Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 35 – Kansas City

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 35

Kansas City

Vertaald: 14 maart 2021 / Geplaatst 8 mei 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Mijn partner stapt opzij. Als ik jullie hoogtepunten zou kunnen tonen nu jullie vandaag in deze prachtige kapel in deze stad zitten die de naam Eenheid heeft, is het dat de energie van het moment anders is dan de vorige keer en de keer daarvoor. De onderwerpen zijn ook anders. Sommige ervan worden begeleid door Melihah; zij komt ook met voorstellen….en dan is er altijd nog de energie voor jullie. Laten wij het over enkele daarvan hebben. Laten wij het hebben over patronen. Er zit een groep vrouwen in een zaal bij iets wat de Lemurische Zusterschap wordt genoemd.

Ik zal jullie iets vertellen wat wij nooit eerder hebben verteld. Wat is de sekse die voor jullie het comfortabelst is? Zoals jullie hier zitten zullen jullie zeggen: “De sekse die ik nu heb!” maar jullie hebben vaak van sekse gewisseld. De zaak over sekse is een belangrijke, want als jullie echt duizenden jaren op de planeet zijn geweest zijn jullie vaak door de transitie gegaan. Geloof het of niet, maar jullie zijn allemaal vele malen man geweest en toen jullie man waren zouden jullie gezegd hebben dat dit de beste en meest comfortabelste sekse was….en zo is het ook ontworpen, maar er is iets waar wij nog niet eerder over hebben gesproken. Jullie Akasha helt naar de waarheid van een sekse en dat is degene waarin jullie zijn ontwaakt en die krijgen als eerste de waarheid. In jullie wereld zijn jullie van de ene of van de andere sekse. In Lemurie ging het om de sekse die jullie hadden toen jullie voor het eerst de informatie ontvingen. Jullie kregen die voor het eerst in een ontwaakte staat door de Pleiadiers die jullie onderwezen. Kunnen jullie je voorstellen hoe dit zichzelf inetste in een pure Akasha? De Zusterschap begon daar. Dit wat jullie je herinneren. Jullie zijn niet alleen maar gek op jullie sekse…..het is een heilig onderdeel van jullie! Dit is wat jullie werd geleerd. Dit is de puurheid ervan en dit is waardoor jullie je op dit moment toe aangetrokken voelen. Stel je eens voor dat jullie werden onderwezen over de sterren. Stel je eens voor dat jullie leerden over goddelijkheid….dat jullie anders waren dan jullie in een andere energie waren geweest. Jullie Pleiadische leraressen vertelden jullie dat jullie zouden reïncarneren en dit deden jullie ook.

Velen van jullie hadden door de geschiedenis heen ervaringen met de Zusterschap. Zelfs toen Lemurie er niet meer was herinnerden jullie je dingen van de eilanden, zelfs in een gereïncarneerde vorm, voelen jullie dit terwijl wij hier bezig zijn. Door de eeuwen heen is dit het wat jullie verenigt en dit is wat er in jullie herinnering zit. Ik zeg het weer: Jullie waren niet allemaal tegelijk samen in het zelfde jaar, maar in de spirit waarin wij nu zitten: Wat verenigt jullie? Het is de geschiedenis van wat jullie deden en hoe de oorspronkelijke lering in jullie Akasha weerklinkt tot op vandaag.

Melihah heeft gesproken over vrouwen en hun stem: Wat hebben jullie vandaag en wat hadden jullie toen?
Laat mij jullie vragen: Met alles wat jullie weten door al deze channelings over wie jullie waren en wat jullie deden….moesten jullie dit nu ook uitspreken? Het antwoord is NEE. Zie je, er was een aanname, een garantie. Het was intrinsiek. Het was de manier waarop de dingen waren zodat de gemeenschap vrouwen zagen als de spirituele leiders. Mannen hadden hun rol en misschien, heel misschien, was het zoals vandaag bij politieke leiders, want geloof mij, achter de schermen waren alle belangrijke dingen vrouwenzaken. Het kwam bij jullie vandaan. Deze symbiotische relatie van respect….een herkenning van wie jullie waren betekent niet dat jullie daar erg hard voor moesten werken. Dat wil zeggen dat jullie niet op hoefden te staan om de anderen te herinneren aan wie jullie waren. Wat er doorheen scheen was wie jullie waren en dat was voldoende.

Duizenden jaren gingen voorbij en er is nu een ander patroon, een andere puzzel: Waar was de Lemurische Zusterschap tien jaar geleden? Jullie zouden kunnen zeggen dat dit er niet was, in elk geval niet een die herkenbaar was. Jullie herinnerden je het nog steeds, maar het kwam pas op toen jullie 2012 haalden en jullie je realiseerden dat in deze nieuwe energie er een nieuw leven ingeblazen moest worden in een nieuwe samenstelling van de Zusterschap. Het is niet de Zusterschap die jullie opnieuw samenstellen….het zal het bewustzijn zijn van wie jullie zijn!

