Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 12

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 12

Chicago

Vertaald: 31 januari 2021 / Geplaatst: 28 november 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ik zeg dit weer: Laat je niet misleiden door de stem die jullie horen….er zijn geen seksen aan de andere kant van de sluier. Geen enkele! Alleen eerbetoon! Mens zijn is specifiek voor de Aarde. De test waar jullie allen mee te maken hebben gaat over vrije keuze. En als wij zeggen Vrije Keuze gaat dit over een beslissing van de mensen die gebaseerd is op een vrij bewustzijn om deze beslissing te nemen. Wij komen niet tussenbeide.

Een deel van de test gaat over de energie op de planeet….waar het begint is een ding maar waar het naartoe gaat is een ander ding. Ik heb deze dingen eerder verteld. Ik wil dat wij samen even ontspannen.

Melihah is alweer bij ons. Jullie Akasha komt overeen met de dingen die ik jullie vertel. Jullie hebben interesse in Lemurie….het moet wel want het is in jullie Akasha. Meer dan alleen maar in jullie Akasha! Kunnen jullie je voorstellen hoe diep dit is ingegraveerd – metaforisch gezien – van een van de eerste ervaringen die jullie hadden op deze planeet en die jullie werden geleerd door de Pleiadiers die jullie zaaiden. Feitelijk zijn jullie bij hen. Feitelijk hebben jullie het gevoel binnenin. Het voelt zo goed om de dingen te zien die zij uitstraalden van dat wat jullie meesterschap noemen. Voor sommigen van jullie waren zij engelachtig. Hun leringen waren verbazingwekkend en hier is waar jullie leerden wat jullie weten. Kunnen jullie je voorstellen dat jullie dit naar vandaag toe brengen….dit weer activeren en ermee doorgaan?

Dit is wat de Zusterschap is. Daarom is er een gevoel van jullie – met jezelf – omdat dit is wat jullie deden en waar jullie waren.

Boodschap na boodschap hebben wij beschreven hoe jullie in de grot met de stenen zaten met een bassin water dat bijna op lichaamstemperatuur was, in cirkels en de ceremonies deden, zingen tijdens geboorten….al dit soort dingen.

Wij hebben gesproken over de mannen als zij gingen vissen terwijl zij vertrouwden op de dingen die jullie verkregen op je gebeden en wat jullie leerden vanuit de Zeven Zusters….dat jullie de energie van de vangst konden temperen. Kunnen jullie je voorstellen dat jullie een man waren en verantwoordelijk waren voor het voeden van het dorp en daarbij afhankelijk waren van het toeval bij de visvangst….van het toeval? Stel je voor dat er dan een Zusterschap is die jullie vertelt in welke richting jullie moeten gaan? Het was meer dan toeval! Zij bouwden voor alles op de vrouwen. Zij waren verheugd door de gedeelde verantwoordelijkheid die er was, maar net zoals nu lijkt het erop dat de vrouwen alles deden. (Kryon lacht) Zij waren niet alleen verantwoordelijk voor spirituele zaken van het gehele Lemurische continent maar zij voedden ook de kinderen op. Jullie hadden toen genoeg te doen, net zoals nu….dat is niet veranderd.

Wat er is veranderd is de planeet. En alweer: door duizenden en duizenden jaren heen en stap voor stap door vrije keuze, veranderden er dingen omdat jullie veranderden. Lemurie was het lanceerplatform van de Akasha. Met andere woorden: alles wat jullie hadden…kinderen….ook jullie zelf….had maar een leven en daarna voor de meesten van jullie de volgende levens in Europa.

Hoe denken jullie dat jullie Akasha toen was? Volg je logica en de redenering met mij: Jullie waren weer terug op de planeet in leven nummer twee en jullie hadden maar een leven om je te herinneren….eentje maar, en dit was een leven vanuit de sterren dat jullie letterlijk met je meedroegen….jullie konden niet anders dan doorgaan met de dingen die jullie hadden en…..jullie schiepen een Zusterschap!

