Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 13

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 13

Minneapolis

Vertaald: 2 februari 2021 / Geplaatst: 5 december 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Steeds als ik op deze manier bij jullie kom herken ik dat er andere mensen in de zaal zijn. Er zijn er ook velen die hiernaar luisteren of die dit lezen, en niet in de zaal aanwezig zijn, en ik zeg ook elke keer hetzelfde: Laat de mannelijke stem je niet misleiden. Ik ben geslachtsloos en ik spreek door een man.

Ik was daar toen jullie daar waren. Ik wil kort over twee of drie dingen spreken: aannamen over wie jullie zijn en wie jullie zijn geweest, daar gaat dit over.

Ik ga beginnen met de onthulling van Yawee. Voor degenen die hier pas komen: Melihah is hier en zij is wat jullie de leidster van de Zusterschap noemen en dit was zij in de laatste dagen van Lemurie ook. Yawee is hier ook en hij bevond zich vaak in de Tempel van Verjonging en dat deed hij goed. Yawee, ik zal jou nu rechtsreeks iets vertellen: Niet alles is getransmuteerd op de manier die jij denkt, als ik tegen jou spreek. Het is waar dat jij nooit de schoonheid ontving van de verjonging in de tempel….jij gaf het altijd aan anderen. Als de technicus die jij was, was je altijd in staat om de mensen de verjonging te geven, en, zoals jij weet, was de “nieuwgeborene” altijd voorzien van de genesis-sjablooncellen zoals wij die zelfs vandaag beschrijven. Dit is wat jij deed en wij hebben jou verteld dat jij nooit een verjonging ontving en toch leefde jij veel langer dan de meesten. Wij hebben jou ook verteld dat jij de tonen gebruikte, maar dat is niet helemaal waar. Jij gebruikte de tonen om dingen bij te werken. Maar dit is de onthulling en wat jij moet weten: Jij gebruikte een kwantum helingtechniek, net zoals jij dit vandaag doet. Ik vraag jou: Wat weet jij van kwantumvelden en jij zegt specifiek dat zij niet lineair zijn. Dit betekent dat de verwachtingen die jij hebt over alle dingen niet noodzakelijk lineair hoeven te zijn en toch waar zijn. Hier is wat ik jou wil vertellen: Zoals het met degene gaat die geheeld moet worden, zo gaat het met de heler….het is een proces dat twee kanten op gaat. (Kryon lacht) Daar zat jij dan en verjongde de levens van velen van koninklijken huize en degenen waarvoor jij verantwoordelijk was en jij realiseerde je nooit dat jij hetgeen jij voor hen deed, ook voor jezelf deed.

Elke heler in de zaal, die dit leest of hoort, weet waarover ik het heb. Jij weet het. Als jij je de aha-ervaring realiseerde en er weer iemand van de tafel ging die anders was dan toen hij/zij erop ging liggen, werd jij gezegend. Sommigen huilden van blijdschap en jullie werden beiden beïnvloed…….dat is kwantumheling! Moet ik jou vertellen hoe dit voelt? Sommigen van jullie in de zaal geven zelfs readings voor cliënten in de Akasha. Als jullie dit doen en iets vieren dat in de cliënt is en dat prachtig is, zijn jullie in die ervaring met hen samen omdat dit een kwantumervaring is! Jij hebt dit, Jawee.

De tonen waren het dessert en jij deed dit goed….verbazend nauwkeurig.

Dames, ik wil graag een onderwerp aansnijden dat ik nooit eerder heb gedaan. Ik noem het “veronderstelling, aanname” en het is tijd. Wat bracht jullie ertoe om hier naartoe te komen? De Zusterschap was speciaal! Het ankerde Lemurie….ankerde. Wij hebben eerder gezegd dat hetgeen jullie daar deden letterlijk de energie en het podium schiep. De Zusterschap van Lemurie was zich zeer bewust, zozeer bewust dat het bijna koninklijk was. Jullie werden gerespecteerd door de mannen want jullie zetten de spirituele toon voor het eiland en omdat jullie dit als vrouwen deden hadden jullie kameraadschap! Stel je eens voor in deze positie waarin jullie een energie schiepen die zich vastzette in de samenleving, in de beschaving, waar zij jullie om vroegen, wat jullie deden en ervoor verantwoordelijk waren.

