Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 31 – San Jose

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 31

San Jose

Vertaald: 28 februari 2021 / Geplaatst: 10 april 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Mijn partner stapt opzij. Hij is zich niet bewust van wat er wordt gezegd. Het is een eerbetoon aan jullie sekse. Er zijn geen geheimen.

Ik wil hier een familie-channeling van maken. Daarmee bedoel ik wat ik de laatste channeling deed in deze zelfde zaal.

Er is hier kameraadschap en ik wil dat dit boodschappen van liefde zullen zijn….niet direct met zoveel informatie als zo vaak.

Als je kijkt naar de opwaarderingen en de veranderingen van de seksen en waar de ene sekse bang is voor de andere, zijn jullie anders. De manier waarop jullie op veranderingen reageren is anders, en die is anders door jullie sekse. Dit is een aanvulling op de vorige channeling en dit heeft alles te maken met jullie reacties en jullie bewustzijn ten aanzien van de Opwaardering. Je zou kunnen zeggen dat de ene sekse wat sneller omhooggaat dan de andere….en je zou gelijk hebben.

Als wij spreken tegen een publiek dat uit beide geslachten bestaat hebben wij het over een generalisatie van beide seksen, maar hier is dit niet zo. Wij hebben dit allen gemeen….wij zijn hier allemaal gekomen en zitten hier als vrouwen. Maar jullie hebben ook gemeen waar wij al eerder over hebben gesproken en wij zeggen dit weer: Wat zijn de kansen dat jullie in Lemurie, waar jullie misschien meededen aan die beginjaren naar een verlichte mensheid, vrouwen waren en dit hier nu weer zijn?

Wie kent het verschil tussen licht en duister? Dat is het scheppingsverhaal waaraan jullie deelnamen en dat was het moment waarop de vrouwen de fakkel droegen en deze toorts was wat jullie vandaag sjamaan-schap noemen.

In die tijd was het gewoon natuurlijk leiderschap van vrouwen. Jullie hadden het gereedschap dat jullie als eerste verbond met Spirit en daar wil ik het even over hebben. Dit stukje gereedschap dat wij “verhoogd bewustzijn’ of “intuïtie” willen noemen, is feitelijk biologisch waar….de hersenen van de vrouw hebben een andere constructie dan die van de man. Dit heeft te maken met het opvoeden van een kind. De lobben van jullie hersenen zijn aan de achterkant verbonden en bij de mannen is dit niet zo. Wat er gebeurt is dat jullie verborgen intuïtie hebben en dit zorgt ervoor dat jullie meer bewust zijn van het verzorgen van jullie kinderen. Maar een bijkomend effect hiervan is dat jullie ook sneller verbonden zijn met de Creatieve Bron.

Moet ik jullie vertellen, dames, dat mannen eerder ontwaken dan mannen, als het aankomt op spirituele dingen? Alle spirituele bijeenkomsten op de hele planeet zijn gevuld met vrouwen en ook met mannen, als zij dit willen. Het is dus geen verrassing als ik tegen jullie zeg dat jullie eerder zijn verbonden met de Creatieve Bron. Allen dit geeft jullie al het bewijs voor hetgeen wij steeds hebben gezegd: dat de rol van de vrouwen in de vroege, eerste dagen, was om de verbinding te hebben voor de mannen, en dus waren jullie degenen die de boodschappen ontvingen en de potentiëlen konden voelen. Wat jullie voor de kinderen deden, deden jullie ook voor de stam, voor de samenleving. Jullie verbonden en geleidden hen naar veilige havens.

