Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 39 – Buffalo

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 39

Buffalo

Vertaald: 21 maart 2021/ Geplaatst 5 juni 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Goedenavond, lieve dames. Er is een pauze voordat ik begin zodat mijn partner opzij kan stappen. Deze channelings zijn uniek omdat de man in de stoel hier niet blijft. Hij wordt verwijderd van de informatie. Niet omdat die geheim is maar om het feit te eren dat de bijeenkomst er is voor de sekse die aanwezig is. Het is het aspect van de Zusterschap waarover wij spreken en na al die channelings en na al die tijd is er kennis over waar de Zusterschap werkelijk over gaat.

Toen het begon was het eenvoudig en deze eenvoud kwam vaak bij Melihah vandaan. Zij moest – laten wij zeggen – de tijd leren, wat er gepresenteerd zou worden, hoe haar rol in de Zusterschap zou worden en zij herinnerde zich wat zij zou gaan doen. De omstandigheden voor de Zusterschap zijn nu beter dan zij toen waren, maar zo is het nu eenmaal omdat de herinnering nu steeds gaat toenemen. De Zusterschap was vele dingen….het werd zelfs niet een de Zusterschap genoemd. Zie je, dit was het gewone leven. Lemurie was een simpele cultuur in het begin. De vrouwen die elkaar ontmoetten, om welke reden dan ook, hadden een doel. Vanuit hetgeen jullie nu weten denken jullie dat de Zusterschap helemaal om ceremonie draaide. Dit is niet zo. Ceremonie was er maar af en toe.

Wij hebben gesproken over de sjamaanse principes die werden gedeeld van de vrouwen naar de mannen, maar hoe konden alle vrouwen sjamanen zijn? Dit kan niet. Wat het dus was, lieve dames, dat er een sjamanenschool was. Melihah was de lerares en zij had ook haar lerares, en door de generaties van vrouwen heen, die zij onderwees, waren het de principes van het sjamanen-schap. Wij hebben dit eerder gezegd maar nu wordt het verfijnd. De vrouwen hielpen om de mannen te leiden, de stammen en alles wat er nodig was, maar niet alle vrouwen deden dit maar zij leerden wel, want als zij terug zouden komen in een ander leven is dit het wat zij hadden opgeslagen, herinnerd en zij gingen daarmee verder. Als de Pleiadiers iets te onderwijzen hadden, was dit het….dat de sekse geweldig was….dat de sekse zachtheid bevatte, compassie en wijsheid. Deze sekse kan makkelijker onderwijzen dan de mannen. Deze sekse kan langzaamaan onderwijzen en leert de kinderen ook langzaamaan. De sekse is daarvoor gemaakt en daarom zijn jullie wie jullie zijn. Ook vandaag weten jullie dit. Als jullie naar het huidige onderwijs kijken zien jullie dat vele vrouwen leraressen zijn. Dit is absoluut natuurlijk!

Hoe zit het nu met deze school voor sjamanen? De vrouwen leerden in dit leven en werden de Ouden, en die leerden in een ander leven weer andere vrouwen. Melihah kon alleen de kerngroep onderwijzen en sommigen van jullie waren daarbij. Wat waren deze lessen? Wat leren jullie een sjamaan?

Lieve mensen, ik zal het jullie vertellen: het is geen informatie….het zijn processen. Vorige week zaten wij voor jullie en gaven jullie een van deze processen en wij vertelden jullie dat een van de processen die snel geleerd diende te worden het vertrouwen op je intuïtie was….om je intuïtie te ontwikkelen tot op een punt waarop jullie wisten dat het correct was en jullie daarmee verder konden gaan. Dit in plaats van verwachten dat het goed was om daarna aan iedereen om je heen om bevestiging daarvan te vragen. Dit doet een sjamaan niet. Mensen komen naar jullie toe voor advies en jullie kunnen dan niet naar anderen gaan voor advies….jullie moeten het weten.

Jullie staan in je eigen WETEN en jullie weten het ook. Jullie gaan dus naar het volgende niveau. Tussen haakjes Melihah heeft vele dingen vanuit herinnering gegeven.

Ik vroeg jullie waar de Zusterschap was, en nu hebben wij er een. Ik vroeg jullie waar de liederen waren en nu hebben jullie er een paar. Er werd haar gevraagd waar de codes en enkele geheimen voor genezing waren, en nu zeg ik: Waar waren de lessen? Zij is hen aan het ontwikkelen. Er was een school. Er moest een syllabus zijn en er moesten lessen zijn. Wat onderwijzen jullie, sjamanen? Jullie leren hen niet om te zingen en jullie leren hen niet om te vieren. Jullie leren hen geen ceremonies. Julie geven hen de kern van de sjamaanse natuur.

