Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 22 – Hot Springs

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 22

Hot Springs

Vertaald: 17 februari 2021 / Geplaatst: 6 februari 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Zoals ik al eerder heb gezegd: laat de mannelijke stem je niet misleiden want mijn partner stapt opzij, ver weg. Deze channeling is voor jullie en hij herinnert zich die niet. Hij weet het pas als hij naar de recorder luistert. Niet omdat er geheimen zijn – wij hebben dit eerder gezegd – maar het is een eerbetoon aan wie jullie zijn.

Ik heb een boodschap die kort is, dat is hij altijd, maar vanavond is hij krachtig. Ik wil even met jullie kijken naar wat jullie geacht worden te doen en naar wat jullie doen. Het hele idee is van het begin af aan het feit vieren dat jullie sekse het Sjamaan-schap van de Aarde droeg toen dit alles begon. Het was logisch dat dit zo was en ik heb dit vaak gezegd. Het is absoluut gezond verstand dat degenen die het leven brengen de sjamanen zouden zijn en in de echt ontwakende energie van de planeet werd de Zusterschap gevormd en voor een reden die zelfs Melihah niet kent. Jullie zouden denken dat dit een vering is van de herinnering aan wie jullie waren en wat jullie hebben gedaan. Het helpt jullie, lieve mensen, om dingen te combineren en de positie in stand te kunnen houden die jullie innamen, en sommigen van jullie hadden dit ook met jezelf en jullie families. Maar er is meer aan verbonden. Melihah begint lichtpunten te hebben op vele plaatsen en dit begint langzaam. Vrouwen worden zich bewust van een herinnering van dit alles; niet noodzakelijk de herinnering aan Hawaii of Lemurie, of welke plaats dan ook waar wij deze laatste jaren over hebben gesproken. Nee, zij zijn zich bewust van het vrouwelijke Sjamaan-schap op deze Aarde.

Dit is anders dan het herinneren van Lemurie. In de herinnering van de gepastheid van het teruggaan hiernaar….in de herinnering hiervan laten jullie ook alles vallen dat jullie boos maakt…het wordt opgetrokken en veranderd en dit was best een veldslag.

Dit is allemaal God vanwege wat er nu verder gaat komen. Jullie denken dat dit een cirkel is om vrouwen te helpen? Dit is niet zo. Dit is een cirkel om de Aarde te helpen vanaf 2017 toen de Lemurische Zusterschap zich ging verhogen. 2017 is numerologisch gezien een 1. Dit jaar is een 9, het beginnen van de voltooiing van de formatie van een wereldwijde Zusterschap. 2017 was dus het begin van iets heel anders. Jullie zitten hier bij de Piek van kristal die nieuwe informatie begint uit te zenden naar het Kristallijnen Raster….een herinnering van oude dingen….een herinnering van de gepastheid van mooi, goddelijk en  vrouwelijk Sjamaan-schap. Stel je eens voor: als mannen op vele manieren echt geholpen willen worden bij hun connectie met God, zouden zij dan niet terechtkomen bij de moederenergie?

Wat is al dat gedoe rond Moeder Maria? “Eer de Verlosser” zou je kunnen zeggen. “Wat heeft zijn moeder ermee van doen? Hoe is dat zo gekomen?” zou je kunnen zeggen. Het antwoord is helder: Zij leerde hem het Sjamaan-schap door de baarmoeder….zij baarde hem tot wat velen de Redder van de Mensheid noemen.

2017 gaat beginnen om de puntjes te verbinden en de vrouwen die in hun ceremonie samenkomen gaan niet alleen beginnen om zich te herinneren wie zij waren maar zij hernemen het fenomeen van leiderschap en begeleiding dat goddelijk en in balans is, volwassen, en zij verspreiden dit in het Kristallijnen Raster van deze planeet, te beginnen bij deze Piek. Het is geen toeval dat jullie hier zijn gekomen. Het is geen toeval dat deze speciale plaats een Pleiadische Piek is. Wat hier gebeurt wordt uitgezonden naar het Kristallijnen Raster en jullie gaan daarmee door en helpen daarmee te planeet om zich dingen te herinneren.

Daar is de Zusterschap voor! Daar hebben wij onlangs over gesproken. Maar dat is niet het doel van de Zusterschap….jullie gaan je je mantel herinneren. Haal in dat proces diep adem en dan weten jullie dat dit correct en gepast is voor de planeet en op een dag zal dit steeds meer gezien gaan worden en jullie gaan een kentering zien op een paar van de meest vreemde plaatsen waar de andere sekse de controle heeft overgenomen….zij zullen de eersten zijn die (h)erkennen dat dit goed werkt.

De taak van de Zusterschap is om langzaam met zachtheid, rijpheid en liefde het Kristallijnen Raster van deze planeet te gaan veranderen zodat de kinderen die vanaf nu worden geboren een Akasha-herinnering zullen hebben over de gepastheid en de correctheid van goddelijk leiderschap van een vrouw.

Dit is de taak. Jullie hebben enkele jaren gehad om je op te warmen om het goed te doen, om te wennen aan de ceremonies en nu zal Melihah herwaarderen wat het is wat jullie doen en hoe jullie dit doen. De ceremonies zijn nu niet alleen meer voor jullie zelf, maar om te werken met de focus om de planeet te helpen….en bij wat er gaat komen!

Dit is genoeg voor nu.

En zo is het.

 

Kryon