Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 40 – Minneapolis

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 40

Minneapolis

Vertaald: 23 maart 2021 / Geplaatst 12 juni 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve dames. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Goedenavond, lieve dames. Mijn partner stapt opzij. Deze channelings zijn een beetje anders omdat zij voor jullie zijn.…de Zusterschap. Er zal zeker ook door anderen naar geluisterd en gelezen worden….maar zij zijn voor jullie. Zij zijn hoofdzakelijk voor de mensen in de zaal en dit verandert van channeling tot channeling. Er wordt hier een cumulatief aantal levens vertegenwoordigd door degenen die deel uitmaakten van de Zusterschap….vroeger en later. Zij zijn anders omdat de energie van eenieder weer anders is. Ik wil de naam veranderen die ik jullie noem. Ik ben “lieve dames” beu. Er is geen andere sekse hier, laat je niet misleiden door de stem. Mijn partner is niet in staat om zich te herinneren wat ik jullie vertel. Hij moet er later naar luisteren. Het is een eerbetoon aan de sekse waar wij nu over spreken.

Kryon heeft geen sekse. Hij kan de sekse aanpassen en dus zijn wij nu dames onder elkaar. Luister….ik zal jullie geen dames meer noemen maar een andere naam geven…..misschien zal Melihah hem gebruiken. Ik zal jullie sterrenzusters noemen. Dat is wie jullie zijn! Dat komt omdat jullie oorspronkelijke leringen van de sterren kwamen. Dit was de oorspronkelijke kennis die jullie met je meedragen. Jullie moesten iemand hebben die ergens anders vandaan kwam. De kennis die jullie in je hadden zou een stamlijn vormen van sjamaanse vrouwen op de planeet.

Vandaag sprak mijn partner over het systeem van reïncarnatie met betrekking tot de seksen…..als jullie terugkomen met een ander geslacht. Ik zal jullie dit vertellen: de sterrenzuster bleven zeer lange tijd vrouwelijk. Keer na keer….het moest zo zijn want jullie dragen de stamlijn van de sjamaanse energie die vrouwelijk was. De sterreninformatie van de sterrenzusters. En waar de rest van de planeet komt en gaat wat geslacht betreft, bleven jullie langer dan de meesten vrouwelijk. Dit zit in jullie geëtst. Oude zielen die deel uitmaakten van de oorspronkelijke Lemurische ervaring hebben een veel grootser idee over wie zij zijn dan de meeste anderen. Soms is het verwarrend en soms is het frustrerend.

Wat als ik jullie vertel dat jullie over het algemeen gefrustreerd en in moeilijkheden op de planeet rondliepen, want diep binnenin herkennen jullie dat jullie sterrenzusters zijn. Jullie herkenden de sjamaanse stamlijn die daar in jullie DNA was en toch werden jullie omringd door problemen. Sommigen van jullie waren vermetel genoeg om te zeggen dat dit niet zou moeten gebeuren en dat jullie beter waren dan dat. Niet op een statistische manier maar doordat jullie wisten dat jullie stamlijn grootser was dan jullie ervaringen. Julie hebben gelijk!

Ik wil een beeld schetsen en ik wil dat jullie hierover nadenken voor hetgeen er nog gaat komen. Zoals jullie weten en ik jullie al heb verteld was het kleine continent van Lemurie, het continent van Mu, de voorloper was van wat nu de Hawaiiaanse eilanden zijn….het was bij elkaar een groot eiland dat omhoog werd gedrukt door een bubbel van magma. Op deze hot spot die Hawaii ook vandaag nog is waren bergen zo hoog dat er zelfs gletsjers op werden gevormd…..hoger dan welke berg op de planeet ook. Vandaag denken jullie aan Hawaii als vulkanen en lava, maar dat was toen ook zo. Het is altijd actief geweest, lieve mensen. Zo gaat dit vaak met hot spots, met name met Hawaii en speciaal met Lemurie. De vulkanen en de rotsen hoorden dus allemaal bij jullie opgroeien en toch was het niet hetzelfde want toen het eiland omhoog werd gedrukt was de ring van vulkanen er altijd. Het was verraderlijk, het was gevaarlijk. Vandaag lopen jullie over de richels, gooien met dingen en houden ceremonies. Dit was toen niet mogelijk omdat het te hoog was….het was te moeilijk….het was te koud en er was teveel ijs, maar de soort vulkanen die er op Hawaii waren, waren niet van de soort die uitbarstingen hadden. Zij hadden het attribuut dat er uit de zijkant ervan lava stroomde en het zorgde voor weinig verhoging van het zeeniveau. Er stroomde altijd lava naar het water en je kon dit al merken zonder al te hoog te gaan.

