Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 41 – Stamford

Kryon Spreekt over de Lemurische Zusterschap. 41

Stamford

Vertaald: 29 maart 2021/ Geplaatst 19 juni 2022
Vertaald vanaf de audio door Henk Steur

Voor de Ladies van Lemurie

Gegroet, lieve sterrenzusters. Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst.

Mijn partner stapt opzij. Misschien hebben jullie gemerkt dat de groep groeit. Door de tijd heen zijn er steeds meer van jullie die het leven gaan begrijpen en dat deze groep die jullie zien of later over horen, echt is. Misschien hebben jullie iets gemeen. Maar er is meer. Dit is een Lemurische groep. Jullie zeggen misschien: Daar ben ik niet zeker van. Ik ben hier omdat ik geniet van het kameraadschap.” Vertrouw gewoon op je intuïtie.

Lieve mensen, jullie zijn door je sekse gekend en door jullie intuïtie. Het wordt vaak zelfs genoemd: vrouwelijke intuïtie! Ik vraag jullie dit: aan degenen van jullie die oude zielen zijn en die deze keer geen kinderen hebben: Hebben jullie een intuïtief gevoel dat jullie eerder moeder zijn geweest? Dat is zeker zo! Het is ingebouwd, nietwaar? Dit is wie jullie zijn, en als jullie deze keer geen kinderen hebben zijn de kansen groot dat jullie zeggen deze keer uit te rusten. Dit is een (h)erkenning van het feit dat jullie kinderen hadden, nu niet, en dat jullie ze weer zullen hebben. Daarvoor zijn jullie hier…dat, en het sjamaan-schap dat jullie hadden in Lemurie. Wat ik jullie jullie vertel is dat alleen al de intuïtie die jullie als vrouwen hebben, jullie zou moeten identificeren.

Jullie waren allemaal Lemuriers….allemaal. Draai de bladzijde eens even om. Wat brengt jullie naar een esoterische bijeenkomst en daarna naar een volgende esoterische ontmoeting? Hier zijn alleen maar oude zielen in de zaal. Zeker! Toch is het opmerkelijk dat jullie vaak zeggen: “Ik ben er niet zeker van dat ik in Lemurie was.” Degenen in de zaal werden ertoe aangetrokken om hier te komen. Dit is wie jullie zijn en jullie zouden dit niet eens ter discussie moeten stellen. “Wat?” Laten wij eens naar de statistieken kijken. Ik heb jullie verteld, oude zielen, dat Lemurie het lanceerplatform voor de Akasha was. Dit betekent dat in de duizend jaren waarin Lemurie Lemurie was, de bevolking zich nooit herhaalde. Van jullie vorige levens was er maar een in Lemurie, en daarvandaan gingen jullie verder. Dit wil zeggen dat er steeds “verse” Lemuriers waren in die duizend jaren. “Kryon, wat vertel jij nu?” Wat ik bedoel is dit: De kansen zijn zeer, zeer hoog, oude zielen, dat jullie in Lemurie begonnen.

Sommigen van jullie zouden zeggen: “Ik weet niet hoe oud mijn ziel is. Misschien was ik er niet bij in het begin!” Als dit niet zo was zouden jullie hier nu niet zijn! Jullie zouden je hier niet toe aangetrokken voelen. Hebben jullie daar wel eens aan gedacht? Als jullie jezelf dus vragen stellen omdat jullie er niet zeker van zijn dat jullie in Lemurie waren, zelfs niet in de Zusterschap, hm, hebben jullie ooit begrepen, lieve zusters, dat het zijn als vrouw in Lemurie betekende dat jullie in de Zusterschap waren? Het is niet zomaar een oproep voor mensen uit de Zusterschap van 15.000 jaar geleden….JULLIE zijn het….en wat jullie deden…..jullie maakten deel uit van een samenleving die anders was dan die van vandaag. Jullie herinnering je jullie sjamaan-schap. Jullie herinneren je de wijsheid waarvan jullie weten dat jullie die hebben.

