Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 38 – Asheville

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 38

Asheville

Vertaald: 21 maart 2021 / Geplaatst 29 mei 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Mijn partner stapt opzij. Hoe vaak hebben wij jullie of jullie gelijkgezinden hier voor ons gehad in kringen zoals deze? Ik verwacht niet dat jullie je huiswerk hebben gedaan en naar alle boodschappen hebben geluisterd. Laten wij dus even terugkijken en daarna terugkijken op iets wat jullie niet eerder hebben gehoord.

Lieve mensen, de Zusterschap is gebaseerd op vrouwen die allemaal een herinnering hebben, een gevoel misschien, dat zij deel uitmaakten van een oorspronkelijke groep op deze planeet. Wat vaak gebeurt is dat jullie hier niet toevallig naartoe getrokken zijn. Jullie horen van de Zusterschap om te overwegen dat er hier iets voor jullie is. Vrouwen vinden het fijn om vrouwen te ontmoeten en dat is natuurlijk, het is mooi. Het is meer dan dat. Als je kijkt naar wat Lemurie was is het een lanceerplatform, en wij hebben dit eerder gezegd. Het is een lanceerplatform voor de menselijke Akasha.

Lieve mensen, hoeveel tijd jullie daar ook zijn geweest, jullie speelden een rol die maar een leven lang was, en het volgende leven dat jullie hadden was niet op Lemurie. Jullie waren ergens anders. Jullie waren ergens anders met de herinnering van maar een leven!

Dit was het begin van een verlichte mensheid. Dit was het begin van wat er na het scheppingsverhaal gebeurde. Het is niet altijd zo dat jullie er met andere zusters kwamen die zich ook herinnerden. Jullie kunnen in het tweede leven alleen zijn geweest….of in het derde, maar wat jullie met je meedroegen was een herinnering van de Zusterschap en wat jullie daar leerden.

Wat was het dat de Lemurische vrouwen wisten, wat jullie allemaal deden en wisten.

Ik zeg het weer: de vrouwen waren de sjamanen. In Lemurie waren jullie een groep sjamanen. Dit wil zeggen dat jullie letterlijk in training waren voor de levens die zouden volgen. Nu, tijdens de Opwaardering, is het tijd dat jullie je bepaalde delen van de training gaan herinneren. Wij hebben jullie verteld wie jullie trainer was. Melihah was daar lange tijd. Laat mij nu iets zeggen dat ik nog nooit heb verteld. Wie was jullie trainer? Zij had een Pleiadische die haar in liefde trainde en zo ging het door want jullie werden ook “blootgesteld” aan haar trainer. Hoe denken jullie dat deze training om een sjamaan te zijn eruit zag?

Nummer een: het was belangrijk om een vrouw te zijn want dit was de manier en zo is het nog. Ik zeg het weer: de vrouwen dragen de uitrusting van de intuïtie. Zij zijn degenen die de kinderen opvoedden, die de kinderen trainden. Zij wisten het….zij hadden die intuïtieve kracht. Wie anders dan de levensbrengers van deze planeet weten hoe zij dit omen dragen om de rest van de planeet te kunnen adviseren….op reguliere basis….in liefde….over wat te doen. Jullie werden op deze manier gezien – en wij zeggen het weer – door alle mannen. Zo was hun training ook. Hebben jullie ooit nagedacht over een herinnering van mannen over die tijd….om de aanvaarding van die tijd ook nu weer te helpen zodat de vrouwen langzaamaan hun posities weer kunnen innemen, hun spirituele autoriteit en leiderschap.

Jullie denken dat dit moeilijk zal zijn maar wat als de mannen zich dit ook herinneren? Zie je, er waren natuurlijk ook Lemurische mannen. Maar ik kom hier weer op terug: Waaruit denken jullie dat jullie eerste en belangrijkste training als sjamanen uit bestond? Wij hebben jullie verteld wat de oefeningen waren. Wij hebben jullie verteld wat jullie deden en hoe het werkte toen jullie daar waren….letterlijk in groepen van vrouwen in training voor jullie volgende leven! Goed, jullie staan voor een meester/leraar, een Pleiadier, die jullie informatie gaat geven over jezelf, als vrouwen om te vertellen hoe het werkte. Wat denken jullie dat zij zou zeggen over intuïtie?

Sla de bladzijde even om en doe alsof jullie je in je tweede of derde leven bevinden en zie jezelf, letterlijk, als de leider van een groep mensen….geen vrouwen, die zich naar jullie wendde voor intuitief leiderschap voor de stam. Jullie gingen hen informatie brengen vanuit Lemurie, informatie die jullie je herinnerden. Iemand komt naar jullie toe en zegt: “Lieve leider”, – misschien knielen zij wel voor jullie en zeggen: “Ik heb leiding nodig. Wat zal ik doen?”

Wat zou jullie antwoord zijn. Zouden jullie zeggen: Ik weet het niet?” Wat denken jullie? (Kryon lacht) Dit zeggen jullie niet want jullie denken aan je training en jullie intuïtie die is verbonden met de Creatieve Bron waarop jullie zijn aangesloten. Antwoord….horen jullie mij?

Lieve dames, het is tijd om je die les te herinneren. Wat is de volgende stap in je leven? Kan ik een suggestie doen? Vraag niet….maar voel over de volgende stap over waar je wilt zijn en wat er gaat gebeuren, wat jullie geacht worden te doen, want weet dat het meest glorieuze ding op deze planeet dat er voor jullie is….zal komen van een ander mens. Dit is de training die jullie in Lemurie hadden, sjamanen! Dit is het eerste om je te herinneren. Jullie hebben de leiding over jezelf en jullie hebben intuïtie van jezelf. Als jullie met anderen spreken en zij vragen wat jullie hebben geleerd, wat jullie training was en waarvoor jullie hier zijn, willen jullie dit dan in praktijk brengen of willen jullie samen plezier hebben en liederen zingen? Dit is de vraag, nietwaar? Dit alles is hier met een reden. Lieve mensen, ik wil dat jullie je dingen herinneren….het is er allemaal…..allemaal. Het maakt niet uit hoe lang geleden. Tijd is totaal irrelevant.

Jullie plaatsen vorige levens allemaal in een lijn, nietwaar? Hoe kunnen jullie je in godsnaam veertigduizend jaar herinneren? Jullie hebben geen idee van de multidimensionaliteit van de Akashakroniek. Het is niet jaar na jaar opgeslagen. Het is opgeslagen naar ervaringen en diepgaande waarheden, en jullie en je training staan daar helemaal bovenaan. Daarvoor zijn jullie hier….om je een prachtige, prachtige kracht te herinneren die jullie hebben….intuïtie, herinnering, sjamanen-onderwijs. Jullie weten hoe jullie dingen uit de Bron moeten halen, en niet alleen om jezelf informatie te bezorgen maar ook aan anderen om je heen en jullie familie een ware, integere en accurate moeder te geven.

Dat is waarom jullie hier zijn.

Ga je niet alleen de liederen herinneren of alleen maar wat Melihah vertelt, maar ook de ervaring van het samenzijn, kameraadschap, maar de lessen die voorhanden zijn!

En zo is het.

 

Kryon