Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 15 – San Rafael

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 15

San Rafael

Vertaald: 5 februari 2021 / Geplaatst: 19 december 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ik Ben hier nu weer en ik spreek alweer tegen de Lemurische Zusterschap. Er zijn zoveel dingen waar ik in het verleden over heb gesproken en die ik jullie heb gegeven. Ik wil dat jullie je even ontspannen en ik wil dat jullie iets voelen. Een paar momenten geleden gaf ik jullie al aan wat jullie innerlijk aangeborene was. Uiteindelijk vertelde ik jullie wat dit is.

Jullie hebben triljoenen cellen met identiek DNA en er was een samenstroom. Zij zijn identiek en dit zou jullie iets moeten vertellen….dat er een systeem is van identieke dingen die hiervan bijna een patroon vormen, een cirkel, het schept een Veld en dit Veld is voor jullie onzichtbaar omdat het een multidimensionaal veld is.

DNA heeft deze attributen die ontdekt zullen worden en wij hebben jullie verteld dat dit Veld je Merkabah is. Wij hebben jullie ook verteld dat het Merkabah acht meter breed is en dit betekent, lieve mensen, dat ieder van jullie in het Merkabah van een ander zit. Dit geldt ook voor mij. Wat gebeurt er als jullie vele Merkabah’s bij elkaar zetten? Er wordt een nieuw Veld geschapen. Hoe vinden jullie dat? Jullie weten daar alles van: er is een kameraadschap.

Kijk niet naar mij als een man. Luister niet naar de lage stem. Ik Ben Kryon, ik ben geslachtsloos en mijn partner stapt opzij. Ik neem hem bij deze ontmoetingen mee naar plaatsen die hij zich niet herinnert. Wij spreken als vrouwen. Als jullie op deze manier samenkomen en jullie je innerlijk aangeborene op deze manier verstrengelen, is deze Zusterschap geboren.

Jullie hebben altijd gehoord dat als er twee of drie samenkomen dit de stelling is omdat jullie je verstrengelen, een samenstromen van energie hebben die iets schept dat groter is dan jullie ieder apart zijn.

Wij hebben gesproken over hetgeen jullie deden in de Zusterschap. Wij spraken over wat belangrijk was en wat jullie misschien niet deden.

Wij hebben veel onderwerpen besproken en ik wil jullie iets vragen. Wat denken jullie over hetgeen ik heb verteld? Sommigen van jullie zullen praktisch zijn, dat moeten jullie wel. Sommigen van jullie dragen de toorts van de familie. Jullie hebben de baby’s en jullie doen het meeste werk….ik weet het.  In het praktische overleven van deze tijd zijn jullie hier. Hoe denken jullie daarover….hoe past dit in het geheel van het overleven en het praktische?

Kunnen jullie vrouwen voor even zachter zijn, zelfs nog meer dan anders, en iets zien? Hoe lagen de kansen dat jullie hier waren? Wat zijn de kansen dat jullie een vrouw waren, en hier waren? Jullie werden in deze tijd geboren om dat jullie vrouw moesten zijn….en hier zijn jullie dan. Ik heb dit eerder gezegd. Hier zitten jullie dan! Klinkt dit van jullie innerlijk aangeborene en jullie DNA als waarheid in jullie oren in verband met iets wat de Zusterschap wordt genoemd van een plaats die Lemurie wordt genoemd?

Het antwoord is dat dit inderdaad zo is….allemaal! Niet allemaal in Lemurie. Sommigen van jullie werden bij elkaar geplaatst buiten Lemurie maar jullie gebruikten Lemurische energie om je dingen te doen. Maar hier zitten jullie samen, dus wat is de kameraadschap? Het kan dus zijn dat jullie het apart van elkaar hebben gedaan. Waarom is het nu dus zo dat het voor jullie alleen als EEN in de oren klinkt? Wat brengt jullie bij elkaar?