Lieve mensen, wat zijn de grootste problemen van jullie tijd? Het is het gebrek aan zelfwaarde, en wij hebben het hier vaak over gehad. Jullie zullen hier overheen komen, ook al omdat een gebrek aan eigenwaarde ook twijfel over het zelf schept. Toch gaan jullie steeds door een oefening die zegt: “Mijn intuïtie vertelt mij dit….mijn intuitie vertelt mij dat.” Ik wil dat jullie je openen en je intuïtie je de waarheid laten vertellen.

Jullie waren daar! Kunnen jullie dit niet voelen? Op een bepaalde manier waren jullie daar! En “daar zijn geweest” betekent dat jullie de wijsheid van leiderschap hebben…..spiritueel leiderschap….de soort wijsheid die jullie allemaal hebben. Als jullie naar je kind kijken weten jullie absoluut dat jullie de wijsheid hebben om het kind door het leven heen te begeleiden. Het is intuïtief, het is wie jullie zijn. Dit alles om maar EEN ding te zeggen: IK WIL DAT JULLIE STOPPEN MET TWIJFELEN!!! De waarheid brengt jullie naar deze stoelen om weer mee te doen omdat jullie weten wie jullie waren. Ja, jullie waren in Lemurie. Ja, jullie maakten deel uit van die samenleving. Ja, jullie waren spirituele leiders en alles waar wij het vandaag over hebben gehad is een herinnering van wat toen was zodat jullie naar de volgende stap kunnen gaan.

Wij hebben jullie verteld wat de volgende stap is. Het is geen doorgaande cirkel van vrouwen die zich dingen herinneren. Het gaat erom dat jullie hetgeen jullie je herinneren op vandaag van toepassing laten zijn in het leiderschap en de wijsheid die terug gaan komen…..die zijn van jullie! Ik wil dat jullie hierover nadenken.

Er zijn mensen die jullie zullen vertellen dat de planeet in de problemen zit en die zijn er altijd geweest. In al jullie levens zijn er mensen geweest die zeiden dat het snel afgelopen zou zijn met jullie….en gebeurde dit niet. Dan zeggen zij: “Wel, wij hebben ons vergist in het tijdstip….jullie zullen snel aan je einde komen!” En dan gebeurt het niet! Dit zijn degenen die jullie aan het twijfelen brengen. Jullie bestaan, het feit dat jullie hier zijn….de planeet heeft jullie nodig….want de planeet zal doorgaan en de planeet zal uiteindelijk gaan begrijpen dat vrouwen iets hebben, iets dat extreem speciaal is….niet alleen maar als brengers van leven, maar de kracht van intuïtie om verder te kijken dan anderen zien en te adviseren en wijs te zijn.

Let maar op…dit zal gaan starten op bedrijfsniveau als zij zich gaan realiseren dat vrouwen op bepaalde posities beter zijn omdat zij intuïtie hebben en de wijsheid om dingen te zien die anderen niet zagen. Dan zal dit, heel langzaam, op de hele planeet gebeuren, en spirituele organisaties….heel, heel langzaam, gaan inzien dat de vrouwen het beter doen in het leiden van spirituele groepen. Het een leidt tot het ander en het zal gezien worden, in plaats van de ouwe-jongens-krentenbrood-club! Het gaat zich veranderen in iets dat wijzer is, vriendelijker, en met toestemming van de mannen. Zij houden ervan om balans te zien. Mannen en vrouwen houden ervan om balans te zien op deze planeet en de vrouwen zullen hun rol als spirituele leiders oppakken en vele disfunctionele dingen zullen verdwijnen.

Daarom zijn jullie vandaag in de groep….voor ceremonie en channeling en om je te herinneren wie jullie waren.

Ja, jullie waren daar!

Laat de bijeenkomst beginnen!

En zo is het.

 

Kryon