Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 16 – Phoenix

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 16

Phoenix

Vertaald: 6 februari 2021 / Geplaatst: 26 december 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Tijdens deze sessies stapt mijn partner opzij en blijft opzij. De eerste keer dat hij hoort wat hij zegt is als hij de video technisch behandelt. Het is hem niet toegestaan om erbij te zijn en te luisteren. Dit is anders dan anders en daarom weet hij dus niet wat er wordt gezegd. Dit is om degenen van de sekse die dit het eerst dient te horen, te eren, en juist over seksen wil ik het hebben.

Lieve mensen, God is geen man. Ik heb het eerder gezegd: laat deze mannelijke stem je niet in de war brengen. Er zijn geen seksen aan de andere kant van de sluier. God is geen vrouw. De Grote Creatieve Bron is energie, is geslachtloos, is scheppingsenergie. Jullie ziel heeft geen sekse. Jullie ziel is wel beide aardse geslachten geweest. Hij heeft alle vrouwen dingen en alle mannen dingen ervaren om jullie in balans te brengen, maar de stem die jullie nu horen is geslachtsloos.

De stem die jullie nu horen weet wie jullie zijn. Ik weet ook wat vrouwen alleen weten. Ik wil het heel duidelijk maken: de kansen dat jullie Lemuriers en dat jullie hier zijn in deze tijd, deze kansen zijn niet goed opdat iedereen in de zaal hier vandaag zou zijn zodat jullie de Lemurische Zusterschap kunnen vieren, zodat jullie je misschien de tijden zouden herinneren waarin jullie samen waren, en toch zeg ik jullie dat iedereen in de zaal daar was….iedereen!

Dit was een synchroniciteit voor oude zielen die jullie op de juiste tijd op de juiste plaats brengt. Hoe weten jullie dat jullie Lemuriers zijn? Jullie kunnen het voelen en jullie kunnen mij ook gewoon op mijn woord geloven. Lemurier zijn kan ook inhouden dat jullie op een eiland waren dat “afstamde” van het bron-eiland….en er waren vele eilanden.

De Zusterschap ging verder dan Lemurie….vele jaren verder. De kans is dus groot dat jullie niet tot de groep van Melihah hoorden. Wij hebben het over de energie die in een systeem gaat en dat dit de vrouw eert op een geheiligde manier….een systeem dat vandaag de dag helemaal niet bestaat. Zelfs niet iets dat erbij in de buurt komt….zelfs de Aboriginals niet, niet echt.

Ik wil jullie weer mee terugnemen. Ik wil jullie zelfs een ander plaatje schetsen. Voor degenen die dit nooit eerder hebben gehoord: Het kleine continent dat Lemurie was en later de eilanden van Hawaii werd, verscheen door de hete magmabubbel met lava etc. onder de grond en door de druk die de Aarde daardoor omhoog duwde en die de berg van Hawaii hoog de lucht in drukte, waardoor uiteindelijk een klein continent tevoorschijn kwam. Er zijn andere bubbels op de planeet waar vergelijkbare dingen gebeurden en die zo hoog werden opgeduwd dat er zelfs gletsjers ontstonden.

Dit is typisch voor de planeet en niet ongebruikelijk. Hawaii ligt nog steeds op een bubbel. Als zoiets gebeurt zal na verloop van tijd een reactie komen waardoor het later weer gaat zakken, zoals Lemurie weer terug zonk in de oceaan en degenen die daar leefden wisten niet of het helemaal zou gaan wegzakken. Het waren angstaanjagende tijden. Het stopte en de toppen van de bergen werden toen de eilanden, maar de Lemuriers wisten dit niet. Zij wisten niet hoever het zou gaan zinken.

Maar dit zijn niet de tijden die wij vieren….dat zijn de tijden waarin jullie in volle glorie samen waren en jullie deden wat jullie deden en daarmee de samenleving op die plaats stuurden door wat jullie deden, wat jullie voelden en hoe het was. Sommigen van jullie waren daar. Niet allemaal samen, maar de jaren die jullie daar doorbrachten, die geven jullie het gevoel van binnen. Niet het gevoel dat jullie met de andere zusters hebben….nee, het gevoel dat jullie in jezelf hebben, en de ervaring….dit is wat jullie samenbrengt en dat is iets heel anders.

