Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 25 – Portland

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 25

Portland

Vertaald: 20 februari 2021  / Geplaatst: 27 februari 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Ik zeg vaak dat mijn partner opzij gaat, ver weg. Wij brengen jullie vandaag weer informatie die past bij de samenkomst van vandaag. Steeds als wij samenkomen zeg ik dit weer: Mijn partner herinnert zich deze channeling niet. Dit is anders. Dit is een eerbetoon aan het sjamaan-schap en de geschiedenis die hier zijn en ik zeg het weer: het is geen geheim, het is een eerbetoon! Wij zeggen ook altijd: Laat je niet bedotten door de mannelijke stem. Spirit is geslachtsloos. Dit is voor jullie moeilijk voor te stellen omdat jullie op je planeet altijd van het ene of het andere geslacht zijn, maar zij komen beide met hun eigen verantwoordelijkheden en acties en zij zijn ook beide met elkaar verbonden.

Wij vertelden jullie ook dat jullie Akasha is gevuld met dat wat jullie je herinneren want jullie waren de geleidelichten voor iedereen. De planeet is hier letterlijk vol van. Vele, vele generaties van de mensheid deden mee aan een systeem want jullie sekse was degene waarnaar voor advies werd gekeken. Ik zeg nogmaals dat dit intuïtief was, het moest zo zijn….het is natuurlijk dat het zo moest zijn. Het is onnatuurlijk zoals het vandaag is, en het onnatuurlijke hiervan schept allerlei zaken en problemen en jullie zien die ook om je heen. Maar zou het voor de hele mensheid niet natuurlijker lijken dat de moederenergie, degene die baart en adviseert en de hele mensheid helpt op te groeien, degene is waar jullie je ook voor spirituele dingen toe wenden? Zo comfortabel, zo natuurlijk! Het lijkt intuïtief dat alle mannen dit vanzelf deden, en zij deden het ook.

Als jullie dus denken op de manier waarop het was, in de lineaire positie en de cultuur waarin jullie je bevinden zouden jullie zeggen: “Wat vonden de mannen daarvan, wilden zij dit wel?” Zij dachten helemaal nergens aan, het was hun intuïtie. Het was natuurlijk!

Dit is een tijd waarin wij willen dat jullie je herinneren. Wij willen dit omdat deze tijd jullie kracht kan geven, en daar wil ik het over hebben. Maar voor dat wij over vandaag spreken….wij hebben in het verleden vaak gesproken over de reden van het waarom jullie hier zijn gekomen en dat jullie deel uitgemaakt hebben van Lemurie en dat jullie een bepaald beeld hebben over die tijd. Ik zal jullie vertellen wat jullie gemeen hadden. Wat jullie gemeen hebben is een Akasha-ontwaken en die prikkelt jullie juist voldoende om nieuwsgierig te zijn naar wat er aan de hand is want een oude ziel die in deze energie vrouw is was toen ook vrouw…..vele malen, en ook al zijn jullie vaak van geslacht gewisseld zijn jullie vaak genoeg vrouw geweest om hieraan mee te doen, aan de Zusterschap waarnaar men zich wendde voor spiritueel advies.

Dit zit in jullie herinnering en dit is wat jullie hierheen brengt. Vergeet de rest dus even als jullie deel uitmaakten van de Zusterschap in Lemurie…..het maakt niet uit. Jullie zijn een deel van iets dat groter is dan dat. De sekse waar jullie naar kijken, intuïtief naar kijken, is degene waar de hele mensheid naar kijkt als het om spirituele onderwerpen gaat. Het begon op die manier, weet je? Wij hebben het eerder verteld: het is geen vergissing dat toen de astronomen namen gaven aan de sterrenstelsels, de naam Zeven Zusters werd gegeven. Deze sekse werd met toeval genoemd….het was niet zomaar toevallig. En van de Zeven Zusters – in feite negen planeten – kwamen de Pleiadiers hier….en deze Pleiadiers waren vrouwen en zij zagen er zo uit als jullie, een beetje groter, maar zij leken op jullie! Het model was er dus en de mensheid, inclusief Lemurie, zag dit. Het model was dat de vrouwen de wijsheid droegen en jullie ontwaken daarvoor op dit moment. Dit gaat uiteindelijk ergens naartoe. De geschiedenis zal terugkijken naar de tijd van de Opwaardering en zeggen: “Naast andere dingen gaf dit balans aan de planeet!” Het is niet zo dat de vrouwen over alles de leiding in handen namen maar het was een langzaam teruggaan naar vrouwen in de posities van adviseurs. Dit advies zou dan komen van iemand met een grote intuïtie van de beide seksen….betere intuïtie!

Dit is welbekend, zelfs vandaag! Maar jullie ontwaken voor iets wat jullie allemaal waren en in dit ontwaken is er een vooroordeel, en daarover wil ik spreken.

