Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 29 – Las Vegas

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 29

Las Vegas

Vertaald: 26 februari 2021 / Geplaatst: 27 maart 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Mijn partner stapt opzij. Er is een grootse spirituele geschiedenis die wordt vertegenwoordigd door het idee van wat jullie de Lemurische Zusterschap noemen. Door de tijd en door bijna dertig channelings hebben wij langzaamaan het concept gepresenteerd van waar jullie aan deelnamen. Wij spreken nu tegen alle vrouwen die nu luisteren en wij zeggen dit tegen jullie: In deze Opwaardering….in deze magische tijd, in het einde van de precessie van de equinoxen, is jullie sekse geen vergissing. Het is de manier waarop de dingen zijn geregeld en hoe het plan was over alle deelname van de Zusterschap in al die vele jaren waardoor jullie hier vandaag weer als vrouwen zijn. Daardoor is het zo dat jullie de geschiedenis waarover wij spreken kunnen voelen….misschien wel bespeuren…dat er een tijd was waarin de vrouwen de vlag hooghielden, de fakkel van het sjamanen-schap. Het was natuurlijk en de mannen hadden dit nodig en verwachtten dit ook en richtten zich tot de vrouwen voor dit soort advies en hulp. Dit is al die tijd de belofte geweest.

Zeker, jullie waren niet allemaal tegelijk samen in de Zusterschap want het was verdeeld over vele jaren, vele levens, maar dit maakt niet uit omdat de zaden van jullie Akasha dit hebben ervaren en de zaden van je Akasha waar wij nu over spreken brengen jullie samen. Maakt het uit hoeveel levens het waren en of jullie samen waren of niet? Er is nu een samenzijn dat de Zusterschap is….iets wat jullie ooit allemaal hebben ervaren.

De vraag is steeds geweest: Hoe passen jullie dit toe in het nu? Wat betekent het? Wij hebben het over sommige van deze dingen gehad. Wij hebben de vorige keer zelfs gezegd: Kijk naar de leemten en de dingen die gedaan moeten worden. Er zijn leemten en er zijn plaatsen waar jullie die dingen kunnen opvullen. Jullie hoeven niets te herschrijven van de dingen die jullie nu kunnen doen. Maar ik wil hier nu iets presenteren. Het is voor Melihah en ook voor de andere aanwezige vrouwen.

Als ik jullie mee terug zou kunnen nemen naar de grootse plaats die jullie Lemurie noemen, het kleine continent….de berg van Hawaii toen die uit het water werd gedrukt tot een hoogte van rond een kilometer. Niemand heeft ooit gevraagd waar de Zusterschap was. Het was een grootse plaats en het antwoord is dat er overal Zusterschappen waren. Jullie leefden bij de oceaan waar gevist werd en waar de steden en de dorpen waren. Daar vonden de leringen plaats. Het was daar niet koud en er waren dus overal Zusterschappen. Hebben jullie er ooit aan gedacht dat dit een collectief was en dat er zo’n vijftig of zestig Zusterschappen tegelijk waren, verdeeld over de eilanden? Er was maar een centrale berg zonder veel eilanden daaromheen. Dit kwam omdat het zinken was begonnen en dus moeten jullie anders denken van vandaag dat er eilanden omheen waren. Maar er waren vele zusterschappen omdat er vele dorpen waren. Een deel van de taak van Melihah was het reizen van Zusterschap naar Zusterschap. Maar er gebeurde iets, en ik zal jullie vertellen wat dit was en ik zal jou een aantal instructies geven, Melihah, die een jaar kosten om hen uit te voeren. Er was een manier waarop zij allerlei dingen samen konden doen. De kalender was toen anders, maar er was elk jaar een Nieuwjaar. Zij noemden dit geen Nieuwjaar; het was een energie, een nieuw begin en als dit werd gevierd presenteerde de Zusterschap zich over dit gehele kleine continent, en zij deden iets samen.