Hier is een andere Zusterschap die geen Grote Oceaan om zich heen heeft waardoor het nu aangepast dient te worden. Toen de geschiedenis voortging werd een Zusterschap door de mannen niet gezien als iets dat noodzakelijk was. Zij jagen, verzamelen en vissen niet meer. Jullie gingen gebouwen bouwen en er kwam een totale opwaardering van de manier waarop dingen werken. Vrouwenzaken werden iets dat onderdrukt werd. Het leek verloren te gaan….niet van jullie kant, niet door de vrouwen maar door de mannen.

Het is begrijpelijk dat de energie allereerst in die richting ging maar wat er gebeurde was dat die zich nooit herstelde. Het werd erger. Dit is vrije keuze. Dit is waar wij het vandaag over hebben nu het zichzelf langzaam weer omkeert nu de mensheid de rol van de vrouw op een heilige plaats ziet en (h)erkent! Jullie herkennen dit. Jullie ontwaken voor misschien de mogelijkheid dat dit weer vrouwenzaken kunnen worden. Het moet ergens beginnen! Ergens….en het begint bij jullie! Jullie hoeven niet direct hetzelfde te gaan doen maar het concept is er voor jullie om elkaar te ontmoeten, te vieren en discussies te hebben.

Het heeft niets van doen met “vrouwenkracht.” Het heeft alles te maken met heiligheid van vrouwen en leiderschap voor iedereen. Dit is een verschil. Jullie kunnen het verschil herkennen tussen de kracht van je sekse en wijs leiderschap.

De mensheid wordt aangetrokken door wijs leiderschap. Overal waar dit is wordt het gewaardeerd en gezien. Jullie begrijpen dat jullie je eigen voorouders zijn.

Wat gebeurde er? Wat is er gebeurd? Waar ging het naartoe? Er is zoveel te vertellen maar laat mij jullie een korte samenvatting geven. Wij hebben nu een Zusterschap die zich onder de oppervlakte bevindt. Jullie hebben dit nog steeds in je Akasha en kunnen het ontmoeten en werken met de rasters en de planeet….alle dingen die de Lemuriers jullie leerden en die jullie zelf leerden zijn nu in één Akasha en het bouwt met jullie samen totdat er een tijd is waarin jullie het niet langer kunnen tegenhouden. Het is een bedreiging voor de mannen als vrouwen bijeenkomen en krachtige dingen doen.

Vreemd genoeg pakten de mannen de mantel (Kryon lacht) en hebben een Broederschap en deze Broederschap wordt door de jaren heen vele dingen genoemd, inclusief wat jullie vandaag de vrijmetselaars noemen. Je zou kunnen zeggen dat de vrijmetselaars een exacte kopie zijn van wat de zaken van vrouwen waren. Zij namen de mantel van de vrouwen af. Het vreemde is nu: Hoe kwamen zij op dit idee? Wel, jullie moeten je herinneren dat jullie niet altijd hetzelfde geslacht hebben gehad. Ook zij waren vrouwen en herinnerden zich dat. Zij waren in staat om dit te doen….vrouwenzaken werden mannenzaken.

Er is meer!

