Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 11

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 11

Seattle

Vertaald: 29 januari 2021 / Geplaatst: 21 november 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Alweer komen wij bij jullie met de essentie van Lemurie. Wij hebben al eerder gesproken over wat wij vrouwenzaken noemen en jullie beginnen een patroon te zien. Het patroon is dit: de vrouwenzaken zijn intuïtief en dat wil zeggen dat de spiritualiteit die in Lemurie werd gebracht, tegelijkertijd ook op andere plaatsen op de Aarde werd gebracht. Het was gewoon gezond verstand dat de vrouwen altijd de spirituele ruggengraat zouden zijn.

Dit is de Lemurische Zusterschap. Alle ceremonies die werden ontwikkeld en waarover wij hebben gesproken hebben te maken met deze ruggengraat van spiritualiteit. Wij hebben het er ook over gehad dat de cultuur dit steunde. Het was gewoon gezond verstand. Het was anders dan vandaag. Het idee dat jullie op deze manier samenkomen en vieren is de krachtige ruggengraat van de gemeenschap. Dit is een idee waarvan het goed is dat jullie het weer terugbrengen naar vandaag en niet alleen begrijpen wie jullie waren. Wij gaven jullie eerder de geschiedenis van Lemurie en sommigen van jullie beginnen een duidelijker plaatje hiervan te krijgen.

Lemurie bleef lang bestaan en wij hebben jullie ook verteld dat jullie – anders dan vandaag de dag – maar een leven in Lemurie hadden. Het was het Akasha-lanceringsplatform van de planeet, want jullie gingen na dit leven niet terug naar Lemurie maar gingen verder en toch is het enige leven dat jullie je kunnen herinneren dat met de wijsheid van Lemurie. Jullie waren vele levens op de planeet maar alleen maar een leven in Lemurie. Voor jullie allemaal was dit de eerste keer, maar dit ging over een lange periode in de geschiedenis van de Aarde terwijl de Zusterschap in feite onveranderd bleef. Dit is de manier waarop het met name bij de Ouden werkte. Als jullie iets hebben dat in de gemeenschap werkt blijft dit ook zo, en dus bleef de Zusterschap ondanks de lange tijd steeds hetzelfde. Het grifte zichzelf in jullie Akasha zodat velen zich kunnen herinneren dat jullie daar waren. Wij hebben eerder verteld over de  kansen dat jullie ook deze keer vrouw zouden zijn. Als je de kansberekening zou bekijken zou je denken: 50% en gebeurde dit toch met jullie allen. Dit was doelbewust voor de precessie van de equinoxen zodat jullie deze keer vrouw zouden zijn en je bepaalde dingen uit je Akasha zouden gaan herinneren die krachtig zijn. Geen dingen die slecht voor jullie leven waren, maar zij zijn krachtig.

Er is een teruggaan, in de nieuwe energie op de planeet, is er een teruggaan naar de eer en het respect voor vrouwenzaken. Jullie zullen gaan zien dat enkele van de spirituele systemen op de Aarde dit zullen gaan herkennen, dingen die zij nooit eerder hadden en vrouwen zullen toegang krijgen tot wat jullie “ The Old Boys netwerk” van spiritualiteit noemen dat de kerken van vandaag leidt, waardoor groepen mensen gaan inzien dat de spiritualiteit van deze wereld feitelijk geleid zou moeten worden door groepen vrouwen en hun kracht. Feitelijk gaat jullie herinnering over wie jullie zijn en wie jullie waren helemaal terug tot het kristallijnen raster van de planeet en maakt een verschil. Het kristallijnen raster is overal, samen met het magnetisch raster….het brengt feitelijk jullie herinnering van kracht, gepastheid, en wat jullie deden, in dit raster en dit werd dan verspreid over en in het bewustzijn van de planeet. Daarom is wat jullie vandaag doen niet alleen voor jullie….het gaat vooruit en het speelt een rol in wat er zou kunnen gebeuren. Steeds meer vrouwen ontwaken voor het feit dat het verleden een groot verschil maakt op deze planeet. Jullie waren niet allemaal samen in Lemurie.

Lieve dames, ik wil dat loslaten wie er met wie was en wanneer dit zo was. Het is niet belangrijk want de Zusterschap was zo consistent en samenhangend dat jullie er allemaal aan meededen en je dit vandaag herinneren.

Luister: voor de mensheid is de herinnering van vorige levens vaak metaforisch. Wat ik hiermee wil zeggen dat jullie op dit punt in de tijd de details niet worden gegeven maar jullie herinneren je wel vaak dat jullie daar waren. Misschien zitten jullie wel naast iemand en vragen je af of zij daar samen met jou was. Zij kan als een zuster voelen. Jullie kunnen haar aankijken en zeggen: “Ja, ik herinner mij jou!” Niet echt….wat jullie je herinneren is de ervaring! Niet de gezichten en ook niet per se de namen. Er ervaring was zo diepgaand dat jullie die al je levens met je meedroegen. Levens! Jullie zijn hier nu als oude zielen, in deze nieuwe tijd en herinneren je nu uiteindelijk dat jullie daar iets mee te maken hadden.

