Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 33 – Boston/Salem

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 33

Boston/Salem

Vertaald: 11 maart 2021 / Geplaatst: 24 april 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de tijd waarop mijn partner opzij stapt, ver weg. Wij hebben dit eerder gezegd, maar dit is voor degenen van jullie die het nog niet hebben gehoord. Er zijn hier geen geheimen….niet echt, maar mijn partner stapt opzij als een eerbetoon aan de sekse die hier bijeengekomen is….echt eerbetoon!

Wij hebben het eerder gezegd: laat je niet misleiden door de stem, een mannelijke stem door een man afgeleverd. Maar de man is niet hier en hij herinnert zich niet wat er is gezegd.

Er zijn geen seksen aan de andere kant van de sluier, maar hier wel. Jullie komen als vrouwengroep bijeen en als jullie terugkijken naar de vorige channeling spraken wij over de Akasha-herinnering. Wat is het dat jullie je echt proberen te herinneren dat jullie verenigt in een Zusterschap? Is dit gewoon een bijeenkomst waarbij jullie gemeen hebben dat jullie vrouwen zijn, of is er meer? Het antwoord is dat er veel meer is. Hetgeen waar wij jullie gisteren over vertelden en wat jullie verbindt is een Akasha-herinnering van jullie Pleiadische moeders, want in die tijd in Lemurie was ditzelfde gevoel ook bij jullie…..leraren. Er is niets wat hier op lijkt. Echt, er is niets vergelijkbaar!

Lieve mensen, de Lemurische moeders leerden aan moeders. Wij hebben jullie verteld dat Yawee, de man die hier was, de doctor die hier was, een Lemurische moeder had die slaapliedjes voor hem zong. Maar lieve mensen, de Lemurische moeders brachten hun kennis over op vrouwen zodat er een verschil is tussen het kind van een Lemurische moeder en een studente want jullie waren niet allemaal baby’s van moeders die een Pleiadische moeder hadden.

Laten wij duidelijk zijn: de Pleiadiers waren leraren en enkelen daarvan droegen kinderen die heel speciaal waren. Maar wat er in jullie Akasha zit kwam rechtsreeks van een Pleiadische lerares, en door het horen van die stem die speciaal en uniek was omdat die niet menselijk was, gaf dit jullie instructies voor het leven. Er is jullie eerder verteld dat jullie de spirituele attributen van de mensheid dragen. Julie zijn de Sjamanen! Niet dat jullie speciaal uitgedost op speciale plaatsen dienen te zijn….helemaal niet…..jullie zijn elke dag sjamanen! Dit is wat jullie werd geleerd. Ik wil even refereren aan een eerdere channeling en sommigen van jullie waren daarbij. Hij heette: De Grote Ontsnapping, omdat ik wil spreken over jullie filters. Als jullie je deze instructies kunnen herinneren….hoe zit het dan met de stem? Hoeveel jaar geleden was dat? Hoeveel levens was dit geleden. Hoe is het mogelijk dat dit nog steeds bij jullie is. Het antwoord is dat jullie je de stem van je moeders hier herinneren. Het zit daar….het is in de Akasha, ook al is zij er niet meer, jullie zullen die nooit meer vergeten en jullie zullen de Pleiadische moeder/lerares ook nooit meer vergeten. Die stem is er nog steeds….zij zong liedjes….die stem is er nog steeds en als jullie je daarmee verbinden – ook al is het esoterisch – gaat die jullie in balans brengen en brengt die jullie terug naar de kennis van jullie sjamaanse lessen, maar welke filters hebben jullie vandaag met je meegenomen die jullie hiervan weg kunnen houden? Ik zal het jullie vertellen: heel veel!

De filters waarover wij spreken zijn dezelfde als waar wij vanavond in de channeling eerder over spraken toen wij het met name hadden over wat er in de Akasha zit. Jullie hebben misschien een prachtig leven gehad onder de paraplu van je Lemurische leven waarin jullie een echte, pure Pleiadier waren.