Als jullie dus de vraag stellen wat vrouwen vandaag zouden moeten doen om te helpen bij het herscheppen van bewustzijn van wie jullie zijn en letterlijk wat jullie kunnen eraan kunnen doen. Het gaat er niet om om dit uit te spreken…niet echt…niet met dat wat krenkend, beledigend is voor het systeem, niet als het tussenbeide komt in een familie…helemaal niet. Maar jullie hebben iets dat beter is. Lieve mensen, het zal het begin zijn van een manier om je uit te spreken die niet genegeerd kan worden en die zal zijn met de ongelooflijke balans van wijsheid….zoveel dat families zich tot jullie zullen richten….mannen zullen jullie anders gaan bekijken….heel anders!

De samenleving in het algemeen zal de wijsheid en de balans gaan zien die zij nooit eerder zagen en er zijn hiervoor diverse redenen. Een ervan is dat de tijd er rijp voor is….het Veld is er letterlijk klaar voor om dit te scheppen. Ten tweede is dit nodig voor de samenleving. Het wordt op andere plaatsen gedaan, waarom ook hier niet? Nummer drie: er is een kleine verhoging van de energie van mannelijk en vrouwelijk die de samenleving in staat stelt om dingen te zien die zij nooit eerder zagen. Wat denken jullie dat er in een verhoogde samenleving als eerste gezien zal worden? Zijn jullie het die op een kist staan en over jullie rechten schreeuwen, of zal het een enorme wijsheid zijn die begint door te komen en iedereen bereikt door woorden die iets te betekenen hebben waardoor dingen gaan werken met een liefde die men nooit eerder heeft gezien! Liefde voor alles. Liefde is balans en mensen zullen zich tot jullie wenden en vragen hoe jullie het doen. “Wat is het wat jullie hebben waardoor jullie zo vreugdevol en liefhebbend zijn en tegelijkertijd zulke leiderschapskwaliteiten hebben?”

Het is de terugkeer van wie jullie waren! Dat is de nieuwe manier van spreken!

“Kryon, zeg jij dat wij gewoon moeten doen wat wij altijd al deden en rustig moeten zijn om dit te ontdekken?” Ha, ik heb niet gezegd dat jullie stil moeten zijn! Dit ontdekken zal gaan gebeuren. Wat jullie doen is niet noodzakelijk zo stil zijn want als jullie dit soort kracht en wijsheid met je meedragen zullen jullie je ook uitspreken, maar dit zal niet op een manier gebeuren waardoor jullie de harmonie van een groep zullen doorbreken. Het is een vorm van spreken met wijsheid….soms gepaard gaande met hetgeen jullie laten zien en dat een balans van wijsheid is en waar alleen een wijsheid uitkomt die totaal logisch is. Er zal een stilte zijn als mensen zich realiseren dat dit het antwoord is.

Jullie zijn in een groep die probeert om dingen uit te zoeken, misschien een groep die discussieert met elkaar omdat men andere opvattingen heeft als er iemand met iets nieuws naar voren komt dat volkomen logisch lijkt. Dit brengt geen scheiding maar het brengt mensen samen en er is balans en mensen vragen aan jullie wat jullie ervan denken.

Dit is het begin van wat jullie hadden….herinneren. De gemeenschap zag het en wie jullie waren stond niet ter discussie. Dit is de terugkeer….dit is jullie manier van spreken. De oefeningen die jullie nu doen met je stem, het zingen van liederen, al dit soort dingen…..metaforen voor de tijd die eraan komt en die van jullie is!

Lieve mensen, wij hebben het jullie eerder gezegd: dit zijn geen tijden waarin de dingen onmiddellijk gebeuren. Jullie zijn bezig met het volgende leven en planten ook zaden voor dit leven voor de terugkeer van een prachtige vrouwelijke energie. De planeet begint jullie beter te ontvangen dan ooit tevoren. Dit komt eraan op een langzame, natuurlijke manier waardoor jullie gezien zullen worden zonder dat jullie ooit op hoeven te staan en erover te schreeuwen.

Dit is de nieuwe manier. Stel je eens een tijd voor waarin spirituele groei op plaatsen op de hele planeet zal verwachten om een vrouw te zien die opstaat om de leider van de groep te zijn….die zachtaardige die dingen over het leven wil weten….degene die kinderen baart….degene die op een vriendelijke manier als eerste verbonden is met de Creatieve Bron.

Dit is totaal en compleet logisch!

Dit is het voor nu.

En zo is het.

 

Kryon