Dat is het doel van de Zusterschap in jullie herinneringen van vandaag. Ik wil dat jullie je herinneren waar het allemaal om ging…..vrouwenwerk en het contact maken met Spirit om het voorbeeld te geven, spiritueel, van Al Wat Is. Het is aan jullie.

Jullie hebben de uitdrukking zeker gehoord: vrouwelijke intuïtie. Jullie hebben dit steeds weer gehoord en het is een indicatie dat de wereld herkent dat van de twee seksen de vrouwen het meest intuïtieve gevoel hebben. Als jullie nu de puntjes gaan verbinden gaan jullie je realiseren dat intuïtie jullie in Lemurie feitelijk de ceremonies gaf over wat jullie moesten doen, hoe jullie dit wilden doen. Dit is waarom de mannen op jullie bouwden omdat jullie dit hebben en zij wisten dat zij dit niet hadden. Jullie hebben het gekregen om de intuïtieve gedachten te hebben van Spirit, van de Creatieve Bron, van de Pleiadiers om de spirituele balans te scheppen, deze ruggengraat. Dit kon niet gebeuren met de mannen want de mannenzaken waren compleet en totaal anders.

Zij hadden jullie nodig! Zij zullen jullie weer nodig hebben. Dit is waar het naartoe moest gaan….naar een (h)erkenning van vrouwen in spirituele organisaties door hun wijsheid, hun intuïtie en de helderheid van hun gedachten. Moeders bekijken het leven anders. Moeders zullen meer compassie hebben dan vaders. Dit is de manier waarop het vrouwelijke dat jullie zijn, werkt. Het gaat helemaal terug naar het begin en waarom jullie deden wat jullie deden.

Melihah heeft ergens om gevraagd en ik zal haar dit geven. De Tijdlijn. Wij willen jou daarover vertellen omdat jij erbij was toen Lemurie begon te zinken. Het had een effect in jouw Akasha. Toen jullie hele spirituele wereld begon te verbrokkelen – en dit gebeurde – veranderden er dingen en die eindigden in tranen. Wat ging er gebeuren en hoever zou het naar beneden gaan? Het ging zinken maar dit gebeurde over een lange periode en het verzonk niet helemaal. Vandaag de dag zijn dit de eilanden van Hawaii, er is dus behoorlijk wat overgebleven, maar je weet dat de rest naar beneden ging. Wij hebben al aangegeven dat dit wegzakken verschillende levens duurde. Het ging dus langzaam en anders dan jij je misschien voorstelt. Er was dus ruim de tijd om te ontsnappen aan dit zinkende eiland. Het explodeerde niet….het zonk gewoon omdat de magmabubbel eronder op deze hot-spot van de planeet, ging bewegen en magma losliet en daarom begon Lemurie langzaam te zinken. In dit proces hebben wij jullie ook verteld dat Melihah constant een proces van verjonging onderging in de Tempel van Verjonging die bovenop de top van de berg stond, en dit betekent dat zij minstens drie levens in een leven leefde. Zij was daarvoor tijdens het proces van het zinken aanwezig. Moeilijk? Ja! Maar jij bleef. Velen gingen er weg, Melihah, maar jij bleef, en een van de eilanden van Hawaii met jou. Jij kunt zelfs weten welk eiland dit was….het eiland waar jij eindigde. Toen Lemurie zonk en de eilanden de toppen van de bergen werden was het eiland waarop jij besloot te blijven en waarop jij eindigde, het eiland dat vandaag jouw favoriet is. Velen gingen er weg….jij niet. Maar wat er voor jou wel verdween was het einde van de Zusterschap. De Zusterschap zou alleen stabiel blijven zolang de berg stabiel zou blijven en toen die begon te zinken waren er allerlei andere zaken te doen. Dit wil zeggen: overwegen wat te doen….sommigen bleven en anderen gingen weg naar andere plaatsen terwijl zij niet wisten hoever de berg zou gaan zinken.

Denk hieraan: jij had een leven dat drie normale levens lang was en waarin het eiland wegzonk. Dit had ook zijn effecten en een daarvan zien jullie vandaag en dat is de aandrang om de Zusterschap in ere te herstellen….voor de herinnering aan het proces….niet aan elkaar….niet aan de dingen die jullie deden, maar het proces van activeren van de vrouwenzaken op Aarde.

En zo is het.

 

Kryon