Wat is het dat zo speciaal is dat maar weinig mensen dit hebben? Dit is wat de Zusterschap viert….het is een herinnering daarvan. Maar wat er later kwam vult jullie Akasha met andere dingen en die bedekken de oorspronkelijke zaak helemaal. Kunnen jullie hier zitten, vrouwen, allemaal, en jezelf reinigen tot op een punt waarop jullie die eerste stem kunnen bespeuren, voelen, zodat jullie metafysisch of spiritueel deze instructies kunnen horen die zeggen dat jullie speciaal zijn…..dat jullie een stamlijn in je dragen die zegt dat jullie weer zullen ontwaken en die stem zegt: “Luister goed, want dit geldt niet alleen voor dit leven. Julie zullen op een dag ontwaken in een nieuwe energie…het potentieel van een Nieuwe Aarde, als oude zielen! En als jullie dit doen met de attributen om dit op de sjamanenmanier te doen zullen jullie de mogelijkheden hebben om in balans te komen en het beste voor de Aarde te zorgen.

Maar heel weinig van jullie zullen je dit nu herinneren….dat jullie een voorsprong op de rest hebben als dit zal gebeuren en dit gaat bijna over alles!

Nogmaals: de negativiteit, de duisternis, de afschuwelijke dingen, en dit was niet alleen maar het laatste leven….ik weet wie hier zijn! Jullie zijn er overheen gekomen in dit leven maar het gebeurde in vele levens en het is ingekrast in jullie Akasha. Hoe komt iemand hier doorheen? Het antwoord was altijd: met moeilijkheden! Nu niet meer! Er is nu een energie die jullie allemaal steunt….vrouwen met name want dat zijn degenen die als eersten ontwaken voor de waarheid over hetgeen er toen gebeurde, wie jullie zijn en wat er nu gaat komen. Als jullie een van hen zijn, en ik neem aan dat dit zo is omdat jullie in een ontmoeting van de Zusterschap zijn. In deze ceremonie, in deze liederen, in de meditaties zingen en mediteren jullie niet alleen om het even gezellig te hebben, want dit is werk. Het idee is dat jullie door intentie alles zullen schonen dat ongeschikt is voor jullie pracht, sjamanen, alles dat niet puur is en niet compassievol….inclusief de dingen die nu gebeuren.

Wat nemen jullie mee naar het feest? Wat te denken van de vooroordelen die jullie hebben gezien, gevoeld en ervaren, die er niet langer meer voor jullie zijn? Deze Zusterschap is een “schoonmaak-schap.” Het is tijd om te laten vallen wat gewoonlijk met vrouwen was verbonden in afgelopen tijden en helemaal terug naar het begin te gaan toen jullie gekend waren, puur, gerespecteerd, gevierd, en alle samenlevingen op Lemurie dit wisten.

Dit is wie jullie zijn….en al het andere is randgebeuren en er is heel veel randgebeuren! Jullie kunnen dit schoonmaken en het is nodig dat dit gebeurt.

Laat dit een tijd zijn – in de komende momenten – als ik ben vertrokken, waarin jullie werken om dit uit te zoeken en weg te gooien. Alles wat jullie meenamen en niet past bij jullie pracht en grootsheid dient weggegooid te worden. Niet meer bij jullie, en als jullie in dit leven dingen ervaren die minder dan puur zijn, dienen ook die weggegooid te worden, zodat jullie je gereinigd voelen. Jullie hebben geen rugzak….jullie hebben geen teleurstellingen. De boosheidknoppen zullen niet langer ingedrukt worden. Het is het begin van een nieuwe vrouw die een nieuwe mens op deze planeet is.

Het doel van de Zusterschap wordt dus duidelijker en duidelijker. Het is een terugkeer van de puurheid van de oorspronkelijke tijd….wie jullie waren….wat jullie deden en naar de instructies die jullie hebben ontvangen.

Wat een boodschap is dit: in staat zijn om alles af te gooien dat jullie niet meer past, en dit nooit meer in je dromen te laten voorkomen zoals het nu doet. Dit is jullie potentieel…..allemaal. Prachtige mooie vrouwen…..jullie zijn nodig als oude zielen op deze planeet, door terug te gaan naar de oorspronkelijke bronnen en naar hetgeen jullie deden en wie jullie waren!

Dit is niet in strijd met de mannen….het verhoogt jullie familie. Het is wat zij verwachten en zij zullen daardoor meer van jullie houden. Jullie raken in balans en hebben prachtige gedachten die ongelooflijk behulpzaam zijn.

Dit is wie jullie zijn!

Er komt meer!

En zo is het.

 

Kryon