Dit is wat jullie deden. Verandering is moeilijk voor vrouwen en het moeilijkst zijn de overblijfselen die jullie met je meedragen. Veranderingen zien jullie meestal niet als verandering maar als moeilijkheden. Jullie Akasha is niet enthousiast over veranderingen en ziet hen als moeilijk en niet makkelijk. Als jullie moeilijkheden hebben door middel van veranderingen, waar denken jullie dan het eerst aan? Wat is het meest aanwezige ding in jullie geest….als vrouwen….zoals wij zijn? Ik zal het jullie vertellen: het zijn de kinderen die jullie hebben verloren! Er is geen groter verdriet op de planeet dan de moeder die haar kind verliest. Dit gaat nooit weg! Dit zit voor altijd in jullie Akasha op een manier waardoor jullie bang zijn voor verandering! Het grootste dat er gebeurt als jullie een kind verliezen is dat onmiddellijke gevoel dat alles op zijn kop staat en dat er verandering is. Dit wordt dan overgedragen op alle soorten veranderingen….het is een angst binnenin jullie, op zijn eigen manier en het leeft binnen jullie sekse, steeds als jullie hier zijn.

In oudere tijden wisten jullie dat het verliezen van een kind vaak voorkwam en jullie moesten veel doen om te overleven….daar is vandaag niets mee te vergelijken. Dan was er nog het hardvochtige van deze tijden waarin jullie geliefden kwijtraakten aan ziekten….dit zit in jullie vast! Dit geldt voor alle vrouwen. Dit is een van de verschillen tussen mannen en vrouwen als jullie moeilijkheden, verrassingen en veranderingen ontmoeten. Het andere overblijfsel dat jullie hebben is dat jullie je sjamanenkennis hebben getoond en daarvoor werden gestraft. Deze dingen dragen jullie op een zeer sterke manier met je mee want vandaag de dag leven jullie met de resultaten hiervan. Er zijn maar weinig vrouwen die worden gevraagd om de samenleving die jullie de mensheid noemen, te leiden. Jullie leven nog steeds met deze dingen en als er verandering komt zien jullie die ook….het is een beetje dubbel, zouden sommigen zeggen.

Deze dingen die jullie in je sekse meedragen zijn zo sterk, vergeleken met mannen, dat jullie het veel, veel moeilijker zullen vinden om de Opwaardering comfortabel door te gaan. Sommigen van jullie weten precies waarover ik spreek. Jullie hebben de tendens om je eigen tapes te laten draaien als jullie slapen, en wat ik hiermee bedoel is dat ver, ver in jullie Akasha de waarschuwingsbellen klinken en als jullie grote veranderingen zien is alles wat jullie kunnen doen: wegrennen!

Het goede nieuws hierbij is dan weer dat Spirit dit weet en er is hier veel extra energie aanwezig om het vrouwelijk hart te helpen. Het is bijna alsof de armen van God om jullie heen zijn geslagen op een manier die alleen jullie kunnen voelen en weten door die prachtige, intuïtieve verbinding die jullie hebben met Spirit. Laat mij jullie vertellen dat als God van de mensheid houdt, de vrouwen dit als eerste zullen voelen en dit is de schoonheid van deze Opwaardering en verandering.

Als jullie Spirit je vast laten houden zullen wij dit doen en doen wij dit voor de rest van je leven. Dit is meer voor vrouwen dan voor mannen want jullie hebben de verbinding en jullie hier hebben dit zo sterk dat jullie de eersten zijn die ontwaken! Is het dan niet logisch dat er wat gereedschappen zijn voor jullie sekse die zoveel groter zijn dan jullie hebben verwacht?

Ik wil dat jullie dit vandaag door de ceremonies heen voelen, door de muziek. Ik wil dat jullie het speciale voelen van de liefde van God in deze tijd, en weten dat deze verandering voor JULLIE is.

De gehele profetie voor deze tijden is dat de vrouwelijke energie – laten wij het de moederenergie noemen – op de planeet zal toenemen en gevoeld zal gaan worden. Dit is een van de dingen die voor vrede op Aarde zullen zorgen….de compassie en de liefde die een moeder heeft voor haar kind zal dezelfde compassie zijn die mensen zullen hebben voor mensen!

Wees geknuffeld in deze dagen!

En zo is het.

 

Kryon