Hier is iets waarvan ik wil dat jullie het weten en dat alleen vrouwen weten. Allereerst hebben jullie allemaal kinderen gebaard….allemaal! Misschien niet in dit leven. Jullie hadden deze speciale ervaring van leven dat in jullie groeide allemaal. Iedere vrouw weet dit. Iedere vrouw weet dat die ervaring niet alleen maar lichamelijk is. Als jullie dit leven in je voelen groeien laat dit jullie bewustzijn toenemen. Het is niet alleen lichamelijk. Het is niet “gewoon” maar vrouwelijk. Het is niet alleen maar omdat jullie hiervoor toegerust zijn. Het is een bepaalde kracht die over ons vrouwen komt en als het groeit moeten jullie af en toe zelfs huilen van vreugde omdat jullie kunnen deelnemen aan zoiets prachtigs. Niet alleen maar lichamelijk! Jullie weten het. Ik weet het. Wat is dit groots! In die dagen wist iedereen dit. Dit geeft jullie de termen: levensbrengers, baarders van de mensheid. En terecht! Mannen en vrouwen komen van jullie. In dit proces waarin jullie het kind al die maanden in je hebben werden jullie verzorgd, gevoed. Vrouwen weten dit, wij weten het. Jullie droomden anders….vrouwen weten dit. Het is niet alleen de chemie die verandert, het bewustzijn verandert ook.

Dit bewustzijn is waarover wij spreken want dit is anders in jullie. Als vrouwen bereidt dit jullie voor op spirituele kennis die veel verder dan het normale gaat. Jullie zijn degenen die dan in totale verbinding staan met de Bron. De connectie van de mannen was altijd eerst en vooral met Gaia. Hun verantwoordelijkheid was de communicatie met de Aarde. Die van jullie was het communiceren met de hemel. (Kryon lacht) Zelfs vandaag zien de Inheemsen de verbindingen met de Hemel en de Aarde. Heel verschillend! De mannen visten en op andere plaatsen gingen zij jagen. Zij waren verbonden met het land maar zij hadden jullie nodig.

Jullie zijn hier voor een ceremonie. Ik zal jullie vertellen wat een ceremonie is. Ik heb jullie daarover niet eerder verteld.

Een keer per jaar….eens per jaar, was de winterzonnewende in Lemurie iets speciaals. Melihah, jij straalde dit al uit…..en nu gaan wij jou een knipoogje geven. Jij hebt geen idee Wat jij deed. (Kryon lacht)

21 december 2012 op Lemurie: jullie hadden een samenkomst van mannen en vrouwen en noemden dit de Zusterschap en de mannen vroegen erom om erbij te zijn. Jullie konden de mannen overal neerzetten waar jullie maar wilden. Jullie kozen ervoor om hen erbij te hebben aan de buitenkant. Als er genoeg waren vormden jullie zelfs een cirkel met de vrouwen aan de binnenkant en de mannen daaromheen. Dit is wat jullie in Lemurie deden tijdens elke winterzonnewende. Het was een viering van het leven maar bovenal was het een viering van de mannen….door jullie en voor jullie!

Hier is wat zij deden: Allereerst diende de cirkel compleet te zijn en de vrouwen moesten binnenin de cirkel zijn als het binnenste van een bloem. De mannen omringden jullie compleet. Er zaten geen gaten in, jullie werden compleet omringd….en dan zongen zij voor jullie! Hebben jullie ooit de schoonheid van een volledig mannenkoor gehoord? Een groot mannenkoor dat samen zong! Niet sterk, niet voluit, maar zachtjes! Op manieren die tegenwoordig Hawaiiaanse gezangen worden genoemd en die zij allemaal kenden van de vieringen van jullie.

Als jullie denken dat dit om mannen en vrouwen gaat is dit niet zo! Het is niet zo. Het gaat over balans.

Vandaag zitten jullie hier als vrouwen met een begin van de terugkomst van iets dat prachtig was en dat jullie weer terug dienen te halen wat jullie appreciëren, begrijpen en kennen. Zij WISTEN het toen: de vrouwen dragen de levenskracht en daarom is het anders voor jullie….voor ons! Zij zongen voor jullie! De liederen die zij voor jullie zongen waren prachtig en zij brachten jullie aan het huilen. Zij waardeerden de begeleiding die jullie hen het hele jaar door gaven….de plekken om vis te vangen, als de stam moest vertrekken konden jullie vertellen waar naartoe en soms zelfs van dag tot dag. Zij realiseerden zich de macht die jullie hadden want jullie communiceerden zo snel en zo makkelijk….en het kwam van de Creatieve Bron. Zij hadden het niet. Hun verbinding met Gaia was sterk. Zij zorgden voor het voedsel maar zij wisten wie jullie waren.

Dit is het potentieel van de viering en het is niet de bedoeling om terug te gaan naar dat systeem, maar wel te weten waarom en waarvoor jullie hier zijn. Over wat jullie werkelijk kunnen doen en hoe goed jullie daarin zijn. Jullie zijn zacht, lief en brengen leven, jullie zijn vol compassie….dit is wie jullie zijn….dit is wie wij zijn, als vrouwen. Zij wisten het. De mannen wisten het, en jullie hoorden hun harde stemmen in het koor. Jullie wachtten daar een heel jaar op en het was prachtig.

Toen het voorbij was konden jullie er ’s nachts zelfs niet van slapen!

DAT IS BALANS! Dit is een onderdeel van de Zusterschap.

Ga hiermee door.

En zo is het.

 

Kryon