Wat doen jullie met dit ontwaken? Het onderwerp is aangebracht door Melihah die voordat deze channeling begon heeft gevraagd of dit onderwerp kon worden behandeld. Er is een reden daarvoor want zij wil het zelf ook graag weten. De vraag is deze: Als jullie in deze nieuwe energie ontwaken en diepgaande dingen willen doen, en jullie leven voor altijd is veranderd, wat doen jullie daar dan mee? Jullie zouden zelfs kunnen zeggen: “Laat maar komen!”

Een echt, waarlijk Akasha-ontwaken is een realisatie die jullie daarvoor niet hadden en die extreem echt is en die jullie herkennen en waarvan jullie geloven dat jullie inderdaad deel uitmaakten van iets dat groter en grootser en anders is….en het verandert jullie. Hier is het vooroordeel: Alweer in de menselijke enkelvoudigheid, gaan jullie naar een proces dat extreem….laat mij zeggen….rechtlijnig is en jullie gaan dan altijd naar een plaats die een lineaire vraag stelt: “Wat zal ik daarmee gaan doen?” Als jullie op school slagen, op een universiteit of waar dan ook, is er een ceremonie, een feest en er is muziek en dan, na verloop van tijd  komt er iemand die ouder is naar je toe en vraagt: “Wat ga je nu met al die wijsheid doen?” (Kryon lacht) Het antwoord is: Wel, ik denk dat ik hier en daar naartoe ga en dit en dat ga doen” en de belofte is dat jullie nu slim zijn geworden en er iets mee zullen doen. Jullie gaan iemand ZIJN….doe er dan iets mee!

Ik heb nog een belofte voor jullie om over na te denken. Doe dus even met mij mee en denk hieraan: Sommigen van jullie hebben een Akasha-ontwaking en sommigen van jullie voelen dit heel, heel goed. LAAT HET VOOROORDEEL NIET DE VRAAG STELLEN WAT JULLIE ERMEE GAAN DOEN!”

Laat mij jullie dit geven: Als jullie een Akasha-ontwaken hebben waarvoor ontwaken jullie dan, lieve dames? Jullie ontwaken voor een realiteit waaraan jullie gewend waren en dit begint de houding die jullie hebben te veranderen, de wijsheid die jullie hebben. Wat jullie ermee gaan doen? Laat mij jullie dit geven: Begrijpen jullie niet dat jullie met een ontwaken de manier waarop jullie in de toekomst beslissingen nemen veranderen? Het gaat er niet om wat jullie ermee DOEN, maar HOE jullie het gaat TOEPASSEN. Het veranderde jullie en jullie zijn nu anders! Is dit niet goed genoeg? De beslissingen die jullie nemen na een Akasha-ontwaken zijn totaal anders….alsof jullie nooit ontwaakt zijn. De beslissingen die jullie nemen na training en ontwikkeling – zonder iets te doen – zullen heel anders zijn…..alsof jullie niet die ontwikkeling hadden.

Het gaat dus niet om zitten en accepteren, het gaat dus niet om zitten en geduldig zijn. Jullie zijn veranderd! Dat doet het ontwaken en door dit ontwaken zijn jullie anders! Het ontwaken op zichzelf schept een ander JIJ!

Jullie hoeven er niets mee te DOEN. Jullie hoeven het niet naar het volgende niveau te tillen….omdat jullie ontwaakt zijn. Ik wil dat jullie de logica hiervan inzien. Sommige dingen zijn gewoon zo. Jullie komen in de bloei van een andere realiteit en de beslissingen en de wijsheid die jullie hebben zijn nu anders. Dat is het doel, en meer niet!

Melihah had een ontwaken en hier zit je dan, vandaag, met allen die voor je zitten….en ik zeg: Dit is goed genoeg….en het kwam door jouw ontwaken. Jij neemt andere beslissingen. Jij zei “Ja!” Misschien door jouw ontwaken. Je hoeft nooit te vragen wat jij ermee zal gaan doen. Kijk gewoon even om je heen. Je deed dit allemaal zelf met de wijsheid die kwam van jouw ontwaken, en hetzelfde geldt voor alle hier aanwezige vrouwen.

Als jullie deze plaats verlaten en een ontwaken hadden weten jullie dit. Jullie kunnen claimen dat jullie anders zijn, jullie zeggen andere dingen en verspreiden een waarheid die jullie voorheen niet hadden en dit verandert wat er vervolgens gebeurt. Niet alleen met jullie maar ook met degenen om jullie heen, en voor degenen van jullie die kinderen hebben; het zal ook hen veranderen!

Beginnen jullie te begrijpen wat ik bedoel? Het is niet altijd wat jullie denken en dit is nu ook het geval.

Dit is genoeg voor nu.

En zo is het.

 

Kryon