Er was een zoektocht in vele plaatsen op deze planeet naar wat jullie gemakshalve de Zusterschap noemen. Deze zoektochten kunnen jullie feitelijk zien op verschillende plaatsen op de Aarde. Sommige daarvan leiden direct naar Hawaii. Jullie zijn misschien in Zuid Amerika gereïncarneerd en niet altijd in Europa, maar waar jullie ook kwamen, er waren altijd wel restanten van vrouwenzaken en vrouwelijke ceremonies te vinden in Zuid Amerika en dit is een overblijfsel van jullie tijd in Lemurie. Maar er is één plaats op deze planeet die klaar leek voor een herstel hiervan….en dit gebeurde ook. Het is in Europa en het stopte nooit echt. Hoewel het voor duizenden jaren werd uitgebannen en misschien leven na leven niet meer werd herinnerd, raakten jullie het kwijt en bouwen het nu weer op omdat jullie een actieve Akasha hebben, maar er is een plaats waar het een zeer, zeer lange tijd bleef bestaan en deze plaats zal binnenkort worden bezocht door Melihah en deze plaats wordt Griekenland genoemd. Daar zijn vrouwenzaken, godinnen in Griekenland. Het stopte daar nooit…..er was een ondergrond. Er waren zelfs enkele dingen die de Illuminati betroffen. Ook daar waren vrouwenzaken. Wij hebben niet gezegd dat dit noodzakelijk eerlijk was; wij zeiden jullie dat jullie iets voelden dat eerder had gewerkt.

Het is moeilijk aan jullie uit te leggen dat iets wat geheiligd was werd veranderd naar iets wat niet geheiligd was. Dit is de manier waarop het leven werkt. Jullie Akasha herinnerde zich waartoe jullie in staat waren en niet noodzakelijk waar jullie dit deden. De nieuwe energie bouwt dit weer op, nu voor de vijfde keer. Dit heropbouwen is een herinnering van de kern.

Wat deden jullie? Wat deden jullie echt? Hoe deden jullie het? Meer dan dat….jullie hadden het gevoel van trots om dit te doen. Dit hadden jullie nodig om het te kunnen doen. De mensheid heeft het nodig dat jullie dit weer doen.

Melihah, als jij teruggaat naar Griekenland zal jij hartelijk verwelkomd worden. De energie zal zich jou herinneren. Het zal op bepaalde plaatsen een beetje intens zijn….bereid je er maar op voor als jij je herinnert dat het weer was begonnen en wat jullie hebben bereikt met de Zusterschap. Melihah was de laatste leidster van de Zusterschap in Lemurie voordat het onder water verdween. Wij hebben jullie dit verteld. Wij hebben jullie ook verteld dat zij niet vertrok….zij kon het niet. Zij was er klaar voor om met het eiland ten onder te gaan. Zij ging naar de hoogste bergtop om te wachten op het onvermijdelijke. Zij had drie levens langer geleefd dan de meesten van jullie, door verjongingen in de Tempel van Verjonging op de top van de berg. Zij wachtte daar en het zonk….en het stopte. Zij was toen wel gestrand, als je het zo zou willen noemen (Kryon lacht) in het paradijs op het eiland Kuwaii.

Dit is haar verhaal. Wat gebeurde er met jullie? Waar gingen jullie naartoe? Maakten jullie deel uit van de Griekse Zusterschap? Herinnerden jullie je dit? Jullie ZIJN door alle levens heen je eigen voorouders! Hoe vaak zijn jullie hier doorheen gegaan? Het begint nu allemaal in jullie voordeel te werken, uit te sorteren, in jullie Akasha-herinneringen en als jullie het willen uitzoeken: nummer 1: jullie waren daar, niet noodzakelijk samen, verspreid over vele levens in Lemurie…dat wil zeggen dat ieder van jullie een leven had in een lange tijdsperiode, zodat de kansen groot waren dat jullie niet tegelijkertijd deelnamen aan dezelfde Zusterschap.

Nummer 2: Jullie hadden de oorspronkelijke zaadinformatie en die hebben jullie nog steeds.

Wat vertelt dit jullie over wat ik zeg? Klopt dit, of niet?

Nummer 3: Jullie werden geëerd voor wat jullie deden. De mensheid had het nodig wat jullie deden, moeders. Jullie allemaal! Ik wil dat deze drie dingen bij jullie vast blijven zitten. Verder niets. Niets van wat jullie later deden, maar alleen het oorspronkelijke.

Er is meer….later.

En zo is het.

 

Kryon