Het antwoord is dit, lieve mensen, dames: jullie zouden dit moeten weten. Als jullie je innerlijk aangeborene en jullie Merkabah op deze manier samenvoegen is dit tijdloos. Julie allen delen alle ervaringen van de anderen. Het is een grotere ervaring dan iemand alleen kan hebben en jullie gaan weerklinken met wat de anderen hebben gedaan. De eerste keer waarop wij jullie dit soort dingen vertelden….toen de Aboriginals dit soort dingen hoorden rekenden zij hierop dat de energie die werd opgewekt dingen voor hen kon oplossen. Zij gingen naar een heilige plaats en versterkten zichzelf om die dingen te doen. Een deel van deze verhoging werd zelfs verkeerd benoemd als “droomtijd.” Zij stapten buiten zichzelf om te ervaren wat hun voorouders hadden ervaren.

Jullie met jullie zijn hetzelfde ding!

Het is voor hen niet hetzelfde….het is een deel van de heiligheid van de Rots (Ayers Rock. Henk) Zij hebben hun eigen Lemurie, maar jullie….. bij jullie weerklinkt Lemurie.

Ik wil jullie vragen….sommigen van jullie….hebben jullie niet het gevoel van een grootse wijsheid binnenin? Wees gewoon even eerlijk tegen jezelf. Jullie hebben meer wijsheid dan een leven jullie kan geven. Jullie kunnen op de planeet kijken en oplossingen zien. Jullie weten welke dit zijn. Er is iets binnenin jullie en jullie weten het maar kunnen het niet identificeren en jullie hebben dit altijd geweten. Jullie weten niet wie dit tegen jullie zegt maar het is er altijd geweest….in jullie! Ik zal jullie vertellen dat dit het moment is om het te delen met elkaar….de ervaringen van de ander! Er is hier iets dat groter is dan het lijkt.

Melihah wist hoe zij dit moest genereren want het werd haar geleerd door een Pleiadische. Dit is wat het ontwaken in haar was en dus ontwaakte zij voor bepaalde dingen. Zij herinnert het zich. Je kunt het gevoel niet hebben zonder het je te herinneren. De leraren, de wegvoorbereiders, zijn degenen die jullie nu begeleiding geven. Melihah is daar een van.

Ik daag haar dus uit. Ik heb niet veel gehoord over jullie staf. Ik heb het nu niet over jullie mensen, maar over een stok. Waar ging deze stok naartoe? Waarom heb jij daar niet over gesproken? Waarom heb jij de dames niet verteld waar de stok voor diende? Misschien is het tijd dat ik het vertel….waar de staf voor diende? Zie je, de mannen wisten waar de stok voor diende. Het was dit: De stok ging bij jullie rond en ieder van jullie vertelde dan hoe zij een man in jullie cultuur hielp.

Luister hiernaar….jullie hielpen de mannen en dit was jullie focus: Zullen zij vis vangen, zullen zij naar de juiste plaats gaan? Jullie sturen hen energie want sommigen van hen zijn disfunctioneel en niet in balans. Elke vrouw neemt de staf en vertelt hoe zij een man helpt. Nu weten jullie waarom de mannen in jullie cultuur houden van wat jullie doen.

Als jullie elke avond een Lemurische Zusterschap willen houden zeg ik: Alsjeblieft niet doen! Zij vertrouwden erop als jullie samen kwamen omdat daarbij zoveel energie vrijkwam die geheiligd was. Jullie praatten met hen en jullie hielpen hen. Wisten jullie dat dit de rol van de vrouwen was? Zij rekenden op jullie! Op hun eigen manier hielpen zij jullie. Zij hielpen jullie met het voedsel, met overleven, met alle dingen die mannen doen, maar de vrouwen waren speciaal omdat zij toestemming hadden om te doen wat mensen normaal gesproken niet kunnen doen…om feitelijk een Sjamaanse energie te ontwikkelen als de vrouwen samen kwamen om de mannen te helpen en daarmee hielpen zij ook zichzelf!

Dit is cultureel. Begrijpen jullie dat dit helemaal geen scheiding was tussen de seksen? Het is allemaal een versmelting die jullie nooit eerder hebben gezien.

Ik wil dat jullie je dit herinneren….de wijsheid die jullie in je dragen!

Laat het beginnen.

En zo is het.

 

Kryon