Jullie zouden kunnen vragen hoe zij samen iets deden als er geen klokken waren maar er was iets dat er altijd was in Lemurie, en dat waren de getijden van het water. Elke Zusterschap had een merkteken dat als de zon onder was met een bepaald getijde, het merkteken werd geplaatst in het water met daaraan een touw gebonden en als het water dit touw bedekte, ook al was het maar een beetje, hadden zij allen dezelfde boodschap op hetzelfde moment,  een eredienst, een viering…..de vrouwen in het midden van een cirkel waarvan elk vertelde over wat er dat jaar was gebeurd. Het was prachtig. Zij spraken over de geboorte van hun kinderen en keken terug op degenen die waren overleden en zij spraken over het vieren van de levens van degenen die er niet meer waren. Alles wat zij deden, ook al waren er ziekten, was praten over de uitdagingen waar zij doorheen waren gegaan. Zij onthielden de namen van degenen die bij hen kwamen en hielpen hen. Er waren geen klachten. De oorspronkelijke leraren hadden hen geleerd over bewustzijn. Niet over affirmaties, dat was een beetje te progressief voor hen, maar wel over de manier waarop positieve dingen positieve dingen scheppen en over de manier waarop de oceaan naar hen luistert en dat de bergen en de hele natuur deel uitmaken van hun leven en dat zij positieve dingen terug krijgen als zij positieve dingen spreken.

De viering was een Nieuwjaarsviering. Het werd zo dicht mogelijk gedaan bij de dag waarop het nieuwe jaar begon en er een nieuwe serie seizoenen was begonnen. Het heette heel anders dan jullie het nu noemen en ook op een ander tijdstip. Zij coördineerden dit over het hele land dat jullie Lemurie noemden en zij wisten allemaal dat zij dit op hetzelfde tijdstip deden. Melihah had de supervisie over een centrale bijeenkomst, maar zij wist ook dat alle anderen het niet alleen op hetzelfde tijdstip deden, maar ook dat zij dezelfde liederen zongen, dezelfde boodschappen en dezelfde vieringen hadden. Eenmaal per jaar waren zij verbonden en vierden dit allen samen.

Ik wil dat jullie dit doen. Het is moeilijk omdat er voor dit jaar niets is gepland, maar binnen een jaar zal dit wel zo zijn. Nu hebben jullie de technologie om over de hele planeet samen te komen als EEN REUSACHTIGE ZUSTERSCHAP! Jullie ontwerpen het en dus doen jullie hetzelfde. Er wordt niets negatiefs uitgesproken en jullie kunnen terugdenken aan het jaar en de dingen vieren die gevierd moeten worden. Kijk naar de uitdagingen als iets waar jullie doorheen zijn gegaan. Het sterkt jullie voor de volgende keer waarop het gebeurt.

Het samenzijn van deze ceremonie bepaalt de werkwijze voor alle dorpen voor het hele komende jaar. ….en ja….de mannen waren er ook! (Kryon lacht) Zij zaten op de achterbak omdat zij eenmaal per jaar moesten horen wat de vrouwen te zeggen hadden en zij voelden de schoonheid van de spiritualiteit van het vreugdebetoon, van de geheiligdheid terwijl zij daar bij de brandende toortsen zaten en in stilte respecteerden wat de vrouwen voor hen deden en hoe zij het gelaat van Spirit aanraakten om te communiceren met de Schepper. Zij waren degenen die hen vertelden waar te vissen en op te passen voor de stormen, en wanneer die zouden komen. De vrouwen leidden een veilig bestaan maar zij hadden hun intuïtie en eenmaal per jaar gebeurde er iets speciaals, allemaal samen, en iedereen keek toe.

Jij hebt een jaar, Melihah, en dit is niet zo heel moeilijk met de technologie de jullie vandaag hebben over wat een gebeurtenis het zal zijn.

De Zusterschap is groot en zal steeds groter worden en wat het is en wat het vertegenwoordigt is de liefde van vrouwen in communicatie met elkaar en met de Creatieve Bron.

Het is prachtig Ik wil dat jullie nu iets visualiseren over hoe het zal zijn als de toortsen zijn aangestoken en de wind zachtjes waait en hoe het begint… met de vrouwen rond de cirkel en een stem die iedereen kan horen en die begint te vieren wat er in dat jaar is gebeurd. Terugkijken op het jaar en het eren van degenen die zijn overleden. Iedereen keek hiernaar uit. Dit waren de hoogtepunten van de bijeenkomst en breng dit nu ook hier naartoe want dit is waarschijnlijk de laatste channeling van het jaar. Misschien is dit wel het laatste jaar waarin er geen collectieve ceremonie is.

Denk na over deze dingen….wat zij toen betekenden en wat zij nu zouden kunnen betekenen als de Zusterschap gaat slagen voor iets groters….niet groter in aantallen maar groter in energie en in doelen.

Dank je, Melihah, voor wat jij doet voor de planeet!

En zo is het.

 

Kryon