Dit is wat jullie je herinneren, maar dit is niet alles wat jullie je herinneren. Veronderstelling, verwachting, gebaseerd op wat? Alleen maar op dat wat jullie vandaag weten. Dus breek ik dit nu aan en dit heb ik nooit eerder gedaan. Dit was een beginnende beschaving en jullie waren daar nieuwelingen in, jullie wisten niets over cultuur, jullie wisten niets van samenlevingen, niets van deze dingen. Jullie moesten meegroeien met de planeet, maar wat jullie wel hadden was wat de Pleiadiers jullie meegaven als een beginpunt: Hoog Bewustzijn! Jullie werkten op 44 procent. Vandaag zitten jullie op 33 procent! Ik breng dit ter sprake zodat jullie weten hoe attractief dit is. In jullie herinnering herinneren sommigen van jullie iets dat jullie niet kunnen verklaren. Laat mij proberen om dit voor jullie te verhelderen: Een mens in een minder bewuste staat kan zich geen hogere staat herinneren waarin hij/zij zich in dit leven niet heeft bevonden. Als jullie toen een hogere staat zaten zullen jullie je die niet kunnen herinneren omdat jullie die nu niet hebben. Alles wat jullie je herinneren is het gevoel daarvan….en dat is aantrekkelijk. Het voelen van een hoger bewuste staat heeft wat jullie noemen een neveneffect. Hoe vaak hebben jullie dit gehoord: “Ik was op Atlantis waar men een hogere techniek had dan vandaag!” Jullie hebben ook gehoord: “Ik was op Lemurie waar men een veel hogere techniek had dan vandaag en zij hadden gedachtelezers, computers en nog veel meer! Anti-zwaartekrachtmachines en dat soort dingen.”

Ik wil jullie graag vertellen dat niets van dat alles bestond. Niets! Wat er wel was, was hoog bewustzijn en met dat bewustzijn konden jullie bepaalde dingen doen en dus hadden jullie die futuristische dingen.

Ik noem dit het futuristisch syndroom.

Jullie herinneren je iets waarvan jullie denken dat jullie het wisten. Geavanceerde technologie was geavanceerd bewustzijn!

Daarmee waren jullie in staat om behoorlijk opmerkelijke dingen te doen, vrouwen! Directe verbinding met de Bron, dat wat jullie werd geleerd door de Pleiadiers, sommigen zelfs ouders.  Jullie hadden het!

Oh, er is meer. Vermoeden! Mijn partner zit op een podium en hij heeft de vraag gesteld: In de Pleiadische cultuur die zo ontwikkeld was…..had men daar fysiek geboorten? Wie zou zoiets doen? Als de keuze had zou je het niet doen!” Mijn partner gaf het antwoord maar hij gaf het niet helemaal….tot nu toe.

Het antwoord is dat zij kozen voor de fysieke geboorte en dit laat mensen naar adem snakken….meestal vrouwen, want dit klinkt gewoon crazy! De fysieke geboorte was nodig voor het kind, vertelde ik mijn partner, om compleet te zijn. De vrouwen liepen weg en zeiden: “Ik weet niet of ik dit wel geloof!” (Kryon lacht) Wat helemaal niet er sprake is gekomen is jullie aanname dat je gebeurtenis voor hen hetzelfde was als voor jullie! Nietwaar? Ik zal jullie iets vertellen: Dit was niet zo!

Vraag: Hoeveel pijn was er bij de Pleiadiers met een compleet andere fysiologie en zienswijzen, allerlei soorten bewustzijnsveranderingen, de manier waarop zij waren gebouwd, de manier waarop zij werden ontworpen en al dit soort dingen. Ik zal jullie zeggen dat de geboorte van een kind een plezierige zaak was. Wat denken jullie daarvan? Geen wonder dat zij daarvoor kozen. Niemand stelde deze vraag! (Publiek lacht)

Aannamen! Waartoe waren jullie toen in staat? Jullie waren in staat om de processen van je lichaam te controleren….meer dan jullie weten. Jullie hebben dit vandaag nog niet geleerd maar met processen van lichamelijke heling zijn jullie in staat om heling te hebben met jullie gedachten. Jullie innerlijk aangeborene is erop afgestemd om ziekten en dat soort dingen te elimineren, om het DNA vrij te laten om beter en hoger te werken zoals het was ontworpen!

Zie jezelf nu even in de Zusterschap en zie jezelf nu even in die staat….gezond en in staat om pijn in je lichaam te controleren….sommige dingen die vandaag niet leuk zijn omdat er geen bewustzijn voor is, wordt hier ook niet over nagedacht. Jullie herinneren je dit! Geen wonder dat jullie worden aangetrokken door een hoger bewustzijn. Jullie weten niet hoe het was omdat jullie niet op dat niveau kunnen denken van wie jullie waren – en zijn. Zoals jullie nu groeien en ontwikkelen wordt de Zusterschap-ervaring steeds helderder en duidelijker voor jullie. Sommigen van jullie zullen je zelfs de liederen herinneren. Niet de tonen, maar de liederen. Er waren liederen en zij zullen rondzingen in jullie hoofden en jullie zullen je herinneren, de schoonheid die jullie hadden, de kameraadschap die jullie hadden, de controle die jullie hadden over je eigen cellen. Het was geweldig mooi. Geen wonder dat jullie je hiertoe aangetrokken voelen. Het is er….het is er voor ieder van jullie. Maak nergens een aanname van, maar begrijp dat er misschien meer in het verhaal zit dan jullie weten.

Melihah, begin met de bijeenkomst.

En zo is het.

 

Kryon