Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 23 – Delphi

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 23

Delphi

Vertaald: 18 februari 2021 / Geplaatst: 13 februari 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Het duurt voor mijn partner maar een moment om ver weg te stappen. Deze speciale soort channelings – zoals ik al eerder heb gezegd – is voor hem anders want hij hoort niet wat er nu gebeurt en ik zeg het nogmaals voor degenen waarvoor het nodig is om dit te horen: dit heeft helemaal niets met geheimen te maken maar met het feit dat deze speciale bijeenkomst vandaag alleen voor jullie sekse is en daarom is het niet passend dat hij erbij is want het is een eerbeton aan jullie sekse. Later zal hij het horen, net zoals jullie als jullie dit willen.

Wij zitten vandaag allemaal op een bijzondere plaats en voor degenen die hier pas zijn aangekomen…..wij zitten in de Tempel van Wijsheid…..in de universiteit van Delphi, de plaats voor spirituele studies. Neem dit niet licht op. Deze zaal….de energie hier. Er was hier modder voordat er gebouwd werd, maar de plannen zeiden: “Tempel van Wijsheid!” De intentie vanaf de eerste shovel werd gebracht naar de zaal die wij hier zien….het doel waarvoor wij hier zijn…..en hier zitten wij dan alweer in een tempel. Voor sommigen van jullie zeg ik: Hier zitten jullie alweer in een plaats die Delphi wordt genoemd. De ervaringen van degenen die hier zijn, zijn goed. Wij hebben het nu over het gebied met de naam Lemurie en dat is allemaal een metafoor voor de Zusterschap en de metafoor is: Spiritueel Begin.

Er zijn velen van jullie die feitelijk aanwezig waren op een van de eilanden van Lemurie en sommigen van jullie waren daar niet. Sommigen van jullie waren aanwezig op wat later het “vasteland” van Lemurie werd genoemd maar de rituelen werden geleerd op het oorspronkelijke deel van Lemurie…het maakt niet uit. Het maakt helemaal niets uit want wat jullie vandaag vieren is een eenheid van doelen en deze eenheid is nauw verbonden met wat ik de “vriendelijke sekse” noem. Het is de Tempelwijsheid!

Willen jullie horen wat de Zusterschap doet? Willen jullie de basistraining en de leringen kennen? Laat mij het jullie vertellen. Jullie zijn niet allemaal moeders, ik weet wie hier zijn, maar jullie hadden allemaal een moeder, en wat moeders hadden in het geslacht van moederschap, is dat zij wijs zijn. Als er een kind in het leven van een moeder komt staat de moeder al op scherp voor wat wijsheid betreft. “Wat doet het kind? Wat kan ik het kind leren op basis van mijn ervaringen in het leven? Wat zullen wij het kind geven op basis van hetgeen het kind wil….gebaseerd op dat wat het kind IS? Wat zullen wij hiermee doen?” Stel dat jullie je realiseren dat het kind een eigen wil heeft die is gevormd door de wijsheid van de moeder? Je zou dus kunnen zeggen dat moederschap in het algemeen grote wijsheid vereist en jullie hebben het goed gedaan.

Als het waar is dat de Zusterschap van die Bron komt, van de Zeven Zusters, van de sekse die is geselecteerd vanwege compassie en dat daar vriendelijkheid en wijsheid zijn, laat mij jullie dan vertellen dat jullie op de juiste plaats zijn. Neem dit niet licht op. De Zusterschap betekent wijsheid. Lang nadat jullie deze plaats hebben verlaten zullen de vragen bij jullie opkomen: “Wat zal ik hiermee doen?” Ceremonie is prachtig. Alle ceremonies zijn een viering van wie jullie zijn en waar jullie zijn geweest en wat jullie willen gaan doen. Liederen worden er gezongen en jullie zouden kunnen vragen wat het doel hiervan is. Ik zal jullie vertellen dat dit het vieren is van de wijsheid die jullie in je dragen. Wat als juist deze bijeenkomsten een niveau van wijsheid veroorzaken waarmee jullie niet zijn gekomen? Wie kunnen er beter adviezen aan de Aarde geven dan degenen die leven brengen, dan de moeders, dan de andere vrouwen die gewoon zitten en luisteren en wijsheid doorgeven aan degenen die dit nodig hebben?

Jullie sekse dient de beide seksen en mannen zullen naar jullie toekomen omdat jullie moederwijsheid hebben en er zal geen vooroordeel zijn over jullie sekse omdat zij de moederwijsheid voelen als jullie dit toestaan. De Zusterschap leert jullie dus compassie en wijsheid uit te stralen en iemand komt naar jullie toe en zegt: “Wat is het meest wijze dat ik kan doen?” Wat zouden jullie dan zeggen? Zijn jullie voorbereid op deze vraag? Zijn jullie erop voorbereid om wijsheid te tonen? Die is intuïtief. Wisten jullie dat jullie sekse intuïtiever is dan de andere sekse? Hiermee komen jullie op Aarde omdat jullie de kinderen moeten opvoeden. Jullie zijn daarop voorbereid, jullie zijn daar klaar voor , het is een deel van jullie persoonlijkheid. Jullie zijn wijzer en er klaar voor om wijsheid te verstrekken.

Wat is het antwoord als iemand vraagt: “Wat is het meest wijze dat ik kan doen?” Als iemand naar een meester komt en aan zijn voeten gaat zitten en zegt: “Ik ben er klaar voor om alles te leren. Wat kan ik doen?” De Sjamaan, die altijd een vrouw is, zou zeggen: “Wees stil en luister” en zou verder niets zeggen. Want alle kennis die jullie zouden willen hebben verkrijgen jullie door stil te zitten en te zwijgen en dit mee te nemen in de omstandigheden waarin jullie zitten en dan de meest liefhebbende, compassievolle informatie te verstrekken die jullie als oplossingen zien over wie jullie zijn en wat jullie hebben gewonnen in je stilte. Er zijn mensen in de spirituele geschiedenis die geloften hebben afgelegd om te zwijgen….en nu weten jullie waarom dit zo was. De meesters vertelden dit en de leerlingen lagen aan hun voeten en leerden dat het eerste wat zij dienden te doen was: Ga jezelf uit de weg! Vergeet de dingen waarvan je denk dat je ze weet want zij zijn vaak niet (helemaal) correct….en wees stil.

De meest wijze informatie die je iemand kunt geven: Wees stil en weet dat je God bent! Dit is waar de wijsheid wordt onderwezen, hier op de juiste plaats en op de juiste tijd. Ik wil dat jullie nadenken over de vragen die jullie gesteld kunnen worden….niet door de kleintjes maar door jullie collega’s die vragen: “Wat kan jij mij vertellen over wat ik moet weten?”

En zo is het.

 

Kryon