Nummer een: vertrouw op je intuïtie! Hier is de tweede les: Nu jullie hier zitten, lieve dames, en dingen leren uit oude tijden: Wat doen jullie met je intuïtieve gedachten naast erop te vertrouwen? Velen van jullie bewaren het en schermen het af. Oh, dit is waar! Ik kom hier nog op terug. Ja, het is accuraat, maar niet nu.

Laat mij jullie iets vragen. In deze nieuwe energie wordt jullie een intuïtieve gedachte gegeven. Denken jullie dan echt dat jullie geacht worden die ergens op te bergen of er misschien sneller mee te handelen dan jullie normaal zouden doen? Les twee: vertrouw niet alleen op je intuïtie maar handel er ook naar. Dit is belangrijk, met name in deze nieuwe energie. In de oude energie zaten jullie hier in de stoelen en kregen een idee en wilden dit dan kneden of delen met anderen. Dan bekeken jullie het nogmaals en stopten het misschien weer in de kast. Er was weerstand tegen omdat er daden werden vereist en er verandering kwam en het zelfs de norm zou kunnen verstoren.

Dat was toen en dit is nu. Ik ben hier om te vertellen dat de intuïties die jullie worden gegeven en aan de vrouwen die hiernaar luisteren of dit lezen, rijp zijn voor de tijd die jullie anders niet zou zijn gegeven….deze tijd! Sommigen van jullie zijn nu bezig met projecten en wij zeggen, ja, waarom niet? Wij zeggen JA want misschien is dit de reden waarom jullie denken dat het misschien niet de juiste tijd is….het is tijd! Er zijn in deze zaal mensen die boeken willen schrijven; er zijn projecten die begonnen dienen te worden, er zijn dingen die gedaan moeten worden en wij spreken nu met name over dingen waarvan jullie voelen dat zij nu gedaan moeten worden. Misschien hebben enkelen van jullie dit gevoel en hebben het al geprobeerd voor de Opwaardering van 2012 en werkte het niet.

Wij hebben het eerder gezegd: de dingen die in de oude energie niet werkten waren van de oude energie. Die is nu verdwenen en die dingen zullen vandaag wel werken. Ik ben dus aan het roeren in de pot in deze zaal bij degenen die luisteren, misschien met dingen waarover jullie een goede intuïtie hebben, en jullie stelden maar uit en stelden maar uit.  En nu zeggen wij tegen jullie, lieve mensen, dat zij jullie zijn gegeven in een heiligheid van de sjamanen die jullie zijn om goed naar hen te kijken en er op een gepaste manier mee te handelen. Stop ze niet meer in de kast!

Sommigen zullen zeggen dat zij het te druk hebben. Dit hangt van jullie af. Wat is druk? Is het iets dat jullie uitgevonden hebben en willen doen? Dat zorgt ervoor dat jullie het druk hebben. Misschien zijn er dingen die jullie blij maken en hebben jullie het daarom druk (Kryon lacht) in plaats van het echt druk te hebben.

Dit hangt van jullie af. Weet wie jullie zijn en wat jullie vandaag zijn. Als jullie inderdaad deel uitmaken van de Zusterschap die in Lemurie was hebben jullie vandaag een doel: er zijn prachtige dingen waar jullie aan denken en die jullie zouden kunnen doen. Kunnen jullie andere vrouwen samenbrengen en hun gedachten uitbreiden over wie zij zouden kunnen zijn? Is het misschien tijd om je manier van denken verder uit te breiden dan je deed?

Als dit jullie intuïtieve gedachte is, lieve dames, is het tijd.

Deze speciale les is dus deze: vertrouw op je intuïtie en leer om hier snel naar te handelen en het niet, zoals in het verleden, opzij te schuiven. Ik spreek nu tegen velen die hier zitten en die later luisteren of lezen: het is anders dan het was, met name voor degenen die zeggen dat zij het in hun Akasha kunnen vinden en weten dat zij tot de kerngroep behoorden waarmee het allemaal begon. Het gaat niet over het oppakken van je kracht, lieverds, het gaat om het oppakken van je wijsheid (Kryon lacht) en die door te geven!

Dit is wat jullie doen….allemaal leraren.

En zo is het.

 

Kryon