Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 36 – Regina, Canada

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 36

Regina, Canada

Vertaald: 18 maart 2021 / Geplaatst 15 mei 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is een andere Zusterschap voor een aantal momenten. Voor de luisteraars en de lezers heeft deze speciale bijeenkomst vele toeschouwers. Zij staan op de achtergrond. Zij steunen wat hier gebeurt. Het is dus een andere soort ontmoeting waarin de mannen hier voor een tijdje zijn. Zij gaan straks weer weg als eerbetoon aan de bijeenkomst van de vrouwen die hierna plaatsvindt. Je zou kunnen zeggen dat dit een microkosmos is van wat wij jullie leren. Je kunt het ook een mijlpaal noemen voor wat jullie onderwijzen.

Lieve mensen, het zou eerlijk zijn om in de geest weer terug te gaan naar de tijd in Lemurie….ook de mannen! Lemurie was een tijd waarin men elkaar respecteerde in een sekse die logisch was.

Als jullie geluisterd hebben naar de instructies van de vorige week vertelde ik jullie dat de herinnering van wat jullie deden en wie jullie werkelijk waren in een Lemurische setting, maar dit was niet echt het doel. De herinnering gaat over de manier waarop jullie besnaard waren. De herinnering gaat niet over de manier waarop jullie werden behandeld of wat anderen dachten dat jullie waren in plaats van wat jullie werkelijk waren.

Dit geldt voor de beide seksen….dat is de schoonheid ervan want er was waarlijk een balans in de verantwoordelijkheid van beide seksen. Laten wij het daar weer even over hebben….een gemeenschap die leerde over God. De Pleiadische leraressen die toen instructies gaven over het leven, en de leraressen die toen op Lemurie les gaven waren vrouwen. Degenen die instructies kregen waren vrouwen.

Laten wij het eens over de mannen hebben. Een samenleving in balans. De mannen waren er om ten koste van alles te beschermen en ten koste van alles voor voedsel te zorgen….om de vrouwen en de kinderen ten koste van alles te beschermen….om tussen jullie, dames, en de Bengaalse tijger te staan….ten koste van alles! Zij waren degenen die de familie beschermden zodat de familie kon bestaan en de vrouwen hun begeleiding konden geven.

Denk aan een samenleving die verantwoordelijk was….waarin beide seksen absoluut gerespecteerd werden. Wij hebben het eerder gezegd….ook bij de mannen was er in hun Akasha een herinnering aan jullie, dames, een absoluut begrip van kennis dat de vrouwen waren gebouwd en ingericht voor verbinding….verbinding met het leven. Het was geen vraag….als er een puzzel was over wat te doen….voor de groep, voor de gemeenschap, voor het eiland, voor het kleine continent, kwamen de vrouwen overal vandaan samen en werden door de mannen vergezeld voor hun veiligheid ten opzichte van de elementen en kwam een vergadering en de mannen trokken zich terug.

Dit was zo omdat er absoluut werd begrepen dat de vrouwen meer intuïtie hadden. Zelfs vandaag….zelfs vandaag in een samenleving die disfunctioneel lijkt te zijn, is er de herkenning, het gezegde van de vrouwelijke intuïtie. Het is er nog steeds. De mannen begrepen het, zij respecteerden het….zij rekenden op de vrouwen voor spirituele leiding. Vandaag is dit nog steeds het geval bij bepaalde Inheemsen…..zij waren de instructies nooit kwijtgeraakt.

Ik zeg jullie vrouwen: Jullie zouden nooit in staat zijn geweest om te doen wat jullie doen als de mannen dit niet aanvaard zouden hebben, niet gesteund en erom vroegen…..jullie ertoe brachten, jullie voedden en beschermden zodat jullie dit konden doen en jullie eerden voor wat jullie hadden en wat jullie nu weer kunnen doen. De eenheid hiervan, de balans, is wat wij hier nu vieren, en dit, lieve dames, is wat jullie vieren in de Zusterschap omdat jullie teruggaan naar de balans. Dit is wat wij de vorige keer zeiden….dat jullie teruggaan naar een herkenning en een herinnering dat dit het is waar jullie voor geprepareerd zijn….niet iets waar jullie herinneringen van hebben en waarvan jullie geacht worden om dit opnieuw te gaan doen.

Het is een herinnering van wie jullie waren en wat jullie deden. Dit gebeurt ook bij de mannen als zij zich in de toekomst herinneren hoe goed het was om op jullie te vertrouwen….met beslissingen waarvoor jullie zijn gebouwd. Er zal een tijd komen waarin de gemeenschap een beetje zachter zal worden als er misschien spirituele groepen beginnen waarin vrouwen altijd degenen zijn die spiritueel advies geven. Dit zal groeien omdat het al eerder werkte omdat het zacht was.

De dagen zullen voorbij zijn waarin jullie verwachten dat er maar een sekse is die de weg wijst op een spirituele manier, of in een religie of een kerk en het zal zo zijn dat de vrouwen gezien zullen worden die deze taak op een natuurlijke manier beter aan kunnen. Zie je: zij zijn er geschikt voor!

De mannen die hier zijn, die hier op dit moment bij wilden zijn, zijn gezaaid op een manier waarbij zij jullie terug willen hebben, en dit is belangrijk omdat dit aangeeft wie zij zijn.

Lieve mensen, dit was de in balans zijnde maatschappij die jullie je herinneren. Wij richten ons tot de Zusterschap omdat de vrouwen de eersten zijn om dit te herscheppen, en als jullie dit doen en deze wijsheid tonen zullen de mannen volgen want zij zullen zich ook herinneren waarom zij jullie beschermden en waar dit over ging en wat een spirituele balans in een samenleving is. Dit was iets wat eens gebeurde en later niet meer….het was de broedplaats voor de Akasha. Het was een lanceerplaats voor de leringen die oorspronkelijk waren op de planeet en waarom het zo speciaal was ten opzichten van andere plaatsen was dat het een eiland was en dat het door de eeuwen heen nooit veranderde.

Lieve mensen, jullie maken hier deel van uit. Misschien voelen jullie dit wel. In een lange periode van tijd hebben jullie hier allemaal aan deelgenomen. Niet noodzakelijk allemaal op dezelfde plaats en op dezelfde tijd, maar door de jaren heen hadden jullie dezelfde ervaring van dezelfde leraren. De levensspanne was voor de Pleiadiers geen issue.

Kunnen jullie dit herscheppen? Kunnen jullie geloven dat jullie dit kunnen doen? Kunnen jullie alles wat jullie is verteld opzij schuiven en kunnen jullie het voelen? Zie je, het IS in de Akasha! Er is daar heel veel in opgeslagen. De Akasha herinnert zich dingen, net zoals het kristallijnen raster van de Aarde dingen in zich opslaat.

Laat het spectrum van een lange tijd – van daar tot hier – jullie er niet toe brengen om te sterk te proberen om je dingen te herinneren omdat het te lang geleden was. Het werkt niet op die manier. De Akasha is wat jullie een kwantumenergie noemen, maar dat is niet zo. Het woord is niet correct. Het is een gelaagd, multidimensionaal herinneringssysteem. Het is niet lineair en daardoor heeft het niets met tijd te maken, maar het heeft alles te maken met betekenis en emotie. Het is tijd om je te gaan herinneren alsof het gisteren was. Hoe het was en hoe het voelde om in balans te zijn en wat jullie daar deden.

Daar gaat deze ontmoeting over…..balans die hier vandaag is.

Laat de bijeenkomst beginnen.

En zo is het.

 

Kryon