelf.

Al deze dingen zijn nieuwe energieën die suggesties brengen in deze tijd van de volle maan.

Dit seizoen gaat over nieuw leven. Er zijn geheiligde herinneringen voor vele mensen en er komen nu suggesties die nooit eerder zijn gesuggereerd. Nieuwe manieren van denken, zijn, doen, en het zenden van compassie in elk moment naar degenen om je heen die jullie kennen en niet kennen. Jullie doen dit collectief…en de wereld gaat veranderen! Is dat niet de reden waarom jullie hier zijn…om te weten, te leren en te doen.

Mijn werk als Kryon is om jullie te introduceren bij verandering….nieuwe manieren van denken en doen. Deze speciale groep van oude zielen, vrouwen in deze tijd op de planeet, is perfect om deze dingen te leren en te doen.

Jullie werden leden van de Zusterschap die tegelijkertijd een “verhoogde” groep is!

En zo is het.

 

Kryon