Ik wil jullie bij iemand introduceren. Zij is een sterrenzuster en zij is een van jullie, en zij leefde op een van die plaatsen waar de lava niet kwam. Vaak ging de lava door ondergrondse kanalen….niet al te diep maar je kon het niet zien stromen. Zij woonde in de buurt van plaatsen waar de lava stroomde en zij kon er niet al te dichtbij komen….het was te heet, maar zij kon er soms dichtbij genoeg komen om het te zien stromen, maar zij kon zich daar in die buurt zelf vestigen en als zij vlak bij die stroom kwam kon zij zien dat die stroom in een kanaal verdween. Zij kon er niet dichtbij  genoeg komen zodat het haar zou beschadigen omdat het te heet was. Eens zag zij een cilinder en zij kon die ondanks alles te pakken krijgen. Zij rolde hem open en zag dat het een reusachtig blad was en op dat blad stonden er inscripties. Het waren geen woorden, het was geen schrijven, het waren plaatjes die er met de punt van een twijg in aangebracht waren.

Zij keek er even naar, hield het ondersteboven, en liet het in de lava vallen. Het moest in de lava vallen en toen het bleef steken in de stroom, maakte zij een ander blad wat in de lava ging en direct daarin werd opgenomen door het vuur. Zij hief haar handen in dank, met een grote glimlach. Zij draaide zich om en ging terug naar het dorp.

Ik wil dat jullie je dit herinneren voor wat er nog gaat komen. Sterrenzuster jullie hebben zeer kostbare informatie die nog steeds binnenin jullie is. Hoe ver het terug is maakt niet uit. Luister: ik vertel het jullie nogmaals: alleen mensen tellen jaren op een lineaire manier….in jullie Akasha gaat het om energie. Het is niet lineair. Jullie hoeven geen grotere kracht te hebben om verder terug te kunnen gaan met het lezen van je Akasha. Het is daar allemaal samen.

Kunnen jullie je voorstellen wat er gebeurde, voor jullie, met jullie, tegen jullie, omdat het kon zijn dat jullie in Lemurie waren? Oh, in al die tijd is er zoveel gebeurd. Leven na leven….kunnen jullie je de kinderen die jullie hadden voorstellen? Dames, sterrenzusters, kunnen jullie je de kinderen voorstellen die jullie zijn verloren? Pas in deze moderne tijd is het zo dat jullie kunnen verwachten dat je kinderen blijven leven….jullie weten dat. Jullie wisten het….moeders, jullie weten het.  Er was een goede 50% dat zij het niet zouden halen. Jullie gaven het kind pas na maanden een naam….het was een andere tijd. In Lemurie verwachtten jullie dat zij zouden leven, daarna deden jullie dit niet meer.

Wie zijn jullie? Waar zijn jullie doorheen gegaan? Er is een hele hoop spul, en ik zal dit rommel noemen, die jullie met je meedragen en die de kostbare informatie van de sterren, verdoezelen….en hier zijn jullie dan tijdens een bijeenkomst van de Zusterschap en proberen je best te doen en jullie hebben een stevige herinnering uit je Akasha van solide, spirituele en pure dingen van de sterren. Wat kunnen jullie doen om die rommel uit te filteren en weg te doen?  Om weg te doen wat jullie niet nodig hebben….de duisternis….en licht overhouden. In jullie Akasha is het voor een gevorderde mens niet moeilijk om informatie te verkrijgen. Ik heb jullie vanavond verteld dat jullie heel dichtbij je innerlijk aangeborene zullen komen….de grote bron van Akasha-informatie, en alles wat jullie hoeven te doen is denken aan het uitsorteren hiervan en jullie gaan er deel van uitmaken en je herinneren wie jullie waren., maar niet nu. Jullie zijn daar nog niet.

Lieve mensen, de Lemuriers waren zo. Lieve mensen, de Lemuriers die jullie daar waren zijn hier nog niet. Jullie waren het daar ook niet….jullie waren gewoon studenten. Jullie hadden geen verhoogd bewustzijn tot op het punt waarop jullie innerlijk aangeborene een deel van je lichaam was. Dit zal later komen. Wat jullie in plaats daarvan hadden was kostbare informatie die feitelijk energie manifesteerde. Dit is wat sjamanen doen. Jaar na jaar….leven na leven bedekt met rommel. Zou het niet mooi zijn als jullie in staat zouden zijn om die rommel te verwijderen? Laten wij het daar dus eens over hebben.

