Kryon Spreekt over De Lemurische Zusterschap. 3

Kryon Spreekt over De Lemurische Zusterschap. 3

Sun Valley, Idoha
Vertaald: 6 januari 2021 / Geplaatst: 19 september 2021
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve dames, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De channeling komt van een man, maar wel van de andere kant van de sluier. Jullie horen het timbre en de stem van beiden. De sekse die jullie hebben is voor sommigen van jullie Kryon, maar jullie moeten begrijpen dat die gemengd is. Aan de andere kant van de sluier zijn er geen seksen. Daarom komen wij compleet neutraal bij jullie en daarin zit de wijsheid van tijdperken die wij jullie geven.

Er zijn mensen die hiernaar luisteren of die dit lezen en die moeite hebben met het accepteren van deze wijsheiden omdat zij de rest van het verhaal niet kennen dat wij eerder hebben verteld. Laten wij dus gewoon maar zeggen dat wij over de nieuwe implicaties van de moraal spreken van wat wij: “Jaar twee” noemen ervan uitgaande dat het jaar 2012 het einde van de dispensatie was. Het jaar 2013 was een jaar van herijken dat wij niet eens meetellen in de nieuwe energie. Het jaar EEN was voor jullie en voor ons 2014 en jullie zitten in jaar 2015 dus in wat wij jaar TWEE noemen. Er is voor jullie in jaar TWEE veel te zien en te lezen over het geslacht waarmee jullie hier binnenkomen. Ik ga met jullie even terug naar sommige dingen die ik heb gezegd in vorige bijeenkomsten over wat wij de “Zusterschap” noemen.

De eerste waar ik jullie aan wil herinneren omdat jullie die misschien niet  hebben gezien of herkend is: Hoe liggen de kansen dat jullie je huidige sekse hebben en die hetzelfde is als degene die jullie in Lemurie hadden? De kansen zijn er opmerkelijk tegen….wat jullie kansen of geluk noemen. Wat ik bedoel te zeggen is dat er geen kansen of geluk aan te pas komen want jullie hebben dit gepland. Toen jullie hier oorspronkelijk kwamen hadden jullie geen idee dat jullie het ijkpunt zouden passeren. Voorspellingen die er tijdens jullie geboorte waren vertelden het tegenovergestelde. Toch was er altijd het potentieel en de kans dat jullie hier in de beste van de twee zouden zitten. Jullie gingen het ijkpunt voorbij en jullie zijn vrouwen en daarin zit een speciale soort van verandering.

Jullie hebben de samenleving waarin jullie leven en jullie hebben de verwachtingen omdat jullie allerlei dingen hebben – met name over jullie sekse – waar jullie mee omgaan. Sommigen van jullie voelen je daar prettig bij en anderen weer niet, maar het maakt niet echt uit voor wat ik jullie ga vertellen want de uitdaging die voor jullie ligt is er een die jullie misschien niet verwachten. Het is het jaar van de TWEE. In numerologische termen is dit het jaar van dualiteit. Dualiteit heeft met name voor een vrouw de echte wereld in combinatie met de geheime wereld, de geheiligde wereld. De dingen die jullie meebrengen met je sekse….met name jullie….als je spreekt over overleven, het baren van kinderen. Als je spreekt over het opvoeden van een familie en het hebben van partners. Deze dingen maken deel uit van jullie dualiteit en jullie balanceren met een geheiligde energie die feitelijk geen enkele sekse kent. Wat vragen wij jullie te doen in deze dagen van dit jaar? Het begin van een werkelijk nieuwe tijd? Het antwoord is dit: Verhoogde dualiteit gaat geschapen worden en in jullie is er een herkenning van de verschillen daarin over wie jullie zijn en van het geheiligde wezen dat jullie zijn.

Er zijn mensen die zeggen dat jullie in een vrouwenbeweging zijn en dat het tijd is dat jullie je macht opeisen om dit en dat te doen. Nee, dit is niet zo. Het is tijd om met compassie de weg te wijzen. Dit is wat wij verwachten van de “zachte sekse!” Dit is wat wij verwachten de wijzere sekse, degenen die de kinderen van de Aarde baren en dat is de hele mensheid. Het toenemen van de dualiteit maakt jullie dus bewuster van de verschillen en de overeenkomsten en met name van wat jullie kunnen doen om hen te versmelten. Jullie kunnen compassievoller zijn en jullie kunnen de weg tonen.

Mag ik even zeggen dat dit helemaal niet zo nieuw is, maar in deze nieuwe energie zullen jullie veel meer invloed hebben….veel meer! Er zal meer naar jullie geluisterd worden omdat men zal zien dat jullie leven weerspiegelen. Er zijn op deze planeet sommigen van jullie geslacht die slachtoffers zijn. Maar jullie zijn dit niet.

Ik zal jullie vertellen dat ieder die hier aanwezig is, krachtig is. Jullie hebben compassievolle actie. Jullie vertegenwoordigen degenen die niets kunnen doen en jullie vertegenwoordigen degenen die inderdaad slachtoffers zijn want wat jullie als oude zielen doen is iets dat wordt uitgespreid over degenen die niet hebben wat jullie hebben….de kennis, de wijsheid, de mogelijkheid om een krachtiger leven te hebben. Lieve mensen, hoe meer licht jullie hebben hoe welwillender jullie worden in jullie handelingen in jullie families en degenen om jullie heen en jullie zullen meer gerespecteerd worden.

Ik zal jullie vertellen dat er in Lemurie een reden voor was dat de vrouwen de kar trokken. Oh, de mannen waren belangrijk maar de vrouwen werden gezien als brengers van leven. Leven brengers! Dit maakte alle verschil voor degenen die naast jullie liepen, jullie partners, jullie familie. Nu komt er weer een tijd waarin dit het geval is. Jullie spelen niet een of andere rol….jullie hebben allemaal de rol van meesters. Daarom vragen wij dit van jullie: Herken dit. Zie het met vriendelijke ogen, liefhebbend en wijs. Jullie leven in het jaar van de TWEE!

En zo is het.

Kryon