Allereerst: het is mogelijk! Maar in deze energie vereist dit nog steeds een proces. Melihah heeft hier misschien niet over nagedacht maar haar hele training heeft bestaan uit processen. Zij staat op de juiste tijd op de juiste plaats en zij is in staat om de processen van de ceremonies te leiden.…vandaag en in de voorbije jaren. Dit is een deel van wie zij is in dit leven samen met wie zij in het verleden als jullie lerares was.

Wisten jullie dat er in Lemurie ook processen waren? Zo puur als Lemurie was bleef dit lange tijd bestaan. Alleen degenen van het eerste uur waren puur en daarna schiepen de menselijke natuur en de dualiteit de rommel…..ervaringen die jullie hadden, teleurstellingen….jullie werkten met de puzzel tussen licht en donker. Ook als sjamanen….ook als sjamanen….en het schiep de rommel! Ik zal jullie het proces geven en dit kan bekend klinken, zelfs als jullie denken het vandaag nog gehoord te hebben. Hier is de definitie van rommel! Alles wat jullie tegenhoudt om je pracht te zien is rommel. ALLES! Frustraties, angsten, ongepaste gedachten, gebrek aan geloof, gebrek aan vertrouwen, onwaardigheid…..allemaal rommel! Laag voor laag hebben jullie dit ervaren…het is groot, het is enorm, maar ik zeg jullie dat dit niet het allerbelangrijkste is ten opzichte van de pure informatie die jullie is gegeven door de sterren, en tot op de dag van vandaag wil dit naar buiten komen om jullie te laten begrijpen wie jullie zijn.

Vandaag hebben jullie taal, elegantie, schrift, papier. Ik wil dat jullie gaan opschrijven, alleen zodat niemand kan zien wat jullie opschrijven. Jullie kunnen dit in een ceremonie met anderen doen als jullie willen. Jullie kunnen het alleen doen, en al die stomme rommel opschrijven….de rommel die jullie pijn doet. Niet je wensen voor morgen, maar de zorgen van het verleden, de zorgen, het verlies van kinderen, de boosheid die jullie en anderen om jullie heen hadden….beide geslachten…..de boosheid die jullie hadden tegen je ouders en die nu ongepast lijkt, frustrerend tot het maximum, de dingen die jullie nu willen opschrijven, de frustraties waar jullie nu niet eens aan willen denken en waar jullie – zelfs ook in dit leven – doorheen zijn gegaan…..schrijf hen op een vel papier. Als jullie denken daarmee klaar te zijn….alles wat jullie tegenhoudt voor de pracht van God, alles, als jullie dit hebben gedaan wil ik dat jullie er een prop van maken en die weggooien zodat jullie daar nooit meer naar hoeven te kijken….nooit!

Daarna wil ik dat jullie een ceremonie houden. Dat is het proces. Het beste wat jullie kunnen doen is het te verbranden, en dat zullen jullie onthouden. Dat was precies wat de sjamaanse vrouw deed. Dit was de sterrenzuster die alle verkeerde dingen op een blad schreef met een twijg en dit in de lava gooide om het te vernietigen. De ongepaste woede die zij had, waarvan zij wist, gebaseerd op de sterreninformatie, dat die verkeerd was….zij werkte met de dualiteit zoals alle mensen dit doen. Toen zij dit zag verbranden wist zij dat het vrij van haar Akasha was.

Dit is ook vandaag terug te zien bij verschillende religies. Wat zij doen om mensen te reinigen heeft helemaal niets met zonde te maken….het heeft te maken met dualiteit! Jullie hebben dit allemaal. Het is tijd om je hiervan te ontdoen.

Dit is de boodschap! Ik wil dat jullie dit allemaal onthouden want jullie hebben dit allemaal gedaan en het werkte toen en het werkt nu ook! Want als jullie dit doen, voelt het innerlijk aangeborene dit! Het is doelgericht. Het is een ceremonie van doelgericht bewustzijn en je lichaam weet wat jullie doen. Jullie Akasha weet wat jullie doen en in dat proces komt het vlakgom naar buiten om de frustraties uit te vlakken….en uiteindelijk zijn zij verdwenen door herinneringen uit te vlakken uit het geheugen van jullie Akasha.

Ik zeg jullie dit: Wat er is gebeurd is gebeurd, maar het belang van jullie zienswijze daarop, verandert. Als jullie iets wat duister is met je meedragen, graaf dan een gat in de grond en stop het erin. Bestaat het dan nog? Ja, twee meter onder de grond….en DAAR hoort het thuis!

Sterrenzusters, ik nodig jullie uit om je op de een of andere manier van de rommel te ontdoen!

En zo is het.

 

Kryon